Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský. PRAHORY A STAROHORY (časové vymezení) 4,5 mld. 570 mil. 2,6 mld. STAROHORY PRAHORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský. PRAHORY A STAROHORY (časové vymezení) 4,5 mld. 570 mil. 2,6 mld. STAROHORY PRAHORY."— Transkript prezentace:

1 PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský

2 PRAHORY A STAROHORY (časové vymezení) 4,5 mld. 570 mil. 2,6 mld. STAROHORY PRAHORY

3 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj Země Stáří Země je přibližně 4,5 miliardy let Vznikla podobně jako ostatní planety Sluneční soustavy shlukováním mezihvězdné hmoty

4 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj Země Nejprve byla Země žhavým tělesem Když se teplota na povrchu dostatečně snížila, začaly z tuhnoucího magmatu vznikat první horniny první horniny zemská kůra

5 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj atmosféry CO 2, CO, H 2, NH 3, CH 4, SO 2, H 2 S, H 2 O V čem se lišilo složení prvotní atmosféry od dnešního stavu? Prvotní atmosféra vznikla ze sopečných plynů:

6 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj hydrosféry Snižováním teploty na povrchu Země chladla i atmosféra, čímž docházelo ke srážením vodních par. Voda dopadala v podobě mohutných srážek na povrch Země prvotní hydrosféra

7 Vznik a vývoj života Na počátku vývoje Země bylo období bez života. Později se na Zemi objevil život! Teorie vzniku života se liší a jsou předmětem sporů! Hlavní uznávané teorie: 1.ABIOGENEZE – předpokládá, že se život vyvinul náhodně z neživé hmoty. 2.PANSPERMIE – předpokládá zavlečení života na Zemi z vesmíru.

8 Aktuální představa- teorie ABIOGENEZE Podle většinově uznávaných teorií vznikl život před 3,83 miliardami let. Podle většinově uznávaných teorií vznikl život před 3,83 miliardami let.

9 Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například: Zásadních okamžiků při vzniku života je mnoho. Patří mezi ně například: přítomnost biogeních prvků - tzv. prvků života,přítomnost biogeních prvků - tzv. prvků života, vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin,vznik složitých organických látek a zejména aminokyselin - stavebních jednotek bílkovin, vznik selektivní ("polopropustné") membrány,vznik selektivní ("polopropustné") membrány, vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace).vznik molekuly dědičnosti DNA - deoxyribonukleové kyseliny - reprodukční molekuly schopné přenosu genetické informace z mateřské buňky na dceřinou (replikace, transkripce, translace).

10 Stanley L. MillerStanley L. Miller, v roce 1999 se zapsal do historie svým experimentem, jenž prokázal, že aminokyseliny mohou vznikat v poměrně jednoduchých fyzikálních podmínkách z anorganických látek svým experimentem

11 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Nejprve vznikly útvary, v nichž se hromadily organické látky, tzv. koacerváty. Z koacervátů se postupně vyvinuly první buňky. ? Popište s pomocí obrázků v učebnici vznik buněk:

12 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života První vznikly jednodušší nedokonalé buňky, kterým chybí jádro a další organely. Takovéto buňky mají dodnes například baktérie a sinice. Nejstarší zkameněliny

13 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života V průběhu prahor (asi před 1,5 miliardami let) vznikly první dokonalé buňky s jádrem. Mezi takové organismy patřily tehdy hlavně řasy.

14 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Obrovským vynálezem živých organismů v prahorách je FOTOSYNTÉZA. ? Co je to fotosyntéza? Popište jak probíhá: ? Jaký má význam pro život na Zemi?

15 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Fotosyntetizující organismy vytvářely obrovské množství kyslíku, který se postupně uvolňoval do atmosféry. Zvyšování obsahu kyslíku ve vodě a ve vzduchu podnítilo další rozvoj života. Kyslík se také podílel na vzniku ložisek rud. ložisek rud

16 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Některé jednobuněčné organismy začaly časem vytvářet kolonie. Vědci předpokládají, že dalším vývojem kolonií ve starohorách vznikly první mnohobuněčné organismy.

17 PRAHORY A STAROHORY Vznik a vývoj života Ve starohorních mořích nastal velký rozvoj primitivních rostlin a živočichů. Mezi rostlinami vévodily řasy, živočichy zastupovaly pouze druhy beze schránek jako jsou žahavci, houby, předchůdci členovců a měkkýšů. Ukázka zkamenělin

18 PRAHORY A STAROHORY ? Proč byl na počátku život možný pouze ve vodě? Protože v atmosféře chyběl kyslík (O 2 ), nemohla se v té době vytvořit ani ozónová vrstva (O 3 ), která brání průniku ultrafialového záření na povrch Země. Větší dávky UV záření jsou pro živé organismy smrtelné. Vznik a vývoj života

19 PRAHORY A STAROHORY Prahory a starohory v ČR Prahorní horniny se v České republice nevyskytují. (pouze některé u nás nalezené meteority vykazují stáří až 4,5 mld. let) Naproti tomu starohorní horniny jsou u nás hojné. Nejčastěji se ze starohor dochovaly různé přeměněné horniny.

