Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. téma Mezinárodní zdanění. Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. téma Mezinárodní zdanění. Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové."— Transkript prezentace:

1 4. téma Mezinárodní zdanění

2 Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování

3 Daňový rezident FO: má bydliště na území ČR nebo se na území ČR obvykle zdržuje PO: má na území ČR sídlo nebo má na území ČR vedení

4 Daňová povinnost rezidenta Neomezená DP resp. zdaňují se mu celosvětové příjmy

5 Daňový nerezident FO i PO: Ty, co nejsou rezidenty Zdaňují se jim příjmy ze zdrojů na území ČR

6 Zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění jednostranně nebo dvou či vícestranně.

7 Metody zamezení dvojímu zdanění tři základní metody zamezení dvojímu zdanění: metoda vynětí (exemption) metoda zápočtu (tax credit) metoda zahrnutí daně do nákladů.

8 Metoda vynětí metoda plného vynětí (full exemption) metoda vynětí s výhradou progrese (exemption with progression), kterou ještě můžeme rozdělit na dvě metody: metoda vrchního dílku (top slicing) metoda zprůměrování (averiging)

9 Metoda plného vynětí Ze zahraničí 200 000,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Z tuzemska500 000,- Kč Základ daně celkem700 000,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 % 38 000,- Kč Základ daně v ČR po vynětí příjmů ze zahraničí 500 000,- Daň (sazba v ČR viz subkapitola 4.1.1.3) 66 420 + 32 % z (500 000 – 331 200) = 120 436,- Kč Celkem placená daň158 436,- Kč

10 Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda vrchního dílku Základ daně ze zahraničí200 000,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska500 000,- Kč Základ daně celkem700 000,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 %38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola 4.1.1.3) 66 420 + 32 % z (700 000 – 331 200) = 184 436,- Kč Daň z první části (ze zahraničí) podle sazby v ČR 16 380 + 20 % z (200 000 -109 200) = 34 540,- Kč Daň placená v ČR184 436 - 34 540 = 149 896,- Kč Daň placená celkem38 000 + 149 896 = 187 896,- Kč Celkem placená daň187 896,- Kč

11 Metoda vynětí s výhradou progrese – metoda zprůměrování Základ daně ze zahraničí200 000,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska500 000,- Kč Základ daně celkem700 000,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 %38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola 4.1.1.3) 66 420 + 32 % z (700 000 – 331 200) = 184 436,- Kč Průměrná sazba daně (daň : základ)184 436 : 700 000 = 26,35 % Daň placená v ČR500 000 x 0,2635 = 131 750,- Kč Daň placená celkem38 000 + 131 750 = 169 750,- Kč

12 Metoda plného zápočtu Základ daně ze zahraničí200 000,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska500 000,- Kč Základ daně celkem700 000,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 %38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola 4.1.1.3) 66 420 + 32 % z (700 000 – 331 200) = 184 436,- Kč Daňový kredit38 000,- Kč Daň placená v ČR184 436 - 38 000 = 146 436,- Kč Daň placená celkem (daň z celého základu) 184 436,- Kč

13 Metoda prostého zápočtu Základ daně ze zahraničí200 000,- Kč (přepočteno příslušným kurzem) Základ daně z tuzemska500 000,- Kč Základ daně celkem700 000,- Kč Daň zaplacená v zahraničí 19 %38 000,- Kč Daň z celého základu (sazba v ČR viz subkapitola 4.1.1.3) 66 420 + 32 % z (700 000 – 331 200) = 184 436,- Kč Koeficient (podíl ZD ze zahraničí v celkovém –ZD) 200 000 : 700 000 = 28,57 % Ukazatel maximálního kreditu0,2857 x 200 000 = 57 140,- Kč Daň placená v ČR184 436 - 38 000 = 146 436,- Kč Daň placená celkem (daň z celého základu) 184 436,- Kč

14 Stálá provozovna Stálá provozovna má na území České republiky neomezenou daňovou povinnost a podává daňové přiznání.

15 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Mezinárodní smlouva je nadřazena národním zákonům Nelze jí zavést novou povinnost

16 Harmonizace daní v EU Cílem je umožnit volný pohyb zboží a služeb, kapitálu a lidí přes hranice.

17 Stav harmonizace daní v EU Nepřímé daně: Stanoveny harmonizované základy, minimální sazby a administrativa DPH a spotřebních daní Přímé daně: Nejsou harmonizovány, pouze několik direktiv pro nadnárodní společnosti a úroky FO. Koordinaci provádí též OECD (Vzorová smlouva a seznam daňových rájů)

18 Harmonizace DPH Harmonizovány: Způsob ukládání (princip země určení u obchodních zásilek a země původu u občanů); Předmět daně (dodávky zboží a služeb); Možná osvobození; Sazby: minimální základní 15% minimální snížená 5 % (max. 2)

19 Co ČR neplní u DPH DPH snížená 5 % sazba u tepla pro domácnosti DPH 5 % u stavebních prací za účelem bydlení (přechodné období do konce r. 2007)

20 Harmonizace SD Administrativa (princip země určení a původu, režim odkladu daně); Předměty daně (alkohol, tabák, minerální oleje, uhlí a el. energie); Sazby: stanoveny minimální

21 Co ČR neplní u spotřebních d. Přechodné období na daň z tabákových výrobků: do 31.12.2006 minimálně 57% z MOC a zároveň minimálně 60 EUR na 1000 cigaret, do 31.12.2007 minimálně 64 EUR Budou se zvyšovat minimální sazby u piva a ekologických daní

22 Daňové ráje (offshore centra) a boj OECD proti nim Definice: existují nulové či velmi nízké daně, kromě toho je neprůhledné zdanění nebo se zatajují informace.

23 Principy OECD Transparentnost Informovanost Daňové ráje byly vyzvány, aby se připojily k těmto principům.

24 Služby daňových rájů vyspělá infrastruktura, legislativa, vymahatelnost práva, rozvinutý bankovní systém atd.

25 V roce 2004 nespolupracujících 5 daňových rájů: Andorra Libérie Lichtenštejnské knížectví Monacké knížectví Marshallovy ostrovy

26 Daňové plánování Cíl: minimalizace (optimalizace) daní Daň chápána jako náklad, který je potřeba snížit Pozor na daňové úniky!

27 časové hledisko strategické daňové plánování, operativní (běžné).

28 Daňové plánování v rámci domácí legislativy s využitím mezinárodního zdanění (off shore center nebo smluv o zamezení dvojímu zdanění).

29 Využití domácí legislativy  zvolení vhodné formy podnikání,  uzavření vhodné smlouvy,  rozhodnutí o formě příjmů společníků,  odečitatelné položky,  dluhové financování,  investování do cenných papírů,  plánovité využívání časových testů,  FO: uplatnění výdajů paušálem  dobrovolná registrace k DPH…

30 Využití offshore center offshore společnost, založená podle speciálního zákona, výjimky ze zdanění na základě licencí, hlavně licencí bankovních, pojišťovacích a licencí pro investiční fondy nedaňové výhody: jako neexistence devizové kontroly, účetní evidence či auditu, liberální imigrační legislativa, snadná registrace lodí, anonymita společnosti a jejích vlatníků, atd.

31 Využití smluv o zamezení dvojímu zdanění  úlevy buď zemi rezidenta nebo v zemi zdroje jeho příjmů. Kombinace výhodného zdanění podle smlouvy v jedné ze zemí a nezdanění v zemi druhé

32 Přání Přeji hodně úspěchů u zkoušky


Stáhnout ppt "4. téma Mezinárodní zdanění. Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové."

Podobné prezentace


Reklamy Google