Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. CZ.1.07/3.2.01/02.0001 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Představení projektu

3 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Období a místo realizace: 1.1. 2011 – 30. 4. 2012, Liberecký kraj Zaměření projektu: –Projekt je zaměřen na podporu nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (LBK) v oblasti cestovního ruchu a to prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření vzdělávacího programu (22 odb. seminářů), který se bude zabývat aktuální odbornou tématikou z oblasti CR s důrazem na ubytovací a stravovací služby. Cílová skupina: –30 účastníků dalšího vzdělávání: zástupci ubyt. a strav. zařízení zástupci lázeňských a wellness zařízení zástupci cestovních kanceláří (CK) a cestovních agentur (CA) zástupci turistických informačních center (TIC) průvodci lektoři zástupci samosprávy (zejména z odborů CR a reg.rozvoje)

4 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Přínos pro cílovou skupinu –Možnost bezplatně se zúčastnit pilotního ověření vzd. programu a nepřímo si tím rozšířit své odb. znalosti a ty pak následně předávat a uplatňovat v praxi. Realizace projektu umožňuje získat z veřejných prostředků aktuální odb. informace z oblasti CR, které pak mohou přispět ke zvýšení flexibility a adaptability na nové trendy v CR. –Získané vědomosti a zkušenosti bude CS využívat ke zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti CR v LBK, případně bude podnětem pro implementaci nových podnikatelských záměrů vzešlých v návaznosti na probrané nové trendy a inovace, které jsou součástí vzd. programu. –Vzd.programu se též zúčastňují zástupci TIC, popřípadě zaměstnanci samosprávy především z odborů CR a reg.rozvoje. Přínos této CS bude spočívat v pochopení významu a specifik oboru CR, což by mohlo přispět k zintenzivnění spolupráce veřejného a soukromého sektoru a podpoře zaměstnanosti.

5 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Přínos pro cílovou skupinu –Další přínos pro CS spočívá bezesporu v diskusi a výměně zkušeností a informací s lektory a mezi samotnými účastníky vzd.programu. Nabyté vědomosti budou účastníci dále moci využívat k předávání a konfrontování získaných poznatků, což povede k udržitelnosti takto získaných inovativních znalostí a dalším možnostem jejich předávání. –Účastníci vzd.programu budou mít k dispozici odb.učebnice a doprovodné studijní materiály vydané v návaznosti na vzd.program, které budou v souladu s probíranými tématy a zároveň budou reagovat na aktuální dění ve všech dílčích oblastech CR (hotelnictví, gastronomie a lázeňství). –Úspěšní absolventi budou po dobu následujících 5 let bezplatná účast na odb. konferencích, seminářích a kulatých stolech týkající se CR. Po výše uvedenou dobu bude firma MAG CONSULTING s.r.o. zdarma nabízet veškeré své vydané a tématicky odpovídající publikace a další vzd. programy absolventům tohoto vzd. programu, kteří tak získají možnost dalšího doplňování znalostí.

6 22 odborných seminářů 1.Úvod do problematiky cestovního ruchu - základní pojmy, definice, význam 2.Management ubytovacích služeb 3.Management stravovacích služeb 4.Podniková ekonomika v podnicích cestovního ruchu 5.Základy práva v cestovním ruchu 6.Marketing v cestovním ruchu a jeho specifika 7.Provoz ubytovacích zařízení 8.Význam kvality služeb v cestovním ruchu 9.Řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu a jeho specifika, zaměstnanost v cestovním ruchu 10.Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a životní prostředí 11.MICE (Meetings, Incentives, Conventions/Conferences/Congresses, Events/Exhbitions) Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“

7 22 odborných seminářů 12.Lázeňství a jeho specifika v Libereckém kraji, wellness 13.Inovace a jejich vliv na cestovní ruch 14.Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu 15.Rezervační systémy a jejich využití v podnicích cestovního ruchu 16.Cestovní ruch pro všechny (sociální cestovní ruch) 17.Interní směrnice a jejich využití v podnicích cestovního ruchu 18.Specifické formy managementu v cestovním ruchu - yield management a revenue management 19.Týmová spolupráce, asertivita 20.Stress management, time management 21.Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem 22.Rétorika, prezentační dovednosti

