Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investování v Rakousku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investování v Rakousku"— Transkript prezentace:

1 Investování v Rakousku
Lucie Vorlíčková, LL.M. Andreas Sauer, MAG Praha

2 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy
Přehled témat 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy 3. Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

3 1. Proč investovat v Rakousku?
Uznávané sídlo holdingových společností v Evropě, zvláště pro střední a jižní Evropu Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 25 % je pod průměrem EU Uplatňování důležitých směrnic EU a navíc přípustné přeshraniční restrukturalizace mezinárodní holdingové privilegium (tzv. Schachtelprivileg) se týká i zisků z prodeje Rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojímu zdanění (> 80) Efektivní systém podpory výzkumu a podnikání přímé podpory daňové výhody (např. prémie za výzkum ve výši 10 % nebo prémie za vzdělávání ve výši 6 % nákladů) Vysoká právní stabilita a jistota

4 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy
Přehled témat 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy 3. Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

5 Jednatelství / Zastoupení
k.s. 19,02% s.r.o. 67,37% v.o.s. 6,34% a.s. 1,43% ostatní 5,85% k.s. v.s. s.r.o a.s. ostatní 2. Výběr právní formy Faktory pro výběr právní formy Kapitál Zdanění Rozdělení zisku Ručení Rozdělení v Rakousku většina společností s ručením omezeným (s.r.o./GmbH) (OSVČ nejsou zohledněny) Kapitál Ručení Jednatelství / Zastoupení Osobní společnost bez minimální výše v.o.s.: všichni neomezeně k.s.: neomezeně jen komplementář, komanditista vkladem Společník - jednatel Kapitálová s.r.o.: EUR a.s.: EUR Omezeno na zapsaný kapitál Společník - jednatel zpravidla - cizí společník

6 2. Výběr právní formy Kapitálové společnosti
Princip oddělení  společnost je samostatný subjekt daně z příjmů právnických osob oddělené zdanění společníků Příklady: a.s., s.r.o., evropská společnost Osobní společnosti Princip transparentnosti  daňovým subjektem jsou společníci Zdanění podle společníků (fyzické vs právnické osoby) Příklady: v.o.s., k.s., GmbH & Co KG 25% AT 25% Srážková - daň 43,75% Celkové daňové zatížení Kapitálová společnost kapitálová Dividenda Kapit Zisk až 50% Celkové daňové zatížení Kapitálová - společnost Personengesellschaft 25% Daň z příjmů právnických osob Osobní společnost

7 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy
Přehled témat 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy 3. Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

8 3.1 Highlights zdanění podniků
Osvobození pro národní a mezinárodní výplaty podílů u a.s./s.r.o. Úroky na financování cizího kapitálu v souvislosti s osvobozeným pořízením podílů jsou obecně daňově uznatelné Časově neomezená možnost uplatnění ztrát Ztráty (dočasné) ze zahraničí jsou v tuzemsku započitatelné Skupinové zdanění (s odpisováním goodwillu) Žádná zákonná pravidla nízké kapitalizace (Thin Cap-Rules) Lze provádět daňově neutrální restrukturalizace Právní jistota díky Tax Ruling

9 3.2 Zdanění podílů Běžné výnosy z podílů – Inbound osvobozené u výnosů
z tuzemských kapitálových společností z podílů v EU (+Norsku) z podílů ve třetích státech, pokud je podíl ≥ 10 % ve vlastnictví alespoň jeden rok je-li daňová povinnost v Rakousku 25% daň z příjmů právnických osob lze započíst zahraniční srážkové daně Rakousko Holding EU (+Norsko) třetí státy osvobozené ≥ 10% zdanitelné < 10%

10 3.2 Zdanění podílů Změny hodnoty, zisky a ztráty z prodeje Daňově uznatelné u podílů na rakouských kapitálových společnostech podílů <10% na zahraničních společnostech Osvobozené u mezinárodních holdingových podílů (tzv. Schachtelbeteiligungen) (≥ 10% a vlastnictví alespoň jeden rok) ale: volba daňové uznatelnosti je možná

