Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriminalistická odorologie pachové stopy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriminalistická odorologie pachové stopy"— Transkript prezentace:

1 Kriminalistická odorologie pachové stopy
Kpt. Bc. Luboš Kudlička

2 Pachové stopy ZP PP č. 52/2007 Stanoví zásady k zabezpečení jednotného postupu Policie ČR při využívání metody pachové identifikace.

3 Kriminalistická odorologie:
Pachové stopy Kriminalistická odorologie: Předmětem zkoumání je studium vzniku, významu a vlastností tělesného pachu. Pach se uvolňuje jako projev metabolizmu člověka a nazýváme ho tělesným pachem. Individualizace pachu je závislá na : věku, rase, pohlaví, způsobu života, druhu přijímané potravy, nemocech, lécích, pracovním zařazením.

4 Princip identifikace:
Pachové stopy Princip identifikace: Vylučování pachu probíhá nepřetržitě a nezávisle na vůli jeho původce, je relativně neměnné v čase, je individuální.

5 Pachová stopa a popis metody pachové identifikace:
Pachová stopa nemůže být smyslovými orgány člověka rozpoznána, a proto nemůže být svým nositelem záměrně změněna Může však být překryta silnějším pachem Pachová stopa zůstává na místě činu, i když se ji pachatel snažil zahladit, ale nemusí být vždy použitelná.

6 Pachová stopa Pomocí pachového snímače lze na místě činu sejmout otisk pachové stopy. Služební pes je schopen shodu mezi otiskem pachové stopy a srovnávací pachovou konzervou potvrdit anebo vyloučit. Předpokladem pro úspěšnou identifikaci otisku pachové stopy je dodržení priority snímání pachové stopy.

7 Pachové stopy Druhy pachových stop:
Vznikají na předmětech při kontaktu s původcem pachu, množství pachu je závislé na intenzitě a délce kontaktu, části lidských tkání, které fyziologicky souvisejí s tělesným pachem (nehty, vlasy, pot), zajištěné na MČ, předměty, které jsou ve stálém kontaktu s osobou (oděv, obuv,hodinky, klíče).

8 Vyhledávání a zajišťování:
Pachové stopy Vyhledávání a zajišťování: Ohledání místa činu ( z předmětů, které byly v kontaktu s pachatelem), ohledání místa činu – ze zajištěných stop, které zanechal pachatel (vlasy, nehty), zajištění srovnávací pachové konzervy u podezřelé osoby

9 Pachové stopy

10 Pachové stopy

11 Pachové stopy

12 Pachové stopy Postup při zajišťování otisku pachové stopy:
Zajišťování provádí vždy vyškolený technik, minimální doba potřebná k sejmutí pachové stopy je 30 minut, lze však dle potřeby prodloužit, při manipulaci s pach. snímačem vždy používat sterilní ch nástrojů, OPS musí být doručen do 7 dnů na odborné pracoviště.

13 Pachové stopy Při snímání pachové stopy z menších předmětů se na vnitřní stranu hliníkové fólie sterilním nástrojem rozprostře pachový snímač, do kterého se sterilním nástrojem vloží předmět, ze kterého má být sejmuta pachová stopa.

14 Pachové stopy

15 Pachové stopy

16 Pachové stopy Nejméně 30 minut

17 Pachové stopy Pachový snímač se s předmětem zabalí do hliníkové fólie. Po uplynutí doby potřebné k sejmutí pachové stopy se předmět sterilním nástrojem vyjme a pachový snímač se sterilním nástrojem vloží do obalu, který se ihned uzavře.

18 Zajišťování pachových stop z vlasů :
Pachové stopy Zajišťování pachových stop z vlasů : vlasy odstřižené nebo přetržené ( potřebné množství minimálně 5 vlasů) vypadený vlas s vlasovým váčkem ( stačí 1)

19 Otisk pachové stopy z předmětu uloženého pod vodou:
Předmět se umísťuje do sterilní nádoby nebo na sterilní podložku, kde se nechá přirozenou cestou oschnout, předmět nesmí být vystaven přímému slunci a podpůrným tepelným zdrojům pro rychlé vysoušení nebo uměle vyvolanému proudění vzduchu, snímání trvá 48 hodin až 5 dnů a s otiskem pachové stopy je možno pracovat až po uplynutí této doby.

