Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veterinární a hygienické požadavky Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veterinární a hygienické požadavky Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení."— Transkript prezentace:

1 Veterinární a hygienické požadavky Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení

2 zákony Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 131/2003 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb. a č. 230/2006 Sb. § 5 odstavec 3 zní: „(3) Prováděcí právní předpis stanoví   konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka

3 Hygiena vody a napájení Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

4 voda a její funkce v organismu nejvýznamnější tělní tekutina nejvýznamnější tělní tekutina ideální fyzikální vlastnosti ideální fyzikální vlastnosti –pro transportní funkci –rozpouštědlo –zvlhčení sliznic a kůže 60% tělesné hmotnosti 60% tělesné hmotnosti ovlivněno stářím, pohlavím, obsahem tuku ovlivněno stářím, pohlavím, obsahem tuku

5 voda a její funkce v organismu příjem tekutin příjem tekutin pití pití krmivo krmivo metabolická voda metabolická voda ztráty tekutin ztráty tekutin  nepozorovatelné - kůže, výdech  pozorovatelné - výkaly, moč, sekrety ztráta vody = dehydratace ztráta vody = dehydratace nad 10% kritická nad 10% kritická

6 voda a její funkce v organismu regulace příjmu vody regulace příjmu vody osmoreceptory, volumoreceptory osmoreceptory, volumoreceptory hypotalamus - centrum žízně hypotalamus - centrum žízně hormonálně hormonálně –ADH – antidiuretický hormon –Aldosteron –atriální natriumuretický h.

7 celková tělní voda intracelulární (50% hmotnosti těla) intracelulární (50% hmotnosti těla) extracelulární extracelulární mezibuněčná (intersticiální) mezibuněčná (intersticiální) intravaskulární (v cévách) intravaskulární (v cévách) transcelulární ( mozkomíšní mok, žaludeční šťáva, nitrooční mok, kloubní tekutina...) transcelulární ( mozkomíšní mok, žaludeční šťáva, nitrooční mok, kloubní tekutina...)

8 Objem tělních tekutin u koní (Coenen, 1991a) Objem tělních tekutin u koní (Coenen, 1991a) Oddělení ml/kg ž.hm Oddělení ml/kg ž.hm Celé tělo (TBW) 662 Celé tělo (TBW) 662 Extracelulární prostor (ECW) 239 Extracelulární prostor (ECW) 239 Objem plazmy (PV) 521 Objem plazmy (PV) 521 Extravasální část ECW (ECEev) 187 Extravasální část ECW (ECEev) 187 Gasrtointestinal tract (GITw)132 Gasrtointestinal tract (GITw)132 Intracelulární prostor 291 Intracelulární prostor 291

9 Na + K+K+ K+K+ Ca ++, Mg ++ Cl - UA - HCO 3 - Alb x- Pi y- SID eff Silné aniony Silné aniony celková tělní voda

10 Hospodaření s vodou závisí na: na jejím příjmu na jejím příjmu složení krmiva složení krmiva na pitném režimu na pitném režimu na vlivech prostředí, ve kterém se zvíře pohybuje. na vlivech prostředí, ve kterém se zvíře pohybuje. Divocí koně (kůň Převalzkého; ~ 300 kg ž.hm.) přijímají denně mezi 1 a 20 l tekutin. Divocí koně (kůň Převalzkého; ~ 300 kg ž.hm.) přijímají denně mezi 1 a 20 l tekutin.

11 Hospodaření s vodou závisí na: Spotřeba vody ovlivněna prostředím a teplotními podmínkami v nichž se nachází (Fritsch, 1998) Spotřeba vody ovlivněna prostředím a teplotními podmínkami v nichž se nachází (Fritsch, 1998) –Při teplotě kolem 15°C koně spotřebují kolem 2 l /den (< 7 ml/kg BW) –Při teplotě 20°C se spotřeba vody pohybuje v rozpětí 20 ml/kg BW denní spotřebu vody / koně denní spotřebu vody / koně –25 – 80 ml/kg ž.hm. (Johnson, 1998) –40 – 75 ml/kg ž.hm. (Meyer a kol. (1990a) V poměru ke spotřebě vlákniny (DM) se pohybuje od 2,5 do 3,5 l/kg DM (Warren a kol., 1999) V poměru ke spotřebě vlákniny (DM) se pohybuje od 2,5 do 3,5 l/kg DM (Warren a kol., 1999)

