Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová arteriální hypertenze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová arteriální hypertenze"— Transkript prezentace:

1 Systémová arteriální hypertenze
MUDr. D. Kačaras Systémová arteriální hypertenze

2 Animace systémové hypertenze –eng.

3 Systémová arteriální HN
Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu. Tyto choroby postihující oběhovou soustavu patří k nejčastějším příčinám úmrtí v průmyslových zemích. V ČR v roce 2004 ze všech úmrtí připadalo na choroby kardiovaskulární soustavy 51,4 %. Tlak v cévním řečišti a v jednotlivých srdečních oddílech je závislý na síle srdečních stahů, rezistenci (odporu) cévního řečiště a aktuálním krevním volumu (objemu). Pokud je krevní tlak dlouhodobě (chronicky) zvýšený, vede to postupně k poškození cév a následným nemocem, které mohou postihnout celý organismus. (hluboká žilní trombosa, infarkt myokardu, plicní embolie) Krevní tlak se vyjadřuje ve dvou hodnotách. Jako optimální se uvádí tlak 120 na 80 mm rtuťového sloupce. První hodnota odpovídá systolickému tlaku (tlak, který odpovídá fázi srdečního stahu), což je nejvyšší tlak jaký je srdce schopno při svém stahu vytvořit. Druhý tlak odpovídá diastolickému tlaku, což je nejnižší tlak v srdci a odpovídá době plnění srdce krví.

4 Klasifikace hypertenze
Krevní tlak Systolický [mmHg] Diastolický [mmHg] Ideální hodnoty 120 80 Normotenze 140 a méně 90 a méně Mírná hypertenze 140 – 179 90 – 104 Středně těžká hypertenze 180 – 199 105 – 114 Těžká hypertenze 200 a víc 115 a víc Izolovaná systolická hypertenze 160 a víc 89 a méně

5 Epidemiologie V západních průmyslových zemích žije přibližně každý druhý dospělý s krevním tlakem vyšším než 140/90 mm Hg. Ve věkové skupině mezi 25 a 29 lety jet krevní tlak u přibližně každé desáté ženy a přibližně každého čtvrtého muže zvýšený. Se stoupajícím věkem se zvyšuje i počet lidí trpících hypertenzí. V populaci nad 60 let má normální krevní tlak přibližně každý čtvrtý.

6 Typy arteriální hypertenze
Primární arteriální hypertenze - zvýšený tlak není důsledkem jiného onemocnění Sekundární arteriální hypertenze - je důsledkem jiného zjištěného onemocnění, pro léčbu je nutné tuto příčinu odstranit, zmírnit. Samostatným onemocněním s odlišnými příčinami, projevy a následky je plicní arteriální hypertenze - hypertenze v plicním oběhu.

7 Primární (esenciální) hypertenze
85-95% pacientů je diagnostikováno jako primární hypertonici (bez dalšího onemocnění, které by způsobovalo hypertenzi) a musí být dlouhodobě nebo doživotně léčeni prostředky snižujícími krevní tlak. Podstatou esenciální hypertenze je vlastní porucha regulace TK. Ta operuje jak s krátkodobými mechanizmy (změny srdeční frekvence, kontraktility a rezistence odporových cév tj. arteriol) prostřednictvím vegetativní inervace, tak se středně) a dlouhodobými mechanizmy (změna cirkulujícího objemu krve její redistribucí a změna reabsorpce Na+ a H2O v ledvině) prostřednictvím zejm. humorálních faktorů.

8 Esenciální HN a kardiometabolický sy
Esenciální hypertenze není jen prostou hemodynamickou abnormalitou, ale je až v 80% případů sdružena s řadou metabolických odchylek jako inzulinová rezistence resp. porušená glukózová tolerance či diabetes, obezita, aterogenní dyslipidemie aj. Jejich společný výskyt je častější než by odpovídalo náhodnému souvýskytu, proto byl zaveden termín kardio-metabolický syndrom.

