Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTIMÁLNÍ MODEL RANÉ PÉČE PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Alexandra Bečvářová Tomáš Vyskočil Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTIMÁLNÍ MODEL RANÉ PÉČE PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Alexandra Bečvářová Tomáš Vyskočil Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011."— Transkript prezentace:

1 OPTIMÁLNÍ MODEL RANÉ PÉČE PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Alexandra Bečvářová Tomáš Vyskočil Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

2 Obsah prezentace: Definice rané péče Cíle rané péče Obsah služby pro uživatele Přímá práce Činnosti ve prospěch uživatele Související činnosti Co potřebujeme k zajištění služby? Materiální a personální zajištění Statistické ukazatele Náklady a zdroje služby Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

3 Model byl vytvořen a schválen Asociací pracovníků rané péče (APRP), která sdružuje 22 pracovišť rané péče v ČR. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

4 Raná péče ( definice ze zákona) Terénní služba, popř. doplněná ambulantní formou služby. Služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Rodinám je služba poskytována bezplatně. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

5 Každé rodině je poskytována terénní služba, která může být podle potřeby doplněna o ambulantní nabídku služeb. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

6 V daném věkovém rozmezí (0 – 7 let) se jedná o jedinou sociální službu, která je zaměřená na rodinu dítěte s postižením jako celek. Klade si následující cíle: Podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Podpořit rodinu, tak, aby dokázala žít běžný život v komunitě, vychovávat a pečovat o své dítě s postižením. Vyhledat návazné služby, které mohou rodině a dítěti pomoci řešit nepříznivou situaci, informovat rodiče o všech možnostech a zdrojích. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

7 Jak daných cílů dosahujeme – obsah služby pro uživatele 1.přímá práce s uživatelem 2.činnosti ve prospěch uživatele 3.další činnosti související přímo s poskytováním služby Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

8 Přímá práce s uživatelem terénní konzultace v rodině dítěte s postižením telefonické a písemné konzultace zasílání materiálů, půjčování a výroba pomůcek, hraček, literatury vzdělávací, výchovné a aktivizační akce (semináře, kluby pro rodiče, skupinová sezení, tematická setkání, setkávání rodin – jedno a vícedenní kursy) konzultace v zařízení, kam dítě dochází (MŠ, stacionář,...) doprovod klienta k lékaři či do jiné instituce doplňkové ambulantní konzultace (konzultace zaměřená na podporu vývoje dítěte nebo podporu rodiny, diagnostika dosaženého stupně vývoje dítěte jako podklad pro individuální plán podpory vývoj dítěte, zjišťování potřeb rodiny) Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

9 Přímá práce s uživatelem – terénní konzultace Terénní konzultace v rodině dítěte s postižením (zaměřená na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny) příprava konzultace terénní konzultace v rodině ( 2 – 2,5 hod) cesta na konzultaci zpracování výstupů z konzultace, zápis, vedení dokumentace Celkem 6 - 14 terénních konzultací za rok dle individuálních potřeb a aktuální situace v rodině. Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

10 Činnosti ve prospěch uživatele Obhajoba a prosazování zájmů rodiny a dítěte: – jednání s úřady, nadacemi, návaznými službami, speciálně pedagogickými centry – vyhledávání vhodných zařízení pro dítě (MŠ, stacionáře,..) – vyhledávání informací – zprostředkování kontaktu na jiné rodiny nebo zájmové skupiny a služby – spolupráce s lékaři, sociální odbory, mateřskými školami, atd. Formy: telefonická, e-mailová, písemná, osobní Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

11 Další činnosti související přímo s poskytováním služby jednání s žadateli o službu vzdělávání pracovníků poskytujících a zajišťujících služby odborné a organizační porady týmu ( zpravidla 2x měsíčně) supervize ( podle potřeb pracoviště a poradců) intervize zpracování metodik, metodické vedení informování o službě práce s dobrovolníky komunitní plánování na úrovni obcí a krajů semináře a osvětová činnost pro odbornou i laickou veřejnost pořádání a účast na konferencích studentské praxe vydávání publikací, informačních materiálů, časopisů Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

12 Co je potřeba k dosahování cílů služeb rané péče? Materiální zajištění a podmínky Personální zajištění – Přímá péče – Podpora služby Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

13 Materiální zajištění a podmínky prostory pro zázemí a ambulantní služby auta pro terénní službu dle kapacity služby (průměrně 1 auto na 30 rodin při maximální vzdálenosti rodin od sídla střediska 150 km) technické, hygienické a materiální vybavení pracoviště speciální pomůcky a hračky, diagnostický materiál, odborná literatura BOZP Standardy kvality sociálních služeb - zpracování, aktualizace a dodržování směrnic, řádů, vnitřních pravidel, atd.) pojištění prostor, povinné ručení a havarijní pojištění vozidel, odpovědnosti Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

14 Personální zajištění v přímé péči sociální pracovník – poradce rané péče (20 – 22 klientských rodin na 1 úvazek poradce) sociální pracovník – odborný konzultant ( v případě individuálních potřeb podpory rodiny a podpory vývoje dítěte, zpravidla DPP nebo částečný úvazek) sociální pracovník – metodik, vedoucí pracoviště ( podle velikosti střediska a rozsahu činnosti) podpora služby řízení pracoviště rané péče administrativní a organizační pracovník (1 úvazek na cca 70 rodin) úklidový a technický pracovník (součást nájmu, DPP nebo částečný úvazek podle velikosti prostor a rozsahu ambulantních služeb) účetní, mzdová a personální agenda Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

15 STATISTIKA: Přehled vybraných průměrných kvantifikačních ukazatelů pracovišť rané péče sdružených v APRP Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

16 VYBRANÉ UKAZATELE počet konzultací na 1 uživatele za rok8 ( 6 – 14) počet uživatelů v péči 1 úvazek poradce20 - 22 počet konzultací jednoho poradce uskutečněných za 1 konzultační den 2 délka konzultace2 – 3 hodiny dojezdnost služby150 km počet vozidel na uživatele1 vozidlo na 30 uživatelů počet konzultací na jednoho poradce za měsíc 10 - 12 Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

17 Neinvestiční náklady pro zavedenou službu na 1 uživatele za 1 rok poskytování služby: 42 tisíc Kč ale… Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

18 Co může ovlivnit výši nákladů a rozdíly mezi pracovišti? zřizovatel (některé náklady související se službou nejsou do částky započítávány), např. – Účetní, personální a mzdová agenda – Nájem, energie – Úklid a údržba – Vedení organizace – Část personálních nákladů – BOZP – Pojištění – Materiální zázemí a náklady Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

19 Nezbytné podmínky investičního charakteru pro poskytování služby raná péče Vozidla a jejich obnova Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

20 Finanční zdroje neinvestičních nákladů MPSV Kraje Obce Nadace Sponzoři Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011

21 Děkujeme za pozornost a nyní: prostor pro diskusi Kontaktní údaje: alexandra.becvarova@ranapece.eu vedouci.olomouc@ranapece.cz Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011


Stáhnout ppt "OPTIMÁLNÍ MODEL RANÉ PÉČE PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Alexandra Bečvářová Tomáš Vyskočil Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 4. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google