Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBROVOLNÍCI V HOSPICI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBROVOLNÍCI V HOSPICI"— Transkript prezentace:

1 DOBROVOLNÍCI V HOSPICI
Mgr. Jana Křenková Mgr. Monika Marková Zdena Zajíčková

2 Hospic sv.Štěpána v Litoměřicích
Nestátní zdravotnické zařízení Zřizovatel: občanské sdružení Cílová skupina: lidé v terminálním stádiu své nemoci Principy péče: respektování lidské důstojnosti léčba bolesti, doprovázení Kapacita: 26 míst, převážně jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro rodinné příslušníky Komplexní péče – potřeby biologické, psychické, sociální a spirituální Multidisciplinární tým – zdravotní sestry, ošetřovatelé, lékař, sociální pracovník, psycholog a dobrovolníci

3 DOBROVOLNÍCI V HOSPICI
Součást hospice Od r. 2001 Přínos: zpestření života v hospici, zprostředkování kontaktu s okolím, sociální kontakty 12 dobrovolníků Převážně lidé středního a staršího věku Činnosti: přímá práce s klienty -povídání, doprovod na procházky, hudební odpoledne, předčítání ostatní činnost - péče o květiny, nákupy, obsluha knihovny aj.

4 Posezení na terase

5 Hudební odpoledne s p. Čejkou

6 Péče o květiny

7 Velikonoce

8 Čarodějnice Opékání vuřtů

9 Mikulášská nadílka a vánoční besídka

10 SYSTÉM KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ
Ochrana klienta i dobrovolníků Zajišťuje koordinátor dobrovolníků Postupně se vyvíjí - standardizace výběru, zavedení supervize Výběr dobrovolníků – poznání zájemců, a odhalení nevhodných uchazečů - na základě vstupního dotazníku a pohovoru s koordinátorem dobrovolníků a psychologem Smlouva o dobrovolnické činnosti a závazek mlčenlivosti Podmínky: pravidelnost návštěv, mlčenlivost, nošení vizitek, spolupráce se zdravotnickým personálem, účast na vzdělávacích akcích a supervizi

11 Proškolení dobrovolníka
Před zahájením dobrovolnické činnosti - Individuální příprava, skupinový výcvik - Informace o zařízení, o pravidlech, práce s obavami a očekáváními, seznámení se s prostředím Průběžné – účast na vzdělávacích akcích

12 Vzdělávání a supervize
Supervize – od r. 2004 - 1 x měsíčně, 1,5 hodiny Přínos: vzájemné setkávání, sdělování zkušeností, podpora a pomoc při řešení problémových situací Vzdělávání – 1 x ¼ - ½ roku - jednodenní nebo dvoudenní semináře, Témata: komunikace, psychohygiena, psychodrama, psychologie nemoci, práce s pozůstalými atd.

13 Oceňování – motivace dobrovolníků
Nominace na cenu „Křesadlo“ – 2 x získali naši dobrovolníci tuto cenu Blahopřání k novému roku Uvedení ve výroční zprávě Možnost účastnit se akcí pořádaných hospicem

14 …a nyní předávám slovo Zdeně Zajíčkové
Děkuji za pozornost …a nyní předávám slovo Zdeně Zajíčkové

15 Dobrovolník pohledem zdravotní sestry

16 Paliativní péče je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.“ (WHO)

17 Na bolesti nemocného se podílí mnoho faktorů
FYZICKÁ BOLEST STRACH HNĚV BOLEST SMUTEK ÚZKOST NEJISTOTA OPUŠTĚNOST SPIRITUÁLNÍ BOLEST

18 Dobrovolník patří k zařízení není zdravotník je proškolen
je pod pravidelnou supervizí může významně přispět k psychické, sociální i duchovní pohodě nemocného

19 Úskalí spolupráce „nevyváženost“ návštěv „oblíbený“ pacient
neinformování personálu při návštěvě nevhodné načasování návštěvy nevhodná intervence dobrovolníka

20 Opatření ve spolupráci s koordinátorem přijatá jasná pravidla
- návštěvy se vždy hlásí na sesterně - zároveň je zjištěna vhodnost návštěvy - zaveden sešit, kde se návštěvy jednotlivých nemocných evidují - jeden dobrovolník nenavštěvuje pouze jednoho pacienta

21 Největší přínos nemocní mají (další) osobu, která se zajímá o jejich prožívání, je ochotná jim naslouchat a to příznivě ovlivňuje jejich psychický stav dobrovolníci saturují potřebu sociálních kontaktů motivační prvek pro personál

22 Rodinní příslušníci Nejlepší dobrovolníci Nejlépe znají nemocného
Intimní vztah Trvalý sociální kontakt Vědomí sounáležitosti s rodinou

23 Často nepoznáme, pozorujeme-li západ slunce,
nebo jsme-li svědky jeho východu. Děkujeme za pozornost a přejeme krásný den


Stáhnout ppt "DOBROVOLNÍCI V HOSPICI"

Podobné prezentace


Reklamy Google