11 3.2 Zdanění podílů Outbound Výnosy z výplaty podílů
25% srážková daň  možné snížení na sazbu dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění osvobození (tedy 0 %), pokud ≥ 10% + vlastnictví alespoň 1 rok; a příjemce je kapitálová společnost v EU Příjmy z prodeje podílů (tzv. Substanzgewinne) 25% daň z příjmů právnických osob zpravidla má však dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění právo na zdanění pouze stát sídla Rakousko Rakousko - dcera EU třetí státy osvobozené ≥ 10% < 10% zdanitelné

12 uznatelnost úroků z akvizice ( debt-push-down)
3.3 Skupinové zdanění Key Facts Efekt: Tax Pooling Další výhody odpisování goodwillu i v případě share deal  6% – 8% daňová výhoda při akvizici uznatelnost úroků z akvizice ( debt-push-down) (dočasné) uplatnění ztrát i přeshraniční Předpoklady podíl > 50 % trvání alespoň 3 celé roky žádost Pořizovací cena účasti Vlastní kapitál nabyté společnosti Goodwill Základ pro odpisování goodwillu Omezeno na 50 % pořizovací ceny Odpis základu po dobu 15 let poměrně – odpis ročně 90.000 Výpočet goodwillu

13 x 3.3 Skupinové zdanění Příslušnost ke skupině tuzemské společnosti
není omezení na jednu úroveň Příslušnost ke skupině zahraniční společnosti omezení na první úroveň v zahraničí Holding dcera Holding dcera x

14 3.3 Skupinové zdanění Daňové důsledky
zisky a ztráty tuzemských kapitálových společností se 100% přičtou představiteli/zástupci skupiny (tzv. Gruppenträger)  vyrovnání zisků a ztrát (Tax Pooling) Před skupinovým zdaněním Po skupinovém zdanění Holding 3.000 Dcera -1.500 1.500 25% 750 375 ke zdanění Příjmy Daňová úspora díky skupinovému zdanění Daňové zatížení Sazba daně Holding dcera -1.500 3.000 100%

15 3.3 Skupinové zdanění Holding dcera Holding dcera Daňové důsledky
připočtení ztráty v X1 dodatečné zdanění v X2  efekt čisté hodnoty (tzv. Barwerteffekt) Holding dcera 2.000 100% X 1 Rok 1 Rok 2 Holding 2.000 Dcera -1.000 1.000 3.000 25% 250 750 Příjmy Daňové zatížení Sazba daně Dodanění Celkové daňové zatížení zdanitelný příjem -1.000 Holding dcera 1.000 2.000 100% X 2

16 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy
Přehled témat 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy 3. Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovan v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

17 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR
Důležité body Definice stálé provozovny provádění staveb > 12 měsíců službová stálá provozovna > 12 měsíců Úroky  žádná srážková daň Dividendy 10% srážková daň 0% v případě podílů kapitálových společností ≥ 10% Licenční poplatky 5% srážková daň (0% při uplatnění evropské směrnice o úrocích a licenčních poplatcích) Zisky z prodeje podílů právo na zdanění jen ve státě sídla AT: obecně metoda vynětí CZ: metoda zápočtu

18 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR
Srovnání CZ-SRO GmbH KG stálá provozovn příjmy z dividend podnikové zisky A CZ ≥ 10% AT: 25% daň z příjmů CZ: zápočet s 19% daní z příjmů PO Rozdíl = náklad blíže bod 4.1 AT: není srážková daň CZ: osvobozený příjem, pokud doba držby delší 12 měsíců blíže bod 4.2 AT: 25% daň z příjmů CZ: CZ: zápočet s 19% daní z příjmů PO rozdíl = náklad nejasné u komanditisty blíže bod 4.3

19 4.1 Stálá provozovna v Rakousku z českého hlediska
Zdanění celosvětových příjmů v ČR 19% daň z příjmů právnických osob Stanovení základu daně dle českých předpisů Dvojí vedení účetnictví nebo přenos dat do českého účetnictví Zdanění výnosů v Rakousku 25% daň z příjmů právnických osob Metoda zápočtu – zápočet prostý tj. zápočet pouze do výše české daně připadající na rakouské příjmy nezapočtená daň je daňovým nákladem příštího roku žádný zápočet v případě ztráty Příklad: Celkové příjmy (CZ +AT ): 1 000, daň z příjmů: 190 Příjmy v AT: 100, daň z příjmů: 25 zahraniční příjmy jsou 100, tomu odpovídá daň 19 započítat lze 19, v dalším roce je 6 daňově uznatelný náklad

