Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializační vzdělávání v klinické biochemii Antonín Jabor Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, IKEM Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializační vzdělávání v klinické biochemii Antonín Jabor Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, IKEM Praha."— Transkript prezentace:

1 Specializační vzdělávání v klinické biochemii Antonín Jabor Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, IKEM Praha

2 Legislativní prostředí zákon 95/2004 a 96/2004 a jejich „euronovela“ 2008 velká řada nových vyhlášek a novelizací nově vzdělávání včetně zkoušek zajišťují „pověřené organizace“ de facto konec monopolu IPVZ –konkurenční prostředí? –naprostá roztříštěnost? lékaři – klinická biochemie základním oborem analytici – „Vyšetřovací metody v klinické biochemii“ (vyhláška 77/1981) změna na obor „Klinická biochemie“ (nařízení vlády 463/2004)

3 Společné vlastnosti lékaři a analytici (klinický bioanalytik pro klinickou biochemii) se vzdělávají 66 měsíců základem jsou vzdělávací programy –podrobnosti na www.ipvz.cz –společný interní kmen pro lékaře, společný kmen pro analytiky (s imunology a nukleární medicínou) povinné kurzy respektování Evropského sylabu EC4 zveřejněné okruhy kurzů zveřejněné okruhy atestačních otázek akreditace pracovišť

4 Znalosti laboratorní medicíny a obecné znalosti klinické biochemie – Evropský sylabus Základní znalosti chemie, biochemie, medicíny, statistiky Klinické hodnocení laboratorních dat Indikace klinicko-biochemických vyšetření Preanalytická fáze Analytické principy a techniky Metodologické hodnocení výsledků analýz Základní orientace v metodách hematologie a imunohematologie Obecné znalosti nutné pro konzultační činnosti Klinické znalosti a klinická praxe pro rozvoj konzultačních schopností Výzkum a vývoj Management laboratoře a zajišťování jakosti Atestační otázky: www.cskb.cz

5 Specifické znalosti pro klinickou biochemii - Evropský sylabus Sacharidy Lipidy a lipoproteiny Proteiny a aminokyseliny Nukleov é kyseliny a puriny Porfyriny a žlučov á barviva Biogenn í aminy Voda a elektrolyty Kyseliny, base, krevn í plyny Krevn í buňky a destičky Sr á žen í krve a fibrinolýza Imunitn í syst é m Enzymy Mozkomíšní mok Zažívací trakt Exokrinní funkce pankreatu Játra a žlučové cesty Ledviny a močové cesty Srdce a oběhový systém Kosterní a pohybový systém Endokrinní systém Těhotenství, perinatální diagnostika Monitorování léčiv Otravy Vyšetřování neinfekčních chorob metodami molekulární biologie Atestační otázky: www.cskb.cz

6 Vzdělávací programy

7 Lékaři JOP Nelékaři

8

9

10

11 Klinická biochemie – lékaři (66 měsíců) 6 měsíců úvodní praxe v KB 24 měsíců společný internistický základ ukončený testem 36 měsíců vlastní specializovaný výcvik –27 měsíců klinická biochemie –ARO/JIP (3), hematologie (2), pediatrie, onkologie, imunologie, mikrobiologie (po 1 měsíci) vzdělávací kurzy –8 týdnů povinných kurzů (+ 4 týdny výběrové) –neodkladná první pomoc –legislativa Lékaři

12 Vyšetřovací metody v klinické biochemii (6+60 měsíců) 6 měsíců praxe před zařazením do oboru 60 měsíců vlastní specializovaný výcvik –57 měsíců klinická biochemie –1 měsíc HTO nebo hematologický úsek –1 měsíc imunologická laboratoř vzdělávací kurzy –8 týdnů povinných kurzů (+ 2 týdny výběrové) –neodkladná první pomoc –legislativa Analytici

13 Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách (66 měsíců) Společný základ pro klinické laboratorní obory klinická biochemie, lékařská imunologie a nukleární medicína (celkem 24 měsíců) –Úvodní povinná praxe (6 měsíců) –Povinné kurzy (8 týdnů) –Praxe v klinických laboratorních oborech (18 měsíců) definovány maximální požadavky (až X měsíců tam a tam) Specializovaný výcvik v oboru klinická biochemie (42 měsíců) –povinná praxe –povinné kurzy (4 týdny) Analytici NEW!!

14 Společný základ - povinná praxe v délce nepřesahující stanovený počet měsíců (celkem 14 měsíců) povinná praxe v klinické biochemii 5 měsíců povinná praxe v hematologii a transfúzní službě 3 měsíce povinná praxe v mikrobiologii 2 měsíce povinná praxe v imunologii 2 měsíce povinná praxe v nukleární medicíně 1 měsíc povinná praxe v patologicko-anatomické laboratoři 1 měsíc Analytici NEW!!

15 Společný základ - účast na vzdělávacích akcích povinný modulárně uspořádaný kurz Základy klinických laboratorních oborů – celkem 8 týdnů povinný kurz Neodkladná první pomoc povinný seminář Základy zdravotnické legislativy Analytici NEW!!

16 Specializovaný výcvik - povinná doplňková praxe (6 měsíců) oddělení hematologie a transfúzního lékařství nebo hematologie 3 měsíce mikrobiologická laboratoř 1 měsíc imunologická laboratoř 2 měsíce Analytici NEW!!

17 Specializovaný výcvik - doporučená doplňková praxe toxikologická laboratoř 1 měsíc laboratoř klinické farmakologie 1 měsíc cytogenetická laboratoř 1 měsíc Analytici NEW!!

18 Specializovaný výcvik - účast na vzdělávacích akcích povinný specializační kurz v klinické biochemii - 4 týdny další odborné akce Analytici NEW!!

19 Jak atestovat - lékaři seznámit se s požadavky vzdělávacího programu zařazení do oboru (MZ ČR) požádat o započtení praxe v zahraničí (MZ ČR) absolvovat povinné vzdělávací kurzy –(pokud atestace z interny = splněn kmen) získat a doložit potřebnou praxi úspěšně složit atestaci Lékaři

20 Jak atestovat - analytici seznámit se s požadavky vzdělávacího programu absolvovat AKK (lze požádat o prominutí části s ohledem na pregraduální vzdělání – podle „velké“ státnice) zařazení do oboru (MZ ČR, formuláře IPVZ) požádat o započtení praxe v zahraničí (MZ ČR) absolvovat povinné vzdělávací kurzy získat a doložit potřebnou praxi úspěšně složit atestaci Analytici

21

22

23 Děkuji a těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Specializační vzdělávání v klinické biochemii Antonín Jabor Katedra klinické biochemie IPVZ Praha, IKEM Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google