Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje."— Transkript prezentace:

1 Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje a vedoucí střediska PMS ČR Brno Tel. : 546 592 161, mobil: 737 231 290 – vklusak@pms.justice.cz vklusak@pms.justice.cz PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ vedoucí střediska PMS ČR v Třebíči Tel. : 568 842 502, mobil: 731 692 746 – jauerova@pms.justice.cz

2 Obsah Vznik PMSVznik PMS Vzdělávání pracovníků PMS ČRVzdělávání pracovníků PMS ČR Personální situace – (RV, ZRV, VS)Personální situace – (RV, ZRV, VS) Pracovní skupiny – poradní orgány ředitelePracovní skupiny – poradní orgány ředitele Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemiSpolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi Probační programy a projektyProbační programy a projekty Činnost středisek PMS ČRČinnost středisek PMS ČR

3 Vznik PMS ČR Zákon č. 257/2000 Sb. – samotný vznik PMS ČR a zahájení činnosti od 1. 1. 2001.Zákon č. 257/2000 Sb. – samotný vznik PMS ČR a zahájení činnosti od 1. 1. 2001. Organizační složka státu spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.Organizační složka státu spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. Postupný výběr a nástup pracovníků do všech soudních okresů – zakládání středisek, vzdělávání pracovníků - KVK, SVK.Postupný výběr a nástup pracovníků do všech soudních okresů – zakládání středisek, vzdělávání pracovníků - KVK, SVK. Střediska PMS ČR působí ve všech krajských a okresních městech při všech krajských a okresních soudech (počty pracovníků středisek různé 3 – 15 ), Praha 40 pracovníků.Střediska PMS ČR působí ve všech krajských a okresních městech při všech krajských a okresních soudech (počty pracovníků středisek různé 3 – 15 ), Praha 40 pracovníků. Vedoucí střediska je jmenován ministrem spravedlnosti ČR, projde výběrovým řízením a musí být projednán a doporučen Radou pro probaci a mediaci.Vedoucí střediska je jmenován ministrem spravedlnosti ČR, projde výběrovým řízením a musí být projednán a doporučen Radou pro probaci a mediaci. Vysunutá pracoviště - Rumburk, Krnov, Karviná.Vysunutá pracoviště - Rumburk, Krnov, Karviná. Středisko PMS Brno zajišťuje dva soudní okresy Brno - město a Brno – venkov.Středisko PMS Brno zajišťuje dva soudní okresy Brno - město a Brno – venkov.

4 Vzdělávání pracovníků PMS ČR Vzdělávání upravuje § 6 zákona č. 257/2000 Sb., Zákona o Probační a mediační služběVzdělávání upravuje § 6 zákona č. 257/2000 Sb., Zákona o Probační a mediační službě Úředník Probační a mediační služby ČR – musí splňovat vzdělání společensko vědního zaměření magisterského stupně.Úředník Probační a mediační služby ČR – musí splňovat vzdělání společensko vědního zaměření magisterského stupně. po absolvování adaptačního kurzu, roční vzdělávání KVK (Kvalifikační vzdělávací kurz) stáže - soud, státní zastupitelství, Policie ČR, věznice, sociální služby - neziskovky) – po absolvování KVK úředník předstupuje před komisi MSp a musí vykonat kvalifikační úřednickou zkoušku – právní a komunikační bloky, praktická práce s klientem - kamerový záznam z jednání s klientem, rozbor zadané kazuistiky,po absolvování adaptačního kurzu, roční vzdělávání KVK (Kvalifikační vzdělávací kurz) stáže - soud, státní zastupitelství, Policie ČR, věznice, sociální služby - neziskovky) – po absolvování KVK úředník předstupuje před komisi MSp a musí vykonat kvalifikační úřednickou zkoušku – právní a komunikační bloky, praktická práce s klientem - kamerový záznam z jednání s klientem, rozbor zadané kazuistiky, Zkouška pouze dvě možnosti v určitém časové doběZkouška pouze dvě možnosti v určitém časové době

