Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů"— Transkript prezentace:

1 Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů 2011 - 2012
Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

2 Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci mezi oběma organizacemi od roku 2006, kdy byla zahájena realizace společného projektu „Specializované a komplexní poradenství obětem trestných činů“. Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

3 I. Poradenství v 10 nových lokalitách.
Rozšíření projektu v 10 nových lokalitách (Praha, Jihlava, Písek, Uherské Hradiště, Ostrava, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Valašské Meziříčí, Opava, Havířov). Bylo vyškoleno37 poradců z řad PMS ČR a AOP. II. Pilotní test nové služby - Victim Liaison Officer, tedy styčný důstojník pro oběti, ve skutečnosti koordinátor služeb pro oběti trestných činů. Nyní v Hradci Králové a Havířově Úkolem VLO je poskytovat informace a koordinovat služby, které jsou obětem trestných činů nabízeny státními i nestátními organizacemi v dané lokalitě včetně mapování potenciálních rizik pro oběti trestné činnosti zejména v rámci případů závažné trestné činnosti. Koordinátorky byly vyškoleny partnery z Velké Británie (partnerská organizace v projektu - London Probation Trust). Další profesní vývoj poradců bude zajištěn v rámci pravidelných setkání/supervizí se školiteli v projektu, případně dalšími odborníky. III. Zlepšování profesionálního přístupu k obětem TČ v dalších profesních skupinách. Školení vybraných zástupců z řad justice v projektových lokalitách (policisté, státní zástupci a soudci). Školení má za cíl zlepšit jejich profesionální přístup, dovednosti a kompetence za účelem citlivého zacházení s oběťmi trestných činů, čímž lze předcházet tzv. sekundární viktimizaci. Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

4 Případová spolupráce Asociace občanských poraden (AOP) a Probační a mediační služba ČR (PMS) úzce spolupracují při práci s klientem. Podle povahy klientova problému si občanské poradny a střediska PMS předávají jednotlivé případy tak, aby klientům nabídli co nejúčinnější pomoc. PMS například nabízí klientům možnost zapojení do mediace mezi obětí a pachatelem, zatímco AOP může nabídnou například dluhové a finanční poradenství . Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

5 VLO SOUDY POLICIE NNO DALŠÍ INSTITUCE STÁTNÍ ZÁSTUPCI
Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

6 Od do proběhla billboardová kampaň s názvem „My se k Vám zády neotočíme“ ve všech projektových lokalitách. Kampaň měla za cíl upozornit veřejnost na možnost bezplatného poradenství a odkazovala na webové stránky projektu Restorativní justice. Billboardy byly umístěny na veřejných plochách na co nejlépe viditelných místech jako parkoviště obchodních domů či plochy v blízkosti frekventovaných zastávek MHD. Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

7 Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

8 Počet klientů a kontaktů v 10 projektových lokalitách (37 poradců) duben 2011 – srpen 2012 celkem 3908 kontaktů, 2587 klientů (z toho 1905 nových klientů) Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.

9 Děkuji za pozornost. Project EU057 Restorative Justice – Victim Support and Counseling is implemented by the Probation and Mediation Service of the Czech Republic in partnership with the Association of Civic Advise Centers and London Probation Trust. Project is financed under the European Union Programme „Criminal Justice“, JUST/2009/JPEN/AG/655, with contribution from the Czech state budget.


Stáhnout ppt "Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů"

Podobné prezentace


Reklamy Google