Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr.Ivana Hrdličková Úrok v širších společenských souvislostech Panelová diskuse, 22. března 2011 Young MBSA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr.Ivana Hrdličková Úrok v širších společenských souvislostech Panelová diskuse, 22. března 2011 Young MBSA."— Transkript prezentace:

1 JUDr.Ivana Hrdličková Úrok v širších společenských souvislostech Panelová diskuse, 22. března 2011 Young MBSA

2 Úrok v širších společenských souvislostech  „ Obáváme se toho, co neznáme…..“ (Ali Ibn Abi Talib, čtvrtý chalífa)  Co je Islámské právo  Pojem úroku a lichvy  Riba JUDr.Ivana Hrdličková

3 Úrok v širších společenských souvislostech  Historie úroku a lichvy  Judaismus, Křesťanství, Islám  Moderní doba a úrok  Finanční krize a její dopady  Co je Islámské finančnictví JUDr.Ivana Hrdličková

4 Úrok v širších společenských souvislostech  Mýty a skutečnosti, jak může existovat ekonomika bez úroku?  Co je to Islámské právo  Sharia´h jako cesta k prameni, která má být následována  Fiqh jako islámská jurisprudence, znalost práva a porozumění

5 JUDr.Ivana Hrdličková Islámské právo  Víra (Aqidah), vztah věřících  Uctívání (Ibadah), pravidla vztahu člověka a Boha  Vzájemné vztahy(Mu´amalat), vztahy člověk-člověk a člověk-další subejkt  Etika(Akhlaq), morální, etické sankce

6 Islámské právo – Mu´amalat  Rodinné právo  Obchodní transakce  Správa státních financí  Správa justice  Práva nemuslimů v islámském státě  Vztah k cizím státům(Al siyar)  Politický systém  Trestní právo JUDr.Ivana Hrdličková

7 Islámský finanční systém  Principy islámského finančního systému  Principy „západního“ finančnictví  Úrok, lichva  Zakat  Principy dobročinnosti v islámu  Principy investování

8 Islámský finanční systém  Zákaz úroku a lichvy  Následování etických principů islámu- zakázané-povolené, vyloučeny transakce s financováním např. alkoholu, hazardu, pornografie etd.  Zejména v posledních letech atraktivní i pro nemuslimy v západních zemích JUDr.Ivana Hrdličková

9 Islámský finanční systém  Zkušenosti a rozvoj v Evropě – Luxembourg, UK, Francie, Švýcarsko  USA, Irsko  Německo, Austrálie, Kanada, Dánsko, Indie, Indonésie, Turecko, malaysie, Arabské země, Pakistán, JAR, Srí Lanka, Rusko, Bahamy, Kazachstán JUDr.Ivana Hrdličková

10 Islámský finanční systém  Islámský finanční systém je založen na rovnosti a spravedlnosti(nikoli rovnostářství), povinnost dávat almužnu je v Koránu často zmiňovaná. „Hovořte k lidem laskavě a dávejte almužnu“(2:83)  Lichva je často zmiňovaná jako jeden z největších hříchů

11 Islámský finanční systém  Islám je sociálně orientovaný  „Nedržte peníze pouze pro sebe, jinak Bůh si nechá pro sebe své požehnání“ (hadeeth Sahi Buchari)  Negativní postoj k lichvě u ostatních náboženství – judaismus, křesťanství  „Bůh povolil prodej a zakázal ribá“ (2:275) JUDr.Ivana Hrdličková

12 Islámský finanční systém  Princip podílu na zisku  Úloha banky a centrální banky  Tradiční ekonomika založená na úroku – peníze dělají další peníze, bohatší se stávají bohatšími  Zakat JUDr.Ivana Hrdličková

13 Islámský finanční systém  Šaria´h  Mu´amalat  Obchodní transakce  Koupě- prodej,bankovnictví,leasing,pojišťovni ctví, zástava, hypotéky, služby ostatní JUDr.Ivana Hrdličková

14 Islámský finanční systém  William Shakespeare – Kupec benátský  Hrabivý židovský lichvář Shylock je ještě horší než jeho špatná pověst. Nevynechá jedinou příležitost, aby si vychutnal potíže křesťanských šlechticů, které nouze zavádí do jeho domu. Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec Antonio, jehož mladý přítel Bassanio zoufale potřebuje peníze, aby získal ruku milované Porcie. Když ovšem Antonio nemůže peníze včas vrátit, má Shylock volnou ruku k tomu, aby si léta ponižování a pohrdání na nenáviděném světě vybral i s úroky. Cena, kterou má Antonio zaplatit, má být skutečně bolestná. JUDr.Ivana Hrdličková

15 Islámský finanční systém  Mudaraba – podíl na zisku, profit-sharing, trust financing. Investor svěří své prostředky „agentovi“(Mudarib), který s nimi hospodaří (obchoduje), po odečtení vlastních nákladů vrací investorovi jeho investici a podíl na zisku, zbytek zisku zůstává agentovi. Investiční prostředky jsou po celou dobu vlastnictvím investora, ten nese riziko risku, riziko agenta je jen čas a úsilí. Mudarib bývá často banka. Krátkodobé financování.