12 Nedostatečný příjem vody Redukce příjmu krmiva Redukce příjmu krmiva Oligoúrie Oligoúrie Zvýšení absorpce vody v konečném úseku střeva Zvýšení absorpce vody v konečném úseku střeva Redukce objemu plazmy Redukce objemu plazmy Hemokoncentrace Hemokoncentrace Ztráta hmotnosti Ztráta hmotnosti

13 dehydratace Klinika Klinika –Při ztrátách iontů žízeň žízeň lízavka lízavka –oligoúrie –Snížená elasticita kůže –Progresivní hubnutí

14 Dehydratace hypertonická Ztráta prosté vody Ztráta prosté vody –žízeň –Hyperventilace Důsledky Důsledky –Přestup vody z ICT do ECT –Tím přechází i K + –Nemění se objem plazmy –Zvyšuje se osmotický tlak plazmy

15 Intoxikace – otrava vodou Retence vody v organismu Retence vody v organismu –porušená funkce ledvin = hyperhydratace Důsledek Důsledek –Hypotonie ECT a vznik ICT hyperhydratace –Funkční poruchy buněk Hlavně nervových Hlavně nervových

16 Rozdělení vnitrozemních vod 5% všech vod A. A. –Podzemní vody –Prameny –Tekoucí vody –Stojaté vody –Odpadové vody B. B. –Povrchové –Podzemní S plytkým koloběhem S plytkým koloběhem S hlubokým koloběhem S hlubokým koloběhem Atrézské studně Atrézské studně

17 Rozdělení vod dle použití Pitná voda – –Zdravotně nezávadná voda jejíž jakost odpovídá příslušné normě Užitková voda – –Zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití ani ke kuchyňským účelům Napájecí voda – –Voda pro napájení hospodářských zvířat, která odpovídá svými vlastnostmi pitné vodě

18 Rozdělení vod dle použití Technologická voda – –Použitá voda z očisty zařízení, zvířat, podlah, desinfekce Odpadní vody – –Vody vznikající při provozu stájových objektů Tekuté odpady – –Vedlejší produkty živočišné výroby vznikající při ustájení hospodářských zvířat Ztekucené pevné výkaly, moč,..

19 voda Přítok Přítok Čistota vody Čistota vody Čistota napajedel Čistota napajedel

20 napajedla Dostatečný přítok vody Dostatečný přítok vody Na 1 l mléka 4 – 5 l vody (160 l/krávu/den) Na 1 l mléka 4 – 5 l vody (160 l/krávu/den) –Přítok 12 -18 l/min –Objem 150 l Umožnění přirozeného způsobu příjmu tekutin z volné hladiny Hladina 3 – 5 cm pod okraj Umožnění přirozeného způsobu příjmu tekutin z volné hladiny Hladina 3 – 5 cm pod okraj

21 napajedla přirozené pití z volné hladiny. přirozené pití z volné hladiny. Stálou hladinu vody udržuje výkonný plovákový ventil. Stálou hladinu vody udržuje výkonný plovákový ventil. do nezateplených stájích jsou vyráběny s vyhříváním do nezateplených stájích jsou vyráběny s vyhříváním –topné články či kabely Výhodou nerezových žlabů Výhodou nerezových žlabů –výhřev vnitřku nohy napajedla a tím zamezení zamrznutí přívodu vody

22 Zdroje pitné vody –napajedla Dostatečný počet napajedel Dostatečný počet napajedel – Délka hrany napajedla 6 – 10 cm/ kráva 6 – 10 cm/ kráva 20 – 25 krav/ 1 m délky hrany napajedla 20 – 25 krav/ 1 m délky hrany napajedla V přiměřené vzdálenosti V přiměřené vzdálenosti –Vzdálenost od nejkrajnějších míst 20 – 25 m V zimě možnost temperování vody na 22,4 ± 3,7°C V zimě možnost temperování vody na 22,4 ± 3,7°C V létě (tropické dny) vhodná zchlazená voda (5,2 ± 1,7°C) V létě (tropické dny) vhodná zchlazená voda (5,2 ± 1,7°C)

