Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči Raná péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči Raná péče."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči Raná péče

2 Definice rané péče  Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

3 Vývoj rané péče v České republice ► 1986 -1989 poradenství prostřednictvím dobrovolnické aktivity Vliv českých odborníků, vlivy ze zahraničí. ► 1990 vznik SRP Praha, SRP Brno ► 1993 -1994 vznik SRP Olomouc, SRP Liberec, SRP České Budějovice, SRP Ostrava, Metodické centrum ► 1997 Společnost pro ranou péči – působnost celá ČR ► 2000 vznik SRP Plzeň Postupný vznik dalších středisek rané péče na území ČR bez návaznosti na Společnost pro ranou péči ► 1992 Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha – působnost celá ČR ► 1998 Středisko rané péče TAMTAM – působnost celá ČR

4 Východiska vzniku rané péče  Teorie vpečeťování (V prvních okamžicích života dochází k efektu imprintingu, což je typ raného učení, které tvoří základ pro připoutání mláděte k jeho rodičům, který popsal Konrád Lorenz. První dojmy jsou tedy rozhodující při vytváření podhoubí pro další duševní rozvoj.)  Výzkumy o interakci rodič-dítě  Pozitivní výsledky stimulace v raném věku  Hnutí za práva osob s postižením a hnutí rodičů za své kompetence a práva svých dětí

5 Raná péče - služba sociální prevence (zákon č.108/2006)  podporuje vývoj dítěte s postižením či s vývojovým ohrožením, poskytuje podporu jeho rodině jako celku –KLIENTEM JE RODINA  poskytována v přirozeném prostředí doma,v komunitě (neformální)  dítě je v raném věku ( 0-7 let)  Spolupráce se systémem zdravotní péče  cílem je sociální integrace

6 Vztah zdravotní péče a rané péče : zdravotní péčeraná péče diagnostika posouzení potřeb zpětná vazba

7 Charakteristika služby  bezplatnost X nejistota finanční podpory rané péče  terénní charakter (90% služby je prováděno v domácím prostředí klienta, zbývající nabídka služeb je variabilní)  služba je poskytována na základě aktivního zájmu rodiny  rodiče jsou vnímáni jako rovnocenní partneři  mezioborová spolupráce (zdravotnictví, školství…)  Cena rané péče 50 000 Kč ročně na klienta Cena za péči o dítě v pobytovém zařízení je 50 000-60 000 Kč měsíčně

8

9 Cíle rané péče  Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy, nebo ohroženy, stimulovat celkový vývoj.  Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech.  Snížit negativní vliv prostředí nebo ohrožení na rodinu dítěte a jeho vývoj.  Podporovat sociální integraci dítěte v rámci rodiny. Dítě a rodinu pak integrovat v rámci komunity a regionu.  Prosazovat a hájit ranou péči jako obor a službu.

10

11 Nabídka služeb  Konzultace v domácím prostředí jsou stěžejní činností  S každým klientem uzavírá příslušné středisko Dohodu o poskytování služeb, které předchází komplexní posouzení potřeb rodiny.  Komplexní poradenství (speciálně pedagogické, sociální, psychologická podpora) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: program stimulace zraku, zrakový trénink, podpora vývoje dítěte s těžkým postižením... informování a vzdělávání: informování a vzdělávání rodičů/pečovatelů a zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě

12

13 Ambulantní služby  doplňkové poskytované ve střediscích rané péče: stimulace zraku, fyzioterapie, ergoterapie, psychologické poradenství, semináře pro rodiče…..

14 Sociálně – terapeutické činnosti:  výměna zkušeností, konzultace, instruktáže, podpůrné programy pro matky, caremanagement

15 Týdenní rehabilitační kurzy pro rodiny  1x/rok  čas pro rodinu jako celek  nabídka společného programu, relaxace  dítě v kolektivu ostatních dětí  získání nových informací, kontaktů, přátelství

16 Další nabízené služby  půjčování speciálních pomůcek a hraček  základní sociálně právní poradenství  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů  doprovod klientů k lékaři, na úřady  instruktáž pracovníků zařízeních, kam dochází klient Střediska  vydávání interního časopisu „Rolnička“  pomoc při výběru návazného zařízení a předávání do následné péče speciálně pedagogického centra

17 Mezioborová spolupráce v rané péči aneb jaké další služby může klient rané péče využívat  Navazuje na zdravotnické zařízení + spolupráce s neonatology, pediatry, oftalmology, neurology, fyzioterapeuty apod., využití lázeňských pobytů klientem  Vzhledem ke krizové situaci uvnitř rodiny – krizová centra, manželské a rodinné, psychologické poradny, právní poradny  Návazná zařízení- Speciálně pedagogická centra, dětská centra a stacionáře, mateřské školy, základní a speciální školy  Osobní asistence  Respitní péče nebo odlehčovací služba  Paliativní péče (v nejtěžších případech, ze zkušeností rané péče se velmi osvědčila)  Spolupráce s úřady státní správy

18

19 Diagnosy u dětí s KP 1996-2001 Diagnóza Počet %  DMO 306 55  EPI 116 21  PMR 109 20  Hydrocefalus 82 15  Hypotonie 43 8  Microcefalus 36 6  Westův syndrom 27 5  Hypertonie 26 5  Sluchová vada 16 3  Atrofie mozku 10 2  CKP 8 1

20

21

22

23

24

25

26

27  Postižené dítě má právo na zvláštní péči, výchovu a profesní přípravu, aby mohlo žít plným a důstojným životem a dosáhnout nejvýše možného stupně samostatnosti a sociálního začlenění.(Úmluva o právech dítěte)

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Pavla Matyášová Mgr. Jana Tušlová Společnost pro ranou péči Raná péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google