20 Pachové stopy Odběr srovnávacích pachových konzerv:
Osobě, jejíž totožnost má být potvrzena, se odebírají pachy na dva pachové snímače. Každý se uloží do samostatného obalu. Při odběru vlasů se postupuje obdobně Při zajišťování srovnávacích pachových konzerv od více osob, jejichž totožnost má být porovnána v téže trestní věci, je nutné, aby SPK u každé osoby snímal jiný policista

21 Pachové stopy Proškolený policista vyjme sterilním nástrojem pachový snímač z obalu a tímto nástrojem jej přiloží osobě, které je odebírána srovnávací pachová konzerva, na holé tělo z boku v oblasti pasu. Zde jej připevní vhodným způsobem vylučujícím kontaminaci a nechá působit po dobu nejméně 20 minut.

22 Způsob provádění metody pachové identifikace:
Pachové stopy Způsob provádění metody pachové identifikace: Rozlišování pachů se provádí za účelem identifikace osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, služební pes vyloučí v krátkém časovém úseku větší počet osob nebo otisků pachové stopy.

23 Pachové stopy Pachové konzervy i srovnávací pachové konzervy se používají k porovnávání pachů teprve po 24 hodinách od jejich snímání a nejméně 10 hodin po dodání na odborné pracoviště, pokud není z taktického hlediska nutno provést porovnání dříve.

24 Pachové stopy Před začátkem srovnávání pachů provede psovod - specialista kontrolu náhodné zajímavosti pachové konzervy. Za pachovou konzervu z místa činu položí cvičnou pachovou konzervu se stejným pachem a služebnímu psovi z ní dá načichat. Pokud služební pes označí pouze cvičnou pachovou konzervu, je náhodná zajímavost vyloučena. Označí-li jinou pachovou konzervu, nelze ji pro další srovnávání pachů použít.

25 Pachové stopy Po nasátí pachu z načichávané pachové konzervy služební pes přičichává k jednotlivým srovnávaným pachovým konzervám postaveným v řadě a provádí rozlišení pachů, přičemž srovnávanou pachovou konzervu se shodným pachem označí nacvičeným způsobem. Psovod - specialista nesmí služebního psa ovlivňovat.

26 Pachové stopy Psovod - specialista změní pořadí srovnávaných pachových konzerv v řadě a pokračuje ve srovnávání pachů. Označí-li služební pes srovnávanou pachovou konzervu, umístí ji psovod - specialista na jiné místo a srovnávání pachů opakuje. Je-li stejná srovnávaná pachová konzerva označena stejným služebním psem opakovaně, vyjme psovod - specialista označenou srovnávanou pachovou konzervu z řady a provede kontrolní výkon. Přitom služební pes nesmí označit žádnou jinou srovnávanou pachovou konzervu. Psovod - specialista vrátí odebranou srovnávanou pachovou konzervu do řady a po třetím shodném označení je možno srovnávání pachů považovat za průkazné.

27 Srovnávání pachů se provádí v těchto variantách:
Pachové stopy Srovnávání pachů se provádí v těchto variantách: srovnávací pachová konzerva s pachovými konzervami s otisky pachových stop (od osob k místu činu), pachová konzerva s otiskem pachové stopy se srovnávacími pachovými konzervami (od místa činu k osobám), pachová konzerva s otisky pachových stop s pachovými konzervami s otisky pachových stop (otisky pachových stop z míst činů navzájem), d) srovnávací pachové konzervy mezi sebou (pro kontrolu shodnosti původního a revizního odběru).

28 Pachové stopy Vyřazování pachových stop:
Pachové konzervy se vyřazují po 3 letech od jejich doručení na odborné pracoviště. Tato lhůta může být prodloužena na základě žádosti příslušného orgánu činného v trestním řízení nejdéle o další 3 roky. Vyřazování srovnávacích pachových konzerv se provádí po 2 letech.

29 Pachové stopy Evidence pachových stop: Evidence pachových konzerv,
evidence srovnávacích pachových konzerv, evidence pozorování, celková statistická evidence.

30

31

32

33

34


Stáhnout ppt "Kriminalistická odorologie pachové stopy"

Podobné prezentace


Reklamy Google