Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (8. – 15. úloha) VII. označení digitálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (8. – 15. úloha) VII. označení digitálního."— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (8. – 15. úloha) VII. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

2 Metodické pokyny • Autor: Mgr. Roman Kotlář • Vytvořeno: říjen 2012 • Určeno pro 6. ročník • Sumář učiva za 1. stupeň • Téma: řešení úloh testů Scio • Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio • Forma: žáci pracují samostatně • Pomůcky: počítač, dataprojektor • Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu • Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného zisku bodů (Lze pracovat i ve skupinách, kdy můžeme aktivně pracovat s odlišnými pozicemi členů skupiny.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 8 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Co je nejspíše hlavním cílem uvedeného textu? A) vyjmenovat jednotlivá stadia vývoje slunéčka sedmitečného; B) ukázat, jak je pro nás slunéčko sedmitečné užitečné; C) popsat vzhled, stadia vývoje a význam slunéčka sedmitečného; D) upozornit na jedovatost slunéčka sedmitečného; E) poukázat na hlavní nepřátele slunéčka sedmitečného. Společné zadání pro úlohu č V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. Slunéčko sedmitečné (beruška) je asi 7 mm dlouhé, tvar těla je mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Larva je šedočerná, někdy i s nádechem hnědé nebo modré, s barevnými skvrnami. Samička na jaře naklade vajíčka do štěrbin nebo na spodní strany listů. Larvy se z vajíček vylíhnou zhruba po týdnu a zakuklí se vykrmené v závislosti na teplotě za 30 – 60 dnů. Po týdnu či dvou se z kukly vylíhne zbrusu nová beruška. Po vylíhnutí je žlutá, když osychá, zbarvuje se v jasně červenou a vybarvují se jí tečky. Starší jedinci, kteří již přezimovali, jsou tmavší, až dohněda. Mladá slunéčka přezimují, teprve druhým rokem se rozmnoží a ještě v létě jejich život končí. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh žijící téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí larvy i dospělí jedinci. Najdeme je na stromech, keřích i v trávě. Je považováno za užitečné, protože likviduje výše zmíněné škůdce (jedna larva zkonzumuje během svého vývoje kolem 600 mšic), a jakožto takové bylo úmyslně zavlečeno do Severní Ameriky. Žije většinou samostatně, jen na zimu se shlukuje do malých skupinek a skrývá se většinou pod kameny. Dospělý jedinec se v nebezpečí staví mrtvým a bezvládně padá na zem. Pokud se berušky dotýkáme, vylučuje oranžovou šťávu, díky čemuž je pro řadu případných predátorů (zejména ptáků) nechutná a jedovatá. Řešení: Popsat vzhled, stadia vývoje a význam slunéčka sedmitečného. Správnou odpovědí je varianta C).

4 Úloha č. 9 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Jaký je podle uvedeného textu vztah autora ke slunéčku sedmitečnému? A) Autor je chovatel slunéček sedmitečných.; B) Autor nemá rád hmyz.; C) Autor si jako malý hrál s beruškami.; D) Postoj autora není v textu vyjádřený.; E) Autor v zimě hledá pod kameny shluky berušek. Společné zadání pro úlohu č V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. Slunéčko sedmitečné (beruška) je asi 7 mm dlouhé, tvar těla je mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Larva je šedočerná, někdy i s nádechem hnědé nebo modré, s barevnými skvrnami. Samička na jaře naklade vajíčka do štěrbin nebo na spodní strany listů. Larvy se z vajíček vylíhnou zhruba po týdnu a zakuklí se vykrmené v závislosti na teplotě za 30 – 60 dnů. Po týdnu či dvou se z kukly vylíhne zbrusu nová beruška. Po vylíhnutí je žlutá, když osychá, zbarvuje se v jasně červenou a vybarvují se jí tečky. Starší jedinci, kteří již přezimovali, jsou tmavší, až dohněda. Mladá slunéčka přezimují, teprve druhým rokem se rozmnoží a ještě v létě jejich život končí. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh žijící téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí larvy i dospělí jedinci. Najdeme je na stromech, keřích i v trávě. Je považováno za užitečné, protože likviduje výše zmíněné škůdce (jedna larva zkonzumuje během svého vývoje kolem 600 mšic), a jakožto takové bylo úmyslně zavlečeno do Severní Ameriky. Žije většinou samostatně, jen na zimu se shlukuje do malých skupinek a skrývá se většinou pod kameny. Dospělý jedinec se v nebezpečí staví mrtvým a bezvládně padá na zem. Pokud se berušky dotýkáme, vylučuje oranžovou šťávu, díky čemuž je pro řadu případných predátorů (zejména ptáků) nechutná a jedovatá. Řešení: Postoj autora není v textu vyjádřený. Správnou odpovědí je varianta D).

