Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEKNI, KAM PATŘÍM Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEKNI, KAM PATŘÍM Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."— Transkript prezentace:

1 ŘEKNI, KAM PATŘÍM Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková

2 Anotace: Soubor se skládá z teoretického příspěvku, který je námětem pro vyučujícího. Představuje scénář výukové hodiny, zahrnuje klíčové kompetence a očekávaný výstup. Žáci mají správně přiřadit jednotlivě popsané období a určit o jaké období(éru) se jedná. Vyučující k dosažení tohoto cíle použije soutěž (hru) v tomto případě nazvanou Řekni, kam patřím. Autor: Jitka Dvořáková Datum vytvoření: duben 2012 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a příroda Obor: přírodopis Tematický okruh: neživá příroda Učivo: geologické éry Očekávaný výstup: žák umí správně začlenit pojmy do jednotlivých geologických ér Speciální vzdělávací potřeby : žádné Klíčová slova: geologické éry Druh učebního materiálu: prezentace, tematická soutěž (hra) Cílová skupina: žák II. stupně – 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 Pravidla hry Vyučuj í c í rozděl í ž á ky na libovolný počet skupin (doporučuji 4 - 5 skupin). Každ á skupina pracuje jako tým.Tým m á za ú kol roztřídit soubor čtyř popsaných období správně přiřadit k jednotlivým geologickým érám. Časový limit pro každou ot á zku jsou 2 minuty. Za spr á vně přiřazené období z í sk á v á skupina 1 bod. Vyhr á v á ta skupina, kter á z í skala nejvy šší počet bodů.

4 alpinské vrásnění – vznik horských pásem Alpy, Karpaty, Himálaj rozpad jednotného kontinentu na severní a jižní část horotvorné děje – vulkanická činnost vznik ložisek hnědého uhlí nebo lingitu mořské zátoky – hromadění odumřelých drobných organismů (základ vzniku ropy a zemního plynu) rozšíření krytosemenných rostlin rozmanitost hmyzu četné skupiny savců a ptáků usazeniny – nálezy kostí, patrně předchůdce člověka vyhynutí amonitů a velkých plazů období před 65,5 – 2 miliony let Řekni, kam patřím?

5 doba trvání éry 291 milionů let zahrnuje 6 period (4 starší, 2 mladší) toto období začalo na konci doby ledové vznikla Pangea vznik vápence českého a moravského krasu Hercynské vrásnění vývoj obratlovců až k plazům rostliny a houby již na pevnině vývoj nahosemenných rostlin vyhynuli trilobiti Řekni, kam patřím?

6 sušší teplé podnebí později vlhké zahrnuje tři periody začalo před 251 miliony let rozpad Pangey, základ současným pevninským deskám éra dvou hromadných vymírání – (klimatické změny, soutěžení mezi organismy, sopečná činnost, dopad asteroidu na Zemi) vývoj jehličnanů vývoj krytosemenných rostlin flora podíl na vzniku hnědého uhlí věk plazů Řekni, kam patřím?

7 trvání přibližně 2,5 milionů let období zahrnuje paleolit, mezolit, neolit pokračování aplinského vrásnění poklesy teplot rozšíření pevninských ledovců v našich oblastech vzhled tajgy a tundry vývojově nejdůležitější savci dozvuky sopečné činnosti žili mamuti, koně a jeskynní medvědi pokračování vývoje člověka a primátů ústup hlavonožců rozvoj ptáků a mlžů Řekni, kam patřím?

8 Správné odpovědi 1./ prvním obdobím jsou TŘETIHORY 2./ druhým obdobím jsou PRVOHORY 3./ třetím obdobím jsou DRUHOHORY 4./ čtvrtým obdobím jsou ČTVRTOHORY


Stáhnout ppt "ŘEKNI, KAM PATŘÍM Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google