Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geologické éry ve vývoji Země autor: David Hainall.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geologické éry ve vývoji Země autor: David Hainall."— Transkript prezentace:

1 Geologické éry ve vývoji Země autor: David Hainall

2 O čem bude řeč … Hadaikum Starohory Prahory Prvohory Druhohory Kenozoikum – třetihory a čtvrtohory 4,6 miliardy let3,8 miliardy let 2,5 miliardy let 542 milionů let 251 miliónů let 65,5 miliónů let 65,5 – 2,5 mil. let2,5 mil.

3 Hadaikum • Nejstarší období ve vývoji Země (před 4,6 – 3,8 miliardami let). • Vznik zemské kůry a oceánů. • V raném stádiu byla Země velmi žhavá a vyzařovala do okolního vesmíru mnoho energie. • Později se začala Země ochlazovat a na jejím povrchu vznikaly první kry pevného povrchu. Hadaikum Prahory

4 • Prvotní atmosféra vznikla pravděpodobně z mezihvězdného plynu. • Prvotní atmosféra obsahovala vodík, helium, metan, amoniak atd. • Druhotná atmosféra vznikla před asi 3,9 miliardami let vlivem sopečné činnosti. • Druhotná atmosféra obsahovala vodní páru, dusík, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, metan, amoniak, vodík, kyselinu chlorovodíkovou a jiné plyny.

5 • Nejstarší dochované zbytky původní zemské kůry představují krystaly zirkonů staré asi 4,4 miliardy let. • Existence života není z tohoto období spolehlivě doložena. Hadaikum Prahory

6 • Datovány do doby před 3,8 až 2,5 miliardy let. • Země již zchladla natolik, že se začaly vytvářet nejstarší dodnes dochované horniny. • Vznikala jádra dnešních kontinentů – tzv. kratony. • Z této doby pochází bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry. • Klima bylo velmi horké a vlhké. Hadaikum Prahory Starohory

7 • Vznik života je nejdůležitější událostí tohoto období. • První doklady života (fosilní bakterie a sinice) jsou nalézány v nejstarších známých horninách po celém světě. • Život vznikl v praoceánech. • Neústrojné látky se vody dostaly pravděpodobně s rozsáhlými dešti¨. Vlivem ultrafialového záření došlo k jejich přeměně na látky ústrojné.

8 • Ústrojné látky se postupně shlukovaly ve složitější útvary – koacerváty (předchůdce buněk). • Z koacervátů vznikly první nedokonalé buňky, které z okolního prostředí přijímaly jako zdroj energie ústrojné látky. • Později vznikly první dokonalé buňky s jádrem. • Dalším stupněm vývoje byl vznik buněk provádějící fotosyntézu a tím došlo k uvolňování kyslíku do ovzduší a změně složení atmosféry. Hadaikum Prahory Starohory

9 • Geologické období datované do doby před 2,5 miliardy let až 542 miliónů let. • Vytvoření prvního známého superkontinentu zvaného Rodinie. • Rozvíjí se velmi jednoduché formy života. • S jistotou lze prohlásit, že existovaly bakterie, sinice a předpokládá se vznik řas. Prahory Starohory Prvohory

10 • Na konci starohor se objevují první mnohobuněčné organizmy – láčkovci, kroužkovci a členovci. • Byla popsána i první červená řasa s pohlavním způsobem rozmnožování (Bangiomorpha pubescens) • Následovaly dvě velmi chladné periody – útlum vývoje života periody. • Populační exploze na začátku prvohor v kambriu. Prahory Starohory Prvohory

11 • Geologické období datované do doby před 542 miliónů let až 251 miliónů let. • Období začalo krátce po rozdělení superkontinetu Rodinia. • Rozpadlé části kontinentu se časem spojily v jiný kontinent zvaný Pangea. Prahory Prvohory Druhohory http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asaphiscu swheelerii.jpg (30. 10. 2010)

12 • Zahrnuje celkem 6 period – kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm. • Plný rozvoj života – důkazy = zkameněliny. • Věda o zkamenělinách = paleontologie. • Vznik zkamenělin: zbytky uhynulých organizmů (schránky) zůstaly v usazeninách a později byly překryty dalšími sedimenty a zpevněny http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dalmanites_lim ulurus_trilobite_silurian.jpg (30. 10. 2010)

13 • Pro určení stáří geologických vrstev se nejlépe hodí tzv. vůdčí zkameněliny (zbytky organizmů typických pro dané období. • Pro určení přesného stáří se využívají vlastnosti některých prvků – délka rozpadu olova, rubidia, stroncia atd. • Živočišný vývoj je charakteristickým přechodem od složitých suchozemských mlžů po primitivní plazi. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dalmanites_lim ulurus_trilobite_silurian.jpg (30. 10. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greererpeton_ BW.jpg (30. 10. 2010)

