Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úrok v širších společenských souvislostech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úrok v širších společenských souvislostech"— Transkript prezentace:

1 Úrok v širších společenských souvislostech
Panelová diskuse, 22. března 2011 Young MBSA JUDr.Ivana Hrdličková

2 Úrok v širších společenských souvislostech
„ Obáváme se toho, co neznáme…..“ (Ali Ibn Abi Talib, čtvrtý chalífa) Co je Islámské právo Pojem úroku a lichvy Riba JUDr.Ivana Hrdličková

3 Úrok v širších společenských souvislostech
Historie úroku a lichvy Judaismus, Křesťanství, Islám Moderní doba a úrok Finanční krize a její dopady Co je Islámské finančnictví JUDr.Ivana Hrdličková

4 Úrok v širších společenských souvislostech
Mýty a skutečnosti, jak může existovat ekonomika bez úroku? Co je to Islámské právo Sharia´h jako cesta k prameni, která má být následována Fiqh jako islámská jurisprudence, znalost práva a porozumění JUDr.Ivana Hrdličková

5 Islámské právo Víra (Aqidah), vztah věřících
Uctívání (Ibadah), pravidla vztahu člověka a Boha Vzájemné vztahy(Mu´amalat), vztahy člověk-člověk a člověk-další subejkt Etika(Akhlaq), morální, etické sankce JUDr.Ivana Hrdličková

6 Islámské právo – Mu´amalat
Rodinné právo Obchodní transakce Správa státních financí Správa justice Práva nemuslimů v islámském státě Vztah k cizím státům(Al siyar) Politický systém Trestní právo JUDr.Ivana Hrdličková

7 Islámský finanční systém
Principy islámského finančního systému Principy „západního“ finančnictví Úrok, lichva Zakat Principy dobročinnosti v islámu Principy investování JUDr.Ivana Hrdličková

8 Islámský finanční systém
Zákaz úroku a lichvy Následování etických principů islámu-zakázané-povolené, vyloučeny transakce s financováním např. alkoholu, hazardu, pornografie etd. Zejména v posledních letech atraktivní i pro nemuslimy v západních zemích JUDr.Ivana Hrdličková

9 Islámský finanční systém
Zkušenosti a rozvoj v Evropě – Luxembourg, UK, Francie, Švýcarsko USA, Irsko Německo, Austrálie, Kanada, Dánsko, Indie, Indonésie, Turecko, malaysie, Arabské země, Pakistán, JAR, Srí Lanka, Rusko, Bahamy, Kazachstán JUDr.Ivana Hrdličková

10 Islámský finanční systém
Islámský finanční systém je založen na rovnosti a spravedlnosti(nikoli rovnostářství), povinnost dávat almužnu je v Koránu často zmiňovaná. „Hovořte k lidem laskavě a dávejte almužnu“(2:83) Lichva je často zmiňovaná jako jeden z největších hříchů JUDr.Ivana Hrdličková

11 Islámský finanční systém
Islám je sociálně orientovaný „Nedržte peníze pouze pro sebe, jinak Bůh si nechá pro sebe své požehnání“ (hadeeth Sahi Buchari) Negativní postoj k lichvě u ostatních náboženství – judaismus, křesťanství „Bůh povolil prodej a zakázal ribá“ (2:275) JUDr.Ivana Hrdličková

12 Islámský finanční systém
Princip podílu na zisku Úloha banky a centrální banky Tradiční ekonomika založená na úroku – peníze dělají další peníze, bohatší se stávají bohatšími Zakat JUDr.Ivana Hrdličková

13 Islámský finanční systém
Šaria´h Mu´amalat Obchodní transakce Koupě-prodej,bankovnictví,leasing,pojišťovnictví, zástava, hypotéky, služby ostatní JUDr.Ivana Hrdličková

14 Islámský finanční systém
William Shakespeare – Kupec benátský Hrabivý židovský lichvář Shylock je ještě horší než jeho špatná pověst. Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže křesťanských šlechticů, které nouze zavádí do jeho domu. Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec Antonio, jehož mladý přítel Bassanio zoufale potřebuje peníze, aby získal ruku milované Porcie. Když ovšem Antonio nemůže peníze včas vrátit, má Shylock volnou ruku k tomu, aby si léta ponižování a pohrdání na nenáviděném světě vybral i s úroky. Cena, kterou má Antonio zaplatit, má být skutečně bolestná. JUDr.Ivana Hrdličková

