Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám"— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám
tzv. šablony

2 EU peníze středním školám Doba realizace: září 2012 – srpen 2014
SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. získala grant z ESF – operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt s názvem EU peníze středním školám Doba realizace: září 2012 – srpen 2014

3 Obecné informace 300 000 Kč + počet žáků školy x 2 432 Kč
oprávněný žadatel - střední škola se sídlem mimo hl. město Praha výše dotace: Kč + počet žáků školy x Kč v našem případě tedy: = cca Kč doba trvání projektu: maximálně 2 roky zahájení projektu: nejpozději ukončení projektu: nejdéle do

4 Podpořené oblasti Čtenářská gramotnost – ČJL Cizí jazyky – AJ, NJ ICT
Matematika Odborné kompetence – odborné předměty Cíl: zkvalitnění přípravy žáků na státní maturitu

5 Typy šablon Individualizace vzdělávání – skupinová výuka (možno ČJL, AJ, NJ, M, ICT) výstup: zápis odučených hodin v třídní knize Inovace výuky – použití nových forem a metod výuky, vytvoření nových výukových materiálů (možno vše) výstup: sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce (možno i v suplované hodině) a sdílené s ostatními učiteli nebo veřejně publikované, se stručnou metodikou. Ověření musí být evidováno v záznamovém archu (příloha monitorovací zprávy) a v třídní knize

6 ČJL šablona výstup výše dotace 91 968,- 183 936,- I / 1
individualizace výuky 2x 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 91 968,- ,-

7 ČJL: I/1 I / 1 Vytváření koncepce zlepšení čtenářské a informační gramotnosti v rámci celé školy a vytváření skupin žáků, kteří: využívají multimediální učebnu při výuce ČJL výuka skupiny žáků, kterým se věnuje zvláštní podpora při přípravě na maturitní zkoušku z ČJL individuální výuka žáků s SPU Realizace: 64 odučených hodin nově vytvořené skupiny žáků, nového povinného nebo volitelného předmětu se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti v průběhu 2 školních roků oddělená skupinová výuka téhož vyučovacího předmětu nový povinný či volitelný předmět žáci musí být zapsáni ve skupinové výuce nebo novém povinném či novém povinně volitelném předmětu v rozsahu nejméně 32 hodin ročně nebo 1 skupina 32 hodin v průběhu 2 školních roků v případě skupinové výuky je třeba, aby škola měla předem zpracována kritéria pro zařazení žáka do dané skupiny. Kritéria nemohou být formální (vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání). v rámci šablony může být podpořena 1 skupina nebo 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu

8 ČJL: I/1 Finance mohou být použity: plat učitelů
materiální podpora vyučovacího procesu – výukový software, knihy, učebnice a pracovní sešity, slovníky a odborná literatura, audio a video materiály, didaktické pomůcky, materiály pro testování žáků ….

9 Cizí jazyk 54 720,- 109 440,- 53 262,- šablona výstup výše dotace
II / 1 individualizace výuky 2x 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 54 720,- ,- II / 2 inovace výuky 1x 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech 53 262,-

10 Cizí jazyk: II/1 Realizace:
rozdělení vyučovacích hodiny cizích jazyků – dělení žáků do skupin u povinných i volitelných předmětů nad stávající rámec zařazení dalšího volitelného předmětu - konverzace v cizím jazyce, překladatelský seminář, literární seminář aj. zapojení rodilého mluvčího do vyučování

11 Cizí jazyk: II/1 Finance mohou být použity: plat učitele
materiální podpora výuky cizích jazyků –nákup pomůcek: - výukový software - videokamera - audio a video materiály - slovníky, encyklopedie, cizojazyčná literatura - předplatné časopisů na podporu výuky cizích jazyků - Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 15 –19 let

12 Cizí jazyk: II/2 Realizace:
podpora inovativní přípravy pedagogů na výuku výstupy: 2 sady po 32 inovativních vzdělávacích materiálech pro dvě témata, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky 1 sada = 32 vzdělávacích materiálů pro 1 téma