23 Přednosti temperovaných a chlazených napajedel Zvýšení příjmu vody Zvýšení příjmu vody Vyšší mléčná užitkovost Vyšší mléčná užitkovost Zvýšení příjmu sušiny Zvýšení příjmu sušiny Zvýšení příjmu krmiva Zvýšení příjmu krmiva Prodloužení doby příjmu krmiva

24 Magnetizované napajecí vody Výhody Výhody Změna krystalické struktury solí (uhličitany) na mikrokrystaly a snažší prostupnost membránami živočišných buněk Změna krystalické struktury solí (uhličitany) na mikrokrystaly a snažší prostupnost membránami živočišných buněk Nevýhody Nevýhody Znásobuje četnost výskytu bakterií Znásobuje četnost výskytu bakterií –Coli, enterokoky, mezofily

25 Míčové napaječky Pastevní napaječky Pastevní napaječky –Výborné termostatické vlastnosti nevýhody nevýhody –Obtížně kontrolovatelná čistota –Do stájí nevhodné

26 Prasata zásobení vodou Kojící prasnice 25 – 40l vody /den Kojící prasnice 25 – 40l vody /den nízký příjem vody nízký příjem vody –Snížení užitkovosti –Následně MMA a infekce močových cest průtočnost napáječky (alespoň 2,0 l/ průtočnost napáječky (alespoň 2,0 l/ min. min. pravidelně kontrolovat kvalitu vody (obsah zárodků) pravidelně kontrolovat kvalitu vody (obsah zárodků) V období porodu by měla být do koryta navíc dávána voda„ručně“ V období porodu by měla být do koryta navíc dávána voda„ručně“

27 Prasata Úprava napájecí vody a čištění vodovodního potrubí Doba odstavu Doba odstavu přijem až 4x více vody než krmiva přijem až 4x více vody než krmiva V napájecím potrubí se tvoří biofilm (vrstva polysacharidů) V napájecím potrubí se tvoří biofilm (vrstva polysacharidů) –Možnost množení různých patogenních mikroorganizmů Zhoršené chemické vlastnosti vody (tvrdost, vysoký obsah železa, vápníku a kyselin), chuť a vůně mohou Zhoršené chemické vlastnosti vody (tvrdost, vysoký obsah železa, vápníku a kyselin), chuť a vůně mohou –omezit její spotřebu – nepříznivě ovlivnit trávení a absorpci aditiv SchneiderováSchneiderová, 2006 Schneiderová

28 Prasata Úprava napájecí vody a čištění vodovodního potrubí Čištění potrubí a likvidace biofilmu a vodního kamene Čištění potrubí a likvidace biofilmu a vodního kamene –aplikace peroxidu vodíku kombinací s organickými kyselinami –sanitace a současně i okyselení vody Okyselení vody příznivě ovlivňuje Okyselení vody příznivě ovlivňuje –zlepšuje trávení krmiva –zlepšuje metabolizmus zvířat –zvířata jsou zdravější –snižují se náklady na léčbu –snižuje se mortalita zvířat –zvyšuje ziskovost chovu –zvyšuje ziskovost chovu SchneiderováSchneiderová, 2006 Schneiderová

29 Rozbor vody a požadavky na kvalitu ČSN 75 7111 "Pitná voda" a vyhláška ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb. ČSN 75 7111 "Pitná voda" a vyhláška ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb. požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

30 Senzorické, fyzikální a chemické ukazatele při prvním rozboru při prvním rozboru –doporučeno rozbor co nejpodrobnější při opakovaném rozboru vody při opakovaném rozboru vody –zaměřit na několik kritických ukazatelů –podle místní situace speciální rozbor na: těžké kovy těžké kovy nepolární extrahované látky (ropné produkty) nepolární extrahované látky (ropné produkty) specifické organické látky (rozpouštědla, pesticidy). specifické organické látky (rozpouštědla, pesticidy).

