Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a vývoj Země. Vznik vesmíru  Velký třesk (Big Bang) Z jednoho bodu ○ singularita (nekonečně malý objem, nekonečně velká hustota, teplota, žádné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a vývoj Země. Vznik vesmíru  Velký třesk (Big Bang) Z jednoho bodu ○ singularita (nekonečně malý objem, nekonečně velká hustota, teplota, žádné."— Transkript prezentace:

1 Vznik a vývoj Země

2 Vznik vesmíru  Velký třesk (Big Bang) Z jednoho bodu ○ singularita (nekonečně malý objem, nekonečně velká hustota, teplota, žádné fyz. parametry) Vznikly zákony fyziky, čas, prostor,… Z energie se postupně vytvořili: ○ Fotony ○ Kvarky ○ Elektrony 1. vteřina ○ Protony, neutrony ○ Atomy (H) ○ Ostatní prvky – jaderná fůze – slunce Následně nastalo ochlazování a rozpínání 13,5 miliardy let

3

4 Vznik planetárního systému 4,6 miliardy let  Shlukování prachu a plynu  Vnik protoplynného mraku  Hustý střed o veliké hmotnosti  Zvyšování tlaku a teploty ve středu mraku  Termonukleární reakce  Vznik Hvězdy  Shlukování zbylých částeček a kusů hmoty  Vznikly Planetesimály (objekty o velikosti jednotek km – zárodky planet)  Postupné, zvetšování těchto zárodků  Vznik Planet

5 Stavba Země

6  Zemské jádro – převážně těžké kovy, 2890–6370 km Vnitřní – pevné (4700 °C ), 1,7% hm.Země Vnější – tekuté, 30,8% hm.Země, el.vodivé -> vytváří elektrické a magnetické pole země (ochranný štít před kosmickým zářením),

7 Stavba Země  Plášť – převážně těžké minerály, 2890-60km Spodní plášť – 49,2%hm.Z, Si, Mng, O Svrchní plášt – 10,3%hm.Z, Astenosféra – 7,5%hm.Z, 60-250km, plastická ○ Vrstva, která umožňuje pohyb litosférických desek  Kůra – 50–0km Pevninská - 0,347 %hm.Z, 6-50km Oceánská - 0,099 %hm.Z, 6-8km

8 Stavba Země  Litosféra Tvořena zemskou kůrou a nejsvrchnější částí pláště, 70- 100km Litosférické desky (oceánské, pevninské) ○ Plavou na plastické vrstvě zemského pláště – astenosféře -> Přetváření Země ○ Přibližování Podsouvání desek - (subdukce) Zpříčení desek - horotvorný proces (orogeneze) - > zemětřesení ○ Oddalování – vznik nové kůry

9 Pohyb litosférických desek

10 Formování Země

11 Litosférické desky

12 Stavba Země  Hydrosféra – vodní obal Země Voda tvoří 71% Země  Atmosféra – plynný obal Země Troposféra -> stratosféra -> mezosféra -> termosféra -> exosféra ○ Hustota s rostoucí výškou klesá

13 Vývoj Země  Prahory, starohory (prekambrium)  Prvohory (paleozoikum)  Druhohory (mezozoikum)  Třetihory (terciér)  Čtvrtohory (kvartér)

14 Prahory, starohory (prekambrium)  88% stáří Země  Výrazná vulkanická činnost Neustálé pronikání magmatu na povrch, vysoká teplota (rozpad radioaktivních prvků) ○ Vznik horstva  Vznik prokaryotních buněk (bakterie) Nejstarší organismus, jednodušší stavba než u eukaryotních buněk (živočichové, rostliny,…) (4,6 mld. - 545 mil. let)

15 Prahory, starohory (prekambrium)  Vznik fotosyntetizujících organismů (3 mld. let) Modro-zelené řasy -> stromatolity Fotosyntéza – biochemický proces  Vznik eukaryotních buněk (1,4 mld let)  Mnohobuněčné organismy (1 mld. let)  Mikroorganismy s měkkým tělem (680 mil. let) (4,6 mld. - 545 mil. let)

16 Prvohory (paleozoikum)  Kambrium (545 - 500 mil. let) Jediný kontinent – Gondwana Trilobiti – 60% živočichů Plži, mlži, první hlavonožci  Ordovik (500 - 435 mil. let) Z počátku teplé kontinentální klima Korály, hvězdice, ramenonožci, členovci, první obratlovci, houby,… Na konci velké zalednění ○ Obrovské vymírání většiny živočichů  Silur (435-415 mil. let) Superkontinent Euroamerika Další rozvoj již existujících mořských organismů

17 Prvohory (paleozoikum)  Devon (415-365 mil. let) Moderní ryby Suchozemské rostliny První obojživelnící  Karbon (365-300 mil. let) Gondwana se sráží s Amerikou a Evropou Rozvoj hmyzu První plazi Rozvoj rostlin (první jehličnaté stromy)  Perm (300-245 mil.) Vymírání trilobitů a dalších druhů Vznik motýlů, rozvoj obratlovců

18 Druhohory (mezozoikum)  Trias (245 - 205 mil. let) Rozpad superkontinentu Pangea Rozvoj - žraloci, želvy, plazi – dinosauři  Jura (205 - 135 mil.let) Velké záplavy pevnin Rozvoj dinosaurů (zem), pterosaurů (vzduch), ichthyosaurů (voda) První drobní savci  Křída(145 - 65 mil.let) Rozdrobení kontinentů Vytvoření klimatických pásem První ptáci Ke konci dramatické vymírání dinosaurů, pterosaurů

19 Třetihory (terciér)  Paleogén (65 - 26 mil. let) Bouřlivý nástup savců, ptáků ○ Hlavně koně, chobotnatci, nosorožci, vepři a hroši ○ Většina dnešních stromů a rostlin  Neogén (26 - 1,8 mil. let) Rozdělení kontinentů se blíží současnému stavu Rozvoj prvních primátů rodu Homo ○ Homo Habilis (člověk zručný)

20 Čtvrtohory (kvartér)  1,8 mil. let až dodnes  Střídání dob ledových a meziledových  Další rozmach savců Homo erectus (člověk vzpřímený) Homo sapiens (člověk rozumný) Homo neandrethales Homo sapiens sapiens (moderní člověk)

21 Vývoj člověka


Stáhnout ppt "Vznik a vývoj Země. Vznik vesmíru  Velký třesk (Big Bang) Z jednoho bodu ○ singularita (nekonečně malý objem, nekonečně velká hustota, teplota, žádné."

Podobné prezentace


Reklamy Google