Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"— Transkript prezentace:

1 VIII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2011/2012 pro 9. ročník (23. – 32. úloha) VIII. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.018

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 9. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 23 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Které z následujících souvětí obsahuje pouze jednu větu hlavní? A) Přišel jsem pozdě, avšak autobus ještě neodjel. B) I když jsem přišel pozdě, autobus ještě neodjel. C) Přišel jsem pozdě, nicméně autobus ještě neodjel. D) Přišel jsem pozdě, jenomže autobus ještě neodjel. Řešení: A) Přišel jsem pozdě, avšak autobus ještě neodjel. B) I když jsem přišel pozdě, autobus ještě neodjel. C) Přišel jsem pozdě, nicméně autobus ještě neodjel. D) Přišel jsem pozdě, jenomže autobus ještě neodjel. Správnou odpovědí je varianta B).

4 Úloha č. 24 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu podmětnou? A) Petra věděla, že všechno dobře dopadne, proto o té záležitosti nemluvila. B) Nemůžu uvěřit, že by to mohlo špatně dopadnout. C) Neustále jsem přesvědčovala Petru o tom, že vše dobře dopadne. D) Kdo chce, může věřit, že to dobře dopadne. Řešení: A) Petra věděla, že všechno dobře dopadne, proto o té záležitosti nemluvila. B) Nemůžu uvěřit, že by to mohlo špatně dopadnout. C) Neustále jsem přesvědčovala Petru o tom, že vše dobře dopadne. D) Kdo chce, může věřit, že to dobře dopadne. Správnou odpovědí je varianta D).

5 Úloha č. 25 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Když došla na pěšinu, pod podrážkami bot jí něco zaskřípalo, _________. Kterou z následujících vět je nutno doplnit do uvedené výpovědi tak, aby vzniklo souvětí s odporovacím poměrem? A) dokonce to vypadalo na něco zvlášť velkého B) a tak zůstala stát C) což ji velice vylekalo D) ale neotevřela oči ani na okamžik Řešení: A) dokonce to vypadalo na něco zvlášť velkého B) a tak zůstala stát C) což ji velice vylekalo D) ale neotevřela oči ani na okamžik Správnou odpovědí je varianta D).

6 Úloha č. 26 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Všichni královi vojáci, kteří byli narychlo povoláni, se shromáždili, aby vytáhli do boje. Kterým z následujících výrazů je nutno nahradit podtrženou větu v uvedené výpovědi, aby smysl sdělení zůstal zachován? A) k polnímu tažení B) táhnouce do boje C) z polního tažení D) během polního tažení Řešení: A) k polnímu tažení B) táhnouce do boje C) z polního tažení D) během polního tažení Správnou odpovědí je varianta B).

7 Úloha č. 27 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ačkoliv jel bez větší námahy a seděl docela uvolněně, byl v této pozici náznak napětí, které jsem zřetelně vnímal. Kterou z následujících spojek je možné nahradit podtrženou spojku v uvedeném souvětí tak, aby smysl sdělení zůstal zachován? A) protože B) i když C) když D) jelikož Řešení: A) protože B) i když C) když D) jelikož Správnou odpovědí je varianta B).

8 Úloha č. 28 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve kterém z následujících souvětí je chyba v interpunkci? A) Tolik jsem chtěla, aby se moje sestra vrátila zpět, přestože jsem nikdy nevěděla, jak s ní mám mluvit. B) Adélka si myslela, že je docela dobře možné, aby stará paní odešla, aniž by o tom někomu řekla. C) Sestra si všimla, že ji někdo pozoruje a proto dala knihu rychle zpět na místo. D) Na trávě leželo jen několik zmačkaných papírků a nic nenasvědčovalo tomu, že zde včera hovořil známý muž a sliboval hory doly. Řešení: A) Tolik jsem chtěla, aby se moje sestra vrátila zpět, přestože jsem nikdy nevěděla, jak s ní mám mluvit. B) Adélka si myslela, že je docela dobře možné, aby stará paní odešla, aniž by o tom někomu řekla. C) Sestra si všimla, že ji někdo pozoruje, a proto dala knihu rychle zpět na místo. (před „a proto“ bude čárka, protože se jedná o poměr stupňovací) D) Na trávě leželo jen několik zmačkaných papírků a nic nenasvědčovalo tomu, že zde včera hovořil známý muž a sliboval hory doly. Správnou odpovědí je varianta C).