14 • Ve starších prvohorách se život vyvíjel pouze ve vodě – mlži, plži, hlavonožci, paryby a ryby, vznik tzv. dvojdyšných ryb – kromě žáber i tzv. plicní vaky). • V další části prvohor (silur) – první suchozemské organizmy. • V karbonu – stromovité kapradiny, přesličky a plavuně (základ pro vznik černého uhlí). http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Permian_fossils.jpg (30. 10. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neuropteris.JP G (30. 10. 2010)

15 • Velké množství hmyzu a v močálech žijících obojživelníků. • V karbonu žili na souši převážně štíři, stonožky, vážky, švábi a kobylky. • Vážky mohly mít rozpětí křídel až 75 cm. • Koncem prvohor se objevily první nahosemenné rostliny a plazi. Prahory Prvohory Druhohory http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dicynodon_BW.jpg (30. 10. 2010) – perm

16 Druhohory • Geologické období datované do doby před 251 miliónů let až 65,5 miliónů let. • Došlo k rozpadu kontinentu Pangea. Litosférické desky se od sebe začaly pomalu od sebe vzdalovat. • Geologicky relativně klidné období. • Na konci druhohor začalo Alpínské vrásnění (v juře – vznik pásemných pohoří). Prvohory Druhohory Třetihory

17 • Mezi významná pohoří, která vznikla při alpínskén vrásnění patří např. Alpy, Karpaty, Himálaje, Kordilery apod. • Během druhohor proběhla dvě hromadná vymírání druhů – konec triasu a konec křídy. • Příčinou vymírání druhů byly pravděpodobně rozsáhlé klimatické změny. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Archaeopteryx- model.jpg (30. 10. 2010)

18 • Během křídy docházelo k bohaté sopečné činnosti a na Zemi dopadl i velký asteroid. • Plný rozvoj nahosemenných rostlin (kapradiny, mechy, přesličky a cikasy a jehličnany). • Flóra druhohor se podílela na vzniku ložisek hnědého uhlí. • Vznik krytosemenných rostlin. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triadobatrachus _BW.jpg (30. 10. 2010) – trias

19 • Kostnaté a chrupavčité ryby se se žraloky staly hlavními dravci oceánů. Objevují se želvy, krokodýli a velcí ještěři = éra velkých ještěrů (voda i souš). • Brachiosaurs, Apatosaurus (tzv. brontosaurus) dosahovali délky 20 m a hmotnosti přes 60 tun – býložravci. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brachiosaurus- brancai_jconway.jpg (30. 10. 2010)

20 • Největší dosud známý živočich – Argentinosaurus (délka asi 33 m, váha 73 tun). • Argentinosaurus žil zhruba před 96 – 94 miliony lety na území dnešní Argentiny. • Délka nalezených kostí: pažní kost – 181 cm, holenní kost – 155 cm, obratle až 1,5 m. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Argentinosaurus_BW.jpg (30. 10. 2010)

21 • Tyranosaurus a Gigantosaurus – největší dravý ještěr všech dob – délka těla až 13,5 m, hmotnost 8 tun. • V polovině druhohor se objevují první ptáci. Prvohory Druhohory Třetihory http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tyrannosaurus-01- ZOO.Dvur.Kralove.jpg (30. 10. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giganotosaurus_AustMus_email.jpg (30. 10. 2010)

22 Třetihory • Jsou součástí poslední a nejmladší geologické éry – tzv. kenozoika. • Toto geologické období je datováno do doby před 65,5 – 2,5 milionů let. • Významné horotvorné procesy (alpínské vrásnění) – vznikaly významná horská pásma (Alpy, Karpaty, hory Malé Asie a Himálaje). Druhohory Třetihory Čtvrtohory

23 • Jednotný kontinent Pangea se rozpadl na severní část (základ Severní Ameriky, Evropy a Asie) a jižní část (základ ostatních kontinentů). • Krytosemenné rostliny dominují nad nahosemennými. • Z krytosemenných rostlin jsou zastoupeny jak jednoděložné rostliny (palmy), tak i rostliny dvouděložné (fíkusy, magnólie, vrby, duby …). http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnolia4023.jpg (30. 10. 2010)

24 • Smůla z borovic dává vzniknout tzv. jantaru. • Druhohorní ještěry vystřídali krokodýli, hadi a zejména pak ptáci a savci. • Objevuje se celá řada předchůdců dnes známých živočichů (např. tapíři, prasata, nosorožci, velbloudi, předchůdci dnešních slonů apod.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Amber.pendants.800pix.050 203.jpg (30. 10. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hyaenodon_Heinrich_Harder.jpeg (30. 10. 2010)