9 Esenciální hypertenze
primární příčina není známá větší riziko je u lidí s nadváhou při vysokém užívání soli u alkoholiků při užívání hormonální antikoncepce zneužívání léků a drog při nadměrné konzumaci kávy a čaje u lidí trpících chronickým stresem

10 Sekundární hypertenze může být způsobena:
dědičným zúžením aorty cukrovkou zvýšenou funkcí štítné žlázy onemocněním nadledvinek aterosklerózou onemocněním ledvin těhotenstvím nežádoucími účinky léků, např. antikoncepčních pilulek či steroidů Nebo dělení: 1) renální (renovaskulární, renoparenchymatózní), (2) endokrinní (prim. Hyperaldosteronismus, feochromocytom, Cushingův syndrom, akromegalie aj.) a (3) monogenní formy hypertenze (mutace genů kódujících proteiny ovlivňujících hospodaření se Na v ledvině)

11 Rizikové faktory HN

12 Třídění klasifikace I. stupeň znamená pouze zvýšení hodnot TK bez jakýchkoliv dalších komplikací. U II. stupně již můžeme sledovat tzv. orgánové změny. Pozorujeme zvětšení LKS, což můžeme vysvětlit pomocí RTG snímku srdce, ultrazvuku nebo EKG křivky. Dále pozorujeme výskyt bílkoviny v moči, což znamená již poškození ledvin. Typické jsou také změny na očních cévách, které nám popíše oční lékař. Kalcifikace v aortě

13 Třídění klasifikace III. stupeň představuje poruchy funkce postižených orgánů. Typické je postižení srdce, které začíná selhávat jako pumpa a objevuje se postupně narůstající dušnost. Přicházejí poruchy funkce mozku ve smyslu bolesti hlavy, nebo spavosti a psychických změn. Nejzávažnějším důsledkem postižení mozku při hypertenzi jsou tzv. cévní mozkové příhody, kdy krvácení do mozku má nejhorší prognózu. V konečných studiích hypertenze mohou být tak těžce postiženy ledviny, že dojde k jejich selhání a pacient je nucen k záchraně života podstoupit léčbu umělou ledvinou. Vysoký TK všeobecně podporuje rozvoj aterosklerózy tepen, důsledkem čeho je pak často infarkt myokardu. IV. stádium -  maligní hypertenze s neuroretinopatií a dalšími těžkými orgánovými poruchami

14 Příznaky Diagnóza: Opakovaná měření krevního tlaku Nutno pátrat po možnosti onemocnění ledvin či hormonálního systému, které by mohlo být příčinou sekundární hypertenze Příznaky: Zpočátku může být bez příznaků Bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční Bušení srdce Rychlý srdeční tep Nadměrné pocení Poruchy vidění Šumění v uších Únava Nespavost

15 Příznaky Krvácení z nosu Závratě Poruchy vědomí Menší mozkové příhody
Otoky kotníků Zhoršený dech Zhoubná (maligní) hypertenze - 250/130 mm Hg i více může trvat několik hodin a dnů Hrozí poškození cév v ledvinách, sítnici nebo mozku Neléčená může skončit smrtí

16 Komplikace Cévní onemocnění mozku:
ischemicka cevni mozkova přihoda, mozkove krvaceni, tranzitorni ischemicka ataka ● Postižení srdce: infarkt myokardu, angina pectoris, koronarni revaskularizace, chronicke srdečni selhani ● Renální postižení: diabeticka a nediabeticka nefropatie, pokles renalnich funkci (serovy kreatinin M > 133, Ž > 124 μmol/l; proteinurie, > 300 mg/24 hod.) ● Postižení periferních tepen ● Pokročilá retinopatie: hemoragie nebo exsudaty, edem papily

17 Hypertenzní krize Hypertenzní krize je náhle vzniklá dysegulace krevního tlaku v systémovém oběhu s hodnotami tlaku vyššími než 230/130 mmHg. Tato krize bývá většinou provázena příznaky jako bolest hlavy, nevolnost, zvracení, někdy i křečemi a je zvýšené riziku vzniku akutního krvácení do mozku nebo selhání srdeční činnosti. Tento stav vyžaduje urgentní nemocniční léčbu.

