Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÍSTO ČINU... „… je začátkem a koncem kriminální činnosti. Chyba učiněná na místě činu táhne se celým šetřením a nelze ji mnohdy odčiniti …“ KOŠŤÁK, Rudolf.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÍSTO ČINU... „… je začátkem a koncem kriminální činnosti. Chyba učiněná na místě činu táhne se celým šetřením a nelze ji mnohdy odčiniti …“ KOŠŤÁK, Rudolf."— Transkript prezentace:

1 MÍSTO ČINU... „… je začátkem a koncem kriminální činnosti. Chyba učiněná na místě činu táhne se celým šetřením a nelze ji mnohdy odčiniti …“ KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935

2 MÍSTO ČINU ● postup na místě činu (události) ● zajištění místa činu (události) ● povinnosti a oprávnění policistů zasahujících na místě činu ● normy upravující postup na místě činu ● zvláštnosti různých míst činů ©TIKK – Indráček, Kouřil

3 Předpisy a prameny ● Trestní řád; z. č. 283/1991 Sb. o Policii ČR ● ZPPP č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti PČR ● ZPPP č. 130/2001 postup v TŘ ● ZPPP č. 140/2002 pachové stopy ● ZPPP č. 53/2003 nástražné výbušné systémy ● ZPPP č. 1/2004 nebezpečné látky ● Porada, Viktor a kol. Kriminalistika. Nakl. Cerm 2001 ● Chmelík, Jan. Ohledání místa činu. Praha 1999 a další

4 Sled činností spojených s místem činu ● přijetí oznámení ● zajištění (uzavření) místa činu a prvotní a neodkladné úkony ● ohledání místa činu ● zkoumání stop Prvotní a neodkladné úkony: - čl. 11 ZPPP č. 100/2001 - čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/2001 - čl. 5 a 6 ZPPP č. 53/2003 Uzavření místa činu: - čl. 12 a 13 ZPPP č. 100/2001 - čl. 5 a 6 ZPPP č. 53/2003

5 Povinnosti a oprávnění na místě činu vyplývající ze zákonů § § 158 odst. 3 písm. a) – i) trestního ř ádu: zejména § § 20 z. 283/1991 Sb.:  zejména písm. d) - „...policejní orgán... je oprávněn... provádět ohledání věci a místa činu,“  dále: oprávnění požadovat vysvětlení, odborná vyjádření, provádět neodkladné a neopakovatelné úkony atd.  "Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plění úkolů..., je policista oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval... K vyznačení nebo ohraničení utčeného místa může být použito technických prostředků.“

6 zároveň odpovídá za vyžádání zkoumání MÍSTO ČINU Předběžné zajištění místa činu + prvotní a neodkladné úkony Ohledání místa činu + zajištění MČ, předmětů nebo stop + vyžádání zkoumání ZPPP č. 100/2001: … provádí policista, který se první dostaví na místo činu. … odpovídá policejní orgán, který řídí provedení těchto úkonů na místě činu. !!!odpovídá neznamená, že musí sám provádět!!!

7 Povinnosti a oprávnění na místě činu vyplývající ze ZPPP č. 100/2001 čl. 5 písm. a) Policejní orgán odpovídá...... za kvalifikovaný způsob vyhledání, ohledání a zajiš- tění MČ, předmětů a stop čl. 3 odst. 5... pro kriminalistickotechnicky nebo jinak odborně náročnější MČ vyžádá policejní orgán... součinnost kriminalistického technika, krim. experta nebo jiného experta. odpovídají pouze za technickou stránku ohledání!

8 Prvotní a neodkladné úkony čl. 11 odst. 2 ZPPP č. 100/2001: a) překažení probíhajícího trestného jednání a zajištění osoby přistižené při páchání trestného činu, b) poskytnutí první pomoci a zabezpečení lékařského ošetření zraněným osobám, včetně jejich odvozu... nebo jiné pomoci v rámci krajní nouze, c) provedení jiných úkonů k zabránění dalších škodlivých následků..., d) bezprostřední pronásledování osoby podezřelé ze spáchání TČ a její zajištění (zadržení), e) pátrání po čerstvé stopě s cílem zajistit (zadržet) pachatele (osobu podezřelou) nebo předměty a stopy..., f) zjištění totožnosti účastníků, poškozených a dalších svědků..., g) předběžné zajištění místa činu, předmětů a stop, jeho vymezení, označení a uzavření..., h) splnění hlásné služby.

