Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935"— Transkript prezentace:

1 KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935
MÍSTO ČINU... „… je začátkem a koncem kriminální činnosti. Chyba učiněná na místě činu táhne se celým šetřením a nelze ji mnohdy odčiniti …“ KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935

2 MÍSTO ČINU postup na místě činu (události)
zajištění místa činu (události) povinnosti a oprávnění policistů zasahujících na místě činu normy upravující postup na místě činu zvláštnosti různých míst činů ©TIKK – Indráček, Kouřil

3 Předpisy a prameny Trestní řád; z. č. 283/1991 Sb. o Policii ČR
ZPPP č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti PČR ZPPP č. 130/2001 postup v TŘ ZPPP č. 140/2002 pachové stopy ZPPP č. 53/2003 nástražné výbušné systémy ZPPP č. 1/2004 nebezpečné látky Porada, Viktor a kol. Kriminalistika. Nakl. Cerm 2001 Chmelík, Jan. Ohledání místa činu. Praha a další

4 Sled činností spojených s místem činu
přijetí oznámení zajištění (uzavření) místa činu a prvotní a neodkladné úkony ohledání místa činu zkoumání stop Prvotní a neodkladné úkony: - čl. 11 ZPPP č. 100/ čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/ čl. 5 a 6 ZPPP č. 53/2003 Uzavření místa činu: - čl. 12 a 13 ZPPP č. 100/ čl. 5 a 6 ZPPP č. 53/2003

5 Povinnosti a oprávnění na místě činu vyplývající ze zákonů
§ §158 odst. 3 písm. a) – i) trestního řádu: zejména písm. d) - „ ...policejní orgán ... je oprávněn ... provádět ohledání věci a místa činu,“ dále: oprávnění požadovat vysvětlení, odborná vyjádření, provádět neodkladné a neopakovatelné úkony atd. zejména § § 20 z. 283/1991 Sb.: "Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plění úkolů ..., je policista oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval ... K vyznačení nebo ohraničení utčeného místa může být použito technických prostředků.“

6 MÍSTO ČINU Předběžné zajištění místa činu + prvotní a neodkladné úkony
ZPPP č. 100/2001: Předběžné zajištění místa činu + prvotní a neodkladné úkony Ohledání místa činu + zajištění MČ, předmětů nebo stop + vyžádání zkoumání … provádí policista, který se první dostaví na místo činu. … odpovídá policejní orgán, který řídí provedení těchto úkonů na místě činu. zároveň odpovídá za vyžádání zkoumání !!!odpovídá neznamená, že musí sám provádět!!!

7 Povinnosti a oprávnění na místě činu vyplývající ze ZPPP č. 100/2001
čl. 3 odst. 5 čl. 5 písm. a) Policejní orgán odpovídá ... ... za kvalifikovaný způsob vyhledání, ohledání a zajiš-tění MČ, předmětů a stop ... pro kriminalistickotechnicky nebo jinak odborně náročnější MČ vyžádá policejní orgán ... součinnost kriminalistického technika, krim. experta nebo jiného experta. odpovídají pouze za technickou stránku ohledání!

8 Prvotní a neodkladné úkony
čl. 11 odst. 2 ZPPP č. 100/2001: překažení probíhajícího trestného jednání a zajištění osoby přistižené při páchání trestného činu, poskytnutí první pomoci a zabezpečení lékařského ošetření zraněným osobám, včetně jejich odvozu ... nebo jiné pomoci v rámci krajní nouze, provedení jiných úkonů k zabránění dalších škodlivých následků ... , bezprostřední pronásledování osoby podezřelé ze spáchání TČ a její zajištění (zadržení), pátrání po čerstvé stopě s cílem zajistit (zadržet) pachatele (osobu podezřelou) nebo předměty a stopy ..., zjištění totožnosti účastníků, poškozených a dalších svědků ..., předběžné zajištění místa činu, předmětů a stop, jeho vymezení, označení a uzavření ..., splnění hlásné služby.

9 Uzavření místa činu čl. 12 ZPPP č. 100/2001:
vyklizení od nepovolaných osob zabránění vstupu osob oprávnění ke vstupu před OMČ: - zdravotnická záchranná služba - hasičská záchranná služba vyhradit místo mimo MČ pro ostatní osoby ( poškozené, svědky, sdělovací prostředky, služební funkcionáře …) uzavření trvá nezbytně nutnou dobu Pokud nadřízený služební funkcionář, který není členem výjezdové skupiny, vstoupí na uzavřené místo činu a bude udílet pokyny členům výjezdové skupiny, stává se od tohoto okamžiku odpovědným za ohledání. Tato skutečnost se i s časovým údajem uvede do protokolu o ohledání nebo v jiné dokumentaci.

