Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU „JOB after 50 – DUTCH MIRACLE“ Hotel FIT plus a.s. Přerov,

2 Osnova prezentace Představení regionálních a národních individuálních projektů realizovaných Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci Příprava nových projektových záměrů v programovém období 2014 – 2020

3 Regionální individuální projekty
S dodavatelem aktivit: Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji Harmonizace zaměstnání a rodiny Využijte zkušenost v Olomouckém kraji Zpět do práce v Olomouckém kraji Bez dodavatele aktivit: Šance pro vyučené v Olomouckém kraji Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!

4 Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018)
Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2014 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

5 Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00018)
Zhodnocení realizace projektu k : VM - 280, RK úsp , PPM - 100

6 Harmonizace zaměstnání a rodiny (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00033)
Cílová skupina: osoby, které pečují o dítě (děti) do 10 let věku a jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání na Úřadě práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Zahájení realizace: 1. února října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

7 Harmonizace zaměstnání a rodiny (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00033)
Zhodnocení realizace projektu k : VM – 380

8 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji (reg. č. CZ. 1. 04/2. 1. 00/70
Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, kteří nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli věku 45 let, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. února října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

9 Využijte zkušenost v Olomouckém kraji (reg. č. CZ. 1. 04/2. 1. 00/70
Zhodnocení realizace projektu k : VM - 375

10 Zpět do práce v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00035)
Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedení v evidenci Krajské pobočky v Olomouci nepřetržitě déle než 12 měsíců, s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Zahájení realizace: 1. února října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

11 Zpět do práce v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00035)
Zhodnocení realizace projektu k : VM - 300

12 Šance pro vyučené v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00053)
Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci, s nejvyšším dosaženým vzděláním ukončeným výučním listem. Zahájení realizace: 1. února října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Vytvoření pracovních míst Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

13 Šance pro vyučené v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00053)
Zhodnocení realizace projektu k :

14 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji (reg. č. CZ. 1
Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let s pracovními zkušenostmi max. 2 roky po ukončení přípravy na povolání/počátečního vzdělávání. Uchazeči o zaměstnání musí být v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci s trvalým pobytem na tomto území. Zahájení realizace: 1. července října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Skupinové poradenství Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Odborná praxe Příspěvek na mentora Doprovodné opatření Rozpočet projektu: ,15 Kč

15 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji (reg. č. CZ. 1
Zhodnocení realizace projektu k :

16 Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č
Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ ) Projekt je zaměřen na zajištění generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení přenosu pracovních zkušeností absolventům bez praxe. Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání do 30 let věku (včetně), kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 2 let a jsou evidování na ÚP ČR a zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohrožení ztrátou zaměstnání. Zahájení realizace: 1. dubna října 2015 Aktivity projektu: Vstupní modul Individuální poradenství Odborná výuka – rekvalifikace Společensky účelné pracovní místo vyhrazené Příspěvek na udržení zaměstnance Doprovodná opatření Rozpočet projektu: ,00 Kč

17 Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č
Generační tandem – podpora generační výměny v Olomouckém kraji (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ ) Zhodnocení realizace projektu k :

18 Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II. (reg. č. CZ. 1. 04/1. 1
Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II! (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B ) Cílem projektu je podpora zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců, OSVČ bez zaměstnanců (dále jen „OSVČ“) nebo se zaměstnanci a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností s předpokladem ekonomického růstu a zlepšení zaměstnanosti na trhu práce v Olomouckém kraji. Projekt umožní žadatelům získat finanční příspěvky na úhradu nákladů vzdělávací aktivity, jež se budou zaměstnanci/OSVČ účastnit. Současně za dobu účasti školených zaměstnanců na vzdělávací aktivitě bude na základě žádosti zaměstnavatele poskytován také příspěvek na úhradu skutečně vynaložených mzdových nákladů za zaměstnance. Zahájení realizace: 1. července srpna 2015 Rozpočet projektu: Kč Podpořeno bylo osob, z toho účastníků projektu úspěšně ukončilo vzdělávací aktivitu.

19 Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II. (reg. č. CZ. 1. 04/1. 1
Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II! (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B ) Zhodnocení realizace projektu k :

20 Národní individuální projekty
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří zaznamenali za poslední a předposlední účetní období růst tržeb nebo pokles tržeb, který nepřesáhl 5%. Vzdělávejte se pro stabilitu Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou přechodně schopni ve svých provozovnách přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. Vzdělávání a dovednosti pro trh práce Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR, kterým bude na základě poradenské činnosti a účelně zvolených rekvalifikačních kurzů zvýšena šance na uplatnění na trhu práce.

21 Operační program Zaměstnanost (OP Z)
schválen návrh Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 Návrh programu je nyní předložen Evropské komisi a začne proces jeho formálního vyjednávání Schválení OP Z lze předpokládat na konci roku 2014 nebo na začátku roku 2015 Vyhlášení prvních výzev lze očekávat na konci prvního pololetí 2015 (květen a červen 2015) Velikost alokace se předpokládá v podobné výši jako u předcházejícího programového období

22 Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Běžné cílové skupiny dle příslušné NI MPSV k realizaci APZ. Vymezit si pole ve vztahu mezi NIPy a RIPy. RIPy by se měly zaměřit na více problematické skupiny (doplněk k běžným skupinám dle dřívějšího § 33 ZoZ - mladí, nad 50 resp. 55 let, dlouhodobě nezaměstnaní, OZP, samoživitelé a/nebo osoby pečující o závislou osobu nebo dítě do 15 věku a dále problematičtější skupiny s kumulací znevýhodnění, špatnou geografickou dostupností atd.) Zajistit návaznost a komplexitu projektů – nabídka pro všechny důležité CS, která je k dispozici průběžně po celé období Aktivní politika zaměstnanosti i podpora konkurenceschopnosti Do projektů vnést specifika regionů a lokalit

23 Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Národní individuální projekty Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Podpora informačních a poradenských středisek Podpora konkurenceschopnosti podniků Regionální individuální projekty Podpora zaměstnanosti pro mladé do 30 let Podpora zaměstnanosti osob 50+ Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob Podpora řemesel a technický oborů Podpora zaměstnanosti osob po mateřské nebo rodičovské dovolené Podpora generační výměny a mezigenerační solidarity

24 Děkuji za pozornost. Ing. Vlastimil Přidal
vedoucí referátu projektů EU tel.:


Stáhnout ppt "Projekty realizované Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google