Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (33. – 44. úloha) IX. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (33. – 44. úloha) IX. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (33. – 44. úloha) IX. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.019 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 9. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 33 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 33 - 36 Emanuel Frynta: Babyčka My máme doma babyčku a sedá na ní kos, naklání černou hlavičku a zpívá všelicos. Řešení: A) stromek javoru B) dědečkova žena C) starobylý bič D) noční motýl Správnou odpovědí je varianta A). Který z následujících významů má slovo babyčka v nadpisu i textu uvedené básně? A) stromek javoru B) dědečkova žena C) starobylý bič D) noční motýl A dědeček se usmívá a říká: „Kose, cvič se!“ A kos už jinde _______ než pouze na babyčce. Teď na ní jeho samička vyvedla sedm kosat – ta naše zlatá babyčka je požehnáním pro sad.

4 Úloha č. 34 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 33 - 36 Emanuel Frynta: Babyčka My máme doma babyčku a sedá na ní kos, naklání černou hlavičku a zpívá všelicos. Řešení: A) snívá B) zaznívá C) nezpívá D) spává Správnou odpovědí je varianta C). Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo v uvedené básni? A) snívá B) zaznívá C) nezpívá D) spává A dědeček se usmívá a říká: „Kose, cvič se!“ A kos už jinde _______ než pouze na babyčce. Teď na ní jeho samička vyvedla sedm kosat – ta naše zlatá babyčka je požehnáním pro sad.

5 Úloha č. 35 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 33 - 36 Emanuel Frynta: Babyčka My máme doma babyčku a sedá na ní kos, naklání černou hlavičku a zpívá všelicos. Řešení: A) kosák B) kose C) kosátko D) kos Správnou odpovědí je varianta B). Které z následujících slov je správným tvarem 1. pádu čísla jednotného k výrazu kosat? A) kosák B) kose C) kosátko D) kos A dědeček se usmívá a říká: „Kose, cvič se!“ A kos už jinde _______ než pouze na babyčce. Teď na ní jeho samička vyvedla sedm kosat – ta naše zlatá babyčka je požehnáním pro sad.

6 Úloha č. 36 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 33 - 36 Emanuel Frynta: Babyčka My máme doma babyčku a sedá na ní kos, naklání černou hlavičku a zpívá všelicos. Řešení: A) je ozdobou B) je svátostí C) je štěstím D) je raritou Správnou odpovědí je varianta C). Které z následujících spojení je svým významem nejbližší spojení je požehnáním v uvedeném textu? A) je ozdobou B) je svátostí C) je štěstím D) je raritou A dědeček se usmívá a říká: „Kose, cvič se!“ A kos už jinde _______ než pouze na babyčce. Teď na ní jeho samička vyvedla sedm kosat – ta naše zlatá babyčka je požehnáním pro sad.

7 Úloha č. 37 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 37 - 39 Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný. V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení. Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař! Řešení: A) k chamtivosti B) k nepřemožitelnosti C) k poslušnosti D) k zbabělosti Správnou odpovědí je varianta A). Ke které z následujících císařových vlastností odkazuje vypravěč uvedeného textu vyjádřením majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata? A) k chamtivosti; B) k nepřemožitelnosti; C) k poslušnosti; D) k zbabělosti

8 Úloha č. 38 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 37 - 39 Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný. V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení. Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař! Řešení: A) Vypravěč lituje slabosti knížete Oldřicha v císařově zajetí. B) Vypravěč obdivuje obrovský majetek knížete Měška. C) Vypravěč nabádá kata a žalářníka, aby císaře uposlechli. D) Vypravěč má císaři za zlé jeho zradu. Správnou odpovědí je varianta D). Které z následujících tvrzení o vypravěčových názorech v uvedeném textu je pravdivé? A) Vypravěč lituje slabosti knížete Oldřicha v císařově zajetí. B) Vypravěč obdivuje obrovský majetek knížete Měška. C) Vypravěč nabádá kata a žalářníka, aby císaře uposlechli. D) Vypravěč má císaři za zlé jeho zradu.

9 Úloha č. 39 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 37 - 39 Co se tyto věci dály v Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou mocí polskou, udeřil na hrad Prahu a po celá dvě léta, totiž roku od narození Páně 1000 a roku od narození Páně 1001, jej držel. Ale hrad Vyšehrad, svému knížeti věrný, zůstal nezastrašen a nedobytný. V téže době však kníže Měšek poslal posly k císaři, nabízeje a slibuje mu nesmírné peníze za to, dá-li syna knížete Boleslava, jménem Oldřicha, jenž byl v císařově moci, spoutati a vsaditi do vězení. Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde je přemocné právo římské říše? Hle, majitel zlata, jsa tlačen balvany zlata, uposlechne rozkazu knížete a katem a žalářníkem se stane podplacený zlatem císař! Řešení: A) Boleslav a císař B) Boleslav a Měšek C) Oldřich a Boleslav (Oldřich byl synem Boleslava) D) Měšek a císař Správnou odpovědí je varianta C). Která z následujících dvojic postav v uvedeném textu je v příbuzenském vztahu? A) Boleslav a císař B) Boleslav a Měšek C) Oldřich a Boleslav D) Měšek a císař