9 Úloha č. 29 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Ve které z následujících výpovědí musíme napsat na vyznačeném místě čárku, aby byl text napsán mluvnicky a pravopisně správně? A) Egon byl silnější _ než byl jeho soupeř. B) Chtěl spíš zpívat _ než mluvit. C) Mirka byla odhodlanější _ než Jiřina. D) Byla spíš pracovitá _ než chytrá. Řešení: A) Egon byl silnější, než byl jeho soupeř. (Čárkou oddělujeme další větný celek.) B) Chtěl spíš zpívat než mluvit. C) Mirka byla odhodlanější než Jiřina. D) Byla spíš pracovitá než chytrá. Správnou odpovědí je varianta A).

10 Úloha č. 30 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č Karel Čapek: Jak se dělá film Představte si chudobnou, zasněženou mansardu, ve které autor Jan Duhan právě píská kudlu, aby uspal své děťátko. Do této idyly zazní drsné zaklepání. „Dále,“ řekne básník a sáhne si k srdci. Vejde pošťák (hraje pan Pištěk). „Pan Duhan?“ ptá se dobrácky. „Tady máte _________. Třeba vám vynese peníze.“ Autor se truchlivě usměje (detailní záběr) a třesoucí se rukou otevírá depeši. Čte. Promítá se text __________: Nabizime sto milionu za filmova prava vaseho romanu velika sazka stop ihned telegrafujte odpoved stop alfa film Autor Jan Duhan, překonán štěstím, se zhroutí. Venku ptačí zpěv, jaro. Na základě informací z uvedeného textu rozhodněte, kterému z následujících literárních žánrů se uvedený text nejvíce podobá. A) filmovému scénáři; B) divadelnímu scénáři; C) dobrodružnému příběhu; D) odbornému pojednání Řešení: A) filmovému scénáři B) divadelnímu scénáři C) dobrodružnému příběhu D) odbornému pojednání Správnou odpovědí je varianta A).

11 Úloha č. 31 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č Karel Čapek: Jak se dělá film Představte si chudobnou, zasněženou mansardu, ve které autor Jan Duhan právě píská kudlu, aby uspal své děťátko. Do této idyly zazní drsné zaklepání. „Dále,“ řekne básník a sáhne si k srdci. Vejde pošťák (hraje pan Pištěk). „Pan Duhan?“ ptá se dobrácky. „Tady máte _________. Třeba vám vynese peníze.“ Autor se truchlivě usměje (detailní záběr) a třesoucí se rukou otevírá depeši. Čte. Promítá se text __________: Nabizime sto milionu za filmova prava vaseho romanu velika sazka stop ihned telegrafujte odpoved stop alfa film Autor Jan Duhan, překonán štěstím, se zhroutí. Venku ptačí zpěv, jaro. Které z následujících slov bylo v uvedeném textu vynecháno? A) telegraf; B) ; C) dopis; D) telegram Řešení: A) telegraf B) C) dopis D) telegram Správnou odpovědí je varianta B).

12 Úloha č. 32 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání k úloze č Karel Čapek: Jak se dělá film Představte si chudobnou, zasněženou mansardu, ve které autor Jan Duhan právě píská kudlu, aby uspal své děťátko. Do této idyly zazní drsné zaklepání. „Dále,“ řekne básník a sáhne si k srdci. Vejde pošťák (hraje pan Pištěk). „Pan Duhan?“ ptá se dobrácky. „Tady máte _________. Třeba vám vynese peníze.“ Autor se truchlivě usměje (detailní záběr) a třesoucí se rukou otevírá depeši. Čte. Promítá se text __________: Nabizime sto milionu za filmova prava vaseho romanu velika sazka stop ihned telegrafujte odpoved stop alfa film Autor Jan Duhan, překonán štěstím, se zhroutí. Venku ptačí zpěv, jaro. Který z následujících uměleckých prostředků je výrazně využit v uvedeném úryvku? A) alegorie; B) nadsázka; C) personifikace; D) slovní hříčka Řešení: A) alegorie B) nadsázka C) personifikace D) slovní hříčka Správnou odpovědí je varianta C).


Stáhnout ppt "VIII. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google