Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (18. – 24. úloha) VIII. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (18. – 24. úloha) VIII. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (18. – 24. úloha) VIII. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.008 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny • Autor: Mgr. Roman Kotlář • Vytvořeno: červen 2012 • Určeno pro 6. ročník • Český jazyk 2. stupeň • Téma: řešení úloh testů Scio • Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio • Forma: žáci pracují samostatně • Pomůcky: počítač, dataprojektor • Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu • Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 18 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Které z následujících vyjádření nejspíše pronesla postava na posledním obrázku uvedeného příběhu? A) Hérakle, vrať se!; B) To je úleva, Hérakle!; C) A zase se někdy stav, Hérakle!; D) Hérakle, brzo na viděnou! Řešení: Z nabízených variant je nejvhodnější varianta „Hérakle, vrať se!“ Správnou odpovědí je varianta A). Společné zadání pro úlohu č. 18 - 20

4 Úloha č. 19 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Kterou z následujících informací nelze z uvedeného příběhu zjistit? A) Proč Hérakles držel nebesa.; B) Pro koho potřeboval Hérakles zlatá jablka.; C) Kam odnesl Hérakles zlatá jablka.; D) Proč se zase Atlas s Héraklem vystřídal. Řešení: A) Proč Hérakles držel nebesa.; B) Pro koho potřeboval Hérakles zlatá jablka.; C) Kam odnesl Hérakles zlatá jablka.; D) Proč se zase Atlas s Héraklem vystřídal. Správnou odpovědí je varianta B). Společné zadání pro úlohu č. 18 - 20

5 Úloha č. 20 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Já ti je zatím podržím. Ve které z následujících možností je slovo je stejným slovním druhem jako v uvedené větě z úvodního příběhu? A) Příležitost dělá zloděje, proto je namístě opatrnost.; B) Po dlouhém hledání je objevil na kraji lesa.; C) Je pouze na tobě, jak se v této situaci zachováš.; D) Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Řešení: A) Příležitost dělá zloděje, proto je (sloveso) namístě opatrnost.; B) Po dlouhém hledání je (přídavné jméno) objevil na kraji lesa.; C) Je (sloveso) pouze na tobě, jak se v této situaci zachováš.; D) Když už člověk jednou je (sloveso), tak má koukat, aby byl. Správnou odpovědí je varianta B). Společné zadání pro úlohu č. 18 - 20

6 Úloha č. 21 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? A) Kůň už několik dní nejedl, proto se zběsile vrhl na oves.; B) Jezdec a kůň potřebovali přenocovat ukrytí v bezpečí před vlky.; C) Jeskyně byla bezpečná, protože byla velmi vysoko nad zemí.; D) Bylo potřeba rozdělat oheň, protože byla mrazivá zimní noc. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 Už jsem se skoro neudržel v sedle. Někde jsem musel přenocovat. „Nejlíp někde, kde nejsou vlci,“ řekl jsem Pírkovi a myslím, že v tomhle jsme byli oba zajedno. A pak jsem zpozoroval něco, co mě potěšilo. Ve skále na plošince byla hluboká štěrbina. Byla to skoro jeskyně, protože jako strop měla velký placatý kámen. V takové jeskyni můžeme mít oba střechu nad hlavou a vůbec. Na plošince už odpočíval někdo přede mnou. Zůstalo tu ohniště plné popela. Měl jsem taky chuť rozdělat si oheň, ale nedokázal jsem to. Už jsem chtěl jenom spát. Vzal jsem Pírka za uzdu a vedl jsem ho do jeskyně. Byla hluboká a já řekl Pírkov „Sem by se vešlo patnáct takových, jako jsi ty.“ Trochu zařehtal. Možná se mu zastesklo po stáji. Poprosil jsem ho o prominutí že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci dal jsem mu oves poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Pak jsem se v nejtemnějším koutku jeskyně zabalil do deky a okamžitě jsem usnul jako dřevo, dřív než jsem se vůbec stihl bát. Řešení: A) Kůň už několik dní nejedl, proto se zběsile vrhl na oves.; B) Jezdec a kůň potřebovali přenocovat ukrytí v bezpečí před vlky.; C) Jeskyně byla bezpečná, protože byla velmi vysoko nad zemí.; D) Bylo potřeba rozdělat oheň, protože byla mrazivá zimní noc. Správnou odpovědí je varianta B).

