Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (51. – 60. úloha) X. označení digitálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (51. – 60. úloha) X. označení digitálního."— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (51. – 60. úloha) X. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_OSP.9.060 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: listopad 2012 Určeno pro 9. ročník Sumář učiva za 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného zisku bodů (Lze pracovat i ve skupinách, kdy můžeme aktivně pracovat s odlišnými pozicemi členů skupiny.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 51 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Jaký je obsah obdélníku ABCD? A) 15 cm 2 B) 20 cm 2 C) 25 cm 2 D) 50 cm 2 E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. Na obrázku je kružnice k o průměru 10 cm a obdélník ABCD, jehož strana AB je dlouhá 10 cm a je tečnou kružnice. Řešení: Délka obdélníka je 10 cm (velikost průměru kružnice) a šířka obdélníka je 5 cm (velikost poloměru kružnice). Jeho obsah je 10. 5 = 50 cm 2 Správnou odpovědí je varianta D).

4 Úloha č. 52 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Které z následujících trojciferných čísel má ciferný součet 6 a je dělitelné dvěma i pěti? A) 105 B) 222 C) 230 D) 245 E) 420 Řešení: Čísla dělitelná 2 a 5 musí mít poslední číslici rovnou 0, proto dále můžeme pracovat s čísly 230 a 420. 230 má ciferný součet 2+3+0=5. 420 má ciferný součet 4+2+0=6. Správnou odpovědí je varianta E).

5 Úloha č. 53 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Máme obdélníkovou zahradu o šířce 20 m a délce 50 m. Po dokoupení dalšího pozemku vzrostl každý rozměr zahrady o 20 %. O kolik procent se zvětšila plocha zahrady? A) o 56 % B) o 44 % C) o 38 % D) o 20 % E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. Řešení: Zahrada měla plochu 20. 50 = 1 000 m 2. Pokud se šířka zvětšila o 20%, měla hodnotu 20 + 20. 0,2 = 20 + 4 = 24 m. Pokud se délka zvětšila o 20%, měla hodnotu 50 + 20. 0,5 = 50 + 10 = 60 m. Po zvětšení měla zahrada plochu 24. 60 = 1200 + 240 = 1 440 m 2. Její plocha se zvětšila o 440 m 2, což je o 44%. Správnou odpovědí je varianta B).

6 Úloha č. 54 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Jak velkou část obsahu čtverce tvoří obsah trojúhelníku EFG? A) 36 až 40 % B) 31 až 35 % C) 26 až 30 % D) 21 až 25 % E) 16 až 20 % Na obrázku je čtverec ABCD a trojúhelník EFG. Body E, F a G jsou středy stran AB, BC a DA. Řešení: Celý čtverec lze sestavit z 8 žlutých trojúhelníků, přičemž velikost trojúhelníku EFG je rovna dvěma žlutým trojúhelníkům, tedy jeho velikost jsou dvě osminy obsahu čtverce, což je jedna čtvrtina a to je 25%. Správnou odpovědí je varianta D).

7 Úloha č. 55 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Skříňka má výšku 110 cm. její výšky tvoří podstavec a zbytek tvoří šuplíky, každý o výšce 15 cm. Kolik těchto šuplíků ve skříňce je? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Řešení: Dvě jedenáctiny ze 110 je 110 : 11. 2 = 10.2 = 20 cm, což je výška podstavce. Na šuplíky pak zbývá 110 – 20 = 90 cm. Pokud je výška šuplíku 15 cm, vejde se jich 90 : 15 = 6. Správnou odpovědí je varianta D).

8 Úloha č. 56 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Jak velký je úhel α? A) 30° B) 45° C) 55° D) 60° E) Žádná z možností (A) až (D) není správná. Na obrázku je obdélník ABCD. Strana AB je dlouhá 4 cm a strana BC 2 cm. Bod E je středem strany AB. Řešení: Trojúhelník AED je rovnoramenný pravoúhlý, tedy úhel α má velikost 45°. Správnou odpovědí je varianta B). 2 cm 4 = 2 + 2 cm

9 Úloha č. 57 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Strany obdélníku jsou v poměru 2 : 3. Obvod obdélníku je 30 cm. Jak velký je obsah obdélníku? A) 220 cm 2 B) 200 cm 2 C) 156 cm 2 D) 96 cm 2 E) 54 cm 2 Řešení: Pokud jsou strany v poměru 2 : 3, pak když šířka je x, pak délka je 1,5x. Pokud dosadíme do vzorečku pro výpočet obvodu obdélníka, pak dostneme 2(x + 1,5x) = 30 2x + 3x = 30 5x = 30 /:5 x = 6 cm Šířka má velikost x, tj. 6 cm a délka má velikost 1,5x = 1,5. 6 = 9 cm. Obsah takového obdélníka má hodnotu 6. 9 = 54 cm 2. Správnou odpovědí je varianta E).

10 Úloha č. 58 testu Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Máme provázek dlouhý 24 cm, poté ho rozdělíme na půl a dále první vzniklou část rozdělíme na třetiny, zatímco druhou na poloviny. Jakou bude mít délku součet kratšího a delšího kousku provázku? A) 4 cm B) 6 cm C) 8 cm D) 10 cm E) 12 cm Řešení: 24 cm rozdělené na polovinu je 12 cm + 12 cm. První část rozdělíme na třetiny a tak dostaneme 4 cm + 4 cm + 4cm. Druhou část rozdělíme na poloviny a tak dostaneme 6 cm + 6 cm. Pokud sečteme délku kratší a delší části dostaneme 4 cm + 6 cm = 10 cm. Správnou odpovědí je varianta D).

11 Test Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Úloha č. 59 Kolik trojúhelníků je na uvedeném obrázku? A) 6; B) 7; C) 8 ; D) 9; E) 10. Společné zadání k úlohám č. 59-60 Na obrázku je znázorněno několik trojúhelníků. Všechny trojúhelníky jsou rovnostranné. Vždy platí, že vrcholy menšího trojúhelníku jsou umístěny ve středech stran trojúhelníku většího. Řešení: Trojúhelníků je 1+3+1+3+1=9. Správnou odpovědí je varianta D). 1x 3x 1x

12 Test Scio z obecných studijních předpokladů pro 9. ročník (podzim 2011) Úloha č. 60 Trojúhelník ABC má obsah 48 cm 2. Jaký je obsah odlišně vybarveného trojúhelníku? A) 2 cm 2 B) 3 cm 2 C) 4 cm 2 D) 7 cm 2 E) Odpověď nelze jednoznačně určit. Společné zadání k úlohám č. 59-60 Na obrázku je znázorněno několik trojúhelníků. Všechny trojúhelníky jsou rovnostranné. Vždy platí, že vrcholy menšího trojúhelníku jsou umístěny ve středech stran trojúhelníku většího. Řešení: Obsah vybarveného trojúhelníku je roven jedné šestnáctině trojúhelníku ABC, tj. 48 : 16 = 3. Správnou odpovědí je varianta B).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z obecných studijních předpokladů zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (51. – 60. úloha) X. označení digitálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google