Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Vorlíčková, LL.M. Andreas Sauer, MAG Praha 15. 0 3.2011 Invest ování v Rakousku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Vorlíčková, LL.M. Andreas Sauer, MAG Praha 15. 0 3.2011 Invest ování v Rakousku."— Transkript prezentace:

1 Lucie Vorlíčková, LL.M. Andreas Sauer, MAG Praha 15. 0 3.2011 Invest ování v Rakousku

2 2/26 15.3.2011 Přehled témat 1.Proč investovat v Rakousku? 2.Výběr právní formy 3.Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4.Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

3 3/26 15.3.2011 1. Proč investovat v Rakousku? ¬ Uznávané sídlo holdingových společností v Evropě, zvláště pro střední a jižní Evropu ¬ Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 25 % je pod průměrem EU ¬ Uplatňování důležitých směrnic EU a navíc ¬ přípustné přeshraniční restrukturalizace ¬ mezinárodní holdingové privilegium (tzv. Schachtelprivileg) se týká i zisků z prodeje ¬ Rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojímu zdanění (> 80) ¬ Efektivní systém podpory výzkumu a podnikání ¬ přímé podpory ¬ daňové výhody (např. prémie za výzkum ve výši 10 % nebo prémie za vzdělávání ve výši 6 % nákladů) ¬ Vysoká právní stabilita a jistota

4 4/26 15.3.2011 Přehled témat 1.Proč investovat v Rakousku? 2.Výběr právní formy 3.Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4.Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

5 5/26 15.3.2011 2. Výběr právní formy ¬ Faktory pro výběr právní formy ¬ Kapitál ¬ Zdanění ¬ Rozdělení zisku ¬ Ručení ¬ Rozdělení v Rakousku ¬ většina společností s ručením omezeným (s.r.o./GmbH) ¬ (OSVČ nejsou zohledněny) KapitálRučeníJednatelství / Zastoupení Osobní společnost bez minimální výše v.o.s.: všichni neomezeně k.s.: neomezeně jen komplementář, komanditista vkladem Společník - jednatel Kapitálová společnost s.r.o.: EUR 35.000 a.s.: EUR 70.000 Omezeno na zapsaný kapitál Společník - jednatel zpravidla - cizí společník k.s. 19,02% s.r.o. 67,37% v.o.s. 6,34% a.s. 1,43% ostatní 5,85% k.s. v.s. s.r.oa.s.ostatní

6 6/26 15.3.2011 2. Výběr právní formy ¬ Kapitálové společnosti ¬ Princip oddělení  společnost je samostatný subjekt daně z příjmů právnických osob ¬ oddělené zdanění společníků ¬ Příklady: a.s., s.r.o., evropská společnost ¬ ¬ Osobní společnosti ¬ ¬ Princip transparentnosti  daňovým subjektem jsou společníci ¬ ¬ Zdanění podle společníků (fyzické vs právnické osoby) ¬ ¬ Příklady: v.o.s., k.s., GmbH & Co KG 25% AT 25% Srážková- daň 43,75% Celkové daňové zatížení Kapitálová- společnost kapitálová- společnost Dividenda … 25% - 43,75% Kapit - Zisk … až 50% Celkové daňové zatížení Kapitálová- společnost Personengesellschaft 25% Daň z příjmů právnických osob - Osobní společnost 25%

7 7/26 15.3.2011 Přehled témat 1.Proč investovat v Rakousku? 2.Výběr právní formy 3.Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4.Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovna v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

8 8/26 15.3.2011 3.1 Highlights zdanění podniků ¬ Osvobození pro národní a mezinárodní výplaty podílů u a.s./s.r.o. ¬ Úroky na financování cizího kapitálu v souvislosti s osvobozeným pořízením podílů jsou obecně daňově uznatelné ¬ Časově neomezená možnost uplatnění ztrát ¬ Ztráty (dočasné) ze zahraničí jsou v tuzemsku započitatelné ¬ Skupinové zdanění (s odpisováním goodwillu) ¬ Žádná zákonná pravidla nízké kapitalizace (Thin Cap-Rules) ¬ Lze provádět daňově neutrální restrukturalizace ¬ Právní jistota díky Tax Ruling

