Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha"— Transkript prezentace:

1 Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha
Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha

2 Paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB)
Od r.2004 samostatný specializační obor již 3 termíny atestací, asi 25 atestantů Většinou lékaři ARO, zcela ojediněle interna, geriatrie, neurologie, RHB

3 Jak vypadá specializační příprava ?
minimálně 5 let vzdělávacího programu v oboru ARO, neurologie, RHB, interna, pediatrie, PL, onkologie, neurochirurgie nebo ortopedie minimálně 1 rok praxe v oboru PMLB na pracovišti, které „zaručuje vzdělávání v oboru PM-LB v potřebném rozsahu a hloubce“ z toho 4 měsíce na akreditovaných pracovištích PMLB

4 …specializační příprava..
Povinné vzdělávací akce kurz multidisciplinární léčby bolesti - 3 týdny kurz paliativní medicíny - 2 týdny kurz myoskeletální medicíny – 6 týdnů kurz lékařské psychologie a komunikace - 1 týden Lékařská první pomoc – 3 dny seminář zdravotnické legislativy – 1 den

5 Co by měl specialista PMLB umět ?
komplexní péči o nemocné v pokročilých stadiích život ohrožujících chorob  diagnostiku a léčbu chronické bolesti (algeziologii)

6 Co by měl umět specialista PMLB Několik poznámek „paliativce“

7 Může toto všechno umět jeden lékař?
Ne Záběr oboru PM LB je příliš široký

8 Co mají společného PM a LB?
Paliativní medicína Léčba bolesti (algeziologie) Bolest v závěru života

9 ..co mají společného..? Nářek paliativce z hospice
„ proč se musím k atestaci učit tak podrobně chronickou nenádorovou bolesti, když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“ Nářek algeziologa z ambulance léčby bolesti „ proč se musím učit základy onkologie, interny, pastorační péče a teologie…… když to stejně nebudu v praxi potřebovat??!!??“

10 ..co mají společného..? Přesvědčení, že úroveň léčby bolesti a úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající je v ČR v roce 2006 nedostatečná Ostatní obory těmto tématům nevěnují dostatečnou pozornost Řeší je „ všichni a nikdo“ ( chybí komplexní přístup)

11 ..co mají společného..? Přesvědčení, že zde existuje významná populace pacientů, kteří vyžadují specifický přístup Interdisciplinární Koordinace zdravotních a sociálních služeb Potřeba nových modelů péče

12 ..co mají společného..? Obavy, že by mohl být obor zrušen
Na obor je pohlíženo s rozpaky ( „ O čem to je?“) Kompetence a předmět zájmu PMLB se překrývá s ostatními obory PM : onkologie, geriatrie, PL Algeziologie : neurologie, ortopedie, revmatologie….

13 ..čím se liší..? v PM je bolest pouze jedním z témat, často vůbec ne tím nejdůležitějším K PM inklinují většinou lékaři s „internistickou“ minulostí ( geriatři, internisti, onkologové, PL) Práce s pacientem a s nemocí „ v čase“ – chronicita. Důraz na terminální péči „ vlajkovou lodí“ jsou v ČR lůžkové hospice

14 ..čím se liší..? Algeziologie vzniká ve světě i v ČR převážně z iniciativy lékařů ARO Těžiště je v péči o pacienty s chronickou neonkologickou bolestí Sklon k invazivnímu přístupu „ vlajkovou lodí“ jsou ambulance/centra léčby bolesti

15 ..co mají společného..? shoda, že stávající koncepce oboru PMLB není „ideální“ Subkatedry PM a LB při IPVZ zůstávají oddělené Pragmatický přístup při atestacích ( při zkoušce se zohledňuje, kdo je paliativec a kdo alegeziolog)

16 Jaké uplatnění má dnes specialista v PMLB ?
PM většinou v hospici LB většinou centru a ambulanci léčby bolesti Konzilia LB jsou celkem běžná, konzilia PM spíše vyjímečná Edukace ostatních specialistů (probíhá většinou odděleně v PM a LB)

17 Jaké uplatnění… ? LB má mnohem více atributů samostatného oboru
rozumný výhled profesní kariéry síť klinických a školících pracovišť Vyšší počet lékařů pracujících na plný úvazek Vlastní časopis Publikace a kongresy

18 Jaké uplatnění… ? PM je jako obor vnímána se značnými rozpaky
kromě hospicu se uplatní obtížně

19 Limity rozvoje PM Chybí zařízení jiná než lůžkový hospic (specializované ambulance, domácí hospic, oddělení PM v nemocnici, konziliární tým) Chybí „ kritické množství“ lékařů, kteří by se PM zabývali na plný úvazek (podmínka rozvoje oboru : výzkum, časopis, publikace, kongresy, školící pracoviště…..) Lékaři PM : izolovaní , přetížení nadšenci

20 … limity rozvoje PM.. Chybí vhodný model financování, který by zohlednil interdisciplinární a kombinovaně zdravotní a sociální charakter paliativní péče.

21 Jakou budoucnost pro paliativní medicínu a léčbu bolesti ?
Osvěta a edukace odborné i laické veřejnosti („dobrá paliativní péče je standard a nikoliv nadstandard“) Podrobnější výzkum o potřebách nevyléčitelně nemocných a úrovni péče o ně Nové modely organizace péče Nové modely financování Jak toto souvisí s rozvojem atestačního oboru PM-LB??

22 Jakou budoucnost pro obor PMLB?
Existence oboru PMLB neodpovídá klinické a sociologické realitě Je do budoucna udržení společného oboru PM – LB praktické? Má vůbec PM charakter samostatného oboru? Má LB charakter samostatného oboru?

23 Jakou budoucnost pro obor
„Funkční specializaci v PM“ ( nástavbovou) pro lékaře různých oborů. př. onkolog s funkční specializací PM, neurolog s funkční specializací PM, atd. Edukace PM u lékařů všech oborů


Stáhnout ppt "Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google