Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FNB, pracoviště reprodukční medicíny, Neonatologické oddělení, Ambulance komplexní péče perinatologického centra Psychologická péče v perinatologickém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FNB, pracoviště reprodukční medicíny, Neonatologické oddělení, Ambulance komplexní péče perinatologického centra Psychologická péče v perinatologickém."— Transkript prezentace:

1 FNB, pracoviště reprodukční medicíny, Neonatologické oddělení, Ambulance komplexní péče perinatologického centra Psychologická péče v perinatologickém centru Hana Jahnová XIV. Neonatologické setkání Miloňov, Beskydy, 26.-28.5.2006

2 Schéma péče o dítě a rodiče péče o rodiče s rizikovým těhotenstvím péče o rodiče a dítě po porodu v době hospitalizace péče o rodiče a dítě po propuštění v rámci ambulance komplexní péče zprostředkovaná, navazující péče

3 Schéma péče o dítě a rodiče péče o rodiče s rizikovým těhotenstvím –preventivní péče –krizová intervence /současný světový trend je zaměřen na předcházení krize pomocí podpůrné psychoterapie/ –psychoterapeutická péče

4 Péče o rodiče a dítě po porodu v době hospitalizace vychází ze stejného schématu jako péče o rodiče s rizikovým těhotenstvím terapeutická podpora matek, které mají dítě hospitalizované na odděleních intenzivní péče projekt „ Podpůrná psycho-sociální péče o matky předčasně narozených dětí, hospitalizovaných v rámci neonatologického oddělení” program týmové péče zdravotníků /neonatolog, klinický psycholog, fyzioterapeut, dětská sestra/ Schéma péče o dítě a rodiče

5 Péče o rodiče a dítě po propuštění v rámci ambulance komplexní péče Komplexní, týmová péče o tzv. rizikové novorozence: –pediatr/neonatolog, dětský neurolog –klinický psycholog se zaměřením na raný věk dítěte –fyzioterapeut –dětská sestra Schéma péče o dítě a rodiče

6 Kdo jsou rizikoví novorozenci? novorozenci nezralí, narození ve 37. a nižším týdnu gestace novorozenci přenášení, narození ve 42. a vyšším týdnu gestace novorozenci s komplikacemi v období prenatální, perinatálním a postnatálním novorozenci narození - císařským řezem, kleštěmi, koncem pánevním novorozenci traumatizovaní novorozenci závažně nemocných matek novorozenci drogově závislých matek novorozenci z vícečetných těhotenství, po programu IVF

7 Hlavní cíle sledování Důležitá anamnestická rizika /porodní hmotnost, gestační věk, riziková gravidita, adnátní infekce, umělá plicní ventilace, hypotrofie/ Výskyt ROP /retinopatie nedonošených/ Výskyt BPD /bronchopulmonální dysplazie/ Výsledky zobrazení CNS /UZ,CT, MR/ Neurologický nález Sledování psychomotorického vývoje Vypracování dlouhodobého léčebného a sociálního programu V rámci auditu perinatální a neonatální péče je doporučeno EAPM hodnocení psychomotorického vývoje ve dvou letech věku dítěte

8 Psychologické sledování je především určeno předčasně narozeným dětem s porodní hmotností nižší než 1500 gramů - velmi nízká porodní hmotnost do 999 gramů, Dg. P07.0 - jiná nízká porodní hmotnost 1000 - 2499 gramů, Dg. P07.1 /podle MKN, 10. revize/

9 Intervaly psychologického sledování: První rok života : /3., 6., 9.a 12. měsíc korigovaného neboli gestačního věku/ Druhý rok života: 18. a 24. měsíc /věková korekce dle závažnosti neurologického nálezu/ Třetí rok života: 30. a 36. měsíc věku Podle individuálních potřeb dítěte a rodičů při řešení aktuálních vývojových nebo výchovných potíží

