Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a vývoj Země a života. vznik Země vznik vesmíru –teorie velkého třesku –před 15 mld let –silná exploze → uvolnění energie → shlukování drobných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a vývoj Země a života. vznik Země vznik vesmíru –teorie velkého třesku –před 15 mld let –silná exploze → uvolnění energie → shlukování drobných."— Transkript prezentace:

1 Vznik a vývoj Země a života

2 vznik Země vznik vesmíru –teorie velkého třesku –před 15 mld let –silná exploze → uvolnění energie → shlukování drobných částic → otáčející se mračno plynů a prachu → vznik planet a Slunce –střed mračna - radioaktivní změny → Slunce –smršťování a rozpínaní mračna → vznik planet Země: vznik před 4,6 mld let koule roztavené horniny → srážky s meteority → uvolňování plynů a páry → atmosféra → ochlazení → déšť → hydrosféra → život v praoceánu → pedosféra, biosféra

3 geologická období předgeologické období (4,6 – 4 mld) –asi 600 mil let –všechny horniny znovu roztaveny → žádné info prahory (4 – 2,5 mld) –pevná zemská kůra –atmosféra – jiné složení (sopečná erupce) CO 2, H, CH 4, NH 3, He, N, O 2 (velmi málo) –hydrosféra a praoceány → vznik života před 3,8 mld let UV záření a složité fyzikální a chemické děje z anorganických látek vznikají složitější organické látky 3,5 mld let: organismy podobné řasám

4 geologická období starohory (2,5 – 0,5 mld) –pohyby litosférických desek –jednob. organismy – sinice → stromatolity –mnohobuněčné organismy (← kyslík) –první fosilie usazené horniny zbytky organismů (schránka, kostra, stonek, listy) stopy po činnosti organismů vůdčí zkameněliny –stratigrafické hranice –Barrandien (Klonk u Suchomast)

5 geologická období prvohory (0,5 – 0,25 mld) –kambrium, ordovik, silur devon karbon, perm –vrásnění – hercynské – Český masiv –trilobiti, lilijice, hlavonožci, koráli –paryby, ryby –suchozemské rostliny – kapraďorosty –expanze hmyzu a dalších členovců –obojživelníci (krytolebci), plazi (drobní) –největší vymírání –Pangea

6 geologická období druhohory (0,25 mld – 65 mil) –trias, jura, křída –rozpad Pangey, vrásnění (alpínské) –nahosemenné r., počátky krytosemenných r. –plazi – dinosauři, savci, ptáci –hmyz, amoniti, belemniti –plankton → křída –další velké vymírání – meteorit ?

7 geologická období třetihory (65 – 1,8 mil) –paleogén, neogén –vrásnění, sopečná činnost –stepi → býložravci –rozvoj ptáků a savců –předchůdci člověka –doba ledová

8 geologická období čtvrtohory (1,8 mil – současnost) –pleistocén, holocén –zalednění – doby ledové a meziledové –mamuti, srstnatí nosorožci, jeskynní medvědi –rozvoj hominidů

9

10 prahory starohory prvohory druhohory třetihory čtvrtohory


Stáhnout ppt "Vznik a vývoj Země a života. vznik Země vznik vesmíru –teorie velkého třesku –před 15 mld let –silná exploze → uvolnění energie → shlukování drobných."

Podobné prezentace


Reklamy Google