Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stupně porostů podle nadmořské výšky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stupně porostů podle nadmořské výšky"— Transkript prezentace:

1

2 Stupně porostů podle nadmořské výšky
Rozmanitost přírody Různé podmínky života na Zemi Stupně porostů podle nadmořské výšky Základním faktorem je délka vegetačního období. Vegetační období je ovlivněno zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou. Nejdelší vegetační období potřebují listnaté stromy, nejkratší stromy jehličnaté.

3 Šablona : ICT2-2-32 PŘ RP-Stupně porostů
Anotace: určování stupňů vegetace dle nadmořské výšky Autor: Mgr. Kateřina Brandejsová Jazyk :Čeština Očekávaný výstup: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody, zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí , porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova : stupně vegetace, nadmořská výška, lesy listnaté, smíšené, jehličnaté, kleč, travnaté porosty, mechy, lišejníky, organismy mírného pásu, určování organismů Druh učebního materiálu :prezentace ppt Druh interaktivity: Aktivita, výklad Cílová skupina : Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – první stupeň 2. období Typická věková skupina 9-11 let Celková velikost – 3,36 MB -soubor ppt.

4 Stupně lesa podle nadmořské výšky oblasti

5 Nížiny – listnaté lesy Listnatý les je obvykle les, ve kterým množství
převážně opadavých listnatých stromů přesahuje 75 %. Zbytek tvoří stromy jehličnaté. Rostou v oblastech s mírným podnebím, kde se střídají 4 roční období. Listnaté lesy tvořily ve střední Evropě do poloviny 18. století převážnou část. Od počátku 18. století však roste potřeba dříví, vysazují se první jehličnaté monokultury a důležitost listnatých lesů se dostává do pozadí. To souvisí i s vývojem zemědělství a chovu dobytka, kdy dochází k omezení pastvy v listnatých lesích a ustájení zvířat ve stájích a chlévech. V lesnatých lesích najdeme: dub letní, jasan, jilm, habr, lípa, javor, topol, vrba, olše a buk. V současné době jsou tedy listnaté lesy na území ČR spíše raritou.

6 Smíšené lesy Smíšený les bývá považován v podmínkách střední Evropy za nejstabilnější lesní biom, který je většinou nejlépe schopen odolávat běžným výkyvům mírného klimatu. Jeho pestřejší druhová skladba umožňuje snadněji odolávat živelným katastrofám (polomům), ale také škůdcům.

7 Jehličnaté lesy Jehličnatý les je druh lesa, ve kterém převládají jehličnany.

8 Kleč Největší rozšíření borovice kleče najdeme v horských polohách nad horní hranicí lesa. Nízké teploty již neumožní existenci lesa, souvislé smrčiny se pozvolna rozpouští v jednotlivé stromy a nadvládu tak přebírá kosodřevina, která je neobyčejně odolná vůči mrazu a obrusu sněhem. Má minimální nároky na vlhkost a půdu. To se týká jak zásobení živinami, tak i hloubky půdního horizontu. Kleč proto najdeme nejen na příkrých horských svazích a hřeben, ale i na rašeliništích v nižších nadmořských výškách, tedy na místech s naprosto odlišnými půdními vlastnostmi. Ačkoli je kleč poměrně nízkým keřem, dožívá se i několika set let. Tuto nenápadnou dřevinu můžeme směle označit za průkopnici lesa ve vysokohorských oblastech.

9 Travnaté porosty Tam kde se nedaří lesům ani kleči rostou travnaté porosty. Na horských loukách rostou často velmi vzácné rostliny. U nás na Králickém Sněžníku je to například chráněný zvonek vousatý. Stal se i symbolem CHKO Jeseník.

10 Mechy a lišejníky Mechy jsou jedny z nejstarších zelených rostlin a na jejich těle je patrné rozlišení na kořínky a lodyžku s lístky lišejníky jsou životním společenstvím řasy a houby, které spolu žijí v těsné symbióze. Vlákna houby většinou dávají tělu lišejníku tvar, zatímco zelené řasy, popřípadě sinice obstarávají výživu pomocí fotosyntézy. Lišejníky jsou velmi citlivé na čisté životní prostředí, proto je nepotkáme tam, kde je špatné životní prostředí

11 Zapamatoval sis stupně vegetace podle nadmořské výšky
Zapamatoval sis stupně vegetace podle nadmořské výšky? Pokud si myslíš, že ano, doplň je teď sám… v levém dolním rohu je průhledný nástroj tužka, můžeš ho použít 

12 Použité odkazy: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Listnatý les [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Listnat%C3%BD_les&oldid= > Těžba dřeva:http://byznys.lidovky.cz/za-prodej-nelegalne-vytezeneho-dreva-muze-hrozit-pokuta-az-tri-miliony-1na-/firmy-trhy.asp?c=A120917_154424_firmy-trhy_rka Smíšený les: Jehličnaté lesy:http://www.sum.cz/ubytovani-sumava/ Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jehličnatý les [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jehli%C4%8Dnat%C3%BD_les&oldid= > Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Borovice kleč[online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Borovice_kle%C4%8D&oldid= > Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Zvonek vousatý [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvonek_vousat%C3%BD&oldid= > Přispěvatelé Wikipedie, Malochova skalka [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 05:18 UTC, [citováno ]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Malochova_skalka&oldid= > Obrázky Stupně lesa- autorka


Stáhnout ppt "Stupně porostů podle nadmořské výšky"

Podobné prezentace


Reklamy Google