Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriminalistická stopa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriminalistická stopa"— Transkript prezentace:

1 Kriminalistická stopa

2 Stopa v kriminalistice vzniká jako odraz působení předmětů, jevů, událostí a jejich průběhu v okolním prostředí. Předmět, jev nebo událost musí být schopné vytvořit v okolním prostředí svůj odraz. Okolní prostředí musí být schopno toto zobrazení přijmout a uchovat.

3 Kriminalistická stopa
   „………je každá změna v materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka, která: je v příčinné, nebo alespoň místní nebo časové souvislosti s vyšetřovanou událostí, obsahuje kriminalisticky relevantní informaci a je zjistitelná, zajistitelná, uchovatelná a vyhodnotitelná pomocí dostupných kriminalistických metod a prostředků….“

4 Hodnota stopy Kriminalisticko – technická hodnota
otázka využitelnosti stopy v procesu kriminalistické identifikace – její upotřebitelnosti.  Kriminalisticko – taktická hodnota tuto hodnotu má každá stopa bez ohledu na případnou technickou hodnotu, poskytuje informace o osobách, které se podílely na konkrétní události…odpovídá na některou ze 7 kriminalistických otázek – kdo, co, kdy, kde, jak, čím, proč Kriminalisticko – procesní hodnota souvisí s otázkou použitelnosti stopy jako důkazu v řízení před soudem, což ovlivňuje:        způsob zajištění        označení        zadokumentování vyhodnocení Je vhodné uvést faktory ovlivňující technickou hodnotu stopy – objektivní+subjektivní. 7 kriminalistických otázek. ZPPP č. 100/2001, štítek k označení stop, dokumentace – protokol, náčrtek, fotodokumentace

5 7 kriminalistických otázek
CO bylo spácháno? Při řádném ohledání místa činu je možné nalézt odpověď na tuto otázku již přímo na místě činu, např. u násilného kriminálního deliktu můžeme určit, zda se jedná o vraždu, sebevraždu nebo nešťastnou událost. U majetkových kriminálních deliktů můžeme např. přímo na místě určit, zda jde o krádež vloupáním, předstíranou krádež apod. K tomuto účelu jsou vždy vytyčovány kriminalistické a vyšetřovací verze…

6 7 kriminalistických otázek
KDY byl čin spáchán? Doba spáchání je velmi důležitou okolností k posuzování činu. Ke stanovení doby spáchání činu je využitelná řada skutečností a okolností, které můžeme zjistit při ohledání místa činu – např. data na korespondenci, stav osvětlení a topných těles, přítomnost a stav různých pokrmů, posmrtné změny na těle oběti, stáří stop a biologického materiálu (zaschlé krevní stopy, stupeň hniloby biologického materiálu) apod.

7 7 kriminalistických otázek
KDE byl čin spáchán? Místo, kde čin vyšel najevo (např. kde byla nalezena mrtvola), nemusí být místem činu. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné provádět ohledání místa činu v širším okolí a věnovat pozornost negativním okolnostem… Kauza Stodolovi – pošk. Skohoutilová

8 7 kriminalistických otázek
KDO čin spáchal? Zjištění pachatele a jeho usvědčení je základním cílem práce policie. Při ohledání místa činu jsou proto shromažďovány informace, které tvoří rámec modu operandi, a které mohou přispět k odhalení pachatele. Kauza Stodolovi – pošk. Cerháková

9 7 kriminalistických otázek
JAK byl čin spáchán? Průběh činu lze rekonstruovat podle stop a jiných informací získaných právě ohledáním místa činu, zejména podle modu operandi, který je významným kritériem při odhalování a prověřování události. U pachatelů recidivistů lze hovořit o typických způsobech páchání druhově stejných činů. Většina těchto pachatelů má „svůj styl“, který se odráží i na místě činu. Kauza Stodolovi

10 7 kriminalistických otázek
ČÍM byl čin spáchán? Charakter použitých nástrojů, zbraní a prostředků umožňuje vytvořit si představu o okruhu osob, ve kterém je třeba hledat pachatele. Podle nalezených stop na místě činu lze nástroj, předmět, kterým byl čin spáchán, snáze zjistit a to je i významná okolnost pro pátrání po pachateli. Kauza Kalivoda – „lesní vrah“ (pistole Glock ráže 9mm LUGER)

11 7 kriminalistických otázek
PROČ byl čin spáchán? K řadě spáchání činů, zejména násilných, rasových, mravnostních, je pachatel veden z určité pohnutky, motivu. Motiv činu bývá velmi složitou okolností, za které byl čin spáchán, a proto je mu při ohledání místa činu věnována značná pozornost. Motiv můžeme odvodit na místě činu z řady stop. Mohou nás něj upozornit i negativní okolnosti, které jsou výsledkem zakrývání činu ze strany pachatele. Kauza Mrázek

12 Klasifikace stop v kriminalistice
Stopy materiální Stopy ve vědomí (paměťové) hledisko kriminalistické techniky a taktiky podle mechanismu vzniku stop podle oborů kriminalistickotechnické a expertizní činnosti

13 Stopy negativní hledisko kriminalistické techniky a taktiky
podle oborů kriminalistickotechnické a expertizní činnosti podle mechanismu vzniku stop 1) PLOŠNÉ LATENTNÍ VIDITELNÉ a) odvrstvené b) navrstvené barevné prašné mastné 2) PLASTICKÉ STATICKÉ DYNAMICKÉ vtisky rýhy sešinuté zhmožděné daktyloskopické trasologické mechanoskopické balistické určené pro biologickou a antropologickou expertízu určené pro chemickou expertízu určené pro grafickou expertízu určené pro metalografickou expertízu určené pro defektoskopickou expertízu určené pro pyrotechnickou expertízu určené pro elektrotechnickou expertízu určené pro expertízu v oboru mikrostop atd stopy plošné stopy plastické stopy chemické stopy tepelné stopy exploze stopy hnilobné stopy biologické pachové stopy skvrny stopy věcné stopy nekolejových vozidel mikrostopy Stopy negativní

14 "Sejmout otisky, poslat přes Interpol do světa, zajistit stopy, udělat DNA na vražedné zbrani a porovnat s národní databází, zjistit, jaké měl poslední jídlo, kdy nyposledy čůral, jestli se před smrtí pral, zda nebyl pod vlivem omamných látek a jestli má čistý lustrák. Večer chci mít výsledky." "Koukáte se moc na zahraniční seriály, inspektore. Tohle není Las Vegas, ale Kolín..." Otázky k tématu: Charakterizujte termíny: kriminalistická stopa; příčinná, místní nebo časová souvislost s vyšetřovanou událostí; kriminalisticky relevantní informace. Charakterizujte technickou hodnotu stopy. Uveďte, které faktory tuto hodnotu ovlivňují. Charakterizujte taktickou hodnotu stopy. Uveďte 7 kriminalistických otázek. Aplikujte na příkladech. Charakterizujte procesní hodnotu stopy. Uveďte podmínky, za kterých stopa získá procesní hodnotu. …..děkuji za pozornost… pplk. Mgr. Martin Fryauf


Stáhnout ppt "Kriminalistická stopa"

Podobné prezentace


Reklamy Google