Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009."— Transkript prezentace:

1 P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009

2 Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky prováděná s využitím kriminalistických metod a prostředků. Cíl: Zjistit, kde se osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby, mrtvoly, části lidského těla anebo kosterního nálezu neznámé totožnosti.

3 1) osoby hledané pohřešované neznámé totožnosti mrtvoly neznámé totožnosti části lidského těla neznámé totožnosti kosterní nálezy Objekty pátrání

4 2) pobyt osob 2.1. jejichž účast na úkonech trestního, občanskoprávního, nebo správního řízení je nezbytná 2.2. jimiž jsou obvinění nebo svědci v trestním řízení nebo účastníci občanskoprávního nebo správního řízení, kteří se na výzvu bez dostatečné omluvy nedostavili nebo nedostavují a jejichž předvedení bylo neúspěšné.

5 3. věci (vozidla, RZ,zbraně, předměty kulturní h odnoty a další věci) 1. které byly dcizeny, jsou neoprávněně drženy nebo užívány, pohřešovány nebo ztraceny 3. s nimiž byla spáchána trestná činnost 6. které s přihlédnutím k jejich nebezpečnosti, významu, obsahu z hlediska státního zájmu nebo velké hodnotě mohou být zneužity, pořípadě mohou způsobit závažný následek na zdraví osob či značnou škodu na majetku a nejedná se o věci uvedené výše 5. nalezené nebo zajištěné a jejich původ a majitel není znám 2. hledané za účelem zajištění důkazů v trestním řízení 4. hledané v souvislosti s odhalováním trestných činů a zjišťováním jejich pachatelů

6 hledaná osoba (oprávněný orgán rozhodl o omezení, ke kterému je třeba osobu nejprve vypátrat) 1. osoba podezřelá z trestného činu, na kterou vydal státní zástupce předchozí souhlas k jejímu zadržení 2. osoba k vydání, na kterou vydal státní zástupce příkaz k zadržení 3. obviněný ze spáchání trestného činu, na kterého vydal soud příkaz k zatčení VÝKLAD POJMŮ

7 5. osoba, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a vydání 6. osoba, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz a … viz 5. 4. odsouzený, na kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu 7. odsouzený, obviněný nebo obžalovaný, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo pro výkon vazby, nebo se nevrátil 8. voják v činné službě, který se svémocně vzdálil a vyhýbá se vojenské službě, anebo se nevrátil

8 10. osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení, nebo osoba, která se na výzvu lékaře odmítá podrobit léčbě prokazatelně zjištěné nakažlivé choroby, jestliže na tuto osobu nebyl prozatím vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení 9. osoba, která uprchla ze zařízení pro výkon ochranného léčení nebo ochranné výchovy uložené rozhodnutím soudu 11. osoba, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců

9 pohřešovaná osoba 1. osoba, o níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu a není podezřelým svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní 2. svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivní péče, který má soudem výchovy a preventivní péče, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku bylo učiněno oznámení o jeho útěku 3. žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil azylové zařízení

10 osoba neznámé totožnosti: osoba která: - nechce prokázat svoji totožnost - nemůže prokázat svoji totožnost tělesné ostatky mrtvola, část lidského těla nebo kosterní nález, jejichž totožnost nebyla v průběhu ohledání a prvotních úkonů zjištěna

11 informační systémy pro účely pátrání. PATROS PATRMV (LOOK) KSU databáze věcí P-ZBRANĚ SEUD SIS e-ASF OPATŘENÍ

12 informace pátracího charakteru jsou vedeny v systémech : FODAGEN C-AFIS TELEFOTO ETŘ LOOK (Automatická kontrola vozidel) Zpracování a evidence dopravních nehod Cizinecký informační systém KONTROLA

13 formy pátrání. a) osobní pátrání e) pátrací akce – jednorázově časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání objektu pátrání d) cílené pátránío b) kontroly osob nebo věcí c) domovní a osobní prohlídky f) přeshraniční pronásledování

14 prostředky pátrání. a) pátrací pomůcky b) informační systémy c) podpůrné operativně pátrací prostředky d) veřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích g) Služební vrtulníky h) další technické prostředky f) kriminalisticko-technické prostředky e) služební psi

15 zahájení a vyhlášení pátrání Pátrání je zahájeno: – na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby – na základě vlastního rozhodnutí Pátrání je vyhlášeno zavedením údajů o objektu pátrání do příslušného informačního systému na základě písemné žádosti zahajujícího útvaru

16 VŠECHNY KONTROLOVANÉ OSOBY A VOZIDLA LUSTROVAT V PÁTRACÍCH EVIDENCÍCH

17 postup policistů po vypátrání osoby a)POHŘEŠOVANÉ, požádá osobu k podání informace k jejímu současnému pobytu, případně k dalším skutečnostem, vyrozumí vyhlašující útvar a zašle mu úřední záznam, který o události zpracuje a jde-li o:

18 1. osobu starší 18. let, vyrozumí se souhlasem této osoby oznamovatele pohřešování, bez souhlasu sdělí oznamovateli, že pátrání bylo ukončeno 2. osobu starší 18 let, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyrozumí oznamovatele pohřešování a zákonného zástupce osoby 3. osobu mladší 18 let: 3.1. vyzve jejího zákonného zástupce jejímu převzetí, pokud nenastanou důvody vylučující tento postup, nelze-li, předá ji orgánu sociálně-právní ochrany dětí 3.2. jde-li o svěřence, zpracuje „Zprávu ovrácení vypátraného svěřence“ a předá spolu s vypátranou osobou do nejbližšího školského zařízení se záchytným režimem a vyrozumí zákonného zástupce

19 postup policistů po vypátrání hledané osoby podrobně uveden v ZPPP č. 28/2009, čl. 27

20 ukončení pátrání po osobě a)vypátráním osoby b)prokazatelným úmrtím osoby c)pomine-li důvod k pátrání (např. osoba se přihlásí,…) d)ztotožněním hledané nebo pohřešované osoby s nalezenými tělesnými ostatky e)uplynutím 20. let od vyhlášení pátrání vyhlašující útvar: a)po ukončení pátrání po osobě pátrání neprodleně odvolá vložením potřebných údajů do záznamu v systému PATROS b)po zjištění totožnosti tělesných ostatků uvede v údajích o odvolání v záznamu v informačním systému PATROS datum identifikace a identifikační údaje ztotožněné osoby


Stáhnout ppt "P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google