16 JUDr.Ivana Hrdličková Islámský finanční systém  Mušaraka – název odvozen od arabského slova ve významu sdílet. Je obdobou Mudaraby, ale investují všichni zúčastnění, podíl na zisku i ztrátě podle podílů nebo dle dohody(vliv různých právních škol), po odečtení nákladů. Lze přirovnat k s.r.o. Jedním z partnerů může být banka.  Krátkodobé i dlouhodobé financování.

17 JUDr.Ivana Hrdličková Islámský finanční systém  Murabaha - velmi rozšířený instrument, jde o 3 strannou smlouvu, původně šlo o transakce, kdy obchodník nakupoval zboží pro určitého spotřebitele za nákupní cenu a předem dohodnutý zisk(odměna za zařízení, doprava…).  Pořizovatelem=banka, koupí pro klienta zboží na jeho žádost od 3.strany, aktivum je ve vlastnictví banky až do zaplacení. Užívá se k účelovým nákupům pro krátkodobé financování

18 Islámský finanční systém  Ijara – dva významy v IF  pronájem služby, osoby  Význam leasingu  Ijara wa iqtina – prodej na splátky  Klient platí za pronájem a poukazuje peníze na islámský investiční účet (mudaraba) a později věc odkoupí JUDr.Ivana Hrdličková

19 Islámský finanční systém  Islámské hypotéky  Rozdíl konvenční a islámské hypotéky  Princip murabaha  Princip ijara wa iqtina  Riziko x stabilita hypoték  U islámské hypotéky nejde o půčku peněz s úroky, ale o výměnu aktiv JUDr.Ivana Hrdličková

20 Islámský finanční systém  Takaful – arabské slovo, (kafala- záruka)užívané v islámském pojišťovnictví, vyjadřující vzájemnou záruku, asistenci, příspěvek a sdílení risku  Hadeeth: „Uvaž si svého velblouda a pak požádej Boha o pomoc“ JUDr.Ivana Hrdličková

21 Islámský finanční systém  Šaria´h  Mu´amalat  Obchodní transakce  Takaful – sdílená záruka a vzájemná pomoc JUDr.Ivana Hrdličková

22 Islámský finanční systém  Systém pro pojištění, založený na islámských principech  Princip kooperace a solidarity  Alternativa ke konvenčnímu pojištění  Společná záruka mezi skupinou osob, které vytvoří fond pro případ potřeby 1 z nich, může být spravován jedním z účastníků nebo profesní osobou-takaful operátor JUDr.Ivana Hrdličková

23 Islámský finanční systém  Jde o systém pojištění, založený na principu vzájemné asistence (TA- AWUN) a přispívání (Tabarru), risk je dobrovolně sdílenou skupinou osob  Sdílení příspěvků i rizik  Založen na principu mudaraby JUDr.Ivana Hrdličková

24 Islámský finanční systém  Takaful – definice AAOFI ( Accounting and Auditing organization of islamic Financial Institutes)  Jde o systém pojištění, kde účastníci darují část svých příspěvků, které se užijí k placení škod, způsobených některému z dalších účastníků. Role pojišťovny je organizovat pojistné operace a investovat příspěvky v souladu s islámskými principy.  Takaful se rozšiřuje po celém světě včetně Evropy  Allianz takaful JUDr.Ivana Hrdličková

25 Závěrem…  „Znalosti a vědomosti jsou klíčem k úspěchu a porozumění, nevědomost je zdrojem nedorozumění..  Zajímavé weby k tématu:  www.ey.com, www.pwc.com, www.forbes.com, www.swissre.com, www.isra.com, www.iiibf.com, www.islamic-banking.com www.ey.com www.forbes.comwww.swissre.com www.isra.comwww.iiibf.com

26 JUDr.Ivana Hrdličková Děkuji za vaši pozornost  ivana@hrdlickova.com


Stáhnout ppt "JUDr.Ivana Hrdličková Úrok v širších společenských souvislostech Panelová diskuse, 22. března 2011 Young MBSA."

Podobné prezentace


Reklamy Google