8 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Publikace 5 odborných učebnic 1.Sociální CR aneb cestovní ruch pro všechny 2.Wellness 3.Inovace v CR 4.Úvod do CR 5.Management ubytovacích a stravovacích služeb

9 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ 44 doprovodných stud. materiálů 1.Úvod do problematiky CR - základní pojmy, definice, význam 2.Management ubytovacích služeb 3.Management stravovacích služeb 4.Podniková ekonomika v podnicích CR 5.Základy práva v CR 6.Marketing v CR a jeho specifika 7.Provoz ubytovacích zařízení 8.Význam kvality služeb v CR 9.Řízení lidských zdrojů v CR a jeho specifika, zaměstnanost v CR 10.Udržitelný rozvoj CR a ŽP 11.MICE (Meetings, Incentives, Conventions/Conferences/Congresses, Events/Exhibitions) 12.Lázeňství a jeho specifika v LBK 13.Wellness 14.Inovace a jejich vliv na CR 15.Informační a komunikační technologie v CR 16.CR pro všechny (sociální CR) 17.Interní směrnice a jejich využití v podnicích CR 18.Specifické formy managementu v CR - yield management 19.Specifické formy managementu v CR - revenue management 20.Rezervační systémy a jejich využití v podnicích CR 21.Týmová spolupráce, asertivita 22.Stress management 23.Time management 24.Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem 25.Rétorika 26.Prezentační dovednosti 27.Kontrola a její fungování v podnicích CR 28.Krizový management 29.CR v LBK, programové dokumenty rozvoje CR v LBK 30.Cestovní ruch a EU 31.Ochrana spotřebitele se zaměřením na CR 32.Trendy v CR 33.HACCP (certifikace, přínosy, aplikace) 34.Výživa a výživové směry, dietologie 35.Destinační management a marketing 36.Nové formy podnikání - outsourcing a franchising, jejich využití v podnicích CR 37.Typologie CR 38.Cestovní kanceláře a cestovní agentury 39.Průvodcovská činnost + 5 na aktuální témata z oblasti CR

10 Evaluace

11 Klíčová aktivita č. 04 projektu: Evaluace vzdělávacího programu Cíl: provedení 2 dílčích a 1 závěrečné evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu. Činnosti: 1.První dílčí evaluace: provedení po 7. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření mezi účastníky dalšího vzdělávání, 2.Druhá dílčí evaluace: provedení po 14. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření a osobních pohovorů s účastníky dalšího vzdělávání, 3.Závěrečná evaluace: provedení po 22. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě diskuze s jednotlivými účastníky a dotazníkového šetření, provedení evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu a zpracování výsledků, uspořádání závěrečného workshopu, kde budou předány osvědčení jednotlivým účastníkům potvrzující úspěšné absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu; část workshopu bude rovněž věnována prezentaci výsledků evaluace, prezentace výsledků evaluace

12 1. dílčí evaluace Dotazníkové šetření po 7. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: 1.Byl/a jste seznámen/a s cílem a obsahem vzdělávacího programu? –průměr odpovědí: 1,31 2.Je cíl a obsah vzdělávacího programu průběžně naplňován? –průměr odpovědí: 1,69 3.Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? –průměr odpovědí: 1,81 4.Jste spokojen/a s kvalitou dosud obdržených publikací a doprovodných materiálů? –průměr odpovědí: 1,19 5.Je pro vás výklad srozumitelný? –průměr odpovědí: 1,31 6.Jak hodnotíte aktuálnost předávaných informací? –průměr odpovědí: 1,19 7.Využijete dosud získané vědomosti v praxi? –průměr odpovědí: 1,56 8.Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu vzdělávacího programu? –průměr odpovědí: 1,31

