Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“
Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. CZ.1.07/3.2.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Představení projektu

3 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Období a místo realizace: – , Liberecký kraj Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na podporu nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (LBK) v oblasti cestovního ruchu a to prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření vzdělávacího programu (22 odb. seminářů), který se bude zabývat aktuální odbornou tématikou z oblasti CR s důrazem na ubytovací a stravovací služby. Cílová skupina: 30 účastníků dalšího vzdělávání: zástupci ubyt. a strav. zařízení zástupci lázeňských a wellness zařízení zástupci cestovních kanceláří (CK) a cestovních agentur (CA) zástupci turistických informačních center (TIC) průvodci lektoři zástupci samosprávy (zejména z odborů CR a reg.rozvoje)

4 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Přínos pro cílovou skupinu Možnost bezplatně se zúčastnit pilotního ověření vzd. programu a nepřímo si tím rozšířit své odb. znalosti a ty pak následně předávat a uplatňovat v praxi. Realizace projektu umožňuje získat z veřejných prostředků aktuální odb. informace z oblasti CR, které pak mohou přispět ke zvýšení flexibility a adaptability na nové trendy v CR. Získané vědomosti a zkušenosti bude CS využívat ke zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti CR v LBK, případně bude podnětem pro implementaci nových podnikatelských záměrů vzešlých v návaznosti na probrané nové trendy a inovace, které jsou součástí vzd. programu. Vzd.programu se též zúčastňují zástupci TIC, popřípadě zaměstnanci samosprávy především z odborů CR a reg.rozvoje. Přínos této CS bude spočívat v pochopení významu a specifik oboru CR, což by mohlo přispět k zintenzivnění spolupráce veřejného a soukromého sektoru a podpoře zaměstnanosti.

5 Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj. Přínos pro cílovou skupinu Další přínos pro CS spočívá bezesporu v diskusi a výměně zkušeností a informací s lektory a mezi samotnými účastníky vzd.programu. Nabyté vědomosti budou účastníci dále moci využívat k předávání a konfrontování získaných poznatků, což povede k udržitelnosti takto získaných inovativních znalostí a dalším možnostem jejich předávání. Účastníci vzd.programu budou mít k dispozici odb.učebnice a doprovodné studijní materiály vydané v návaznosti na vzd.program, které budou v souladu s probíranými tématy a zároveň budou reagovat na aktuální dění ve všech dílčích oblastech CR (hotelnictví, gastronomie a lázeňství). Úspěšní absolventi budou po dobu následujících 5 let bezplatná účast na odb. konferencích, seminářích a kulatých stolech týkající se CR. Po výše uvedenou dobu bude firma MAG CONSULTING s.r.o. zdarma nabízet veškeré své vydané a tématicky odpovídající publikace a další vzd. programy absolventům tohoto vzd. programu, kteří tak získají možnost dalšího doplňování znalostí.

6 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“
22 odborných seminářů Úvod do problematiky cestovního ruchu - základní pojmy, definice, význam Management ubytovacích služeb Management stravovacích služeb Podniková ekonomika v podnicích cestovního ruchu Základy práva v cestovním ruchu Marketing v cestovním ruchu a jeho specifika Provoz ubytovacích zařízení Význam kvality služeb v cestovním ruchu Řízení lidských zdrojů v cestovním ruchu a jeho specifika, zaměstnanost v cestovním ruchu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a životní prostředí MICE (Meetings, Incentives, Conventions/Conferences/Congresses, Events/Exhbitions)

7 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“
22 odborných seminářů Lázeňství a jeho specifika v Libereckém kraji, wellness Inovace a jejich vliv na cestovní ruch Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu Rezervační systémy a jejich využití v podnicích cestovního ruchu Cestovní ruch pro všechny (sociální cestovní ruch) Interní směrnice a jejich využití v podnicích cestovního ruchu Specifické formy managementu v cestovním ruchu - yield management a revenue management Týmová spolupráce, asertivita Stress management, time management Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem Rétorika, prezentační dovednosti