25 • Na konci třetihor se objevují se první předchůdci člověka. • Ramapithecus – zřejmě první opičí předchůdce člověka. Žil před asi 15 miliony lety. • Na rozhranní třetihor a čtvrtohor žil před asi 4 – 2 miliony lety Australopithecus. Druhohory Třetihory Čtvrtohory Zdroj: http://media.photobucket.com/image/australopithecus/me galithor/0490560541240540570500490490570521.jpg?o= 1 (16. 11. 2009)

26 Čtvrtohory • Jsou součástí poslední a nejmladší geologické éry – tzv. kenozoika. • Trvají asi 2,5 milionu let. • Vývoj organizmů plynule navázal na třetihory. • Největší rozvoj zaznamenávají savci. Třetihory Čtvrtohory

27 • Na území dnešní střední Evropy žili např. mamuti, srstnatí nosorožci, jeleni, šavlozubé kočkovité šelmy, jeskynní lvi, medvědi, koně apod. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lovci_mamutu_mammoth.jpg (30. 10. 2010) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Niedzwiedz_jaskiniowy_pl.jpg (30. 10. 2010)

28 • Střídají se teplá a studená období (doby ledové a meziledové). • Vývoj člověka. Třetihory Čtvrtohory Zdroj: http://media.photobucket.com/image/homo%20sapiens/Wenda79/Cicap/2af5_1_bo.jpg?o=159 (16. 11. 2009)

29 Shrnutí Hadaikum Starohory Prahory Prvohory Druhohory Kenozoikum – třetihory a čtvrtohory 4,6 miliardy let3,8 miliardy let 2,5 miliardy let 542 milionů let 251 miliónů let 65,5 miliónů let 65,5 – 2,5 mil. let2,5 mil.

30 Hadaikum • Vznik zemské kůry a oceánů. • Vznik atmosféry. • Z tohoto období pochází nejstarší dochované zbytky zemské kůry. • Existence života neprokázána.

31 Prahory • Vytváření nejstarších dochovaných hornin. • Z této doby pochází bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry. • Vznik života - první doklady života (fosilní bakterie a sinice) jsou nalézány v nejstarších známých horninách po celém světě.

32 Starohory • Vytvoření prvního známého superkontinentu zvaného Rodinie. • Rozvíjí se velmi jednoduché formy života. • S jistotou lze prohlásit, že existovaly bakterie, sinice a předpokládá se vznik řas. • Na konci starohor se objevují první mnohobuněčné organizmy – láčkovci, kroužkovci a členovci.

33 Prvohory • Období začalo krátce po rozdělení superkontinetu Rodinia. • Rozpadlé části kontinentu se časem spojily v jiný kontinent zvaný Pangea. • Plný rozvoj života – důkazy = zkameněliny (paleontologie). • Živočišný vývoj je charakteristickým přechodem od složitých suchozemských mlžů po primitivní plazi.

34 • Ve starších prvohorách se život vyvíjel pouze ve vodě – mlži, plži, hlavonožci, paryby a ryby, vznik tzv. dvojdyšných ryb – kromě žáber i tzv. plicní vaky). • V další části prvohor (silur) – první suchozemské organizmy. • V karbonu – stromovité kapradiny, přesličky a plavuně (základ pro vznik černého uhlí). • Velké množství hmyzu a v močálech žijících obojživelníků. • Koncem prvohor se objevily první nahosemenné rostliny a plazi.

35 Druhohory • Během druhohor proběhla dvě hromadná vymírání druhů – konec triasu a konec křídy. • Příčinou vymírání druhů byly pravděpodobně rozsáhlé klimatické změny. • Plný rozvoj nahosemenných rostlin (kapradiny, mechy, přesličky a cikasy a jehličnany) – černé uhlí. • Vznik krytosemenných rostlin. • Éra velkých plazů.

36 Třetihory • Významné horotvorné procesy (alpínské vrásnění) – vznikaly významná horská pásma (Alpy, Karpaty, hory Malé Asie a Himálaje). • Krytosemenné rostliny dominují nad nahosemennými. • Smůla z borovic – jantar. • Druhohorní ještěry vystřídali krokodýli, hadi a zejména pak ptáci a savci. • Na konci třetihor se objevují se první předchůdci člověka. •

37 Čtvrtohory • Vývoj organizmů plynule navázal na třetihory. • Největší rozvoj zaznamenávají savci. • Střídají se teplá a studená období (doby ledové a meziledové). • Vývoj člověka.


Stáhnout ppt "Geologické éry ve vývoji Země autor: David Hainall."

Podobné prezentace


Reklamy Google