Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tým prevence Zkušenosti s týmem prevence na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tým prevence Zkušenosti s týmem prevence na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži."— Transkript prezentace:

1 Tým prevence Zkušenosti s týmem prevence na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

2

3 Specifika školního týmu prevence „Rozptýlený“ tým Výběr členů Účel týmu

4 Vize je nutná! Znaky účinné vize (smysluplný a přitažlivý obraz budoucnosti): strategie (cesty), plány (časové harmonogramy), rozpočet Vizi je nutno sdělovat, opakovaně, každodenně, ne nárazově.

5 JE ZAPOTŘEBÍ, ABYCHOM BYLI TÝMEM? Kardinální otázka

6 První schůzka oslovíme účastníky týmu a dohodneme datum včas připomeneme plánované setkání zajistíme vhodné prostředí (včetně občerstvení) a flip chart, na který budeme zapisovat nápady, závěry atp. na úvod vysvětlíme, proč se setkáváme (proč je nutná prevence, proč to nemůže dělat jeden člověk)

7 První schůzka dohodneme se o pravidlech týmu připravíme náplň týmu na rok dopředu (priority zvýrazníme) rozdělíme prioritní témata mezi členy TP (každý si připraví jedno téma, které pak na schůzce bude moderovat) shrneme obsah setkání, provedeme zpětnou vazbu

8 Příklady z první schůzky týmu: Plán práce: 9/03: informovanost pedagogického sboru 10/03: kdo a jak bude pracovat s rizikovými dětmi 11/03: zájmová činnost – problémy, propagace, soustavnost 12/03: osobnostní růst pedagogů

9 Příklad: Náplň práce týmu Vytváření preventivního programu. Zajišťování fungování programu. Ekonomické zajištění programu. Řešení aktuálních situací. Činnosti související s prevencí, na kterých se tým dohodne.

10 Příklad: Rozpracování střednědobých a krátkodobých cílů Otevřená komunikace na základě naslouchání Podpora zdravého životního stylu:  Kouření  Alkohol  Životospráva Stravování Zdravý pohyb Spánek a režim dne

11 Rozvíjení týmu Výjezdy Reflexe Péče o diverzitu Rozvoj kompetencí – permanentní týmový výcvik: učící se tým Identita týmu

12 Techniky efektivního řízení týmové práce Mapování situace (myšlenková mapa) Definice problému (Occamova břitva) Analýza situace (analýza SWOT, diagram rybí kost, relační diagram) Hledání řešení (brainstorming, brainwriting, falešné skupiny)

13 Vztahy týmu s prostředím Základní postojeÚčinky a dopady „My jsme O. K., ostatní nejsou O. K.!“Tým sám sebe izoluje, je odřezáván od informací a po krátkém letu v oblacích končí nouzovým přistáním „My nejsme O. K., ostatní jsou O. K.!“Pošilhává po ostatních a pokusy se jim pouze vyrovnat, resp. je jen napodobovat, brání rozvoji týmové identity a růstu potenciální výkonnosti. „My nejsme O. K., ale ani ostatní nejsou O. K.!“ Ochablost, nedostatečné sebevědomí a trýznivé sebeanalýzy vedou až k zániku týmu.

14 Pravidla pro zpětnou vazbu Popiš jen to, co konkrétně bylo možno pozorovat, a svou vlastní citovou reakci na to. Nehodnoť, neinterpretuj a neanalyzuj. Mluv vždy za svou osobu. Zpětná vazba se musí dát obrátit, tzn., že druhý může totéž říci mně. Zpětná vazba má probíhat krátce po situaci, které se týká. Zpětná vazba by měla brát ohled na kapacitu toho druhého přijímat informace. Dlouhá, únavná a příliš podrobná zpětná vazba nedosáhne zamýšleného účinku zprostředkovat příjemci základní orientaci.

15 Na co si dát pozor Hranice schůzek (pravidelnost, délka). Když se vytratí vědomí cíle… Metodik není nadřízený! Pasivita. Mnoho silných individualit. Bez humoru… Negativní odezva.

16 Nedostatky týmů a možnosti jejich řešení Nedostatky ve vedení: Je třeba zapojit vedoucího pracovníka nebo kouče. Je nutno objasnit, zda tým ještě vidí šanci na spolupráci. Organizační nedostatky: Výměna vedoucího. Kvalifikační nedostatky: Výměna některých členů.

17 Nedostatky týmů a možnosti jejich řešení Kooperační nedostatky: Co nejdříve zahájit týmový trénink v oblasti spolupráce. Nedostačující postavení týmu v organizaci: Je třeba požádat vedoucí pracovníky organizace, aby lépe vymezili postavení týmu.

18 K čemu je to všechno dobré?

19 Co se v týmu naučíš…. komunikace a týmová spolupráce, přesná formulace cílů, převzetí osobní zodpovědnosti ve třídě jako když najdeš!

20 Literatura Adair, J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994. 199 s. ISBN 80- 85603-70-5. Bay, R. H. Účinné vedení týmů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2000. 152 s. ISBN 80-247- 9068-8. Bělohlávek, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 142 s. ISBN 978- 80-247-1975-7. Gallà, M. a kol. Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí. Příručka o efektivní školní drogové prevenci. Vydal Úřad vlády ČR, 2005. Krüger, W. Vedení týmů. Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. Praha: Grada Publishing, a. s., 2004. 108 s. ISBN 80-247-0780-2. Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga. Plamínek, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 120 s. ISBN 978-80-247-2796-7. Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha, Grada Publishing, a. s., 2005. 175 s. ISBN 80-247-1092-7. Růžičková, J. Řízení týmu. In Moderní vyučování, 1, 2011, s. 28-29. S použitím uvedených zdrojů vypracovala PaedDr. A. Řezníčková.


Stáhnout ppt "Tým prevence Zkušenosti s týmem prevence na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži."

Podobné prezentace


Reklamy Google