Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora v rámci EU 1. února 2006, Praha seminář pro příjemce Phare 2003 RLZ Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora v rámci EU 1. února 2006, Praha seminář pro příjemce Phare 2003 RLZ Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací fond."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora v rámci EU 1. února 2006, Praha seminář pro příjemce Phare 2003 RLZ Ing. Jarmila Modrá modra@nvf.cz Národní vzdělávací fond

2 Obsah prezentace 1. Co je veřejná podpora 2. Způsoby užití veřejných prostředků 3. Využití skupinových výjimek 4. Využití pravidla de minimis 5. Rozsah využití VP v Phare 2003 RLZ 6. Povinnosti příjemce veřejné podpory 7. Příklady

3 Vymezení - Smlouva o EHS - čl. 87 Obecný zákaz podpory z veškerých veřejných zdrojů Slučitelnost veřejné podpory se společným trhem Platnost do konce roku 2006, pravděpodobně bude prodloužena Posuzování slučitelnosti - Evropská komise - Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html Role ÚOHS - poradenství, spolupráce s EK, evidence podpor v ČR, kontrola Veřejná podpora v EU

4 Horizontální podpora - ( Nařízení 994/1998) Podpora dle pravidla de minimis - (Nařízení 69/2001) Podpora jednomu příjemci do 100 000 €/ 3 roky Není považováno za veřejnou podporu Nemusí být notifikováno Evropské komisi Použití skupinových výjimek Oblasti úpravy - vzdělávání (Nařízení 68/2001) - zaměstnanost (Nařízení 2204/2002) - podpora MSP (Nařízení 70/2001) a v jeho rámci podpora výzkumu a vývoje (Nařízení 364/2004) Nemusí být notifikováno Evropské komisi Individuální podpora (Nařízení 659/1999, 794/2004) Musí být notifikována Evropské komisi a realizována pouze na základě jejího schválení Způsoby užití veřejných prostředků

5 Název regionu Intenzita veřejné podpory soudržnosti NUTS II (v % z nákladů) 2000–2006 2007-2013 Moravskoslezsko5040 Střední Čechy5040 Severozápad4940 Střední Morava4940 Severovýchod4840 Jihovýchod4840 Jihozápad4630 Praha20 0 Regionální mapa intenzity veřejné podpory

6 Doporučení EK 361/2003, zpřesňující definici z přílohy Nařízení 70/2001 Podnik - subjekt vykazující ekonomickou činnost, bez ohledu na právní formu Střední podnik, malý podnik, mikropodnik Počet zaměstnanců - do 250 zaměstnanců (resp. 50, 10) Finanční hranice - roční obrat do 50 mil. € (resp. 10, 2) Druhy podniků - samostatné, partnerské, propojené Definice malých a středních podniků

7 Vzdělávání (Nařízení 68/2001) obecné a specifické vzdělávání znevýhodnění pracovníci oprávněné náklady na vzdělávání Využití skupinových výjimek - vzdělávání

8 Obecné vzdělávání - výuka, která se nevztahuje pouze nebo zásadně k budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu, poskytuje přenositelné kvalifikace, je organizováno pro více podniků, je certifikováno pověřenými institucemi Specifické vzdělávání - výuka, která se zásadně k budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu, jeho výstupy jsou těžko nepřenositelné do jiné organizace, není ukončeno obecně platnými certifikáty Obecné a specifické vzdělávání

9 Znevýhodnění pracovníci osoba do 25 let, před získáním 1. zaměstnání osoby s vážným fyzickým, mentálním, psychickým postižením, které jsou schopny pracovat migrující pracovník, který se usadil a pracuje v zemi Společenství a potřebuje profesní a/nebo jazykové vzdělání osoba, která přerušila svoji práci na období delší než 3 roky, v prvních 6 měsících zaměstnání osoba starší 45 let, která nemá dokončeno střední vzdělání nebo jeho ekvivalent původně dlouhodobě nezaměstnaná osoba, v prvních 6 měsících zaměstnání Znevýhodnění pracovníci

10 Náklady - osobní náklady školitele - odměna - cestovní výdaje školitele a školených - ostatní běžné výdaje, jako jsou materiál, vybavení - opotřebení nástrojů a zařízení - poradenské a konzultační služby, týkající se projektu vzdělávání - osobní výdaje školených až do výše součtu předchozích položek pouze za skutečně strávené hodiny na školení Ne více než 1 mil.€ pro 1 podnik Ne tvorba vzdělávacího programu pro ziskovou firmu Náklady na vzdělávání