7 Úloha č. 22 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Která z následujících možností nevyjadřuje v obou případech tentýž význam? A) byli oba zajedno – byli téhož názoru; B) usnul jako dřevo – usínal pomalu; C) vytáhnout na štrapáci – vzít na náročnou cestu; D) mít střechu nad hlavou – mít přístřeší. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 Už jsem se skoro neudržel v sedle. Někde jsem musel přenocovat. „Nejlíp někde, kde nejsou vlci,“ řekl jsem Pírkovi a myslím, že v tomhle jsme byli oba zajedno. A pak jsem zpozoroval něco, co mě potěšilo. Ve skále na plošince byla hluboká štěrbina. Byla to skoro jeskyně, protože jako strop měla velký placatý kámen. V takové jeskyni můžeme mít oba střechu nad hlavou a vůbec. Na plošince už odpočíval někdo přede mnou. Zůstalo tu ohniště plné popela. Měl jsem taky chuť rozdělat si oheň, ale nedokázal jsem to. Už jsem chtěl jenom spát. Vzal jsem Pírka za uzdu a vedl jsem ho do jeskyně. Byla hluboká a já řekl Pírkov „Sem by se vešlo patnáct takových, jako jsi ty.“ Trochu zařehtal. Možná se mu zastesklo po stáji. Poprosil jsem ho o prominutí že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci dal jsem mu oves poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Pak jsem se v nejtemnějším koutku jeskyně zabalil do deky a okamžitě jsem usnul jako dřevo, dřív než jsem se vůbec stihl bát. Řešení: A) byli oba zajedno – byli téhož názoru; B) usnul jako dřevo – usínal pomalu; C) vytáhnout na štrapáci – vzít na náročnou cestu; D) mít střechu nad hlavou – mít přístřeší. Správnou odpovědí je varianta B).

8 Úloha č. 23 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Který z následujících výrazů z uvedeného textu je nespisovný? A) zajedno; B) placatý; C) štrapáce; D) zařehtal. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 Už jsem se skoro neudržel v sedle. Někde jsem musel přenocovat. „Nejlíp někde, kde nejsou vlci,“ řekl jsem Pírkovi a myslím, že v tomhle jsme byli oba zajedno. A pak jsem zpozoroval něco, co mě potěšilo. Ve skále na plošince byla hluboká štěrbina. Byla to skoro jeskyně, protože jako strop měla velký placatý kámen. V takové jeskyni můžeme mít oba střechu nad hlavou a vůbec. Na plošince už odpočíval někdo přede mnou. Zůstalo tu ohniště plné popela. Měl jsem taky chuť rozdělat si oheň, ale nedokázal jsem to. Už jsem chtěl jenom spát. Vzal jsem Pírka za uzdu a vedl jsem ho do jeskyně. Byla hluboká a já řekl Pírkov „Sem by se vešlo patnáct takových, jako jsi ty.“ Trochu zařehtal. Možná se mu zastesklo po stáji. Poprosil jsem ho o prominutí že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci dal jsem mu oves poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Pak jsem se v nejtemnějším koutku jeskyně zabalil do deky a okamžitě jsem usnul jako dřevo, dřív než jsem se vůbec stihl bát. Řešení: Nespisovným slovem je slovo štrapáce. Správnou odpovědí je varianta C).

9 Úloha č. 24 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2011) Poprosil jsem ho o prominutí že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci dal jsem mu oves poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Kolik čárek je potřeba doplnit do uvedeného souvětí z úvodního textu, aby bylo napsáno mluvnicky a pravopisně správně? A) 1; B) 2; C) 3; D) 4. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 Už jsem se skoro neudržel v sedle. Někde jsem musel přenocovat. „Nejlíp někde, kde nejsou vlci,“ řekl jsem Pírkovi a myslím, že v tomhle jsme byli oba zajedno. A pak jsem zpozoroval něco, co mě potěšilo. Ve skále na plošince byla hluboká štěrbina. Byla to skoro jeskyně, protože jako strop měla velký placatý kámen. V takové jeskyni můžeme mít oba střechu nad hlavou a vůbec. Na plošince už odpočíval někdo přede mnou. Zůstalo tu ohniště plné popela. Měl jsem taky chuť rozdělat si oheň, ale nedokázal jsem to. Už jsem chtěl jenom spát. Vzal jsem Pírka za uzdu a vedl jsem ho do jeskyně. Byla hluboká a já řekl Pírkov „Sem by se vešlo patnáct takových, jako jsi ty.“ Trochu zařehtal. Možná se mu zastesklo po stáji. Poprosil jsem ho o prominutí že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci dal jsem mu oves poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Pak jsem se v nejtemnějším koutku jeskyně zabalil do deky a okamžitě jsem usnul jako dřevo, dřív než jsem se vůbec stihl bát. Řešení: Poprosil jsem ho o prominutí, že jsem ho vytáhl na takovou štrapáci, dal jsem mu oves, poplácal jsem ho a popřál mu dobrou noc. Bylo třeba doplnit 3 čárky. Správnou odpovědí je varianta C).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2011/2012 pro 6. ročník (18. – 24. úloha) VIII. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google