Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči
Raná péče Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči

2 Definice rané péče Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

3 Vývoj rané péče v České republice
► poradenství prostřednictvím dobrovolnické aktivity Vliv českých odborníků, vlivy ze zahraničí. ► vznik SRP Praha, SRP Brno ► vznik SRP Olomouc, SRP Liberec, SRP České Budějovice, SRP Ostrava, Metodické centrum ► Společnost pro ranou péči – působnost celá ČR ► vznik SRP Plzeň Postupný vznik dalších středisek rané péče na území ČR bez návaznosti na Společnost pro ranou péči ► Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha – působnost celá ČR ► Středisko rané péče TAMTAM – působnost celá ČR

4 Východiska vzniku rané péče
Teorie vpečeťování (V prvních okamžicích života dochází k efektu imprintingu, což je typ raného učení, které tvoří základ pro připoutání mláděte k jeho rodičům, který popsal Konrád Lorenz. První dojmy jsou tedy rozhodující při vytváření podhoubí pro další duševní rozvoj.) Výzkumy o interakci rodič-dítě Pozitivní výsledky stimulace v raném věku Hnutí za práva osob s postižením a hnutí rodičů za své kompetence a práva svých dětí

5 Raná péče - služba sociální prevence (zákon č.108/2006)
podporuje vývoj dítěte s postižením či s vývojovým ohrožením, poskytuje podporu jeho rodině jako celku –KLIENTEM JE RODINA poskytována v přirozeném prostředí doma,v komunitě (neformální) dítě je v raném věku ( 0-7 let) Spolupráce se systémem zdravotní péče cílem je sociální integrace

6 Vztah zdravotní péče a rané péče :
zpětná vazba diagnostika posouzení potřeb zdravotní péče raná péče zpětná vazba

7 Charakteristika služby
bezplatnost X nejistota finanční podpory rané péče terénní charakter (90% služby je prováděno v domácím prostředí klienta, zbývající nabídka služeb je variabilní) služba je poskytována na základě aktivního zájmu rodiny rodiče jsou vnímáni jako rovnocenní partneři mezioborová spolupráce (zdravotnictví, školství…) Cena rané péče Kč ročně na klienta Cena za péči o dítě v pobytovém zařízení je Kč měsíčně

8

9 Cíle rané péče Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy, nebo ohroženy, stimulovat celkový vývoj. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech. Snížit negativní vliv prostředí nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj. Podporovat sociální integraci dítěte v rámci rodiny. Dítě a rodinu pak integrovat v rámci komunity a regionu. Prosazovat a hájit ranou péči jako obor a službu.

10

11 Nabídka služeb Konzultace v domácím prostředí jsou stěžejní činností
S každým klientem uzavírá příslušné středisko Dohodu o poskytování služeb, které předchází komplexní posouzení potřeb rodiny. Komplexní poradenství (speciálně pedagogické, sociální, psychologická podpora) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte s těžkým postižením... informování a vzdělávání: informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě

12

13 Ambulantní služby doplňkové
poskytované ve střediscích rané péče: stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, psychologické poradenství, semináře pro rodiče…..

14 Sociálně – terapeutické činnosti:
výměna zkušeností, konzultace, instruktáže, podpůrné programy pro matky, caremanagement

15 Týdenní rehabilitační kurzy pro rodiny
1x/rok čas pro rodinu jako celek nabídka společného programu, relaxace dítě v kolektivu ostatních dětí získání nových informací, kontaktů, přátelství

16 Další nabízené služby půjčování speciálních pomůcek a hraček
základní sociálně právní poradenství pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů doprovod klientů k lékaři, na úřady instruktáž pracovníků zařízeních, kam dochází klient Střediska vydávání interního časopisu „Rolnička“ pomoc při výběru návazného zařízení a předávání do následné péče speciálně pedagogického centra

17 Mezioborová spolupráce v rané péči aneb jaké další služby může klient rané péče využívat
Navazuje na zdravotnické zařízení + spolupráce s neonatology, pediatry, oftalmology, neurology, fyzioterapeuty apod., využití lázeňských pobytů klientem Vzhledem ke krizové situaci uvnitř rodiny – krizová centra, manželské a rodinné, psychologické poradny, právní poradny Návazná zařízení- Speciálně pedagogická centra, dětská centra a stacionáře, mateřské školy, základní a speciální školy Osobní asistence Respitní péče nebo odlehčovací služba Paliativní péče (v nejtěžších případech, ze zkušeností rané péče se velmi osvědčila) Spolupráce s úřady státní správy

18

19 Diagnosy u dětí s KP 1996-2001 Diagnóza Počet % DMO 306 55 EPI 116 21
PMR Hydrocefalus Hypotonie Microcefalus Westův syndrom Hypertonie Sluchová vada Atrofie mozku CKP

20

21

22

23

24

25

26

27 Postižené dítě má právo na zvláštní péči, výchovu a profesní přípravu, aby mohlo žít plným a důstojným životem a dosáhnout nejvýše možného stupně samostatnosti a sociálního začlenění.(Úmluva o právech dítěte)

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google