5 Vzdělávání pracovníků PMS ČR Asistent Probační a mediační služby ČR – SVK (adaptační kurz, stáže soud, státní zastupitelství, Policie ČR, neziskovky, věznice) – po absolvování SVK předstupuje před komisi a musí vykonat kvalifikační zkoušku na asistenta PMS (právo, komunikace, kazuistiky, rozbor případu – má pouze dvě možnosti v určité časové době)Asistent Probační a mediační služby ČR – SVK (adaptační kurz, stáže soud, státní zastupitelství, Policie ČR, neziskovky, věznice) – po absolvování SVK předstupuje před komisi a musí vykonat kvalifikační zkoušku na asistenta PMS (právo, komunikace, kazuistiky, rozbor případu – má pouze dvě možnosti v určité časové době) vzdělání střední – humanitní zaměření – stáří více jak 21 roků.vzdělání střední – humanitní zaměření – stáří více jak 21 roků. Výběrová řízení nových pracovníků – (čtyřčlenná komise – vedoucí komise s hlasem rozhodujícím)Výběrová řízení nových pracovníků – (čtyřčlenná komise – vedoucí komise s hlasem rozhodujícím) Střediska využívají stáží studentů a z UP apod.Střediska využívají stáží studentů a z UP apod.

6 Další vzdělávání pracovníků PMS ČR Specialisté – mládež a děti, agenda dospělých,Specialisté – mládež a děti, agenda dospělých, OPP, TDV, TZV, ZRK(mediace), Ptrobace, Parole,OPP, TDV, TZV, ZRK(mediace), Ptrobace, Parole, Supervize (případové, duševní hygiena, měkká sebeobrana, základy psychoterapie, dynamika osobnosti) – Intervize – práce pod supervizí, náslechy.Supervize (případové, duševní hygiena, měkká sebeobrana, základy psychoterapie, dynamika osobnosti) – Intervize – práce pod supervizí, náslechy. Regionální školení – dvoudenní, jednodenní pro specialisty – celorepubliková, krajská – JM soudní krajRegionální školení – dvoudenní, jednodenní pro specialisty – celorepubliková, krajská – JM soudní kraj Školení vedené zahraničními rektory – Velká Británie, Rakousko, Norsko.Školení vedené zahraničními rektory – Velká Británie, Rakousko, Norsko. Spolupráce s odborníky.Spolupráce s odborníky. Práce s oběťmi trestných činů.Práce s oběťmi trestných činů.

7 Personální situace PMS ČR PMS ČR – 422 pracovníkůPMS ČR – 422 pracovníků Jihomoravský soudní kraj – 64 pracovníkůJihomoravský soudní kraj – 64 pracovníků Ředitelství PMS ČR Praha, sídlí na adrese :Ředitelství PMS ČR Praha, sídlí na adrese : Hybernská č. 18, Praha 1- 24 pracovníků Hybernská č. 18, Praha 1- 24 pracovníků Spolupráce s Úřady práce v celé ČRSpolupráce s Úřady práce v celé ČR – projekty – stážisté a praktikanti z VŠ, VOŠ– projekty – stážisté a praktikanti z VŠ, VOŠ – možnost pozdějšího přijetí– možnost pozdějšího přijetí

8 Pracovní skupiny PMS ČR Pracovní skupiny – poradní orgány pro ředitele PMS ČR PROBACE - dohled, PAROLE – PP z VTOS,Pracovní skupiny – poradní orgány pro ředitele PMS ČR PROBACE - dohled, PAROLE – PP z VTOS, ZRK - mediace, OPP, TDV, TZV, mládeže, SPIS, SARPO – rizika, ZRK - mediace, OPP, TDV, TZV, mládeže, SPIS, SARPO – rizika, Oblast všech problematik, se kterými PMS ČR pracujeOblast všech problematik, se kterými PMS ČR pracuje Metodické standardy – schválené mistrem spravedlnosti ČR po projednání v Radě pro probaci a mediaciMetodické standardy – schválené mistrem spravedlnosti ČR po projednání v Radě pro probaci a mediaci Specialisté na jednotlivé problematikySpecialisté na jednotlivé problematiky