15 Islámský finanční systém
Mudaraba – podíl na zisku, profit-sharing, trust financing. Investor svěří své prostředky „agentovi“(Mudarib), který s nimi hospodaří (obchoduje), po odečtení vlastních nákladů vrací investorovi jeho investici a podíl na zisku, zbytek zisku zůstává agentovi. Investiční prostředky jsou po celou dobu vlastnictvím investora, ten nese riziko risku, riziko agenta je jen čas a úsilí. Mudarib bývá často banka. Krátkodobé financování. JUDr.Ivana Hrdličková

16 Islámský finanční systém
Mušaraka – název odvozen od arabského slova ve významu sdílet. Je obdobou Mudaraby, ale investují všichni zúčastnění, podíl na zisku i ztrátě podle podílů nebo dle dohody(vliv různých právních škol), po odečtení nákladů. Lze přirovnat k s.r.o. Jedním z partnerů může být banka. Krátkodobé i dlouhodobé financování. JUDr.Ivana Hrdličková

17 Islámský finanční systém
Murabaha - velmi rozšířený instrument, jde o 3 strannou smlouvu, původně šlo o transakce, kdy obchodník nakupoval zboží pro určitého spotřebitele za nákupní cenu a předem dohodnutý zisk(odměna za zařízení, doprava…). Pořizovatelem=banka, koupí pro klienta zboží na jeho žádost od 3.strany, aktivum je ve vlastnictví banky až do zaplacení. Užívá se k účelovým nákupům pro krátkodobé financování JUDr.Ivana Hrdličková

18 Islámský finanční systém
Ijara – dva významy v IF pronájem služby, osoby Význam leasingu Ijara wa iqtina – prodej na splátky Klient platí za pronájem a poukazuje peníze na islámský investiční účet (mudaraba) a později věc odkoupí JUDr.Ivana Hrdličková

19 Islámský finanční systém
Islámské hypotéky Rozdíl konvenční a islámské hypotéky Princip murabaha Princip ijara wa iqtina Riziko x stabilita hypoték U islámské hypotéky nejde o půčku peněz s úroky, ale o výměnu aktiv JUDr.Ivana Hrdličková

20 Islámský finanční systém
Takaful – arabské slovo, (kafala-záruka)užívané v islámském pojišťovnictví, vyjadřující vzájemnou záruku, asistenci, příspěvek a sdílení risku Hadeeth: „Uvaž si svého velblouda a pak požádej Boha o pomoc“ JUDr.Ivana Hrdličková

21 Islámský finanční systém
Šaria´h Mu´amalat Obchodní transakce Takaful – sdílená záruka a vzájemná pomoc JUDr.Ivana Hrdličková

22 Islámský finanční systém
Systém pro pojištění, založený na islámských principech Princip kooperace a solidarity Alternativa ke konvenčnímu pojištění Společná záruka mezi skupinou osob, které vytvoří fond pro případ potřeby 1 z nich, může být spravován jedním z účastníků nebo profesní osobou-takaful operátor JUDr.Ivana Hrdličková

23 Islámský finanční systém
Jde o systém pojištění, založený na principu vzájemné asistence (TA-AWUN) a přispívání (Tabarru), risk je dobrovolně sdílenou skupinou osob Sdílení příspěvků i rizik Založen na principu mudaraby JUDr.Ivana Hrdličková

24 Islámský finanční systém
Takaful – definice AAOFI (Accounting and Auditing organization of islamic Financial Institutes) Jde o systém pojištění, kde účastníci darují část svých příspěvků, které se užijí k placení škod, způsobených některému z dalších účastníků. Role pojišťovny je organizovat pojistné operace a investovat příspěvky v souladu s islámskými principy. Takaful se rozšiřuje po celém světě včetně Evropy Allianz takaful JUDr.Ivana Hrdličková

25 Závěrem… „Znalosti a vědomosti jsou klíčem k úspěchu a porozumění, nevědomost je zdrojem nedorozumění.. Zajímavé weby k tématu: JUDr.Ivana Hrdličková

26 Děkuji za vaši pozornost
JUDr.Ivana Hrdličková


Stáhnout ppt "Úrok v širších společenských souvislostech"

Podobné prezentace


Reklamy Google