Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. téma Mezinárodní zdanění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. téma Mezinárodní zdanění."— Transkript prezentace:

1 4. téma Mezinárodní zdanění

2 Mezinárodní zdanění - Osnova
2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování

3 Daňový rezident FO: má bydliště na území ČR nebo
se na území ČR obvykle zdržuje PO: má na území ČR sídlo nebo má na území ČR vedení

4 Daňová povinnost rezidenta
Neomezená DP resp. zdaňují se mu celosvětové příjmy

5 Daňový nerezident FO i PO: Ty, co nejsou rezidenty
Zdaňují se jim příjmy ze zdrojů na území ČR

6 Zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění
jednostranně nebo dvou či vícestranně.

7 Metody zamezení dvojímu zdanění
tři základní metody zamezení dvojímu zdanění: metoda vynětí (exemption) metoda zápočtu (tax credit) metoda zahrnutí daně do nákladů.

8 Metoda vynětí metoda plného vynětí (full exemption)
metoda vynětí s výhradou progrese (exemption with progression), kterou ještě můžeme rozdělit na dvě metody: metoda vrchního dílku (top slicing) metoda zprůměrování (averiging)

9 Metoda plného vynětí Ze zahraničí
,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Z tuzemska ,- Kč Základ daně celkem ,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Základ daně v ČR po vynětí příjmů ze zahraničí ,- Daň (sazba v ČR viz subkapitola ) % z ( – ) = ,- Kč Celkem placená daň ,- Kč

10 Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda vrchního dílku
Základ daně ze zahraničí ,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska ,- Kč Základ daně celkem ,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola ) % z ( – ) = ,- Kč Daň z první části (ze zahraničí) podle sazby v ČR % z ( ) = ,- Kč Daň placená v ČR = ,- Kč Daň placená celkem = ,- Kč Celkem placená daň ,- Kč

11 Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda zprůměrování
Základ daně ze zahraničí ,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska ,- Kč Základ daně celkem ,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola ) % z ( – ) = ,- Kč Průměrná sazba daně (daň : základ) : = 26,35 % Daň placená v ČR x 0,2635 = ,- Kč Daň placená celkem = ,- Kč

12 Metoda plného zápočtu Základ daně ze zahraničí
,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska ,- Kč Základ daně celkem ,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola ) % z ( – ) = ,- Kč Daňový kredit Daň placená v ČR = ,- Kč Daň placená celkem (daň z celého základu)

13 Metoda prostého zápočtu
Základ daně ze zahraničí ,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska ,- Kč Základ daně celkem ,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola ) % z ( – ) = ,- Kč Koeficient (podíl ZD ze zahraničí v celkovém –ZD) : = 28,57 % Ukazatel maximálního kreditu 0,2857 x = ,- Kč Daň placená v ČR = ,- Kč Daň placená celkem (daň z celého základu)

14 Stálá provozovna Stálá provozovna má na území České republiky neomezenou daňovou povinnost a podává daňové přiznání.

15 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
Mezinárodní smlouva je nadřazena národním zákonům Nelze jí zavést novou povinnost

16 Harmonizace daní v EU Cílem je umožnit volný pohyb zboží a služeb, kapitálu a lidí přes hranice.

17 Stav harmonizace daní v EU
Nepřímé daně: Stanoveny harmonizované základy, minimální sazby a administrativa DPH a spotřebních daní Přímé daně: Nejsou harmonizovány, pouze několik direktiv pro nadnárodní společnosti a úroky FO. Koordinaci provádí též OECD (Vzorová smlouva a seznam daňových rájů)

18 Harmonizace DPH Harmonizovány:
Způsob ukládání (princip země určení u obchodních zásilek a země původu u občanů); Předmět daně (dodávky zboží a služeb); Možná osvobození; Sazby: minimální základní 15% minimální snížená 5 % (max. 2)

19 Co ČR neplní u DPH DPH snížená 5 % sazba u tepla pro domácnosti
DPH 5 % u stavebních prací za účelem bydlení (přechodné období do konce r. 2007)

20 Harmonizace SD Administrativa (princip země určení a původu, režim odkladu daně); Předměty daně (alkohol, tabák, minerální oleje, uhlí a el. energie); Sazby: stanoveny minimální

21 Co ČR neplní u spotřebních d.
Přechodné období na daň z tabákových výrobků: do minimálně 57% z MOC a zároveň minimálně 60 EUR na 1000 cigaret, do minimálně 64 EUR Budou se zvyšovat minimální sazby u piva a ekologických daní

22 Daňové ráje (offshore centra) a boj OECD proti nim
Definice: existují nulové či velmi nízké daně, kromě toho je neprůhledné zdanění nebo se zatajují informace.

23 Principy OECD Transparentnost Informovanost
Daňové ráje byly vyzvány, aby se připojily k těmto principům.

24 Služby daňových rájů vyspělá infrastruktura, legislativa,
vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd.

25 V roce 2004 nespolupracujících 5 daňových rájů:
Andorra Libérie Lichtenštejnské knížectví Monacké knížectví Marshallovy ostrovy

26 Daňové plánování Cíl: minimalizace (optimalizace) daní
Daň chápána jako náklad, který je potřeba snížit Pozor na daňové úniky!

27 časové hledisko strategické daňové plánování, operativní (běžné).

28 Daňové plánování v rámci domácí legislativy
s využitím mezinárodního zdanění (off shore center nebo smluv o zamezení dvojímu zdanění).

29 Využití domácí legislativy
zvolení vhodné formy podnikání, uzavření vhodné smlouvy, rozhodnutí o formě příjmů společníků, odečitatelné položky, dluhové financování, investování do cenných papírů, plánovité využívání časových testů, FO: uplatnění výdajů paušálem dobrovolná registrace k DPH…

30 Využití offshore center
offshore společnost, založená podle speciálního zákona, výjimky ze zdanění na základě licencí, hlavně licencí bankovních, pojišťovacích a licencí pro investiční fondy nedaňové výhody: jako neexistence devizové kontroly, účetní evidence či auditu, liberální imigrační legislativa, snadná registrace lodí, anonymita společnosti a jejích vlatníků, atd.

31 Využití smluv o zamezení dvojímu zdanění
úlevy buď zemi rezidenta nebo v zemi zdroje jeho příjmů. Kombinace výhodného zdanění podle smlouvy v jedné ze zemí a nezdanění v zemi druhé

32 Přání Přeji hodně úspěchů u zkoušky


Stáhnout ppt "4. téma Mezinárodní zdanění."

Podobné prezentace


Reklamy Google