Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Metoda logického rámce Ludvík Eger Cheb, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Metoda logického rámce Ludvík Eger Cheb, 2006."— Transkript prezentace:

1 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Metoda logického rámce Ludvík Eger Cheb, 2006

2 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni2 Co je to logický rámec? Logický rámec je nástroj pro:  plánování,  realizaci,  vyhodnocení projektu. Logický rámec obsahuje jasné stanovení :  čeho můžeme (chceme) dosáhnout (Výstupy),  důležité výsledky, které očekáváme (Účel),  jaké předpoklady musíme splnit. Logický rámec se skládá ze čtyř sloupců, které vyjadřují:  vertikální logiku projektu,  objektivně ověřitelné ukazatele,  zdroje (informací) k ověření,  rizika/předpoklady, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu.

3 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni3 Logický rámec Cíl – obecnější PROČ Účel – PROČ Výstupy – CO Aktivity - JAK Globální cíle PROGRAMPROJEKT Priorita – Specifické cíle Opatření - Specifické cíle Hlavní cíl Účel projektu Výstupy - aktivity

4 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni4 Logický rámec Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 4 objektivně ověřitelné ukazatelerizika/předpoklady Celkový cílměřený čím vedou ke splnění Účel /záměrměřený čím- předpokládající co vedou ke splnění Výstupyměřené čím- předpokládající co vedou ke splnění Aktivityprostředky (vstupy)- za předpokladu, že Předběžné podmínky Jestliže jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu Členění logického rámce

5 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni5 Logický rámec Hlavní cíl uvádí, jak projekt zapadá do programu, grantového schéma atd.. Měl by odpovídat zadaným prioritám. Účel projektu se odvozuje od hlavního problému, k jehož vyřešení projekt vede (záměr projektu). Musí věcně odpovídat zadání (operačnímu cíli) programu. Výstupy to, za co je osoba či organizace realizující projekt zodpovědná při jeho uskutečňování. Výstupy a předpoklady uvedené v tomtéž řádku vedou k dosažení účelu či záměru projektu. Prostředky, které budou použity pro zajištění realizace projektu: např. prostředky na poradenské služby, na odborná školení, na počítače, zajištění financování. V rámci předpokladů na této úrovni měly být uvedeny související Aktivity a spolufinancování, které jsou nezbytné pro dosažení výstupů. Aktivity to, co osoba či organizace realizující projekt udělá. Z jakých konkrétních aktivit se projekt skládá?

6 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni6 Logický rámec Ověřitelné ukazatele Členíme je na: ukazatele, vstupů, účelu, výstupů a dopadu projektu.  (finanční, lidské, technické nebo organizační) Zdroje informací k ověření  Ve třetím sloupci logického rámce by měly být uvedeny možné zdroje informací k ověření průběhu a výsledků realizace projektu. Časový rámec aktivit  Ve čtvrtém řádku se v rámci zdrojů k ověření mohou uvést časové údaje k realizaci a ukončení jednotlivých Aktivit. Ke každé Aktivitě se v tomto sloupci přiřadí časový údaj o ukončení dané aktivity, což umožní posouzení realizace projektu z časového hlediska.

7 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Metoda logického rámce Ludvík Eger Cheb, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google