31 Senzorické ukazatele vody ZákalBarvachuťzápach

32 Zákal snížení průhlednosti vody snížení průhlednosti vody –přítomnost nerozpuštěných látek jako je pyl, prach jako je pyl, prach jemně rozptýlené anorganické a organické částice jemně rozptýlené anorganické a organické částice rozpuštěné barevné organické sloučeniny rozpuštěné barevné organické sloučeniny plankton a jiné mikroskopické organismy plankton a jiné mikroskopické organismy Vysoký zákal tvoří vodu nepitnou Vysoký zákal tvoří vodu nepitnou –z estetických důvodů – snižuje účinnost případné dezinfekce

33 zákal náhlá změna náhlá změna významný signál kontaminace povrchovou vodou významný signál kontaminace povrchovou vodou Mikroskopické vyšetření vody pomůže poodhalit původ zákalu Mikroskopické vyšetření vody pomůže poodhalit původ zákalu – Indikační hodnota 2 ZF – mezní hodnota je 5 ZF

34 barva významný senzorický a indikační ukazatel jakosti vody významný senzorický a indikační ukazatel jakosti vody Voda by měla být bezbarvá Voda by měla být bezbarvá – indikační i mezní hodnota je 20 mg/l Pt stupnice. –působí přítomné barvotvorné organické látky např. huminové ( z rozkladu listů, rostlin a půdní organické hmoty) např. huminové ( z rozkladu listů, rostlin a půdní organické hmoty) dále sloučeniny kovů jako je železo, mangan a měď dále sloučeniny kovů jako je železo, mangan a měď barevné částice planktonu či nerozpustných látek barevné částice planktonu či nerozpustných látek vzácně i průmyslové chemikálie. vzácně i průmyslové chemikálie.

35 chuť a pach ukazatelé smyslově postižitelných vlastností vody ukazatelé smyslově postižitelných vlastností vody Čistá voda nevyvolává ani pachový, ani chuťový vjem Čistá voda nevyvolává ani pachový, ani chuťový vjem –minimálně bez nepříjemné či odporné chuti a zápachu – důležité nejen z estetických důvodů –jako první varování přítomnost toxických látek Limit je 2. stupeň z 5 možných Limit je 2. stupeň z 5 možných Zdroje pachu a pachuťi Zdroje pachu a pachuťi –četné organické i anorganické látky původu jak přírodního, tak i antropogenního.

36 Chemické ukazatele vody Rozpuštěné látky Ca, P – tvrdost vody pH Chemická spotřeba kyslíku DusičnanyDusitany Železo, mangan ChloridySírany

37 rozpuštěné látky (RL) = obsah minerálních látek (solí) = obsah minerálních látek (solí) – Optimálně pitná voda asi 250 - 500 mg/l. –Limit pro pitnou vodu- 1000 mg/l není-li k dispozici jiný zdroj není-li k dispozici jiný zdroj –lze hodnotu překročit až do 1500 mg/l Vody nad 1000 mg/l - minerální Vody nad 1000 mg/l - minerální –nejsou vhodné pro stálé pití - Vysoké RL

38 vápník a hořčík – dříve tvrdost vody prvky ve vodě žádoucí prvky ve vodě žádoucí hořčík 10 - 125 mg/l hořčík 10 - 125 mg/l vápník minimálně 20 mg/l vápník minimálně 20 mg/l Vysoká tvrdost Vysoká tvrdost –podobné problémy, jako RL –voda špatně rozpouští mýdlo –voda špatně rozpouští mýdlo

39 pH číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody (stupnice 0 - 14). číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody (stupnice 0 - 14). Limit pro pitnou vodu Limit pro pitnou vodu – neutrální rozmezí 6 - 8 Vyšší hodnota pH Vyšší hodnota pH –snižuje účinnost dezinfekce –může dát vodě hořkou chuť – spolu s vyšší mineralizací způsobuje tvorbu vodního kamene –Nižší hodnota pH spojena s agresivitou vody a korozí kovů.

