Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 PLANETA ZEMĚ malá planeta stará asi 4,6 miliard let malá planeta stará asi 4,6 miliard let otáčí se kolem své osy otáčí se kolem své osy střídá se den a noc střídá se den a noc obíhá s dalšími planetami kolem Slunce obíhá s dalšími planetami kolem Slunce střídání ročních období střídání ročních období Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Slunce je jednou ze 150 miliard hvězd v naší Galaxii (Mléčná dráha) je jednou ze 150 miliard hvězd v naší Galaxii (Mléčná dráha) zdrojem světla a tepla zdrojem světla a tepla 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 VZNIK VESMÍRU A SLUNEČNÍ SOUSTAVY před 15 miliardy let došlo k silné explozi před 15 miliardy let došlo k silné explozi → teorie velkého třesku „big bang“ → teorie velkého třesku „big bang“ malé částečky začaly tvořit shluky malé částečky začaly tvořit shluky → zárodky Slunce a planet 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 JAK SE UTVÁŘELA NAŠE ZEMĚ od svého vzniku prošla mnoha změnami od svého vzniku prošla mnoha změnami vznikla a vyvíjela se z hmot kosmického prachu s celou sluneční soustavou vznikla a vyvíjela se z hmot kosmického prachu s celou sluneční soustavou na počátku vývoje byla žhavým kosmickým tělesem a její nitro je žhavé doposud na počátku vývoje byla žhavým kosmickým tělesem a její nitro je žhavé doposud původně žhavé zemské těleso postupně chladlo a rozvrstvilo se na několik vrstev (geosfér) z různou teplotou a hustotou původně žhavé zemské těleso postupně chladlo a rozvrstvilo se na několik vrstev (geosfér) z různou teplotou a hustotou Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 JAK SE UTVÁŘELA NAŠE ZEMĚ 3 vrstvy: 3 vrstvy: zemská kůra – tenká vnější vrstva z pevných hornin zemská kůra – tenká vnější vrstva z pevných hornin zemský plášť – polotekuté, pevné i roztavené horniny zemský plášť – polotekuté, pevné i roztavené horniny litosféra – pevný horninový obal Země, tvoří ji horniny zemské kůry a svrchní části pláště litosféra – pevný horninový obal Země, tvoří ji horniny zemské kůry a svrchní části pláště zemské jádro – vnější část tekutá, vnitřní část tuhá s teplotou okolo 4500ºC zemské jádro – vnější část tekutá, vnitřní část tuhá s teplotou okolo 4500ºC Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 4

8 VZNIK ATMOSFÉRY plynný obal Země plynný obal Země prvotní atmosféra prvotní atmosféra vytvořila se z plynů unikajících ze zemského nitra vytvořila se z plynů unikajících ze zemského nitra neobsahovala kyslík nezbytný pro život neobsahovala kyslík nezbytný pro život během vývoje zelených rostlin se obsah kyslíku výrazně zvětšil a začala se vytvářet současná atmosféra během vývoje zelených rostlin se obsah kyslíku výrazně zvětšil a začala se vytvářet současná atmosféra složení: složení: dusík, kyslík, argon, CO 2, helium, vodík a další dusík, kyslík, argon, CO 2, helium, vodík a další Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 5

10 VZNIK HYDROSFÉRY vodní obal Země vodní obal Země soubor všeho vodstva Země soubor všeho vodstva Země vznik: v chladnoucí atmosféře Země klesla teplota pod 100ºC, začaly se vodní páry srážet na kapalnou vodu –> první deště –> první potoky a řeky –> voda se hromadila v prohlubních zemské kůry –> vznikaly praoceány → rozvoj prvních forem života vznik: v chladnoucí atmosféře Země klesla teplota pod 100ºC, začaly se vodní páry srážet na kapalnou vodu –> první deště –> první potoky a řeky –> voda se hromadila v prohlubních zemské kůry –> vznikaly praoceány → rozvoj prvních forem života 97% světový oceán, 2 % ledovce, 0,7 % podzemní voda, 0,3 % povrchová voda 97% světový oceán, 2 % ledovce, 0,7 % podzemní voda, 0,3 % povrchová voda Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 VZNIK HYDROSFÉRY na planetě Zemi neustále probíhá tzv. koloběh vody na planetě Zemi neustále probíhá tzv. koloběh vody dva oběhy: dva oběhy: velký - výměna nastává mezi oceánem a pevninou velký - výměna nastává mezi oceánem a pevninou malý - výměna probíhá nad oceánem, či jenom nad pevninou malý - výměna probíhá nad oceánem, či jenom nad pevninou Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 6