8 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“
Publikace 5 odborných učebnic Sociální CR aneb cestovní ruch pro všechny Wellness Inovace v CR Úvod do CR Management ubytovacích a stravovacích služeb

9 Vzdělávací program: „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“
44 doprovodných stud. materiálů Úvod do problematiky CR - základní pojmy, definice, význam Management ubytovacích služeb Management stravovacích služeb Podniková ekonomika v podnicích CR Základy práva v CR Marketing v CR a jeho specifika Provoz ubytovacích zařízení Význam kvality služeb v CR Řízení lidských zdrojů v CR a jeho specifika, zaměstnanost v CR Udržitelný rozvoj CR a ŽP MICE (Meetings, Incentives, Conventions/Conferences/Congresses, Events/Exhibitions) Lázeňství a jeho specifika v LBK Wellness Inovace a jejich vliv na CR Informační a komunikační technologie v CR CR pro všechny (sociální CR) Interní směrnice a jejich využití v podnicích CR Specifické formy managementu v CR - yield management Specifické formy managementu v CR - revenue management Rezervační systémy a jejich využití v podnicích CR Týmová spolupráce, asertivita Stress management Time management Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem Rétorika Prezentační dovednosti Kontrola a její fungování v podnicích CR Krizový management CR v LBK, programové dokumenty rozvoje CR v LBK Cestovní ruch a EU Ochrana spotřebitele se zaměřením na CR Trendy v CR HACCP (certifikace, přínosy, aplikace) Výživa a výživové směry, dietologie Destinační management a marketing Nové formy podnikání - outsourcing a franchising, jejich využití v podnicích CR Typologie CR Cestovní kanceláře a cestovní agentury Průvodcovská činnost + 5 na aktuální témata z oblasti CR

10 Evaluace

11 Klíčová aktivita č. 04 projektu: Evaluace vzdělávacího programu
Cíl: provedení 2 dílčích a 1 závěrečné evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu. Činnosti: První dílčí evaluace: provedení po 7. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření mezi účastníky dalšího vzdělávání, Druhá dílčí evaluace: provedení po 14. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření a osobních pohovorů s účastníky dalšího vzdělávání, Závěrečná evaluace: provedení po 22. semináři, získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě diskuze s jednotlivými účastníky a dotazníkového šetření, provedení evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu a zpracování výsledků, uspořádání závěrečného workshopu, kde budou předány osvědčení jednotlivým účastníkům potvrzující úspěšné absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu; část workshopu bude rovněž věnována prezentaci výsledků evaluace, prezentace výsledků evaluace

12 1. dílčí evaluace Dotazníkové šetření po 7. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: Byl/a jste seznámen/a s cílem a obsahem vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,31 Je cíl a obsah vzdělávacího programu průběžně naplňován? průměr odpovědí: 1,69 Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,81 Jste spokojen/a s kvalitou dosud obdržených publikací a doprovodných materiálů? průměr odpovědí: 1,19 Je pro vás výklad srozumitelný? Jak hodnotíte aktuálnost předávaných informací? Využijete dosud získané vědomosti v praxi? průměr odpovědí: 1,56 Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu vzdělávacího programu?

13 2. dílčí evaluace (1/2) Dotazníkové šetření po 14. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: Je cíl a obsah vzdělávacího programu průběžně naplňován? průměr odpovědí: 1,27 – zlepšení o 0,42 Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,73 – zlepšení o 0,08 Jste spokojen/a s kvalitou dosud obdržených publikací a doprovodných materiálů? průměr odpovědí: 1,13 – zlepšení o 0,05 Je pro vás výklad srozumitelný? průměr odpovědí: 1,10 – zhoršení o 0,09 (důvodem složitější témata) Jak hodnotíte aktuálnost předávaných informací? Využijete dosud získané vědomosti v praxi? průměr odpovědí: 1,53 – zlepšení o 0,03 Jakou známkou byste ohodnotil/a kvalitu vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,31 – zlepšení o 0,05 Jak byste zhodnotil/a vývoj vzdělávacího programu proti předchozímu dotazníkovému šetření. Průměr odpovědí: 1,27