40 chemická spotřeba kyslíku CHSK (dříve oxidovatelnost) nespecifické skupinové stanovení nespecifické skupinové stanovení –odhad organického znečištění –Indikuje možné znečištění pitné vody organickými látkami živočišného nebo rostlinného původu (splašky, zemědělské odpadní vody, uhynulý živočich nebo jen povrchová voda) –limit 3 mg/l

41 Dusičnany přirozená součást vod přirozená součást vod zdravotní riziko zdravotní riziko –v zažívacím traktu se redukují na toxické dusitany –v žaludku reagují se sekundárními aminy potravy za vzniku N-nitroso sloučenin –potencionální karcinogeny –v krvi reagují s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu –Riziko pro mláďata a kojence do 3 měsíců věku Limit je 50 mg/l (pro kojence 15 mg/l) Limit je 50 mg/l (pro kojence 15 mg/l)

42 Dusitany NO 2 - reaktivnější forma oxidovaného dusíku než dusičnany NO 2 - reaktivnější forma oxidovaného dusíku než dusičnany –stejný původ i zdravotní rizika (viz. dusičnany) limit je 0,1 mg/l limit je 0,1 mg/l

43 Amonné ionty amonné ionty amonné ionty –ukazatel možného fekálního znečištění podzemní vody –Důležité náhlé a výrazné zvýšení koncentrace nad hodnotu geologického "pozadí". Kombinace přítomnosti amonných iontů, dusitanů a vyššího obsahu organických látek (oxidovatelnost) signalizuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady Kombinace přítomnosti amonných iontů, dusitanů a vyššího obsahu organických látek (oxidovatelnost) signalizuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady nárazové znečištění vody nárazové znečištění vody limit je 0,5 mg/l limit je 0,5 mg/l

44 Chloridy ukazatel podobného významu jako NH 4 + ukazatel podobného významu jako NH 4 + – jedna z hlavních makrosložek vody –obvyklý přirozený obsah až desítek mg/l –limit je 100 mg/l – zvýšený obsah ovlivněn geologickým podložím lze připustit až 250 mg/l lze připustit až 250 mg/l –Vyšší koncentrace ovlivňují nepříznivě chuť ovlivňují nepříznivě chuť a korozívní schopnost vody a korozívní schopnost vody

45 Sírany významná minerálová součást přírodních vod významná minerálová součást přírodních vod – Limit 250 mg/l možná tolerance až 350 mg/l možná tolerance až 350 mg/l Vyšší koncentrace mohou ovlivnit chuť vody Vyšší koncentrace mohou ovlivnit chuť vody –ve sloučenině s hořčíkem způsobit průjmy způsobit průjmy dehydrovat dehydrovat působit technické obtíže působit technické obtíže

46 Železo, mangan Fe - běžná součást přírodních vod Fe - běžná součást přírodních vod Limit je 0,3 mg/l, u menších zdrojů lze připustit až 0,5 mg/l Limit je 0,3 mg/l, u menších zdrojů lze připustit až 0,5 mg/l Obsah se může zvyšovat vlivem koroze potrubí Obsah se může zvyšovat vlivem koroze potrubí Od koncentrace 1 mg/l Od koncentrace 1 mg/l –může negativně ovlivnit senzorické kvality vody (hořká svíravá chuť, žlutá barva, rezavý sediment) (hořká svíravá chuť, žlutá barva, rezavý sediment) od koncentrace 0,3 mg/l od koncentrace 0,3 mg/l –může vyvolávat zákal, tvořit železité usazeniny v potrubí. Zdravotní riziko není Zdravotní riziko není Mn -častý společný výskyt Mn -častý společný výskyt –barví hnědočerně Limit je 0,1 mg/l Limit je 0,1 mg/l – u menších zdrojů lze překročit až do 0,3 mg/l Zdravotní riziko v těchto koncentracích není Zdravotní riziko v těchto koncentracích není

47 Mikrobiologické ukazatele vody Indikátory fekálního znečištění Indikátory obecné kontaminace

48 Nehledají se bakterie či viry způsobující známá onemocnění přenášená vodou Nehledají se bakterie či viry způsobující známá onemocnění přenášená vodou –úplavice, tyfus, infekční zánět jater apod. –technicky, časově i finančně neúnosné metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů –(koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky). –+ voda je podezřelá –kontakt s výkaly či zbytky živočichů –může obsahovat patogenní bakterie a viry ze střevního traktu. tzv. indikátory obecné kontaminace - menší hygienický význam tzv. indikátory obecné kontaminace - menší hygienický význam –(psychrofilní a mezofilní bakterie) +

