Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“"— Transkript prezentace:

1 „HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“

2 Název projektu: „HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“. (Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/26.0059) je finančně podporován Evropským sociálním fondem a ze státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu OP VK, IPO – Oblast 1.1 (výzva 26). Cílová skupina: projekt je určen pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a je zaměřen na výuku přírodovědných předmětů (zejména biologie, geologie a příbuzných oborů). Doba řešení projektu: 15. 3. 2012 – 15. 9. 2014 Cíle projektu jsou následující: 1.Poskytnout pedagogům nástroje pro zavádění nových metod zaměřených na rozvoj badatelského a kritického myšlení do výuky. 2.Umožnit sdílení zkušeností mezi pedagogy a přenos příkladů dobré praxe. 3.Využít vzdělávací potenciál muzeí. 4.Seznámit na zajímavých příkladech žáky s vědeckými problémy, prací vědců a motivovat je pro studium přírodovědných oborů. 5. Zavést do výuky motivační metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení.

3 Autorský tým: Hlavní manažer projektu: Mgr. Milan Libertín, Ph.D. (milan_libertin@nm.cz)milan_libertin@nm.cz Koordinátorka projektu: RNDr. Eva Kadlecová (eva-kadlecova@centrum.cz)eva-kadlecova@centrum.cz Autor vzdělávacích materiálů: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz)vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz Metodik projektu: RNDr. Jana Skýbová (jana.skybova@pedf.cuni.cz)jana.skybova@pedf.cuni.cz Koordinátor diseminace: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz)lenka.pavlasova@pedf.cuni.cz Metodička elearningu a koordinátorka online aktivit (Centre for Modern Education) – Mgr. Barbora Dvořáková - bdvorakova@cfme.netbdvorakova@cfme.net

4 1. VĚDA VE ŠKOLE - Vytvoření a odpilotování metodických materiálů zaměřených na praktickou i laboratorní výuku přírodních věd, vedoucí k rozvoji „vědeckého uvažování“ (propedeutiky vědeckého myšlení). 30 sad vzdělávacích materiálů z 10 přírodovědných oborů (dle RVP ZV), každé téma je zpracováno v této struktuře: metodika pro učitele, pracovní list, elearningová lekce, animace, online ukázka (ukázka metodických postupů ve vědecké praxi apod.), inspiromat (slavné objevy, náměty na zajímavé pokusy do výuky apod.).

5 PL a METODIKY

6 ANIMACE

7 E-LEARNING

8 VIDEA

9 2. VĚDA ONLINE – vytvoření webového portálu na kterém, budou online dostupné výukové materiály, web bude obsahovat žákovskou část a část pro pedagogy. Byl vytvořen webový portál www.objevuj.eu, který obsahuje dvě části žákovskou a část pro pedagogy. Na webovém portále jsou veškeré výukové materiály vytvořené během projektu, rozdělené podle tématu. Web dále umožňuje komunikaci s projektovým týmem, obsahuje fotogalerii, aktuality a veškeré výstupy projektu. Výstupy plánujeme publikovat také na www.rvp.cz.

10 VÝSTUPY

11

12 3. PILOTÁŽ PŘI REÁLNÉ VÝUCE S VYHODNOCENÍM ÚSPĚŠNOSTI – ověření při výuce, zda metodické materiály přispěly k rozvoji vědeckého uvažování žáků a lepší motivaci během výuky. Proběhla pilotní výuka na 8. partnerských školách a následné zapracování připomínek k výukovým materiálům. V projektu bylo použito 2. dotazníkových šetření pilotáže a testování, které zajistili, že projekt reaguje na skutečné potřeby škol a jeho výstupy by měly být kvalitní a využitelné ve výuce.

13 4. VĚDA NÁS BAVÍ - celoroční soutěž zaměřená na praktické vyzkoušení a osvojení metod pro školní týmy (součástí využití místního muzea). Součástí projektu byla i celoroční hra pro školní týmy. Bylo řešeno 10. badatelských úkolů (po dobu jednoho školního roku). Na webu byl vždy zveřejněn jeden badatelský úkol pro třídu či skupinu žáků, pokaždé z jiného oboru. V rámci úkolu bude simulován vědecký problém – týmy mohly v rámci herního kola projít indicie a sestavovat na jejich základě vlastní hypotézy (přiklánět se k hypotézám vědců), poté získaly hodnocení svých výsledků s autorským vědeckým řešením.