9 9/26 15.3.2011 3.2 Zdanění podílů ¬ Běžné výnosy z podílů – Inbound ¬ osvobozené u výnosů ¬ z tuzemských kapitálových společností ¬ z podílů v EU (+Norsku) ¬ z podílů ve třetích státech, pokud je podíl ≥ 10 % ve vlastnictví alespoň jeden rok ¬ je-li daňová povinnost v Rakousku ¬ 25% daň z příjmů právnických osob ¬ lze započíst zahraniční srážkové daně RakouskoRakousko HoldingRakouskoHoldingRakousko EU (+Norsko) třetí státy osvobozené ≥ 10% zdanitelné osvobozené < 10%

10 10/26 15.3.2011 ¬ Změny hodnoty, zisky a ztráty z prodeje ¬ Daňově uznatelné u ¬ podílů na rakouských kapitálových společnostech ¬ podílů <10% na zahraničních společnostech ¬ Osvobozené u ¬ mezinárodních holdingových podílů (tzv. Schachtelbeteiligungen) (≥ 10% a vlastnictví alespoň jeden rok) ¬ ale: volba daňové uznatelnosti je možná 3.2 Zdanění podílů

11 11/26 15.3.2011 3.2 Zdanění podílů ¬ Outbound ¬ Výnosy z výplaty podílů ¬ 25% srážková daň  možné snížení na sazbu dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění osvobození (tedy 0 %), pokud ¬ ≥ 10% + vlastnictví alespoň 1 rok; a ¬ příjemce je kapitálová společnost v EU ¬ Příjmy z prodeje podílů (tzv. Substanzgewinne) ¬ 25% daň z příjmů právnických osob ¬ zpravidla má však dle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění právo na zdanění pouze stát sídla RakouskoRakousko Rakousko - dcera EUEU třetí státy osvobozené ≥ 10% EUEU < 10% osvobozené zdanitelné osvobozené

12 12/26 15.3.2011 ¬ Key Facts ¬ Efekt: Tax Pooling ¬ Další výhody ¬ odpisování goodwillu i v případě share deal  6% – 8% daňová výhoda při akvizici ¬ uznatelnost úroků z akvizice (  debt-push-down) ¬ (dočasné) uplatnění ztrát i přeshraniční ¬ Předpoklady ¬ podíl > 50 % ¬ trvání alespoň 3 celé roky ¬ žádost 3.3 Skupinové zdanění Pořizovací cena účasti2.700.000 Vlastní kapitál nabyté společnosti 600.000 Goodwill2.100.000 Základ pro odpisování goodwillu Omezeno na 50 % pořizovací ceny1.350.000 Základ pro odpisování goodwillu1.350.000 Odpis základu po dobu 15 let poměrně – odpis ročně90.000 Výpočet goodwillu

13 13/26 15.3.2011 3.3 Skupinové zdanění ¬ Příslušnost ke skupině tuzemské společnosti ¬ není omezení na jednu úroveň ¬ Příslušnost ke skupině zahraniční společnosti ¬ omezení na první úroveň v zahraničí HoldingHolding dceradcera dceradcera HoldingHolding dceradcera dceradcera x

14 14/26 15.3.2011 ¬ Daňové důsledky ¬ zisky a ztráty tuzemských kapitálových společností se 100% přičtou představiteli/zástupci skupiny (tzv. Gruppenträger)  vyrovnání zisků a ztrát (Tax Pooling) 3.3 Skupinové zdaněníHoldingHoldingdceradcera -1.500 3.000 100% Před skupinovým zdaněním Po skupinovém zdanění Holding3.000 Dcera -1.500 3.0001.500 25% 750375 ke zdanění Příjmy Daňová úspora díky skupinovému zdanění Daňové zatížení Sazba daně

15 15/26 15.3.2011 3.3 Skupinové zdanění ¬ Daňové důsledky ¬ připočtení ztráty v X1 ¬ dodatečné zdanění v X2  efekt čisté hodnoty (tzv. Barwerteffekt) HoldingHolding dceradcera 1.000 2.000 100% X 2 HoldingHolding dceradcera 2.000 100% X 1 Rok 1Rok 2 Holding2.000 Dcera 1.000 3.000 25% 250750 1.000 Příjmy Daňové zatížení Sazba daně Dodanění Celkové daňové zatížení zdanitelný příjem