9 Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČROČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR Vězeňská služba ČR – projekty, společná školení, dohody - paroleVězeňská služba ČR – projekty, společná školení, dohody - parole Městská policie, Obecní policieMěstská policie, Obecní policie Poskytovatelé z řad Městských a Obecních úřadůPoskytovatelé z řad Městských a Obecních úřadů Neziskový sektor – programy a projektyNeziskový sektor – programy a projekty Systém včasné intervence - Multi týmy – OČTŘ, OSPOD, neziskovky, školy a školská zařízeníSystém včasné intervence - Multi týmy – OČTŘ, OSPOD, neziskovky, školy a školská zařízení

10 Probační programy a projekty Akreditační řízení – pro mládež a nezletilce ( programy sociálního výcviku)Akreditační řízení – pro mládež a nezletilce ( programy sociálního výcviku) Probační program – akreditace – MSp., ukládání probačních programůProbační program – akreditace – MSp., ukládání probačních programů Dotační řízení – probační programy jím prochází každý kalendářní rokDotační řízení – probační programy jím prochází každý kalendářní rok Projekty – JMK ( krajské, městské, obecní)Projekty – JMK ( krajské, městské, obecní) Předpoklad do budoucnosti – probační programy a projekty pro dospělé.Předpoklad do budoucnosti – probační programy a projekty pro dospělé. Příklady v současné době : Sdružení Podané ruce – „Jinou cestou“, „Začni jinak“.Sdružení Podané ruce – „Jinou cestou“, „Začni jinak“. Ratolest – „Změnit směr“Ratolest – „Změnit směr“ Sdružení Dno – „Právo pro každý den“Sdružení Dno – „Právo pro každý den“ Sdružení YMKA – „O krok dál“Sdružení YMKA – „O krok dál“ Sdružení Ratolest – „Aristoteles“Sdružení Ratolest – „Aristoteles“ Asociace Občanských poraden – „Specializované poradenství obětem trestných činů“Asociace Občanských poraden – „Specializované poradenství obětem trestných činů“

11 Činnost středisek PMS ČR V pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 je zajištěn stálý kontakt s veřejností.V pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 je zajištěn stálý kontakt s veřejností. Pružná pracovní doba, samostatnost pracovníků.Pružná pracovní doba, samostatnost pracovníků. Na krajských střediscích jsou vytvořena oddělení :Na krajských střediscích jsou vytvořena oddělení : Oddělení probačních a mediačních činností pro mládež a nezletilé,Oddělení probačních a mediačních činností pro mládež a nezletilé, Oddělení probačních a mediačních činností pro dospělé,Oddělení probačních a mediačních činností pro dospělé, Oddělení výkonu trestu OPP a TDVOddělení výkonu trestu OPP a TDV v odděleních pracují specialisté pro danou činnostv odděleních pracují specialisté pro danou činnost Bezpečnost středisek, dislokace, školící střediskoBezpečnost středisek, dislokace, školící středisko Personální situace, MTZ vybavení.Personální situace, MTZ vybavení.

12 Probační programy a projekty „ Právo pro každý den“ – výchovné opatření určené pro mladistvé klienty, kteří se dostali do konfliktu se zákonem – Sdružení Dno, Celní č. 3, Brno„ Právo pro každý den“ – výchovné opatření určené pro mladistvé klienty, kteří se dostali do konfliktu se zákonem – Sdružení Dno, Celní č. 3, Brno „Aristoteles“ – je poskytován nezletilým klientům PMS ČR v Brně (děti 10 – 15 let) – zajišťován pod záštitou Sdružením Ratolest „Aristoteles“ – je poskytován nezletilým klientům PMS ČR v Brně (děti 10 – 15 let) – zajišťován pod záštitou Sdružením Ratolest „Změnit směr“ – určen dětem od 13 do 14 let a mladým lidem od 15 do 18 let z Brna a okolí, kteří spáchali méně závažné provinění„Změnit směr“ – určen dětem od 13 do 14 let a mladým lidem od 15 do 18 let z Brna a okolí, kteří spáchali méně závažné provinění „Jinou cestou“ – pro pachatele ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, VV Brno – Bohunice - návykové látky„Jinou cestou“ – pro pachatele ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, VV Brno – Bohunice - návykové látky Sdružení Ymka, Městská policie Brno – „Bezpečné město a bezpečná lokalita“, Dopravní výchova apod. Sdružení Ymka, Městská policie Brno – „Bezpečné město a bezpečná lokalita“, Dopravní výchova apod.

