Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká francouzská revoluce Francie- 18. stol.- nejmocnější stát Evropy (i nejlidnatější- 25 mil. obyvatel) -společnost- 3 stavy- duchovní (140 000), šlechta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká francouzská revoluce Francie- 18. stol.- nejmocnější stát Evropy (i nejlidnatější- 25 mil. obyvatel) -společnost- 3 stavy- duchovní (140 000), šlechta."— Transkript prezentace:

1 Velká francouzská revoluce Francie- 18. stol.- nejmocnější stát Evropy (i nejlidnatější- 25 mil. obyvatel) -společnost- 3 stavy- duchovní (140 000), šlechta a královská rodina (400 000), městské a venkovské obyvatelstvo

2 -politika- král Ludvík XVI. (1774- 89)- za jeho vlády- krize státních financí, narostly státní dluhy (přepychový život dvora)- zejména Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie) pořádala ve Versailles zábavy- skandály

3 -květen 1789- svolal generální shromáždění stavů (mělo vypsat nové daně) -zástupci 3. stavu se prohlásili za Národní shromáždění (měli povolovat daně a vypracovat novou ústavu- králova moc byla omezena)- přidaly se i ostatní stavy, král chtěl NS násilně rozehnat, třetímu stavu však pomohl pařížský lid, který 14. července 1789 povstal, dobyl pařížské vězení Bastila (symbol absolutní moci- propustili vězně), ovládl pařížskou radnici a zřídil občanské národní gardy= začátek revoluce

4 -venkov- rolníci se postavili proti vrchnosti, přepadali (klacky, vidle) zámky a spalovali listiny s poddanskými povinnostmi -šlechta- utíkala do zahraničí -NS v noci ze 4. a 5. srpna 1789 zrušilo poddanství a privilegia šlechty= likvidace feudalismu

5 -26. 8. 1789- Deklarace práv člověka a občana (základ ústavy)- autor La Fayette

6 -6. 10. 1789- dav lidu pronikl do Versailles a donutil krále s rodinou přesídlit do Paříže -r. 1791- Francie- konstituční monarchie (konstituce= ústava)- v čele s Ludvíkem XVI., ale zákony tvořili poslanci -mimo sněmovnu vznikaly politické kluby (scházely se s veřejností)- např. klub Přátel konstituce- scházel se v bývalém klášteře sv. Jakuba v Paříži (název jakobíni)- v čele- Maximilien de Robespierre

7 -hospodářství- nebyl zaveden nový daňový systém, což vedlo k finanční krizi, a proto poslanci rozhodli vyvlastnit církev, což vedlo k povstání na venkově a silné vlně emigrace= odchod šlechty a duchovních do ciziny, došlo ke krizi řemesel, zániku cechů, docházelo ke stávkám

8 -červen 1791- král se pokusil o útěk ze země, byl však zadržen a vrácen do Paříže, byl ponechán na trůně, ale ve skutečnosti byl zajatcem -10. srpna 1792- přívrženci republiky svrhli městskou správu a místo ní zřídili revoluční komunu- zaútočili na královský palác, zajali a uvěznili krále

9 -tzv. Národní konvent zrušil 21. září 1792 království a o den později zřídil republiku -hymnou revoluce se tehdy stala píseň dobrovolníků z města Marseilles- Marseillaisa- je dodnes hymnou Francie

10 Časové rozdělení revoluce: 1. fáze: 14. července 1789 (dobytí Bastily)- 10. srpna 1792 (uvěznění krále) 2. fáze: 10. srpna 1792- 2. června 1793 (poprava girondistů) 3. fáze: 2. června 1793- 27. července 1794 (poprava Robespierra)

11 -po zajetí krále a vyhlášení republiky měli významné pozice v Národním konventu jakobíni -král byl obviněn z velezrady a 21. ledna 1793 popraven (sťat gilotinou), koncem roku byla popravena i Marie Antoinetta (nedospělý syn Ludvík byl poslán na převýchovu do chudé pařížské rodiny- v červnu za záhadných okolností zemřel)

12 -1793- v Konventu- spor mezi girondisty (zastupovali obchodníky) a jakobíny (zastávali lid) -2. června 1793- 29 girondistů bylo zatčeno a popraveno a nastala diktatura jakobínů (Jean Paul Marat- byl zavražděn)- nastala jakobínská hrůzovláda, vyznačovala se fyzickou likvidací nepřátel republiky, od října 1793 vládl Výbor veřejného blaha v čele s M. Robespierrem- politický teror jakobínů zlikvidoval veškerou svobodu

13 -jakobíni se pokusili odstranit katolické náboženství, byl zrušen církevní kalendář a zaveden nový- revoluční (začátek- vyhlášení republiky 22. září 1792) -27. července 1794 byl Robespierre zatčen a popraven gilotinou, v následujících dnech stejně dopadlo 100 jeho příznivců -tím skončil revoluční teror (kruté násilí) a pokus zavést republiku

14 -k moci se vrátilo měšťanstvo, Komuna byla zrušena a jakobínský klub uzavřen -po pádu jakobínů trvalo ještě několik let, než se situace ve Francii zklidnila -r. 1795 byla schválena ústava, k moci se dostaly nové majetné vrstvy, vzniklo tzv. pětičlenné direktorium (vládní orgán), které bylo jmenováno Radou starších a kontrolováno Radou pěti set

15 -posledním pokusem pokračovat v revoluci bylo r. 1797 Spiknutí rovných (v čele Babeuf)- požadovali rovnost mezi lidmi, rozdělení půdy a majetku, toho všeho chtěli dosáhnout terorem- spiknutí bylo potlačeno


Stáhnout ppt "Velká francouzská revoluce Francie- 18. stol.- nejmocnější stát Evropy (i nejlidnatější- 25 mil. obyvatel) -společnost- 3 stavy- duchovní (140 000), šlechta."

Podobné prezentace


Reklamy Google