16 16/26 15.3.2011 Přehled témat 1.Proč investovat v Rakousku? 2.Výběr právní formy 3.Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4.Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovan v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

17 17/26 15.3.2011 ¬ Důležité body ¬ Definice stálé provozovny ¬ provádění staveb > 12 měsíců ¬ službová stálá provozovna > 12 měsíců ¬ Úroky  žádná srážková daň ¬ Dividendy ¬ 10% srážková daň ¬ 0% v případě podílů kapitálových společností ≥ 10% ¬ Licenční poplatky ¬ 5% srážková daň (0% při uplatnění evropské směrnice o úrocích a licenčních poplatcích) ¬ Zisky z prodeje podílů ¬ právo na zdanění jen ve státě sídla ¬ AT: obecně metoda vynětí ¬ CZ: metoda zápočtu 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR

18 18/26 15.3.2011 ¬ Srovnání 4. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR ¬ ¬ AT : 25% daň z příjmů ¬ ¬ CZ: zápočet s 19% daní z příjmů PO ¬ ¬ Rozdíl = náklad ¬ ¬ blíže bod 4.1 ¬ ¬ AT: není srážková daň ¬ ¬ CZ: osvobozený příjem, pokud doba držby delší 12 měsíců ¬ ¬ blíže bod 4.2 ¬ ¬ AT: 25% daň z příjmů ¬ ¬ CZ: CZ: zápočet s 19% daní z příjmů PO ¬ ¬ rozdíl = náklad nejasné u komanditisty ¬ ¬ blíže bod 4.3 CZ-SROCZ-SRO GmbHGmbH KG stáláprovozovn příjmy z dividend podnikové zisky A CZ ≥ 10%

19 19/26 15.3.2011 4.1 Stálá provozovna v Rakousku z českého hlediska ¬ Zdanění celosvětových příjmů v ČR ¬ 19% daň z příjmů právnických osob ¬ Stanovení základu daně dle českých předpisů  Dvojí vedení účetnictví nebo přenos dat do českého účetnictví ¬ Zdanění výnosů v Rakousku ¬ 25% daň z příjmů právnických osob ¬ Metoda zápočtu – zápočet prostý ¬ tj. zápočet pouze do výše české daně připadající na rakouské příjmy ¬ nezapočtená daň je daňovým nákladem příštího roku ¬ žádný zápočet v případě ztráty Příklad: ¬ Celkové příjmy (CZ +AT ): 1 000, daň z příjmů: 190 ¬ Příjmy v AT: 100, daň z příjmů: 25 ¬ zahraniční příjmy jsou 100, tomu odpovídá daň 19 ¬ započítat lze 19, v dalším roce je 6 daňově uznatelný náklad

20 20/26 15.3.2011 ¬ není skupinové zdanění ¬ není zápočet zahraničních ztrát ¬ daňově neutrální restrukturalizace je možná ¬ zákonné pravidlo nízké kapitalizace ¬ náklady související s účastí ¬ přímé – daňově neúčinné ¬ nepřímé – daňově účinné ve výši 5 % vyplácených dividend či podílů na zisku nebo ve skutečné výši (je-li nižší než 5 %) ¬ osvobození výnosů z účastí (výplata dividend/podílů na zisku, prodej) ¬ mezi kapitálovými společnostmi ¬ podíl <10% déle než 12 měsíců (lze splnit i dodatečně) ¬ všechny náklady související s nedaňovými výnosy jsou daňově neúčinné ¬ jinak 15% daň z příjmů (samostatný základ daně) - 4.2 Dceřiná společnost v Rakousku z českého hlediska

