Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obaly a nakládání s obaly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obaly a nakládání s obaly."— Transkript prezentace:

1 Obaly a nakládání s obaly

2 Zákon a obaly § Počátkem roku 2002 skončilo období, ve kterém nebylo nakládání s obaly upraveno speciálním právním předpisem. Některé zákony, jako například zákon o odpadech se v některých částech týkal i právní úpravy nakládání s obaly (označení obalů), ale komplexní předpis v naší právní úpravě chyběl. Nutnost přijmout tento zákon vyplývala i ze skutečnosti, že evropské legislativě je nakládání s obaly poměrně podrobně upraveno. Dne nabyl účinnosti zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a změně některých dalších zákonů. Účelem zákona o obalech je zejména chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivin obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených. Novela zákona o obalech č. 66/2006 Sb.

3 Dle zákona § Zákon o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejneru užívaných v silniční, železniční , vodní nebo letecké dopravě podle mezinárodních smluv. Podle zákona se rozumí: obalem…výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli uvedení obalu na trh …okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používáním nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též dovoz obalu baleného výrobku

4 Povinnosti osob nakládající s obaly
(respektive osob uvádějících obaly na trh) Povinnost preference Povinnosti při označování obalů Povinnosti zpětného odběru Povinnost vedení evidence obalů Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladený na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Zároveň je i povinnost osoby uvádějící obal na trh obaly zajistit, aby koncentrace vybraných chemických látek odpovídaly přepisům.

5 Povinnosti při označování obalů
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal nebo balený výrobek, je povinna zajistit, aby při uvedení tohoto obalu nebo baleného výrobku do oběhu prodejem spotřebiteli byl na tomto obalu nebo baleném výrobnu nebo na jeho štístku: materiál (látka), z něhož je obal vyroben, způsob nakládání s použitým obalem

6 Materiál Písemný kód Čís.kód Polyethylentereftalát PET 1
Vysokohustotní (lineární) polyetylén HDPE (PE-HD, PE) 2 Polyvinylchlorid PVC 3 Nízkohustotní (rozvětvený) polyetylén LDPE (PE-LD, PE) 4 Polypropylén PP 5 Polystyren PS 6 Vlnitá lepenka PAP 20 Hladká lepenka 21 Papír 22 Ocel FE 40 Hliník ALU 41 Dřevo FOR 50 Korek 51 Bavlna TEX 60 Juta 61 Bílé sklo GL 70 Zelené sklo 71

7 Povinnost zpětného odběru
Jednou z nejdůležitějších povinností zavedených zákonem o obalech je povinnost zpětného odběru, která se vztahuje na všechny osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky. Povinností vyplývající ze zpětného odběru lze ve smyslu zákona splnit 3 způsoby: samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru s využitím odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou společností Lze předpokládat, že nejrozšířenějším způsobem, který zvolí články obalového řetězce bude uvedený ve 3 bodě, tedy uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností.

8 Povinnost vedení evidence obalů
Tato povinnost zahrnuje i povinnost osob, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, podat návrh na zapsání do seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.Povinnost zapsat do seznamu se nevztahuje na osobu, která uzavřela smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností. Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do zmíněného seznamu, je povinna vést evidenci: množství a vlastností obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu a z toho množství vratných obalů množství zpětně odebraných obalů a z toho množství vratných obalů způsobu, jak bylo naloženo se zpětně odebranými použitými obaly a ohlašovat údaje z této evidence za uplynutý kalendářní rok vždy nejpozději do 15.února Ministerstvu životního prostředí

9 Další funkce obalu Tyto 3 fce jsou na sobě nezávislé nebo spolu komunikují nepřímo: Balení – obal představuje jeden z 12 nástrojů marketingové komunikace. Ochrana během skladování, transportu a používání.Jde o ochranu: jak uživatel před obsahem (děti před chemikáliemi) tak obsah před poškozením či kontaminací Pohodlí při nalévání, vymačkávání, konzumaci – může být významnou konkurenční výhodou

10 Komunikace – obal musí se zákazníkem komunikovat. Tato funkce se dělí na 6 mini fcí: zaujmout pozornost kolemjdoucího zákazníka přesvědčit zákazníka o koupi vybudovat osobitost dané značky a navázat pevné vztahy se zákazníkem vybudovat věrnost daného obalu, který: lépe vypadá na stole má svůj charakter a lze jej snadno najít v marketu, ve skladu lze jej jednodušeji používat než obdobný u konkurence podat instrukce o max. optima. využití zboží info. o nutných údajích (výrobce, obsah, spotřebovat do, varování)

11 Základní druhy obalů Podle účelu a oblasti použití se rozlišují obaly přepravní, skupinové (obchodní) a spotřebitelské. Přepravní obaly jsou vnější obaly pro přepravu zboží, má fci ochrannou manipulační. Přepravními obaly jsou pytle (papírové a textilní), bedny (dřevěné, lepenkové, kovové, z kombinovaných obalových materiálů), sudy (dřevěné, plastové, plechové) a palety (dřevěné nebo kovové plošiny normalizovaných rozměrů). Skupinové (obchodní) obaly tvoří přechod mezi obalem přepravním a spotřebitelským. Jsou přizpůsobeny potřebám manipulace, skladování a přepravy. Jsou to například obaly ze smrštitelné fólie nebo přepravní bedny (přepravky).

12 Spotřebitelské obaly jsou součástí zboží
Spotřebitelské obaly jsou součástí zboží.Kromě ochrany užitné hodnoty mají i funkci komerční a zvyšují hygienu a kulturu prodeje a spotřeby. Jsou to například sáčky, skládačky, krabice, kelímky, misky, vaničky, vinutá kartonáž, tuby, lahve, zavařovací sklenice a plechovky. Podle četnosti oběhu se rozlišují obaly vratné (například skleněné lahve na pivo) a nevratné (například konzervové plechovky). Dále se obaly rozdělují podle jejich odolnosti proti deformaci na tuhé (například dřevěné bedny), polotuhé (například kartonové obaly, tuby), měkké (například pytle), křehké (například skleněné obaly). Podle druhu obalového materiálu se obaly člení na dřevěné, papírové, kartonové, textilní, kovové, skleněné a obaly z plastů.

13 DEKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Obaly a nakládání s obaly."

Podobné prezentace


Reklamy Google