Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ Hotel FIT plus a.s. Přerov,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ Hotel FIT plus a.s. Přerov,"— Transkript prezentace:

1 Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ Hotel FIT plus a.s. Přerov, 27.11.2014

2 Osnova prezentace Představení regionálních a národních individuálních projektů realizovaných Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci Příprava nových projektových záměrů v programovém období 2014 – 2020

3 Regionální individuální projekty S dodavatelem aktivit: –Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji –Harmonizace zaměstnání a rodiny –Využijte zkušenost v Olomouckém kraji –Zpět do práce v Olomouckém kraji Bez dodavatele aktivit: –Šance pro vyučené v Olomouckém kraji –Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji –Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji –Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!

4 Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018) Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2014 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 25.717.458,00 Kč

5 Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

6 Harmonizace zaměstnání a rodiny (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00033) Cílová skupina: osoby, které pečují o dítě (děti) do 10 let věku a jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání na Úřadě práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Zahájení realizace: 1. února 2013 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 32.125.014,00 Kč

7 Harmonizace zaměstnání a rodiny (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00033) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

8 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00034) Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, kteří nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli věku 45 let, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. února 2013 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 27.487.336,00 Kč

9 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00034) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

10 Zpět do práce v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00035) Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedení v evidenci Krajské pobočky v Olomouci nepřetržitě déle než 12 měsíců, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. února 2013 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 21.694.346,00 Kč

11 Zpět do práce v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00035) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

12 Šance pro vyučené v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00053) Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, s nejvyšším dosaženým vzděláním ukončeným výučním listem. Zahájení realizace: 1. února 2013 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 32.983.285,00 Kč

13 Šance pro vyučené v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00053) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

14 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00066) Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let s pracovními zkušenostmi max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání/počátečního vzdělávání. Uchazeči o zaměstnání musí být v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Zahájení realizace: 1. července 2013 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Odborná praxe Příspěvek na mentora Doprovodné opatření Rozpočet projektu: 117.396.231,15 Kč

15 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00066) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

16 Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00076) Projekt je zaměřen na zajištění generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení přenosu pracovních zkušeností absolventům bez praxe. Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně), kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 2 let a jsou evidování na ÚP ČR a zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohrožení ztrátou zaměstnání. Zahájení realizace: 1. dubna 2014 - 31. října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Společensky účelné pracovní místo vyhrazené Příspěvek na udržení zaměstnance Doprovodná opatření Rozpočet projektu: 19.500.000,00 Kč

17 Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00076) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

18 Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II! (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013) Cílem projektu je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, OSVČ bez zaměstnanců (dále jen „OSVČ“) nebo se zaměstnanci a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností s předpokladem ekonomického růstu a zlepšení zaměstnanosti na trhu práce v Olomouckém kraji. Projekt umožní žadatelům získat finanční příspěvky na úhradu nákladů vzdělávací aktivity, jež se budou zaměstnanci/OSVČ účastnit. Současně za dobu účasti školených zaměstnanců na vzdělávací aktivitě bude na základě žádosti zaměstnavatele poskytován také příspěvek na úhradu skutečně vynaložených mzdových nákladů za zaměstnance. Zahájení realizace: 1. července 2013 - 31. srpna 2015 Rozpočet projektu: 83 410 195 Kč Podpořeno bylo 2 173 osob, z toho 1 185 účastníků projektu úspěšně ukončilo vzdělávací aktivitu.

19 Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II! (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00013) Zhodnocení realizace projektu k 30. 10. 2014:

20 Národní individuální projekty Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců –Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří zaznamenali za poslední a předposlední účetní období růst tržeb nebo pokles tržeb, který nepřesáhl 5%. Vzdělávejte se pro stabilitu –Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou přechodně schopni ve svých provozovnách přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce –Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR, kterým bude na základě poradenské činnosti a účelně zvolených rekvalifikačních kurzů zvýšena šance na uplatnění na trhu práce.

21 Operační program Zaměstnanost (OP Z) 9.7.2014 schválen návrh Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 Návrh programu je nyní předložen Evropské komisi a začne proces jeho formálního vyjednávání Schválení OP Z lze předpokládat na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015 Vyhlášení prvních výzev lze očekávat na konci prvního pololetí 2015 (květen a červen 2015) Velikost alokace se předpokládá v podobné výši jako u předcházejícího programového období

22 Operační program Zaměstnanost (OP Z) Běžné cílové skupiny dle příslušné NI MPSV k realizaci APZ. Vymezit si pole ve vztahu mezi NIPy a RIPy. RIPy by se měly zaměřit na více problematické skupiny (doplněk k běžným skupinám dle dřívějšího § 33 ZoZ - mladí, nad 50 resp. 55 let, dlouhodobě nezaměstnaní, OZP, samoživitelé a/nebo osoby pečující o závislou osobu nebo dítě do 15 věku a dále problematičtější skupiny s kumulací znevýhodnění, špatnou geografickou dostupností atd.) Zajistit návaznost a komplexitu projektů – nabídka pro všechny důležité CS, která je k dispozici průběžně po celé období Aktivní politika zaměstnanosti i podpora konkurenceschopnosti Do projektů vnést specifika regionů a lokalit

23 Operační program Zaměstnanost (OP Z) Národní individuální projekty –Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání –Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením –Podpora informačních a poradenských středisek –Podpora konkurenceschopnosti podniků Regionální individuální projekty –Podpora zaměstnanosti pro mladé do 30 let –Podpora zaměstnanosti osob 50+ –Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob –Podpora řemesel a technický oborů –Podpora zaměstnanosti osob po mateřské nebo rodičovské dovolené –Podpora generační výměny a mezigenerační solidarity

24 Děkuji za pozornost. Ing. Vlastimil Přidal vedoucí referátu projektů EU tel.: 950 141 330 e-mail: vlastimil.pridal@ol.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ Hotel FIT plus a.s. Přerov,"

Podobné prezentace


Reklamy Google