21 21/26 15.3.2011 4.3 Účast na osobní společnosti v Rakousku z českého pohledu Účast komplementáře ¬ Příjem komplementáře z AT se stanoví dle českých předpisů ¬ Daň z příjmů 19 % ¬ Rakouskou 25% daň z příjmů lze započíst ¬ Rozdíl je daňovým nákladem příštího roku  Stejné zacházení jako u stálé provozovny ¬ Tento závěr potvrdilo i ministerstvo financí Účast komanditisty ¬ Dle našeho názoru stejné posouzení jako u komplementáře Ale ¬ Riziko zdanění jako příjmy z dividend 15% daní bez možnosti zápočtu (rakouská srážková daň není) ¬ Je třeba vyřešit s ministerstvem financí

22 22/26 15.3.2011 Přehled témat 1.Proč investovat v Rakousku? 2.Výběr právní formy 3.Zdanění podniků 3.1 Highlights zdanění podniků 3.2 Zdanění podílů 3.3 Skupinové zdanění 4.Smlouva o zamezení dvojímu zdanění Rakousko - ČR 4.1 Stálá provozovan v Rakousku 4.2. Dceřiná společnost v Rakousku 4.3. Účast na osobní společnosti v Rakousku 5. Vyslání pracovníků 5.1 České aspekty

23 23/26 15.3.2011 ¬ Zdanění zaměstnance ¬ zásada  místo činnosti (A) ¬ výjimka (zdanění v CZ) ¬ < 183 dní během 12 měsíců v A + ¬ odměny hradí zaměstnavatel v CZ + ¬ odměny nejsou hrazeny stálou provozovnou v A ¬ Povinnost odvádět daň ze závislé činnosti v A ¬ plátce daně (tzv. Lohnsteuerbetriebstätte) ¬ asistenční plnění (tzv. Assistenzleistung) již po jednom měsíci ¬ pronájem pracovní síly nezakládá povinnost plátce daně ¬ Sociální pojištění ¬ zásada  soc. pojištění jen ve státě činnosti (A) ¬ stanovení vyslání ¬ maximálně 24 měsíců ¬ soc. pojištění v CZ 5. Vyslání pracovníků zaměst- navatel zaměstnaneczaměstnanec CZ A < 183 dní úhrada soc. pojištění

24 24/26 15.3.2011 Vyslání do Rakouska ¬ z-ec podléhá příkazům vysílající české společnosti ¬ zdanění v místě výkonu činnosti (AT) při splnění alespoň 1 podmínky: ¬ výkon činnosti déle než 183 dní během 12 měsíců v AT ¬ odměny nehradí zaměstnavatel v CZ ¬ odměny hrazeny stálou provozovnou v A ¬ podání žádosti o zrušení povinnosti zálohovat daň v ČR ¬ vyslání do 24 měsíců – pro sociální zabezpečení příslušné české předpisy Mezinárodní pronájem pracovní síly ¬ z-ec podléhá příkazům rakouské společnosti ¬ pouze na základě povolení MPSV (jinak pokuta až 2 Mio) ¬ zdanění vždy pouze v místě výkonu činnosti (AT) ¬ AT jako ekonomický zaměstnavatel ¬ podání žádosti o zrušení povinnosti zálohovat daň v ČR ¬ mezinárodní pronájem pracovní síly není chápán pro sociální pojištění jako vyslání ¬ možná výjimka pouze dle čl. 16 Nařízení EU 883/2004 5.1 České aspekty zdanění rezidentů

25 25/26 15.3.2011 Zdanění pracovníka - rezidenta ¬ zdanění celosvětových příjmů v CZ ¬ metoda zápočtu dle SZDS ¬ možnost aplikace metody vynětí dle českých předpis (pokud výhodnější) 5.1 České aspekty zdanění rezidentů

26 26/26 15.3.2011 Mag. Andreas Sauer Wirtschaftsprüfer Steuerberater T +43 1 718 98 90-531 F +43 1 718 98 90-801 E andreas.sauer@leitnerleitner.com Lucie Vorlíčková, LLM Wirtschaftsprüfer Steuerberater T +420 233 111-222 F +420 233 111-133 E lucie.vorlickova@vorlickova.com


Stáhnout ppt "Lucie Vorlíčková, LL.M. Andreas Sauer, MAG Praha 15. 0 3.2011 Invest ování v Rakousku."

Podobné prezentace


Reklamy Google