Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."— Transkript prezentace:

1 FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti

2 „ Aktivity Fondu soudržnosti, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezského kraje“ Ostravice, hotel Montér „Fond soudržnosti jako nástroj politiky soudržnosti v letech a koordinace politiky soudržnosti v budoucím programovacím období“

3 Předvstupní nástroj ISPA určen pro: kandidátské státy od roku 2000 do okamžiku vstupu do EU, realizace do roku 2006 zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech životního prostředí a dopravy (celkové náklady minimálně 5 mil. EUR) České republice se podařilo v letech 2000 – 2003 získat 411,3 mil. EUR (na projekty s celkovými náklady 889,2 mil. EUR)

4 Fond soudržnosti (Kohezní fond) zřízen: nařízením Rady č. 1164/94 jako doplňkový fond (nikoliv strukturální) k posílení hospodářské a sociální soudržnosti určen pro: země s nižším HDP než 90% průměru EU k umožnění jejich účasti v hospodářské a měnové unii (viz. Řecko, Irsko, Španělsko, Portugalsko) zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech ŽP a dopravy (celkové náklady minimálně 10 mil. EUR) skupiny projektů, fáze jednoho projektu, technicky a finančně nezávislé vyloučeno: financování jednoho projektu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

5 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 282,7 MEUR (9,76%), max. 355,8 MEUR (12,28%), stř. hodnota 319,2 MEUR (11,02%) r. 2005: min. 237,2 MEUR, max. 298,4 MEUR, stř. hodnota 267,8 MEUR r. 2006: min. 317,3 MEUR, max. 399,2 MEUR, stř. hodnota 358,3 MEUR Celkem: min. 837,2 MEUR, max MEUR, stř. hodnota 945,3 MEUR

6 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Výše pomoci Společenství poskytované FS může činit nejvýše % veřejných či rovnocenných výdajů, včetně výdajů subjektů, jejichž činnosti probíhají v takovém správním nebo právním rámci, na základě čehož mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu činnosti, která má být provedena. Jestliže je pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, je stanoven objem výdajů, z něhož se vychází při výpočtu pomoci z fondu s přihlédnutím k zisku, který projekt původcům projektu přináší.

7 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Prostředky poskytnuté ČR do Fondu soudržnosti v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 152,2 MEUR, max. 191,6 MEUR, stř. hodnota 171,9 MEUR r. 2005: min. 127,7 MEUR, max. 160,7 MEUR, stř, hodnota 144,2 MEUR r. 2006: min. 170,9 MEUR, max. 215 MEUR, stř. hodnota 192,9 MEUR Celkem 2004 – 2006: min. 450,8 MEUR, max. 567,2 MEUR, stř. hodnota 509 MEUR

8 Fond soudržnosti (Kohezní Fond) dokumenty důležité pro implementaci Fondu soudržnosti v České republice (www.strukturalni-fondy.cz): Usnesení vlády č. 102/2002, 125/2004 Strategické dokumenty: Strategie FS - implementační systém Národní strategie FS pro dopravu Národní strategie FS pro ŽP Příručka Fondu soudržnosti Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Operační manuál Fondu soudržnosti Manuály pracovních postupů řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů, realizačních orgánů

9 Fond soudržnosti (Kohezní fond) systém realizace Fondu soudržnosti v ČR: žadatel: ŘSD a SŽDC (dopravní projekty); obce, města, vodárenské společnosti vlastněné obcemi, sdružení měst a obcí (projekty ŽP) realizační orgány: ŘSD a SŽDC (doprava); SFŽP ČR (ŽP) zprostředkující subjekty: MD (oddělení implementace fondů EU), MŽP (odbor integrovaného financování) řídící orgán: MMR- usn. vl. 102/2002 (odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti)

10 Fond soudržnosti (Kohezní fond) systém realizace Fondu soudržnosti v ČR: Pracovní skupiny: doprava, životní prostředí (krajské pracovní skupiny) Meziresortní Řídící výbor Fondu soudržnosti Monitorovací výbor: zástupci řídícího orgánu, realizačních orgánů, zprostředkujících orgánů, příjemce podpory, realizátorů akce

11 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti životního prostředí je vyčleněna částka €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů: Karviná - rozšíření kanalizace € Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy € Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt € Příbram - úprava čističky odpadních vod € Plzeň - doplnění vodohospodářské infrastruktury města € Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje € Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze € Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy € Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun € Klatovy - čisté město €

12 Fond soudržnosti (Kohezní fond Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka €. Tato částka bude rozdělena mezi 4 následující projekty: Dálnice D1 - úsek Kroměříž východ - Kroměříž západ € Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov € Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec € Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě €

13 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro oblast technické pomoci vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti technické pomoci je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka €. Tato částka bude je přidělena jedinému projektu: Technická pomoc Řídícímu orgánu FS € Projekty FS 2004 celkem: eur Kč (tj. při kursu Kč/eur )

14 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti životního prostředí je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů: Střední Pomoraví – výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV – EUR Čistá horní Úpa EUR Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy EUR Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec EUR Labe-Loučná (CCI 2005CZ16CPE006) - K(2005) EUR Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích EUR Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizování odpadních vod EUR Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko EUR Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov EUR Zlepšení kvality vody v řece Cidlině a jejích přítocích EUR.

15 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka €. Tato částka bude přidělena 1 projektu: Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro EUR Projekty FS 2005 celkem: EUR Kč (tj. při kursu Kč/eur )

16 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2007 – 2013 (podle původního, dosud neschváleného rozpočtu EU) Každoroční příjmy z evropských fondů určené pro Českou republiku při střední hodnotě cca 110 mld Kč (při kurzu 1€/ 29,20 Kč) Z toho každoročně pro Fond soudržnosti cca 1/3, tj. 36,6 mld Kč Celkem: každoročně pro FS téměř 4x více než za období

17 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Kontakt: tel.: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google