20 PRAHORY A STAROHORY ? Co jsou to přeměněné horniny? ? Jak vznikají? ? Jaké znáte druhy přeměněných hornin? Prahory a starohory v ČR

21 PRAHORY A STAROHORY ? Najděte v geologické mapě hlavní oblasti výskytu přeměněných hornin v ČR: Prahory a starohory v ČR

22 PRAHORY A STAROHORY Moldanubikum Hlavní oblast výskytu starohor v České republice ? Která pohoří jsou tvořena horninami Moldanubika?

23 PRAHORY A STAROHORY Moldanubikum Českomoravská vrchovinaŠumava

24 PRAHORY A STAROHORY Nejstarší organismy Proslulá naleziště nejstarších mikrofosilií se nacházejí v Austrálii a v jižní Africe. Stáří: 3,5 mld. let K typickým zkamenělinám patří i tzv stromatolity.

25 STROMATOLITY Útvary vzniklé fotosyntézou sinic Zajímavost: Původně byly považované za vyhynulé formy života, ale v roce 1933 byly nalezeny živé u břehů Austrálie PRAHORY A STAROHORY

26 Ediacarská fauna Proslulým nalezištěm fauny z konce starohor (600 miliónů let) je Ediacara v Austrálii

27 PRAHORY A STAROHORY Ediacarská fauna Zastoupeni jsou zejména primitivní bezobratlí (pramedúzy, prakorály, mořští červi, primitivní měkkýši)

28 PRAHORY A STAROHORY Nejstarší horniny na Zemi Horniny z období vzniku zemské kůry se bohužel nedochovaly. Nejstarší horniny na Zemi se nacházejí v oblasti Isua na jihozápadním pobřeží Grónska. stáří: 3,85 mld. let

29 PRAHORY A STAROHORY Vznik ložisek železných rud Kyslík uvolňovaný při fotosyntéze oxidoval Fe 2+ rozpuštěné ve vodě, čímž vznikl nerozpustný Fe 2 O 3. Ten se usazoval na dně a vznikla ložiska páskovaných železných rud. Páskované Fe-rudy tvoří 90% všech světových ložisek železa. Poznámka: O 2 se uvolňuje do atmosféry až když je všechno Fe 2+ spotřebováno.

30 Vývoj Země, života a člověka Vznik Země – OBDOBÍ BEZ ŽIVOTA! Země vznikla před 4,6 mld. let pravděpodobně takto: 1. Shlukování mezihvězdné hmoty  její rozžhavení, 2. postupné ochlazování povrchu  tvorba pevných hornin a zesilování zemské kůry, 3. současně se vytvářela prvotní atmosféra CO 2, CO, H 2, NH 3, CH 4, SO 2, H 2 S, H 2 O – bez kyslíku!!! 4. Ochlazování atmosféry vedlo ke vzniku dešťů a prvotní hydrosféry. Zapište si do sešitu!

31 Vznik života: Prahory (před 4,5 – 2,6 mld. let) Hlavní teorie vzniku života: 1. Abiogeneze - Život se vyvinul náhodně z neživé hmoty. 2. Panspermie – život byl Zemi zavlečen z vesmíru. Abiogeneze předpokládá: 1.Vznik organických sloučenin (aminokyselin, bílkovin) 2.Předchůdci buněk (koacerváty)- ohraničené útvary schopné výměny látek 3.První nedokonalé prokaryotní buňky podobné bakteriím - měli už schopnost se dělit a předávat informace( vznik DNA), objevili se před 3 miliardami let v hydrosféře. 4.Vznik Sinic, které fotosyntézou dodávaly do atmosféry kyslík! 5.Koncem prahor se objevují dokonalejší eukaryotní buňky. Zapište si do sešitu!

32 Starohory (před 2,6 mld. – 571 mil. let) Rozvoj bakterií, sinic a jednobuněčných řas Rozvoj bakterií, sinic a jednobuněčných řas Na konci starohor se objevili prvoci a první mnohobuněčné organismy (žahavci, kroužkovci, členovci) Na konci starohor se objevili prvoci a první mnohobuněčné organismy (žahavci, kroužkovci, členovci) Zapište si do sešitu!

33 K O N E C


Stáhnout ppt "PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský. PRAHORY A STAROHORY (časové vymezení) 4,5 mld. 570 mil. 2,6 mld. STAROHORY PRAHORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google