13 LÁTKY ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ atom je nejmenší částice hmoty atom je nejmenší částice hmoty prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu, např. vodík H, kyslík O prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu, např. vodík H, kyslík O molekula je částice tvořená spojením dvou nebo více atomů dohromady molekula je částice tvořená spojením dvou nebo více atomů dohromady sloučenina je látka složená z molekul různých prvků např. voda H 2 O, oxid uhličitý CO 2 sloučenina je látka složená z molekul různých prvků např. voda H 2 O, oxid uhličitý CO 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 LÁTKY ANORGANICKÉ A ORGANICKÉ sloučeniny anorganické sloučeniny anorganické jednodušší látky jednodušší látky voda, oxid uhličitý, kovy, minerály a horniny, beton, sklo, porcelán, ornice a další voda, oxid uhličitý, kovy, minerály a horniny, beton, sklo, porcelán, ornice a další sloučeniny organické sloučeniny organické složitější látky složitější látky cukry, tuky, bílkoviny, dřevo, půda, ropa, dřeň ovoce, kompost a další cukry, tuky, bílkoviny, dřevo, půda, ropa, dřeň ovoce, kompost a další Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 VÝVOJ ŽIVÉ HMOTY při vzniku Země a během vývoje atmosféry a hydrosféry se vyskytovaly pouze látky anorganické při vzniku Země a během vývoje atmosféry a hydrosféry se vyskytovaly pouze látky anorganické z anorganických látek vznikaly první organické látky (uhlík) z anorganických látek vznikaly první organické látky (uhlík) postupně se vytvářely složitější shluky organických látek postupně se vytvářely složitější shluky organických látek koacervát = shluk velkých molekul bílkovin koacervát = shluk velkých molekul bílkovin větší koacerváty pohlcovaly menší –> neustále se zvětšovaly –> rozpadaly –> probíhaly v nich složité reakce, kterými vznikaly další organické látky –> vznik rostlinných a živočišných organismů větší koacerváty pohlcovaly menší –> neustále se zvětšovaly –> rozpadaly –> probíhaly v nich složité reakce, kterými vznikaly další organické látky –> vznik rostlinných a živočišných organismů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 VÝVOJ ŽIVÉ HMOTY zkameněliny zkameněliny patří k nejdůležitějším dokladům vývoje organismů patří k nejdůležitějším dokladům vývoje organismů zbytky a otisky organismů zbytky a otisky organismů 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 VODA: VODA: v těle všech živých organismů v těle všech živých organismů jednou z nejdůležitějších látek na Zemi jednou z nejdůležitějších látek na Zemi rozpouští živiny a kyslík rozpouští živiny a kyslík živé organismy se vyvíjely ve vodním prostředí dávných praoceánů živé organismy se vyvíjely ve vodním prostředí dávných praoceánů Probíhají vývojové procesy v mořích a v oceánech i dnes? NE! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 ZMĚNY ATMOSFÉRY BĚHEM VÝVOJE ŽIVOTA A VÝZNAM SLUNCE v prvotní atmosféře chyběl kyslík, který je pro život nezbytný v prvotní atmosféře chyběl kyslík, který je pro život nezbytný přesto dnes existují organismy, které žijí bez přístupu volného kyslíku = kvasné bakterie –> získávají kyslík rozkladem kyslíkatých sloučenin přesto dnes existují organismy, které žijí bez přístupu volného kyslíku = kvasné bakterie –> získávají kyslík rozkladem kyslíkatých sloučenin kvašení = anaerobní proces, kterého se zúčastní mikroorganismy kvašení = anaerobní proces, kterého se zúčastní mikroorganismy např.: máselné kvašení, mléčné kvašení, octové kvašení např.: máselné kvašení, mléčné kvašení, octové kvašení Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 SLUNCE: SLUNCE: v těle zelených rostlin se nachází barvivo chlorofyl v těle zelených rostlin se nachází barvivo chlorofyl chlorofyl umožňuje zachycení světelné sluneční energie a rozvíjení fotosyntézy chlorofyl umožňuje zachycení světelné sluneční energie a rozvíjení fotosyntézyFOTOSYNTÉZA: v těle zelených rostlin se přeměňují anorganické látky (oxid uhličitý a voda) na látky organické (cukry a kyslík) v těle zelených rostlin se přeměňují anorganické látky (oxid uhličitý a voda) na látky organické (cukry a kyslík) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Pamatuj si!!! hydrosféra + atmosféra + sluneční energie umožnily z původně jednoduchých anorganických látek hydrosféra + atmosféra + sluneční energie umožnily vývoj živých organismů z původně jednoduchých anorganických látek mnohé organismy zanikaly, jiné se přizpůsobovaly měnícím se životním podmínkám, zdokonalovaly se a vyvíjely se mnohé organismy zanikaly, jiné se přizpůsobovaly měnícím se životním podmínkám, zdokonalovaly se a vyvíjely se tyto procesy trvaly miliardy let tyto procesy trvaly miliardy let Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Pamatuj si!!! dnes je atmosféra i hydrosféra ohrožována znečišťováním dnes je atmosféra i hydrosféra ohrožována znečišťováním = odpadní látky, ropa (benzín, nafta, olej), umělá hnojiva z luk a polí, kouř z tepelných elektráren, výfukové plyny, smog Co děláte vy a Vaše rodina pro ochranu životního prostředí? Co děláte vy a Vaše rodina pro ochranu životního prostředí? Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Použité obrázky: obr.č. 1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GJ1214b_size_comparison.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GJ1214b_size_comparison.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č. 2 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_in_Brno_- _Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_%28CZE%291.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_in_Brno_- _Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_%28CZE%291.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_in_Brno_- _Nov%C3%BD_L%C3%ADskovec_%28CZE%291.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č. 3 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Galaxy_ obr.č. 3 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Galaxy_http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Galaxy_ Accreting_Material.jpg Creative Commons Attribution 3.0 Unported license obr.č. 4 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-crust-cutaway-english.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth-crust-cutaway-english.svg Commons:GNU Free Documentation License, version 1.2 obr.č. 5 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosfera.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosfera.gif GNU Free Documentation License, Version 1.2 obr.č. 6 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watercycleczechhigh.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č. 7 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalmanitina_proaeva_ obr.č. 7 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalmanitina_proaeva_http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalmanitina_proaeva_ specimens_2.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 Použitá literatura: ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA, JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 807238211X. Str. 8 – 11. JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6. 2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, 2004. ISBN 8072301365. Str. 4 – 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google