10 Úloha č. 40 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Sup a ptáci Sup rozhlásil, že chce oslavit den svých narozenin. Pozval na večeři mnoho ptáků, a když přišli, uvedl je do jídelny, zamkl za sebou a jednoho po druhém sežral. Řešení: A) Zlému nevěř, i kdyby v rakvi přísahal. B) Co nemáš rád, nečiň druhému. C) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. D) Host i ryba třetí den smrdí. Správnou odpovědí je varianta A). Které z následujících přísloví nejlépe vystihuje vyznění textu? A) Zlému nevěř, i kdyby v rakvi přísahal. B) Co nemáš rád, nečiň druhému. C) Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde. D) Host i ryba třetí den smrdí.

11 Úloha č. 41 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 41 - 44 Klášterní knihovna Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura, byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika. Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím, že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii. Řešení: A) žádná žena a dva muži B) jedna žena a dva muži C) dvě ženy a dva muži D) dvě ženy a čtyři muži Správnou odpovědí je varianta C). Kolik jmenovaných mužů a žen podle uvedeného textu navštívilo do roku 1813 knihovnu? A) žádná žena a dva muži; B) jedna žena a dva muži; C) dvě ženy a dva muži; D) dvě ženy a čtyři muži

12 Úloha č. 42 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 41 - 44 Klášterní knihovna Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura, byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika. Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím, že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii. Řešení: A) Napoleon Bonaparte se osobně účastnil předávání spisu o Louvru do klášterní knihovny. B) Strahovská knihovna získala velmi cenné knižní a jiné dary od Marie Ludviky. C) Řada exponátů uloupených v Itálii se nakonec ocitla v klášterní knihovně. D) Kromě čtyř se ostatní knihy v klášterní knihovně podařilo před Napoleonem uchránit. Správnou odpovědí je varianta D). Podle informací obsažených v uvedeném textu rozhodněte, které z následujících tvrzení je pravdivé. A) Napoleon Bonaparte se osobně účastnil předávání spisu o Louvru do klášterní knihovny. B) Strahovská knihovna získala velmi cenné knižní a jiné dary od Marie Ludviky. C) Řada exponátů uloupených v Itálii se nakonec ocitla v klášterní knihovně. D) Kromě čtyř se ostatní knihy v klášterní knihovně podařilo před Napoleonem uchránit.

13 Úloha č. 43 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 41 - 44 Klášterní knihovna Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura, byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika. Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím, že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii. Řešení: A) Do klášterní knihovny neměly ženy obvykle povolený přístup. B) Knihy v klášterní knihovně byly určeny mužům. C) Mniši v klášteře si mysleli, že ženy jsou hloupé. D) Knihy v knihovně byly pro ženy příliš složité. Správnou odpovědí je varianta A). Podle informací obsažených v uvedeném textu rozhodněte, které z následujících tvrzení pravdivě odpovídá na otázku, proč je taková pozornost věnována návštěvě žen ve Strahovské knihovně. A) Do klášterní knihovny neměly ženy obvykle povolený přístup.; B) Knihy v klášterní knihovně byly určeny mužům.; C) Mniši v klášteře si mysleli, že ženy jsou hloupé.; D) Knihy v knihovně byly pro ženy příliš složité.

14 Úloha č. 44 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011) Společné zadání k úloze č. 41 - 44 Klášterní knihovna Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy významných osobností byly již od r. 1792 zachycovány v nejstarší knize návštěv. Do knihovny, které ovšem vládla klášterní klausura, byl zprvu ženám přístup umožňován jen sporadicky. Jednou z prvních byla překvapivě lady Emmy Hamilton, která knihovnu navštívila v r. 1800 spolu se svým manželem, britským archeologem a státníkem, sirem Williamem Hamiltonem a se svým milencem, vítězem od Trafalgaru, admirálem lordem Horatiem Nelsonem. Další významnou ženou, která prošla knihovnou 17. června 1812, byla rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparte Marie Ludvika. Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kromě dalších knih a vídeňského porcelánového servisu čtyřsvazkové dílo o prvním museu v Louvru. Když byla tato exklusivní publikace dokončena, rozkázal Napoleon údajně zničit celý náklad a ponechal si pouze tři nebo čtyři kompletní řady. Obával se totiž, že jeho pověst bude poškozena tím, že je v díle uveden původ celé řady exponátů, uloupených především v Itálii. Řešení: A) klausura B) princezna C) lady D) choť Správnou odpovědí je varianta D). Které z následujících slov z uvedeného textu má stejný význam jako slovo manželka? A) klausura B) princezna C) lady D) choť


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (33. – 44. úloha) IX. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google