Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Odborný seminář Mgr.Jarmila Fraiová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Odborný seminář Mgr.Jarmila Fraiová,"— Transkript prezentace:

1 INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Odborný seminář Mgr.Jarmila Fraiová, PaedDr. Milena Vávrová

2 Obsah Charakteristika jednotlivých postižení (tělesné, sluchové, zrakové, mentální, poruchy autistického spektra, více vad) Doporučení pro práci s jednotlivými druhy postižení Náplň práce asistenta pedagoga pro jednotlivá postižení

3 Tělesné postižení Důsledek úrazu Vrozená vada DMO Svalová dystrofie Tělesné postižení bez přidružení dalšího postižení Tělesné postižení s přidruženým mentálním či smyslovým postižením

4 Tělesné postižení Bezbariérový přístup, schodolez, plošina, výtah Stavební úpravy na WC (madla, dveře) Speciální lavice, příp. židle Relaxační vak Koberec Speciální pomůcky (protiskluzová podložka, magnetická deska, nástavec na psací náčiní, počítač s upravenou klávesnicí)

5 Tělesné postižení Respektování pokynů vyučujících Pohyb a přesuny po budově Použití toalety Příprava pomůcek na výuku Sebeobsluha v oblasti oblékání Psaní Polohování a relaxace Komunikace Stravování

6 Sluchové postižení Klasifikace podle místa vzniku, období vzniku a stupně postižení Místo:periferní nebo centrální nedoslýchavost a hluchota Období:vrozené, získané Stupně:nedoslýchavost-lehká, středně těžká, těžká; hluchota-praktická, úplná

7 Sluchové postižení Seznámení se s prostředím školy před začátkem školního roku Menší počet dětí ve třídě Umístění lavice tak, aby dítě slyšelo Hodně psaných informací Rozhled po třídě Koberec ve třídě pro tlumení rušivých zvuků Speciální pomůcky usnadňující vnímání řeči Speciální pomůcky usnadňující komunikaci Další pomůcky (světelné, vibrační)

8 Sluchové postižení Výrazná artikulace (nalíčení rtů) Klid ve třídě Strukturovaný program Skupinovou práci jen velmi dobře připravená Více využívat psanou formu předávání informací (tabule, notebook) Názorné pomůcky Hovořit vždy čelem ke třídě ve světle Ujišťovat se, že dítě rozumělo (nestačí přikývnutí) Respektování pokynů vyučujících

9 Zrakové postižení Ztráta zrakové schopnosti Postižení zorného pole Okulometrické poruchy Obtíže se zpracováním zrakových podnětů Slabozrakost Slepota

10 Zrakové postižení Snížený počet žáků ve třídě Lokální přisvícení Speciální lavice (sklopná deska) Seznámení se s prostředím školy (orientace) Upravený tisk (zvětšení, kontury, méně detailů) Speciální pomůcky (reliéfní obrázky a mapy, soupravy pro rýsování, Pichtův stroj, učebnice, ozvučené míče, digitální pomůcky) Možnost přítomnosti vodicího psa

11 Zrakové postižení Respektovat pokyny vyučujících Znalost postižení Znalost ovládání speciálních pomůcek Práce v týmu Flexibilita Dopomoc při pohybu po budově Zajištění bezpečnosti

12 Mentální postižení Stupně: lehké, středně těžké, těžké a hluboké Malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči, vady řeči Stereotyp ve hře Mechanické myšlení, slabá paměť, omezená schopnost logického myšlení, vázne analýza a syntéza Opožděná hrubá a jemná motorika, porucha pohybové koordinace Zpomalený rozvoj sociálních dovedností Afektivní labilita, impulzívnost, nedostatečná zvídavost

13 Mentální postižení Jasné a jednoduché pokyny Motivace Názornost Střídání činností Časté opakování Zapojení a procvičování motoriky Strukturované učení Nutnost vzdělávání podle upravených vzdělávacích programů

14 Mentální postižení Respektování pokynů vyučujících Seznámení se s prostředím Znalost postižení Respektování osobního tempa Znalost názorných pomůcek Znalost speciálních učebnic

15 Poruchy autistického spektra Dětský autismus Aspergerův syndrom Atypický autismus Dezintegrační porucha Rettův syndrom

16 Poruchy autistického spektra Vyhýbání se očnímu kontaktu Absence gestikulace Žádné vstřícné sociální reakce Nezvyklé reakce na dotyk Indiferentní chování při přítomnosti známé osoby Neočekávané a nesrozumitelné akce a reakce Jednání s osobami jako by byly předměty Vyjadřování potřeb nepřiměřeným způsobem Potíže při podřízení se pravidlům Hlasové projevy Stereotypy Sebepoškozování Málo nebo žádná komunikativní řeč, sebemluva Málo diferencovaná mimika a diference

17 Poruchy autistického spektra Strukturované a neměnící se prostředí Nácvik sociálních a komunikačních dovedností Přesně připravený a neměnný režim práce Vizualizace pracovního režimu Nácvik sociálních schopností Respektování osobního tempa Motivace

18 Poruchy autistického spektra Respektování pokynů vyučujících Znalost postižení Spolupodílení se na nácviku sociálních dovedností Dopomáhat při strukturovaném učení Respektování osobního tempa Úzká spolupráce s rodinou

19 Více vad Postižení současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení 1.Dominantní je mentální retardace 2. Kombinace tělesných, smyslových vad a vad řeči

20 Doporučená literatura Asistence lidem s postižením a znevýhodněním(Uzlová) Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami(Bartoňová) Psychopedie (Bartoňová) Inkluzivní vzdělávání (Hájková) Kapitoly ze speciální pedagogiky (Pipeková) Oftalmopedie (Hamadová) Somatopedické aspekty (Vítková) Mé dítě má autismus (Pátá) Mé dítě má autismus-příběh pokračuje (Pátá)

21 Děkujeme na pozornost


Stáhnout ppt "INKLUZE – nová cesta vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/04.0010 Odborný seminář Mgr.Jarmila Fraiová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google