10 Psychologické sledování vychází z poznatků: Vývojové psychologie - z teorií duševního vývoje jedince /Freud, Erickson, Mahlerová, Bowlby/ - z vývojových období dětství /prenatální, novorozenecké,kojenecké, batolecí/

11 Psychologické sledování zahrnuje: Diagnostickou část - vývojová diagnostika, stimulace vývoje Výchovné poradenství Terapeutickou část - krizová intervence, psychoterapie podpůrného charakteru

12 Diagnostická část sledování psychomotorického vývoje a stanovení aktuální úrovně vývoje a jeho případných abnormit hodnocení jednotlivých složek psychomotorického vývoje /adaptivní chování, řeč, jemná a hrubá motorika, sociální chování/

13 Diagnostická část klinické metody: anamnéza, rozhovor s rodiči, pozorování spontánní aktivity dítěte testové metody: vývojová škála Bayleyové BSID-II

14 Diagnostická část vývojová škála Bayleyové BSID-II Test tvoří tři vývojové škály - mentální: 178 položek - motorická: 111 položek - škála chování: 28 položek Součet splněných položek tvoří hrubé skóre /HS/, které se převádí na tzv. mentální /MVI/ a psychomotorický /PVI/ vývojový index Průměrná hodnota vývojových indexů je 100 bodů a jedna standardní odchylka /SD/ je +/- 15 bodů

15 Diagnostická část vývojová škála Bayleyové BSID-II Kategorie hodnocení pro MVI a PVI - 1 - akcelerovaný výkon /115 a více bodů/ - 2 - v normě /114 - 85 bodů/ - 3 - mírně opožděný /84 - 70 bodů/ - 4 - středně opožděný /69 - 50 bodů/ - 5 - vážně opožděný /nižší než 50 bodů/ Kategorie hodnocení škály chování /v normě, hraniční, neoptimální/

16 Výchovné poradenství optimální řešení aktuálních potíží podle potřeb rodiny, důraz na individualitu dítěte podpora psychomotorického vývoje dítěte tvorba denního režimu /rituály/ vývojové fáze raného věku - období první separační úzkosti a období dětského negativismu neklid, dráždivost, excitabilita, poruchy spánku poruchy chování, projevy hyperaktivity

17 Terapeutická péče zaměřena na podporu raného vztahu dítěte s rodiči a na řešení interakčních poruch v rodině krizová intervence /předčasný porod nezralého dítěte, smrt dítěte a truchlení, bolest, pocity viny, pocity selhání vlastního mateřství, sdělení nepříznivých zpráv - diagnóza, prognóza vývoje/ podpůrná psychoterapeutická péče /podpora rané interakce dítě - matka, vývoj postiženého dítěte - psychosociální aspekty postižení - formy DMO, pervazivní vývojové poruchy, metabolické poruchy/ systemická rodinná terapie /s jedním členem rodiny, nebo s celou rodinou/

18 Zprostředkovaná, navazující péče Stimulace vývoje dítěte v domácím prostředí - metoda Portage Péče v rámci specializovaných pracovišť - Střediska rané péče - Denní rehabilatační stacionáře - Speciální MŠ Svépomocné aktivity rodičů, občanské sdružení „Nedoklubko“, vlastní internetové stránky „Klub rodičů a přátel postižených dětí“ „Klub rodičů a přátel hyperaktivních dětí“ - Klub rodičů a přátel postižených dětí - Klub rodičů a přátel hyperaktivních dětí

19 Psychologická péče a pomoc rodičům dětí s rizikovými faktory vývoje se především zaměřuje: Na hodnocení a podporu psychomotorického vývoje v rámci možností vývoje každého dítěte Na podporu vzájemných vztahů rodičů a dítěte Na podporu rodičovské role a zvýšení rodičovské kompetence

20


Stáhnout ppt "FNB, pracoviště reprodukční medicíny, Neonatologické oddělení, Ambulance komplexní péče perinatologického centra Psychologická péče v perinatologickém."

Podobné prezentace


Reklamy Google