5 Úloha č. 10 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Kterou z následujících informací se v textu nedozvíme? A) jak je slunéčko sedmitečné velké; B) kolik mšic sežere larva slunéčka; C) kdy létá beruška nahoru nebo dolů; D) jak berušky odrazují nepřítele; E) jak slunéčka sedmitečná přezimují. Společné zadání pro úlohu č V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. Slunéčko sedmitečné (beruška) je asi 7 mm dlouhé, tvar těla je mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Larva je šedočerná, někdy i s nádechem hnědé nebo modré, s barevnými skvrnami. Samička na jaře naklade vajíčka do štěrbin nebo na spodní strany listů. Larvy se z vajíček vylíhnou zhruba po týdnu a zakuklí se vykrmené v závislosti na teplotě za 30 – 60 dnů. Po týdnu či dvou se z kukly vylíhne zbrusu nová beruška. Po vylíhnutí je žlutá, když osychá, zbarvuje se v jasně červenou a vybarvují se jí tečky. Starší jedinci, kteří již přezimovali, jsou tmavší, až dohněda. Mladá slunéčka přezimují, teprve druhým rokem se rozmnoží a ještě v létě jejich život končí. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh žijící téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí larvy i dospělí jedinci. Najdeme je na stromech, keřích i v trávě. Je považováno za užitečné, protože likviduje výše zmíněné škůdce (jedna larva zkonzumuje během svého vývoje kolem 600 mšic), a jakožto takové bylo úmyslně zavlečeno do Severní Ameriky. Žije většinou samostatně, jen na zimu se shlukuje do malých skupinek a skrývá se většinou pod kameny. Dospělý jedinec se v nebezpečí staví mrtvým a bezvládně padá na zem. Pokud se berušky dotýkáme, vylučuje oranžovou šťávu, díky čemuž je pro řadu případných predátorů (zejména ptáků) nechutná a jedovatá. Řešení: Správnou odpovědí je varianta A).

6 Úloha č. 11 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Která z následujících informací o larvách slunéčka sedmitečného vyplývá z textu? A) Larvy slunéčka se neživí červci.; B) Dospělý jedinec je menší než larva slunéčka.; C) Larvy slunéčka nejsou jedovaté.; D) Délka vývoje larvy slunéčka závisí na teplotě.; E) Larva slunéčka je jednobarevná a má šest nohou. Společné zadání pro úlohu č V následujících úlohách vycházejte pouze z informací uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte nezávisle na ostatních. Slunéčko sedmitečné (beruška) je asi 7 mm dlouhé, tvar těla je mírně protáhlý dopředu. Má červeně zbarvené krovky se třemi černými tečkami na každé straně a jednou tečkou společnou pro obě krovky. Larva je šedočerná, někdy i s nádechem hnědé nebo modré, s barevnými skvrnami. Samička na jaře naklade vajíčka do štěrbin nebo na spodní strany listů. Larvy se z vajíček vylíhnou zhruba po týdnu a zakuklí se vykrmené v závislosti na teplotě za 30 – 60 dnů. Po týdnu či dvou se z kukly vylíhne zbrusu nová beruška. Po vylíhnutí je žlutá, když osychá, zbarvuje se v jasně červenou a vybarvují se jí tečky. Starší jedinci, kteří již přezimovali, jsou tmavší, až dohněda. Mladá slunéčka přezimují, teprve druhým rokem se rozmnoží a ještě v létě jejich život končí. Slunéčko sedmitečné je velmi rozšířený druh žijící téměř všude, kde se vyskytují mšice a červci, jimiž se živí larvy i dospělí jedinci. Najdeme je na stromech, keřích i v trávě. Je považováno za užitečné, protože likviduje výše zmíněné škůdce (jedna larva zkonzumuje během svého vývoje kolem 600 mšic), a jakožto takové bylo úmyslně zavlečeno do Severní Ameriky. Žije většinou samostatně, jen na zimu se shlukuje do malých skupinek a skrývá se většinou pod kameny. Dospělý jedinec se v nebezpečí staví mrtvým a bezvládně padá na zem. Pokud se berušky dotýkáme, vylučuje oranžovou šťávu, díky čemuž je pro řadu případných predátorů (zejména ptáků) nechutná a jedovatá. Řešení: Délka vývoje larvy slunéčka závisí na teplotě. Správnou odpovědí je varianta D).

7 Test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Úloha č. 12 prudký A) klesající B) pozvolný C) oblý D) stručný E) opožděný Úloha č. 13 volný A) marný B) prázdný C) odemčený D) obsazený E) nebezpečný Úloha č. 14 úspěch A) výhra B) nezdar C) prospěch D) nešvar E) výzva Společné zadání úloh č V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. Úloha č. 15 mizivý A) prázdný B) vybarvený C) odčerpaný D) neúspěšný E) značný

8 V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. prudký A) klesající B) pozvolný C) oblý D) stručný E) opožděný 12. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Řešení: Slovem opačného významu ke slovu „prudký“ je slovo „pozvolný“. Správnou odpovědí je varianta B).

9 V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. volný A) marný B) prázdný C) odemčený D) obsazený E) nebezpečný 13. otázka testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Řešení: Slovem opačného významu ke slovu „volný“ je slovo „obsazený“. Správnou odpovědí je varianta D).

10 V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. úspěch A) výhra B) nezdar C) prospěch D) nešvar E) výzva 14. otázka test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Řešení: Slovem opačného významu ke slovu „výhra“ je slovo „nezdar“. Správnou odpovědí je varianta B).

11 V každé z následujících úloh vyberte slovo, které se nejvíce blíží opačnému významu slova v zadání. mizivý A) prázdný B) vybarvený C) odčerpaný D) neúspěšný E) značný 15. otázka test Scio z obecných studijních předpokladů pro 6. ročník (podzim 2011) Řešení: Slovem opačného významu ke slovu „mizivý“ je slovo „značný“. Správnou odpovědí je varianta A).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (8. – 15. úloha) VII. označení digitálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google