11 Zaměstnanost (Nařízení 2204/2002) Tvorba pracovních míst - podpora dle regionální mapy, pro MSP + 15% mzdových nákladů vynaložených v průběhu 2 let pracovní místo musí být zachováno 3 (resp.2 roky MSP) pracovní smlouva musí být na dobu neurčitou kontroluje ÚP Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků 50% (resp. 60% MPS) ročních mzdových nákladů Dodatečné náklady na zaměstnávání zdravotně postižených - až do 100% na vyrovnání produktivity Využití skupinových výjimek - zaměstnanost

12 zahrnuje veškerou nespecifickou podporu v posledních 3 letech u 1 subjektu nezahrnuje podporu poskytnout dle blokových výjimek podporu poskytnutou dle individuálních výjimek výpočet příjmy 1 subjektu ze ziskového, které nelze zahrnout pod blokovou výjimkou do nákladů administrace projektu odhad před zahájením projektu zpřesnění po skončení projektu prohlášení pro poskytovatele grantu před zahájením projektu Využití pravidla de minimis

13 Phare 2003 - výzva I/2004 Opatření 1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Vzdělávací projekty - rozhodnutí UOHS Vytváření pracovních míst - rozhodnutí UOHS Zaměstnávání zdravotně postižených - oznámení EK Podpora dle de minimis - zodpovědnost příjemce Rozsah použití VP ve Phare 2003

14 postupuje v souladu s pravidly, stanovenými poskytovatelem veřejné podpory využívá veřejnou podporu v souladu se smlouvou s poskytovatelem podpory/rozhodnutí o dotaci - Příručka kap.17 podává včasné a pravdivé informace o již udělených veřejných podporách - pro pravidlo de minimis poskytuje součinnost při případných kontrolách (až 10 let) vrací neoprávněně užité prostředky, včetně úroků, na základě pravomocného rozhodnutí Povinnosti příjemce veřejné podpory

15 Kalkulace nákladů na školení Pronájem vzdělávacích prostor včetně techniky, tištěné materiály, občerstvení pro účastníky školení, mzdové náklady lektorů, cestovné lektorů, cestovné účastníků Celková cena školení 29 000 CZK Typ školení – obecný kurz Počet účastníků: 27 (15 MSP, 7 velký podnik, 5 nezaměstnaní) Náklady na jednoho účastníka: 1074 CZK Finanční spoluúčast příjemce podpory Malý a střední podnik maximální míra veřejné podpory - 80%. ( 0,8 x 1074 = 859,20 CZK) MSP musí na každého účastníka doplatit 214,80 CZK Cena pro 15 účastníků 15 x 1 074 = 16 110 CZK Z veřejných zdrojů možno žádat15 x 859,20 = 12 888 CZK Spoluúčast MSP 15 x 214,80 = 3 222 CZK Velký podnik maximální míra veřejné podpory na jednoho účastníka 60% ( 0,6 x 1074 = 644,40 CZK). Velký podnik musí na každého účastníka doplatit 429,60 CZK Cena pro 7 účastníků 7 x 1074 = 7 518 CZK Z veřejných zdrojů možno žádat7 x 644,40 = 4 510,80 CZK Spoluúčast velkého podniku 7 x 429,60 = 3 007,20 CZK Nezaměstnaní Pro nezaměstnané jsou náklady hrazeny 100%. Cena pro 5 účastníků 5 x 1074 = 5 370 CZK Celkové soukromé spolufinancování – 6 229,20 CZK ( 195 EUR) Příspěvek z veřejných zdrojů – 22 768,80 CZK ( 712 EUR) Příklad 1 - vzdělávání

16 Zadání: Vytvoření jednoho pracovního místa v MSP, Moravskoslezský region Mzdové náklady na pracovníka - 600 EUR Výpočet maximální míry VP, která může být poskytnuta podniku za dobu následných 2 let: 24 x 600 = 14 400 EUR Maximální míra veřejné podpory - 65% z celkové hodnoty mzdových nákladů ( za dobu 2 let – 9 360 EUR ( 0,65 x 14 400=9 360 EUR). Výpočet maximálního příspěvku z Phare 2003 (až do výše 300 EUR /měs) na mzdové náklady nově vytvořeného pracovního místa Délka projektu – 15 měsíců 15 * 300 = 4 500 EUR Celkové náklady za 15 měsíců ( 4 500 EUR) nepřesahují maximální hranici míry veřejné podpory 9 360 EUR  příspěvek z Phare 2003 může být 300 EUR/měs. Příklad 2 - zaměstnávání

17 Příklad 3 - nespecifická podpora

18 http://www.nvf.cz/phare/grant2003.htm Dostupné informace


Stáhnout ppt "Veřejná podpora v rámci EU 1. února 2006, Praha seminář pro příjemce Phare 2003 RLZ Ing. Jarmila Modrá Národní vzdělávací fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google