13 Probační programy a projekty ZAČNI JINAK ZAČNI JINAK Realizátor projektu / Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, 602 00 Brno POPIS PROJEKTU / Program, který rozvíjí sdružení Podané ruce v součinnosti se středisky PMS na jižní Moravě, cílem programu je doprovázení, pomoc a podpora lidem zbavujících se závislosti na návykových látkách, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,Realizátor projektu / Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, 602 00 Brno POPIS PROJEKTU / Program, který rozvíjí sdružení Podané ruce v součinnosti se středisky PMS na jižní Moravě, cílem programu je doprovázení, pomoc a podpora lidem zbavujících se závislosti na návykových látkách, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, v rámci výkonu dohledu. SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno v rámci výkonu dohledu. SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

14 Probační programy a projekty Multimediální forma pomoci a vzdělání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb Realizátor / SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno POPIS PROJEKTU / Vzdělávací program směřující k umístění klientů PMS na trh práce SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / BrnoMultimediální forma pomoci a vzdělání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb Realizátor / SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno POPIS PROJEKTU / Vzdělávací program směřující k umístění klientů PMS na trh práce SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

15 Probační programy a projekty O krok dál realizátor/ YMCA, Brno, Kounicova 3 POPIS PROJEKTU / projekt pro mladistvé klienty DATUM REALIZACE / od 30.9. 2008 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno O krok dál realizátor/ YMCA, Brno, Kounicova 3 POPIS PROJEKTU / projekt pro mladistvé klienty DATUM REALIZACE / od 30.9. 2008 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

16 Probační programy a projekty ACPS /akademické centrum praktických studií/ "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" MU Brno Realizátor / Masarykova univerzita v Brně,ACPS /akademické centrum praktických studií/ "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" MU Brno Realizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, Brno POPIS PROJEKTU / Zkvalitnění vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky MU Brno, s možností využívat práci centra pro klienty PMS. DATUM REALIZACE / od 18. 10. 2005 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno Žerotínovo nám.9, Brno POPIS PROJEKTU / Zkvalitnění vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky MU Brno, s možností využívat práci centra pro klienty PMS. DATUM REALIZACE / od 18. 10. 2005 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

17 Probační programy a projekty / CPS /centrum praktických studií/ Relizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, Brno POPIS PROJEKTU / Studentské stáže. SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno, Kladno, Nymburk, Chomutov, Most, Teplice, Jičín./ CPS /centrum praktických studií/ Relizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, Brno POPIS PROJEKTU / Studentské stáže. SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno, Kladno, Nymburk, Chomutov, Most, Teplice, Jičín.

18 Probační programy a projekty Služba MENTOR 2011 Realizátor/ SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Korunní 101,Služba MENTOR 2011 Realizátor/ SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Korunní 101, 130 00 Praha 3 POPIS PROJEKTU / Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů.130 00 Praha 3 POPIS PROJEKTU / Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů. Cca 15 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se středisky PMS ČR v Jihočeském (České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec) a Ústeckém kraji (Most, Děčín). Ve městě Ostrava bude vyškoleno min. 10 nových romských mentorů; v květnu - červnu 2011 absolvují teoretickou část kurzu Mentor (60 hodin) a od července 2011 začnou pracovat s klienty PMS ČR, nejprve v rámci praktické části kurzu Mentor (40 hodin). DATUM REALIZACE / 14. 12. 2010 - 30. 12. 2011 SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec, Most, Děčín, Ostrava Cca 15 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se středisky PMS ČR v Jihočeském (České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec) a Ústeckém kraji (Most, Děčín). Ve městě Ostrava bude vyškoleno min. 10 nových romských mentorů; v květnu - červnu 2011 absolvují teoretickou část kurzu Mentor (60 hodin) a od července 2011 začnou pracovat s klienty PMS ČR, nejprve v rámci praktické části kurzu Mentor (40 hodin). DATUM REALIZACE / 14. 12. 2010 - 30. 12. 2011 SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec, Most, Děčín, Ostrava


Stáhnout ppt "Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google