10 Hlavní úkoly výjezdové skupiny (1)
čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/2001: provádí opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, k poskytnutí první pomoci zraněným osobám nebo k jejich lékařskému ošetření a zjišťuje druh a rozsah zranění, zabraňuje pachatelům v pokračování nebo dokonání trestných činů, zajišťuje dostatečné vyhrazení prostoru pro OMČ, pokud již nebylo provedeno dříve, vyhradí a zajistí další prostory pro soustředění osob, které jsou pro objasnění trestní věci na místě činu potřebné, provádí vyhledání, ohledání a zajištění místa činu, předmětů a stop a zpracování dokumentace z místa činu, zajišťuje podle potřeby nasazení služebního psa, zjišťuje poškozené osoby a svědky a o podaném vysvětlení nebo výslechu sepisuje příslušné úřední záznamy a protokoly,

11 Hlavní úkoly výjezdové skupiny (2)
čl. 11 odst. 1 ZPPP č. 130/2001: ... zajišťuje přibrání konzultantů a znalců, ... ; v případě znalců se přednostně přibírají znalecká pracoviště policie, organizuje pátrání po osobách a věcech, provádí zadržení podezřelých osob, vyhodnocuje výsledky prvotních úkonů ... čl. 11 odst. 2 ZPPP č. 130/2001: Výjezdová skupina zpravidla vyhotovuje: protokol o OMČ, dokumentace: fotogr., topogr. a videodokumentace, záznam o zahájení úkonů TŘ, výslechy, ÚZ ... protokol o použití služebního psa, záznamy o provedení pátracích opatření a pod.

12 Zvláštnosti při zajišťování MČ
Některé druhy stop vyžadují ochranu již při zajišťování (uzávěře) MČ: pachové, mikrostopy, biologické, daktyloskopické, trasologické ... Pachové stopy – ZPPP č. 140/2002 před snímáním OPS je místo zabezpečeno před pohybem osob, v případě pohybu osob se zajišťování OPS neprovádí Nástražné výbušné systémy – ZPPP č. 53/2003 při obecně formulovaném oznámení: prohlídka bez vyklizení a uzavření prostoru a omezení běžného provozu při obecném oznámení s časovým údajem: velitel rozhodne o případném omezení provozu, uzavření a evakuaci při přesném oznámení místa a času výbuchu: evakuace, případně uzavření ohroženého prostoru v potřebném rozsahu

13 Trasologické stopy – část třetí, hlava II., ZPPP č. 100/2001
ochrana před nepříznivými meteorologickými vlivy pro trasologické stopy je nebezpečný pohyb osob po místě činu Balistické stopy – část třetí, hlava V., ZPPP č. 100/2001 pamatovat na stanoviště střelce u násilných TČ kontaminace místa činu a stop povýstřelovými zplodinami např. z oděvu policistů – používat jednorázové oděvy Daktyloskopické stopy – část třetí, hlava IX., ZPPP č. 100/2001 náchylné ke zničení jsou latentní (neviditelné) stopy Chemické a fyzikálně-chemické stopy – část třetí, hlava XII. a XIII., ZPPP č. 100/2001

14 Stopy pro počítačovou expertizu
Biologické, genetické a antropologické stopy – část třetí, hlava XV., XVI. a XVII., ZPPP č. 100/2001 při zajištění místa činu dbát zvýšené ochrany všech stop z biologického materiálu krom základních zásad nad stopou ani nemluvit, nekýchat apod. Stopy pro počítačovou expertizu – část třetí, hlava XXI., ZPPP č. 100/2001 před procesními úkony nutná konzultace s expertem a vycházet ze všech dostupných informací o prostředcích výpočetní techniky daného místa počítače v některých případech nevypínat standartním způsobem – vytáhnout přívodní síťový kabel od skříněěpočítače pamatovat na jiné druhy stop

15 npor. Mgr. Bc. Karel Kouřil
SPŠ MV Pardubice tel.: mobil: - intranet:


Stáhnout ppt "KOŠŤÁK, Rudolf. Učebnice pátrací taktiky. Praha: Státní tiskárna, 1935"

Podobné prezentace


Reklamy Google