13 Cizí jazyk: II/2 Příklady sad vzdělávacích materiálů:
prezentace přibližující reálie cizích měst, zemí, návazné pracovní listy přípravy a pracovní listy pro 32 vyučovacích hodin konverzace v cizím jazyce - metodika, přípravy a pracovní listy pro 32 vyučovacích hodin pro práci s evropským jazykovým portfoliem žáků ve věku 15 –19 let

14 Cizí jazyk: II/2 Finance mohou být použity: odměna autorovi/autorům
materiální podpora tvorby vzdělávacích sad - materiál - fotoaparát - notebook - software pro tvorbu výukových programů (lze i licence) - videokamera - didaktické pomůcky

15 individualizace výuky
ICT šablona výstup výše dotace III / 1 individualizace výuky 2x 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků, propojení s evaluačním nástrojem Škola21 ,- ,-

16 ICT: III/1 Příklady realizace:
Skupina žáků řeší školní projekt: výsledek = zveřejněná zpráva o projektu, reálné výstupy žáků Skupina žáků se účastní mezinárodního projektu: etwinning, e-learningová řešení, využití blogů, podcasting a dalších aplikací Skupina žáků se vzdělává jinou formou, jsou vytvářeny distanční přístupy žáků ke studiu. Řešení vzdělávání dlouhodobě nepřítomných žáků (individuální studijní plány, dlouhodobá nemoc, pro večerní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání a pro zkrácené studium apod.) Skupina žáků využívá moderní komunikační prostředky (blog,chat) pro podporu individuálních dovedností skupiny žáků

17 ICT: III/1 Finance mohou být použity: plat učitele
materiální podpora výuky výukový software knihy, učebnice a pracovní sešity slovníky a odborná literatura audio a video materiály didaktické pomůcky materiály pro testování žáků hardware (PC, notebook, interaktivní tabule...)

18 matematika šablona výstup výše dotace 57 280,- 114 560,- IV / 1
individualizace výuky 2x 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 57 280,- ,-

19 matematika: IV/1 Realizace:
soustředěná podpora skupině žáků s hlubším zájmem o obor vzdělávání, která zpracovává v rámci odborného předmětu vlastní ročníkovou práci, která integruje poznatky matematiky v odborném vzdělávání výuka nového volitelného předmětu pro skupinu žáků se zájmem o matematiku (matematický klub) výuka skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří za podpory asistenta pedagoga nebo druhého pedagoga zlepšují své individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti

20 matematika: IV/1 Finance mohou být použity: plat učitele / učitelů
materiální podpora vyučovacího procesu – výukový software, knihy, učebnice a pracovní sešity, slovníky a odborná literatura, audio a video materiály, didaktické pomůcky, materiály pro testování žáků ….

21 odborné předměty 45 830, - 91 660,- šablona výše dotace výstup V / 2
inovace výuky 2x 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech v odborném vzdělávání 45 830, - 91 660,-

22 odborné předměty: V/2 Realizace:
2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti ve výuce, které budou ověřeny v rámci běžné výuky rozvoj odborných kompetencí ve středním odborném vzdělávání možno propojit s rozvojem v oblasti všeobecně vzdělávací DUMy a další: - nový / inovovaný učební text k odborným tématům (tedy i skripta s připojením pracovních listů pro přímou účast žáků) - přípravy a/nebo pracovní list pro praktické vyučování - popis postupu pro praktické vyučování - metodika, příprava anebo pracovní list pro výuku odborných předmětů - příprava a pracovní list pro odborné vzdělávání žáků s SPU - příprava a pracovní list pro vedení a přípravu žáků pro studentské odborné projekty, k soutěžím odborných dovedností, ke SOČ - přípravy a pracovní listy pro žáky v oblasti BOZP - prezentace témat s úlohami pro přímou práci žáků

23 odborné předměty: V/2 Finance mohou být použity:
odměna autorovi/autorům materiální podpora tvorby vzdělávacích sad - materiál - fotoaparát - notebook - software pro tvorbu výukových programů (lze i licence) - videokamera - didaktické pomůcky

24


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google