Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna kvality života u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu MUDr. Jiří Holan, MBA MUDr. Václav Čečelovský Mgr. Gabriela Holanová Nemocnice Písek, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna kvality života u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu MUDr. Jiří Holan, MBA MUDr. Václav Čečelovský Mgr. Gabriela Holanová Nemocnice Písek, a.s."— Transkript prezentace:

1 Změna kvality života u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu MUDr. Jiří Holan, MBA MUDr. Václav Čečelovský Mgr. Gabriela Holanová Nemocnice Písek, a.s.

2 Karcinom prsu incidence roste: 5 000 / rok incidence roste: 5 000 / rok Jihočeský kraj: 3 centra (2 ČB, 1 Písek) Jihočeský kraj: 3 centra (2 ČB, 1 Písek) vyšetřovací metody: UZ, MG (diagnostická, screeningová), MR vyšetřovací metody: UZ, MG (diagnostická, screeningová), MR nález – biopsie – histologie – léčba nález – biopsie – histologie – léčba sdělení diagnosy: radiolog po biopsii, nebo odesílající lékař sdělení diagnosy: radiolog po biopsii, nebo odesílající lékař mamotým: radiolog, patolog, chirurg, onkolog, psycholog mamotým: radiolog, patolog, chirurg, onkolog, psycholog

3 Psychosociální aspekty karcinomu prsu 1.Hrozba smrti 2.Ztráta tělesné nedotknutelnosti 3.Ztráta autonomie (pocit řízení svého osudu je otřesen) 4.Ztráta aktivit (snížení nebo úplné znemožnění) 5.Sociální izolace, strach ze stigmatizace (méněcennost) 6.Ohrožení sociální identity a vlastní osobní pohody 7.Existenční krize

4 Kvalita života Kvantita života: Kvantita života: snadno numericky měřitelná – v rocích Kvalita života: Kvalita života: obtížně stanovitelná a měřitelná = subjektivní úsudek 1.Fyzický stav 2.Psychický stav 3.Sociální aspekty (finanční situace, kariéra, …) 4.Spirituální aspekty Kvalita života ……… Karcinom prsu ……… Změna kvality života Prospektivně retrospektivní šetření

5 Hypotézy: 1.Karcinom prsu je nejenom somatický, ale také psychosociální problém 2.Psychoonkologie není v současné době systémově začleněna do komplexní medicínské péče o ženy s karcinomem prsu Metodika: Centrum Mamografie Nemocnice Písek, a.s.Centrum Mamografie Nemocnice Písek, a.s. 2 dotazníky: pacientka x lékař (radiolog)2 dotazníky: pacientka x lékař (radiolog) sběr dat v průběhu roku 2011sběr dat v průběhu roku 2011 zpracovatelných dotazníků 128zpracovatelných dotazníků 128

6 Soubor, dotazníky Soubor (N 128): záměrný soubor žen v péči onkologa záměrný soubor žen v péči onkologa diagnosa karcinomu prsu před 3 a více lety diagnosa karcinomu prsu před 3 a více letyDotazníky: 1.Pro lékaře (rok dg., recidivy, způsoby th., spolupráce) 2.Pro pacientku – otázky: - identifikační - menitorní - menitorní - dichotomické - dichotomické - polytomické - polytomické - škály verbální: numerické hodnoty (1-7) - škály verbální: numerické hodnoty (1-7)

7 Otázky 1.Somatický segment: únava, nevolnost, bolest 2.Psychický segment: psychická tenze, stísněnost, agitace, poruchy spánku 3.Psychosociální segment: partnerské vztahy, sexuální aktivity, sociální opora, mezilidská diskriminace, volný čas, pracovní aktivity, finanční situace

8 Somatické potíže

9 Únava u běžné denní aktivity

10 Psychické potíže

11 ANO NE Léky proti bolesti 36 % 64 % Léky proti nevolnosti 27 % 73 % Léky proti úzkosti 71 % 21 % Léky na spaní 48 % 52 % Potřeba medikamentosní léčby

12 ANO NE Nabídka podpory psychologa, psychiatra 11 % 89 % Současná léčba u psychologa, psychiatra 13 % 87 % Hledání jiné nenabízené možnosti terapie 27 % 73 % Psycholog v komplexu služeb ženám s karcinomem prsu

13 Změna pracovního zařazení po stanovení diagnosy

14 Zhoršení partnerských vztahů

15 Pocit sociální opory v rodině

16 Zhoršení finanční situace vlastní a rodiny

17 4,1 Současný fyzický stav Současný psychický stav 3,3

18 Somatika Únava - největší v době terapie a v blízkém čase po ní - v odstupu 3 a víc let: medián hodnocení 4,1 (nad průměrem 3,5) - vliv změn krevního obrazu, bolest a nevolnost se spolupodílí - nutnost upravit denní režim: stanovení splnitelných cílů - odpovídající relaxace - vyvážení psychického stavu

19 Psychosociální aspekty - horší hodnocení než hodnocení fyzického stavu - medián hodnocení 3,3 - dominantní je strach – smrt…recidiva (při každé kontrole) - 50 % žen změnilo pracovní zařazení - 98 % zažívají oporu okolí, rodiny – studie ukazují, že takové ženy mají statisticky větší šanci na přežití a lepší prognosu mají statisticky větší šanci na přežití a lepší prognosu - u 52 % žen klesla spokojenost v sexuální oblasti - 12 % žen pociťovalo zhoršení finanční situace

20 Existence psychoonkologa v komplexu léčebné péče - ani v jediném případě sdělení diagnosy karcinomu nebyl přítomen psycholog - 13 % je v péči psychologa nebo psychiatra - deprese (strach), poruchy spánku, podráždění Mamární tým: radiolog, chirurg, patolog, onkolog, psycholog (psychoonkolog) Psychosociální intervence: - individiuální psychoterapie - skupinová psychoterapie - krizová intervence

21 Závěr Závěr - Psychosociální hodnocení kvality života s horším mediánem než hodnocení fyzického stavu kvality u pacientek s karcinomem prsu - Naprostá absence psychologa v diagnostické fázi komplexu péče o ženy s karcinomem prsu…. zhoršení kvality života Potřeba: !! posun orientace klasické somatické medicíny do psychosociálních sfér terapeutických postupů již v časných období střetu ženy s faktem, že onemocněla karcinomem prsu…. Rozšíření mamárního týmu jako zlatý standard léčby karcinomu prsu v komplexním chápání medicíny!! „Báseň a život se nehodnotí podle délky, ale podle kvality“


Stáhnout ppt "Změna kvality života u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu MUDr. Jiří Holan, MBA MUDr. Václav Čečelovský Mgr. Gabriela Holanová Nemocnice Písek, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google