Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."— Transkript prezentace:

1 FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti

2 „ Aktivity Fondu soudržnosti, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezského kraje“ 16. 3. 2006 Ostravice, hotel Montér „Fond soudržnosti jako nástroj politiky soudržnosti v letech 2004-6 a koordinace politiky soudržnosti v budoucím programovacím období“

3 Předvstupní nástroj ISPA určen pro: kandidátské státy od roku 2000 do okamžiku vstupu do EU, realizace do roku 2006 zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech životního prostředí a dopravy (celkové náklady minimálně 5 mil. EUR) České republice se podařilo v letech 2000 – 2003 získat 411,3 mil. EUR (na projekty s celkovými náklady 889,2 mil. EUR)

4 Fond soudržnosti (Kohezní fond) zřízen: nařízením Rady č. 1164/94 jako doplňkový fond (nikoliv strukturální) k posílení hospodářské a sociální soudržnosti určen pro: země s nižším HDP než 90% průměru EU k umožnění jejich účasti v hospodářské a měnové unii (viz. Řecko, Irsko, Španělsko, Portugalsko) zaměřen na: velké infrastrukturní projekty v oblastech ŽP a dopravy (celkové náklady minimálně 10 mil. EUR) skupiny projektů, fáze jednoho projektu, technicky a finančně nezávislé vyloučeno: financování jednoho projektu ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

5 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 282,7 MEUR (9,76%), max. 355,8 MEUR (12,28%), stř. hodnota 319,2 MEUR (11,02%) r. 2005: min. 237,2 MEUR, max. 298,4 MEUR, stř. hodnota 267,8 MEUR r. 2006: min. 317,3 MEUR, max. 399,2 MEUR, stř. hodnota 358,3 MEUR Celkem: min. 837,2 MEUR, max. 1 053 MEUR, stř. hodnota 945,3 MEUR

6 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Výše pomoci Společenství poskytované FS může činit nejvýše 80 - 85 % veřejných či rovnocenných výdajů, včetně výdajů subjektů, jejichž činnosti probíhají v takovém správním nebo právním rámci, na základě čehož mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu činnosti, která má být provedena. Jestliže je pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, je stanoven objem výdajů, z něhož se vychází při výpočtu pomoci z fondu s přihlédnutím k zisku, který projekt původcům projektu přináší.

7 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Prostředky poskytnuté ČR do Fondu soudržnosti v letech 2004 – 2006: r. 2004: min. 152,2 MEUR, max. 191,6 MEUR, stř. hodnota 171,9 MEUR r. 2005: min. 127,7 MEUR, max. 160,7 MEUR, stř, hodnota 144,2 MEUR r. 2006: min. 170,9 MEUR, max. 215 MEUR, stř. hodnota 192,9 MEUR Celkem 2004 – 2006: min. 450,8 MEUR, max. 567,2 MEUR, stř. hodnota 509 MEUR

8 Fond soudržnosti (Kohezní Fond) dokumenty důležité pro implementaci Fondu soudržnosti v České republice (www.strukturalni-fondy.cz): Usnesení vlády č. 102/2002, 125/2004 Strategické dokumenty: Strategie FS - implementační systém Národní strategie FS pro dopravu Národní strategie FS pro ŽP Příručka Fondu soudržnosti Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Operační manuál Fondu soudržnosti Manuály pracovních postupů řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů, realizačních orgánů

9 Fond soudržnosti (Kohezní fond) systém realizace Fondu soudržnosti v ČR: žadatel: ŘSD a SŽDC (dopravní projekty); obce, města, vodárenské společnosti vlastněné obcemi, sdružení měst a obcí (projekty ŽP) realizační orgány: ŘSD a SŽDC (doprava); SFŽP ČR (ŽP) zprostředkující subjekty: MD (oddělení implementace fondů EU), MŽP (odbor integrovaného financování) řídící orgán: MMR- usn. vl. 102/2002 (odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti)

10 Fond soudržnosti (Kohezní fond) systém realizace Fondu soudržnosti v ČR: Pracovní skupiny: doprava, životní prostředí (krajské pracovní skupiny) Meziresortní Řídící výbor Fondu soudržnosti Monitorovací výbor: zástupci řídícího orgánu, realizačních orgánů, zprostředkujících orgánů, příjemce podpory, realizátorů akce

11 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti životního prostředí je vyčleněna částka 178 897 862 €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů: Karviná - rozšíření kanalizace - 17 649 600 € Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - 18 120 750 € Karlovy Vary - regionální vodohospodářský projekt - 6 363 483 € Příbram - úprava čističky odpadních vod - 6 345 980 € Plzeň - doplnění vodohospodářské infrastruktury města - 39 090 000 € Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - 37 350 410 € Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - 1. fáze - 15 623 250 € Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - 20 733 840 € Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun - 8 046 649 € Klatovy - čisté město - 9 573 900 €

12 Fond soudržnosti (Kohezní fond Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka 279 551 030 €. Tato částka bude rozdělena mezi 4 následující projekty: Dálnice D1 - úsek 0134.3 Kroměříž východ - Kroměříž západ - 39 107 320 € Rychlostní komunikace R48 Dobrá - Tošanovice - Žukov, 2. etapa Tošanovice - Žukov - 37 062 160 € Obchvat Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec - 103 233 300 € Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě - 100 148 250 €

13 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro oblast technické pomoci vydaná v roce 2004: Na projekty z oblasti technické pomoci je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka 464 100 €. Tato částka bude je přidělena jedinému projektu: Technická pomoc Řídícímu orgánu FS - 464 100 € Projekty FS 2004 celkem: 458 912 992 eur 13 980 784 301 Kč (tj. při kursu Kč/eur 30.465)

14 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro sektor životního prostředí vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti životního prostředí je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka 99 648 217 €. Tato částka bude rozdělena mezi 10 následujících projektů: Střední Pomoraví – výstavba a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV – 17 732 842 EUR Čistá horní Úpa - 10 633 890 EUR Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy - 7 547 701 EUR Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec- 15 862 195 EUR Labe-Loučná (CCI 2005CZ16CPE006) - K(2005)5717- 12 511 594 EUR Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích- 11 977 746 EUR Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizování odpadních vod- 12 304 604 EUR Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko- 9 658 948 EUR Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov- 12 820 291 EUR Zlepšení kvality vody v řece Cidlině a jejích přítocích - 11 100 000 EUR.

15 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Rozhodnutí Komise pro oblast dopravy vydaná v roce 2005: Na projekty z oblasti dopravy je z Fondu soudržnosti vyčleněna částka 79 400 000 €. Tato částka bude přidělena 1 projektu: Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro - 79 400 000 EUR Projekty FS 2005 celkem: 201 549 671 EUR 6 140 210 727 Kč (tj. při kursu Kč/eur 30.465)

16 Fond soudržnosti (Kohezní fond) Alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti pro ČR v letech 2007 – 2013 (podle původního, dosud neschváleného rozpočtu EU) Každoroční příjmy z evropských fondů určené pro Českou republiku při střední hodnotě cca 110 mld Kč (při kurzu 1€/ 29,20 Kč) Z toho každoročně pro Fond soudržnosti cca 1/3, tj. 36,6 mld Kč Celkem: každoročně pro FS téměř 4x více než za období 2004 - 2006

17 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Kontakt: bucrad@mmr.czbucrad@mmr.cz tel.: +420 224 861 671 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google