49 Dezinfekce vod UV zářením UV zářením –Protékání vody v 30 cm vrstvě kolem rtuťových lamp Ultrazvukem Ultrazvukem –Používaná u mléka Ozonizace vody Ozonizace vody –Ozonizátory – tichý výboj ze vzduchu –1 – 10 mg/l ozónu po dobu pěti minut

50 Dezinfekce vod Chlorovými preparáty Chlorovými preparáty –Rychlost, jednoduchost, lehká kontrola účinnosti –Plynný chlór 0,2 / 0,5 mg/l po dobu 20 minut 0,2 / 0,5 mg/l po dobu 20 minut –Chlorové preparáty –dez. přechlorováním (znečištěná voda až 40 mg na m 3 vody) –Dechlorování (Cl- do 0,3 mg/l)

51 Dezinfekce vod Chloramin Chloramin –5 g/ m 3 Oligodynamické kovy Oligodynamické kovy –Sagen (kovové Ag – chlorid sodnostříbrný) –10 g/ m 3

52 Zdravotní problematika spojená s vodou a pitným režimem DehydrataceMethemoglobinémie Bakteriální onemocnění Salmonelóza, coli infekce

53 methemoglobinémie Příčina Příčina –Vyšší obsah dusičnanů a dusitanů ve vodě, krmivu –V trávicím ústrojí redukovány dusičnany na toxičtěšjší dusitany –oxidace dvojmocného Fe na trojmocné – methemoglobin – blokace přenosu kyslíku –Obsah MtHb 10-20% Hb Důsledky Důsledky –Hypoxie tkání

54 Methemoglobinémie Klinika Klinika –Čokoládová krev –Dospělí – apatie, somnolence, nechutenství, cyanóza, –u slepic cyanóza hřebínku, lalůčků –U telat typický černý kroužek kolem mulce Dg. Dg. –průkaz methemoglobinu v krvi Léčba Léčba –Aplikace metylénové modře ve fyziologickém roztoku (1-2% nebo NaCl 0,9% i.v. v půlhodinových intervalech)

55 koliinfekce Původce Původce –Escherichia coli : 4 skupiny –Enterotoxigenní –Enteropatogenní –Enterohemorhagický –Nekrotoxigenní –Septická –Enterální forma –Rozmnožovány v krvi před napitím mleziva –Produkují enterotoxiny

56 Koliinfekce - kl inika –Enterotoxigenní kmen Rané postnatální období Rané postnatální období zachycení na povrch sliznice zachycení na povrch sliznice enterotoxiny zvyšují sekreci enterotoxiny zvyšují sekreci Sekreční průjmy Sekreční průjmy

57 Koliinfekce - k linika –Enteropatogenní kmen Narušení sliznice tenkého střeva Narušení sliznice tenkého střeva Narušení enzymatické aktivity enterocytů Narušení enzymatické aktivity enterocytů Porušení trávení, transport elektrolytů Porušení trávení, transport elektrolytů Malabsporpce Malabsporpce Produkce verotoxinu: Poškození sliznice tenkého a tlustého střeva Produkce verotoxinu: Poškození sliznice tenkého a tlustého střeva –Eroze, hemorhagie, ulcerace –Ostatní kmeny u starších telat

58 salmonelóza Původce Původce –Čeleď Enterobacteriacae- Salmonella enteritis, typhy murium, dublin, abortus bovis –Vysoká odolnost ve vnějším prostředí –Telata – mléčná výživa, mladý skot –Akutně, subakutně

59 salmonelóza Inkubační doba – několikadenní Inkubační doba – několikadenní –Akutně skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn skleslost, teplota, nezájem o potravu, průjem – žlutý, zapáchající s hlenem, někdy až sepse a úhyn –Přechod do subakutní až chronické formy –Horší výživný stav, nízké přírůstky, průjem Dg. bakteriologie výtěrů Dg. bakteriologie výtěrů Léčba - ATB Léčba - ATB


Stáhnout ppt "Veterinární a hygienické požadavky Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení."

Podobné prezentace


Reklamy Google