18 Orgány nejvíce ohrožené HN

19 Působení HN na cévy

20 Faktory ovlivňujici prognozu hypertoniků
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité ke stratifikaci rizika podle projektu SCORE ● Věk ● Pohlavi ● Kouřeni ● Hodnoty systolickeho TK ● Hodnoty celkoveho cholesterolu nebo poměr celkovy cholesterol/HDL-cholesterol

21 Jaká vyšetření provádíme u hypertenze?
TK Holter. vyšetření moče a krevní testy, ekg. U vybraných skupin nemocných provádíme navíc echokardiografii, vyšetření očního pozadí, ultrazvukové vyšetření krkavic a femorálních tepen, vyšetření proteinurie. Při podezření na sekundární hypertenzi je třeba vyšetřit také ledviny a ledvinné tepny, v některých případech vyšetření oblouku aorty pomocí poč. tomografie k vyloučení koarktace, endokrinologická vyšetření, případně zobrazení nadledvin počítačovou tomografií. Ve specialních situacích je nutno odebrat katetrizačně krev přímo z ledvinných žil.

22 Všeobecná opatření Změna životního stylu přestat kouřit
snížit hmotnost omezit pití alkoholických nápojů tělesný pohyb/ sport redukce příjmu soli vyvážená strava s velkým podílem ovoce, zeleniny, omezení tuků

23 Medikamentózní terapie
Pro terapii medikamenty se používají léky označované jako antihypertenziva: diuretika vazodilatancia blokátory vápníkových kanálů betablokátory alfablokátory ACE inhibitory AT1 antagonisté Volba léku závisí na věku pacienta, přidružených onemocněních a jiné pacientově medikaci.

24 Nové cílové hodnoty TK

25 Kde působí antiHN terapie

26 Přírodní a doplňková léčba
Strava: Nutno omezit: 1. Sůl (Na omezené solení se dá jednak zvyknout, jednak je možno řadu pokrmů chuťově korigovat používáním vhodného koření, jako např. rozmarýn, libeček, oregano a podobně) 2. Konzumaci minerálek 3. Konzumaci uzenin ( značné množství soli a nasyceného tuku ). 4. Konzumaci masa, zejména tzv. červeného. 5. Alkohol 7. Omezení celkového příjmu potravy. 8. Moučná a sladká jídla. 9. Nápoje jako Coca -cola, Fanta Konzervovanou zeleninu a komerčně připravené potraviny

27 Přírodní a doplňková léčba
Do jídelníčku byste měli zařadit: 1. Tzv. bílé maso, tj. zejména drůbež a ryby. Konkrétně právě ryby jsou většinou velmi vhodné, protože obsahují také tzv. omega 3 mastné kyseliny, které působí antiskleroticky. Doporučuje se, aby týdenní dávka ryb byla alespoň 2 x 200 g. 2. Používání kvalitních olejů ( za studena lisovaný olivový, sezamový olej či lněný olej) 3. Konzumaci většího množství vlákniny( více zeleniny a ovoce) 4. Tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky, celozrnné těstoviny, rýži Natural. 5. Čerstvě vylisované šťávy - z řepy, karotky, celeru, petržele, špenátu, citrusových plodů a rybízu. 6. Česnek

28 10 pravidel

29 Invazivní léčební postupy.
Tyto způsoby léčby se týkají sekundárních forem hypertenze, kdy usilujeme o odstranění vyvolávající příčiny. Patří sem tedy chirurgická korekce koarktace aorty, nebo odstranění hormonálně aktivního nádoru vyvolávajícího hypertenzi, ale také například katetrizační rozšíření zúžené ledvinové tepny (obdobně jako katetrizační angioplastikla věnčité tepny u ischemické choroby srdeční).

30 sympatikus


Stáhnout ppt "Systémová arteriální hypertenze"

Podobné prezentace


Reklamy Google