20 4.2 Dceřiná společnost v Rakousku z českého hlediska
není skupinové zdanění není zápočet zahraničních ztrát daňově neutrální restrukturalizace je možná zákonné pravidlo nízké kapitalizace náklady související s účastí přímé – daňově neúčinné nepřímé – daňově účinné ve výši 5 % vyplácených dividend či podílů na zisku nebo ve skutečné výši (je-li nižší než 5 %) osvobození výnosů z účastí (výplata dividend/podílů na zisku, prodej) mezi kapitálovými společnostmi podíl <10% déle než 12 měsíců (lze splnit i dodatečně) všechny náklady související s nedaňovými výnosy jsou daňově neúčinné jinak 15% daň z příjmů (samostatný základ daně) -

21 4.3 Účast na osobní společnosti v Rakousku z českého pohledu
Účast komplementáře Příjem komplementáře z AT se stanoví dle českých předpisů Daň z příjmů 19 % Rakouskou 25% daň z příjmů lze započíst Rozdíl je daňovým nákladem příštího roku  Stejné zacházení jako u stálé provozovny Tento závěr potvrdilo i ministerstvo financí Účast komanditisty Dle našeho názoru stejné posouzení jako u komplementáře Ale Riziko zdanění jako příjmy z dividend 15% daní bez možnosti zápočtu (rakouská srážková daň není) Je třeba vyřešit s ministerstvem financí

22 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy
Přehled témat 1. Proč investovat v Rakousku? 2. Výběr právní formy 3. Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovan v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

23 5. Vyslání pracovníků Zdanění zaměstnance zásada  místo činnosti (A)
výjimka (zdanění v CZ) < 183 dní během 12 měsíců v A + odměny hradí zaměstnavatel v CZ + odměny nejsou hrazeny stálou provozovnou v A Povinnost odvádět daň ze závislé činnosti v A plátce daně (tzv. Lohnsteuerbetriebstätte) asistenční plnění (tzv. Assistenzleistung) již po jednom měsíci pronájem pracovní síly nezakládá povinnost plátce daně Sociální pojištění zásada  soc. pojištění jen ve státě činnosti (A) stanovení vyslání maximálně 24 měsíců soc. pojištění v CZ zaměst-navatel soc. pojištění úhrada CZ A < 183 dní zaměstnanec

24 5.1 České aspekty zdanění rezidentů
Vyslání do Rakouska z-ec podléhá příkazům vysílající české společnosti zdanění v místě výkonu činnosti (AT) při splnění alespoň 1 podmínky: výkon činnosti déle než 183 dní během 12 měsíců v AT odměny nehradí zaměstnavatel v CZ odměny hrazeny stálou provozovnou v A podání žádosti o zrušení povinnosti zálohovat daň v ČR vyslání do 24 měsíců – pro sociální zabezpečení příslušné české předpisy Mezinárodní pronájem pracovní síly z-ec podléhá příkazům rakouské společnosti pouze na základě povolení MPSV (jinak pokuta až 2 Mio) zdanění vždy pouze v místě výkonu činnosti (AT) AT jako ekonomický zaměstnavatel mezinárodní pronájem pracovní síly není chápán pro sociální pojištění jako vyslání možná výjimka pouze dle čl. 16 Nařízení EU 883/2004

25 5.1 České aspekty zdanění rezidentů
Zdanění pracovníka - rezidenta zdanění celosvětových příjmů v CZ metoda zápočtu dle SZDS možnost aplikace metody vynětí dle českých předpis (pokud výhodnější)

26 Mag. Andreas Sauer Wirtschaftsprüfer Steuerberater T F E Lucie Vorlíčková, LLM Wirtschaftsprüfer Steuerberater T F E


Stáhnout ppt "Investování v Rakousku"

Podobné prezentace


Reklamy Google