14 2. dílčí evaluace (2/2) Osobní pohovory Účastníci oceňují:
Úvodní informace na každém semináři – aktuální problematika CR, info o krizi, info o aktuálních legislativních změnách apod. Seznámení se směrnicemi a povinnostmi podnikatelů v oblasti CR. Pochopení BOZP a požární bezpečnosti. Účastníci navrhují: Exkurze, praktické ukázky. Informace k novému Občanskému zákoníku.

15 3. dílčí evaluace (1/2) Dotazníkové šetření po 22. semináři, škála pro hodnocení 1-5 8 otázek: Byl podle Vás cíl a obsah vzdělávacího programu naplněn? Splnil Vaše očekávání? průměr odpovědí: 1,23 – zlepšení o 0,46 (1.ev), 0,04 (2.ev) Jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,32 – zlepšení o 0,49 (1.ev), 0,42 (2.ev) Jste spokojen/a s kvalitou obdržených publikací a doprovodných materiálů? průměr odpovědí: 1,00 – zlepšení o 0,19 (1.ev), 0,13 (2.ev) Byl pro vás výklad srozumitelný? průměr odpovědí: 1,32 – zhoršení o 0,01 (důvodem složitější témata), zlepšení 0,08 (2.ev) Jak hodnotíte aktuálnost předaných informací? průměr odpovědí: 1,05 – zlepšení o 0,14 (1.ev), 0,09 (2.ev) Využijete získané vědomosti v praxi? průměr odpovědí: 1,36 – zlepšení o 0,20 (1.ev), 0,17 (2.ev) Jakou známkou byste ohodnotil/a celkovou kvalitu vzdělávacího programu? průměr odpovědí: 1,09 – zlepšení o 0,22 (1.ev). 0,18 (2.ev) Co považujete za nejzásadnější chyby v realizaci vzdělávacího programu? Máte nějaké rady, či doporučení?

16 3. dílčí evaluace (2/2) Diskuze, otevřené otázky v dotazníkovém šetření Účastníci oceňují: Blok aktualit na začátku semináře. Výjezdní seminář. Praktické úkoly – např. psaní PR tiskové zprávy. Rozšíření podnikatelských obzorů. Seznámení s povinnostmi podnikatele v oblasti cestovního ruchu v souladu s legislativou. Vytvoření přátelského kolektivu, který může být platformou pro vznik profesní spolupráce v budoucnu. Účastníci kritizují: Časová náročnost. Široký záběr témat. Návrhy účastníků: Opakování. Rozšíření o praktické workshopy – jak vytvořit žádost o udělení dotace, PR v cestovním ruchu. Snížení časové náročnosti – samostudium, e-learning, zrušení některých témat. Rozšíření témat o elektronický marketing – marketing, sociální sítě

17 Evaluace - závěry Počet seminářů: z 22 seminářů realizováno 22, na základě zájmu CS realizován nad rámec praktický výjezdní seminář s exkurzí v Lázních Libverda. Celkem zapsáno: 36 účastníků, úspěšně absolvovalo 32. Průměrné hodnocení pod hodnotu „2“ ze škály s maximem „5“. Pozitivní ohlasy CS v otevřených otázkách, osobních pohovorech, diskuzi. Podnětné připomínky CS. Zájem CS o opakování, účast v podobných projektech. Plánované změny ve vzdělávacím programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“: Snížení časové náročnosti – více témat v jeden den, půldenní setkání, samostudium, případně e-learning. Zahrnutí více praktických cvičení, ukázek, exkurzí - nahrazení některých přednášek.


Stáhnout ppt "Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu „Cestovní ruch – cesta ke konkurenceschopnosti“ Projekt: Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google