13 2. dílčí evaluace (1/2) Dotazníkové šetření po 14. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: 1.Je cíl a obsah vzdělávacího programu průběžně naplňován? průměr odpovědí: 1,27 – zlepšení o 0,42 2.Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,73 – zlepšení o 0,08 3.Jste spokojen/a s kvalitou dosud obdržených publikací a doprovodných materiálů? průměr odpovědí: 1,13 – zlepšení o 0,05 4.Je pro vás výklad srozumitelný? průměr odpovědí: 1,10 – zhoršení o 0,09 (důvodem složitější témata) 5.Jak hodnotíte aktuálnost předávaných informací? průměr odpovědí: 1,13 – zlepšení o 0,05 6.Využijete dosud získané vědomosti v praxi? průměr odpovědí: 1,53 – zlepšení o 0,03 7.Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,31 – zlepšení o 0,05 8.Jak byste zhodnotil/a vývoj vzdělávacího programu proti předchozímu dotazníkovému šetření. Průměr odpovědí: 1,27

14 2. dílčí evaluace (2/2) Osobní pohovory Účastníci oceňují: –Úvodní informace na každém semináři – aktuální problematika CR, info o krizi, info o aktuálních legislativních změnách apod. –Seznámení se směrnicemi a povinnostmi podnikatelů v oblasti CR. –Pochopení BOZP a požární bezpečnosti. Účastníci navrhují: –Exkurze, praktické ukázky. –Informace k novému Občanskému zákoníku.

15 3. dílčí evaluace (1/2) Dotazníkové šetření po 22. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: 1.Byl podle Vás cíl a obsah vzdělávacího programu naplněn? Splnil Vaše očekávání? průměr odpovědí: 1,23 – zlepšení o 0,46 (1.ev), 0,04 (2.ev) 2.Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,32 – zlepšení o 0,49 (1.ev), 0,42 (2.ev) 3.Jste spokojen/a s kvalitou obdržených publikací a doprovodných materiálů? průměr odpovědí: 1,00 – zlepšení o 0,19 (1.ev), 0,13 (2.ev) 4.Byl pro vás výklad srozumitelný? průměr odpovědí: 1,32 – zhoršení o 0,01 (důvodem složitější témata), zlepšení 0,08 (2.ev) 5.Jak hodnotíte aktuálnost předaných informací? průměr odpovědí: 1,05 – zlepšení o 0,14 (1.ev), 0,09 (2.ev) 6.Využijete získané vědomosti v praxi? průměr odpovědí: 1,36 – zlepšení o 0,20 (1.ev), 0,17 (2.ev) 7.Jakou známkou byste ohodnotil/a celkovou kvalitu vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,09 – zlepšení o 0,22 (1.ev). 0,18 (2.ev) 8.Co považujete za nejzásadnější chyby v realizaci vzdělávacího programu? Máte nějaké rady, či doporučení?

16 3. dílčí evaluace (2/2) Diskuze, otevřené otázky v dotazníkovém šetření Účastníci oceňují: –Blok aktualit na začátku semináře. –Výjezdní seminář. –Praktické úkoly – např. psaní PR tiskové zprávy. –Rozšíření podnikatelských obzorů. –Seznámení s povinnostmi podnikatele v oblasti cestovního ruchu v souladu s legislativou. –Vytvoření přátelského kolektivu, který může být platformou pro vznik profesní spolupráce v budoucnu. Účastníci kritizují: –Časová náročnost. –Široký záběr témat. Návrhy účastníků: –Opakování. –Rozšíření o praktické workshopy – jak vytvořit žádost o udělení dotace, PR v cestovním ruchu. –Snížení časové náročnosti – samostudium, e-learning, zrušení některých témat. –Rozšíření témat o elektronický marketing – e-mail marketing, sociální sítě

17 Evaluace - závěry Počet seminářů: z 22 seminářů realizováno 22, na základě zájmu CS realizován nad rámec praktický výjezdní seminář s exkurzí v Lázních Libverda. Celkem zapsáno: 36 účastníků, úspěšně absolvovalo 32. Průměrné hodnocení pod hodnotu „2“ ze škály s maximem „5“. Pozitivní ohlasy CS v otevřených otázkách, osobních pohovorech, diskuzi. Podnětné připomínky CS. Zájem CS o opakování, účast v podobných projektech. Plánované změny ve vzdělávacím programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“: –Snížení časové náročnosti – více témat v jeden den, půldenní setkání, samostudium, případně e-learning. –Zahrnutí více praktických cvičení, ukázek, exkurzí - nahrazení některých přednášek.


Stáhnout ppt "Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google