14

15

16

17 5. ŠKOLENÍ A STÁŽE – zajištění proškolení dalších učitelů v práci s výukovými materiály vytvořenými během projektu. Dále by pedagogové měly získat odborný i metodický základ pro přípravu vlastních výukových aktivit. V rámci aktivity bylo uspořádáno 14. jednodenních školení, která se uskutečnila na různých místech ČR - alespoň 2. v každém z regionů. Semináře byly zaměřeny na metodiku výuky s podporou vědeckého myšlení a využívání připravených materiálů.

18 Metody sběru dat pro hodnocení výukových materiálů dotazníky vyplněné žáky (tištěná forma) + osobní sdělení žáků (volná odpověď v tištěném dotazníku) dotazníky vyplněné učiteli (on-line) + osobní sdělení učitelů (volná odpověď v on-line dotazníku, e-mailová sdělení)

19 Hodnocení výukových materiálů žáky: DOTAZNÍK

20 ZDROJOVÁ DATA škola, třída, téma, pohlaví, položka (otázka)1-6, komentáře žáků

21 ZDROJOVÁ DATA - témata

22 ZDROJOVÁ DATA – zapojené školy

23 Základní charakteristika souboru žáků celkem 4362

24 Počet zapojených žáků testujících jednotlivá témata

25 Počet testovaných témat a zapojených žáků z jednotlivých pilotních škol

26 Testování témat v jednotlivých ročnících na pilotních školách

27 Výsledky odpovědí žáků na položku 1 „Při řešení úloh jsem se dozvěděl/a něco nového.“

28 Výsledky odpovědí žáků na položku 2 „Zadání úloh bylo pro mne srozumitelné.“

29 Výsledky odpovědí žáků na položku 3 „Řešení úloh mne bavilo.“

30 Výsledky odpovědí žáků na položku 4 „Řešení úloh bylo pro mne...“

31 Výsledky odpovědí žáků na položku 5 „O tématu bych se chtěl/a dozvědět víc.“

32 Výsledky odpovědí žáků na položku 6 „Grafické zpracování materiálu se mi líbilo.“

33 Výsledky odpovědí žáků na položku 7 „volná odpověď“

34 OBSAHOVÁ ANALÝZA KOMENTÁŘŮ ŽÁKŮ nelike/nuda - Obecná biologie, Botanika (morfologie, systém), fylogeneze a ontogeneze člověka, Geologie (Země, regionální geologie), minerály, evoluce, Ekologie (vztahy, OŽP) nechápu/nejasné – Zoologie (stavba, etologie), fylogeneze a ontogeneze člověka, Botanika (morfologie, systém), Geologie (procesy, regionální geologie) dětinské – genetika, etologie, houby s plodnicemi (gymnázia) těžké – fylogeneze a ontogeneze člověka, výživa hub (6. ročník) technické problémy – kvalita videí, ovládaní animace (ontogeneze člověka), seká se to

35 Hodnocení výukových materiálů učiteli: on-line dotazník vyplněno bylo 188 (240) on-line dotazníků obsahovaly množství vyjádření, kladná i záporná, některé byly bez připomínek „negativní“ celkem 189 připomínek pro 107 témat ze 6 pilotních škol

36 On-line dotazník pro učitele

37 OBSAHOVÁ ANALÝZA NEGATIVNÍCH KOMENTÁŘŮ časová náročnost – Botanika, Ekologie, Geologie - geologické procesy, Astronomie, Mineralogie, petrologie - horniny, Botanika, Paleontologie problematické zpracování tématu – fylogeneze a ontogeneze člověka, anatomie a morfologie člověka, horniny, evoluce obsahová obtížnost – Geologie, Astronomie, Zoologie, genetika, etologie, Mineralogie, petrologie, Ekologie, Mykologie

38 Výsledky odpovědí žáků na položku 4 „Řešení úloh bylo pro mne obtížné.“ učitelé žáci shoda

39 Udržitelnost: 1.Badatelská hra – min. 6 kol badatelské hry 2.Exkurze na vědecká pracoviště Přírodovědeckého muzea – 1 týden 3.Udržovat webový portál – přidávat další příspěvky do inspiromatu 4.Pracovní listy, metodiky a el. sborník – umístíme na webový portál www.rvp.cz


Stáhnout ppt "„HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google