Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a veškeré fotodokumentace, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a veškeré fotodokumentace, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a veškeré fotodokumentace, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková

2 Anotace: Soubor se skládá z teoretického příspěvku, který je námětem pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, klíčové kompetence a očekávaný výstup. Žáci si zde ověří své již dříve nabyté vědomosti v oboru ekosystém les. Jedná se o test, ve kterém jsou otázky formou popisu organismu, jeho znaků či funkcí. V závěru prezentace jsou pro kontrolu uvedené správné odpovědi. Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: listopad 2012 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: přírodopis Průřezové téma: environmentální výchova Tematický okruh: ekosystémy Učivo: houby s plodnicemi, lesní rostliny, lesní živočichové – poznávání a zařazování, systém daných zástupců, běžných druhů, jejich vývoj a využití, jejich ochrana Očekávaný výstup: žák rozlišuje základní systematické skupiny organismů, určuje jejich význačné zástupce, odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých organismů podmínkám prostředí Speciální vzdělávací potřeby : žádné Klíčová slova: ekosystém, les jako celek Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák II.stupně – 6. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 Řasa, která vytváří zelený povlak na kmenech stromů. -1-

4 Buňky hub nemají zelená tělíska, proto v nich neprobíhá fotosyntéza.O jaká tělíska jde? -2-

5 Lišejníky mají schopnost velké citlivosti vnímání nečistot z ovzduší, proto některé nerostou tam, kde je vzduch znečištěn. Proto se jim říká ……… ……. -3-

6 Mech chrání lesní půdu před něčím, co je pro život organismů v lese velmi důležité. -4-

7 Zimu kapradiny přetrvávají v podobě kořenů a ještě jednoho orgánu, z kterého na jaře opět vyraší listy. -5-

8 Před stamiliony let byly stromovité kapradiny a přesličky velké stromy. V současné době je z nich fosilní palivo. O jaké palivo jde? -6-

9 Jehličnatým stromům v průběhu jejich života opadávají jehlice. Pouze jeden opadává každý rok. -7-

10 Šťavel kyselý a lipnice hajní se řadí mezi rostliny nahosemenné nebo krytosemenné? -8-

11 Vzácné a ohrožené lesní rostliny v žádném případě nejsou chráněné zákonem. Ani žádný zákon na ochranu rostlin není. -9-

12 Náš nejrozšířenější lesní listnatý strom, jehož plody jsou žaludy. -10-

13 Nejjednodušší organismy, které žijí v kořenovém patru. -11-

14 Nesoběstačný organismus (cizoživný) je jinak nazývaný. -12-

15 Organismus, který cizopasí na povrchu těl různých živočichů (vnější cizopasník). -13-

16 Pokud v lese, který není poškozený vichřicí, činností člověka či znečistěným ovzduším žije v rovnováze mnoho organismů. V lesním společenstvu panuje tzv. … -14-

17 Ptáci, kteří žijí v lese nejsou všichni chráněni, platí to pouze pro kukačku. -15-

18 Nalezených srnčat se smíme dotýkat a hladit si je, protože nám nic neudělají. -16-

19 Muflon má na hlavě duté parohy. -17-

20 Uveď hlavní znaky lesních kočkovitých šelem. -18-

21 Zelené rostliny jsou tzv.výrobci, jiným slovem. -19-

22 Organismy, které se živí jinými organismy o nich říkáme, že jsou spotřebitelé. Nazýváme je také jiným slovem. -20-

23 Kontrola správných odpovědí. 1.zrněnka 2.chloroplasty 3.indikátor 4.vysychání lesa 5.oddenek 6.černé uhlí 7.modřín opadavý 8.krytosemenné 9.jsou zákonem chráněné 10.dub 11.půdní bakterie 12.heterotrofní 13.klíště obecné 14.biologická rovnováha 15.Všichni lesní ptáci jsou zákonem chráněni. 16.Nesmíme sahat, srna by srnče opustila. 17.Muflon má rohy. 18.chrup: špičáky a trháky, drápy: zatažitelné 19.producenti 20.konzumenti

24 Autorem obrazové dokumentace použité v tomto učebním materiálu, je Jitka Dvořáková.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a veškeré fotodokumentace, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google