9 Uzavření místa činu čl. 12 ZPPP č. 100/2001:  vyklizení od nepovolaných osob  zabránění vstupu osob  oprávnění ke vstupu před OMČ: - zdravotnická záchranná služba - hasičská záchranná služba  vyhradit místo mimo MČ pro ostatní osoby ( poškozené, svědky, sdělovací prostředky, služební funkcionáře …)  uzavření trvá nezbytně nutnou dobu Pokud nadřízený služební funkcionář, který není členem výjezdové skupiny, vstoupí na uzavřené místo činu a bude udílet pokyny členům výjezdové skupiny, stává se od tohoto okamžiku odpovědným za ohledání. Tato skutečnost se i s časovým údajem uvede do protokolu o ohledání nebo v jiné dokumentaci.

10 Hlavní úkoly výjezdové skupiny (1) a) provádí opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, k poskytnutí první pomoci zraněným osobám nebo k jejich lékařskému ošetření a zjišťuje druh a rozsah zranění, b) zabraňuje pachatelům v pokračování nebo dokonání trestných činů, c) zajišťuje dostatečné vyhrazení prostoru pro OMČ, pokud již nebylo provedeno dříve, vyhradí a zajistí další prostory pro soustředění osob, které jsou pro objasnění trestní věci na místě činu potřebné, d) provádí vyhledání, ohledání a zajištění místa činu, předmětů a stop a zpracování dokumentace z místa činu, e) zajišťuje podle potřeby nasazení služebního psa, f) zjišťuje poškozené osoby a svědky a o podaném vysvětlení nebo výslechu sepisuje příslušné úřední záznamy a protokoly, čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/2001:

11 Hlavní úkoly výjezdové skupiny (2) čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/2001: g)... zajišťuje přibrání konzultantů a znalců,... ; v případě znalců se přednostně přibírají znalecká pracoviště policie, h) organizuje pátrání po osobách a věcech, i) provádí zadržení podezřelých osob, j) vyhodnocuje výsledky prvotních úkonů... čl. 11 odst. 2 ZPPP č. 130/2001: Výjezdová skupina zpravidla vyhotovuje:  protokol o OMČ, dokumentace: fotogr., topogr. a videodokumentace,  záznam o zahájení úkonů TŘ, výslechy, ÚZ...  protokol o použití služebního psa,  záznamy o provedení pátracích opatření a pod.

12 Zvláštnosti při zajišťování MČ Některé druhy stop vyžadují ochranu již při zajišťování (uzávěře) MČ:  pachové, mikrostopy, biologické, daktyloskopické, trasologické... Pachové stopy – ZPPP č. 140/2002 Nástražné výbušné systémy – ZPPP č. 53/2003  před snímáním OPS je místo zabezpečeno před pohybem osob,  v případě pohybu osob se zajišťování OPS neprovádí při obecně formulovaném oznámení:  prohlídka bez vyklizení a uzavření prostoru a omezení běžného provozu při obecném oznámení s časovým údajem:  velitel rozhodne o případném omezení provozu, uzavření a evakuaci při přesném oznámení místa a času výbuchu:  evakuace, případně uzavření ohroženého prostoru v potřebném rozsahu

13 Trasologické stopy – část třetí, hlava II., ZPPP č. 100/2001  ochrana před nepříznivými meteorologickými vlivy  pro trasologické stopy je nebezpečný pohyb osob po místě činu Balistické stopy – část třetí, hlava V., ZPPP č. 100/2001  pamatovat na stanoviště střelce u násilných TČ  kontaminace místa činu a stop povýstřelovými zplodinami např. z oděvu policistů – používat jednorázové oděvy Daktyloskopické stopy – část třetí, hlava IX., ZPPP č. 100/2001  náchylné ke zničení jsou latentní (neviditelné) stopy Chemické a fyzikálně-chemické stopy – část třetí, hlava XII. a XIII., ZPPP č. 100/2001

14 Biologické, genetické a antropologické stopy – část třetí, hlava XV., XVI. a XVII., ZPPP č. 100/2001  při zajištění místa činu dbát zvýšené ochrany všech stop z biologického materiálu  krom základních zásad nad stopou ani nemluvit, nekýchat apod. Stopy pro počítačovou expertizu – část třetí, hlava XXI., ZPPP č. 100/2001  před procesními úkony nutná konzultace s expertem a vycházet ze všech dostupných informací o prostředcích výpočetní techniky daného místa  počítače v některých případech nevypínat standartním způsobem – vytáhnout přívodní síťový kabel od skříněěpočítače  pamatovat na jiné druhy stop

15 npor. Mgr. Bc. Karel Kouřil SPŠ MV Pardubice tel.: 974567926 mobil: 777843434 e-mail - intranet: kouril@sps.pa.vc e-mail: karel.kouril@atlas.cz


Stáhnout ppt "MÍSTO ČINU... „… je začátkem a koncem kriminální činnosti. Chyba učiněná na místě činu táhne se celým šetřením a nelze ji mnohdy odčiniti …“ KOŠŤÁK, Rudolf."

Podobné prezentace


Reklamy Google