Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1."— Transkript prezentace:

1 Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1

2 Obsah prezentace  Představení produktu  Detailnějsí provedení produktem  Zhodnocení projektu 2

3 Projektový management pro inženýrství Publikace zabývající se řízením projektů Přeložena z angličtiny do češtiny Původními autory jsou Charles Lessard Joseph Lessard Výsledný dokument má 83 stran v 16-ti kapitolách 3

4 Kapitola 1 Úvod do konstrukčního návrhu Odpovědná osoba:Ondřej Soukup 4

5 Úvod do konstrukčního návrhu Postup návrhu - proces řešení problému  Potřeby trhu  Sestavení týmu  Sestavení obecných požadavků  Definice vstupů a výstupů  Definice výsledného užití 5

6 Úvod do konstrukčního návrhu  Projektový tým Role  Definice projektu  Pozadí projektu  Fáze návrhu 6

7 Kapitola 2 Přehled řízení projektu Odpovědná osoba:Cyril Vojáček 7

8 Přehled řízení projektu  Definice projektu  Oblasti znalostí 9 hlavních oblastí  Životní cyklus produktu Plánovaní, analýza, návrh, implementace, podpora Model vodopádu, model spirály 8

9 Přehled řízení projektu  Co dělá projektový vedoucí?  Důležité dovednosti Komunikační, organizační, atd.  Procesy v řízení projektu Zahájení Plánovaní Vykonávání Kontrola Uzavírání 9

10 Kapitola 3 Integrace řízení projektu Odpovědná osoba:Lenka Fialová 10

11 Integrace řízení projektu  Plán vývoje projektu: Dynamický, flexibilní, aktualizovaný, návod na realizaci Přehled, organizace, řízení, práce na projektu (WBS)  Realizace plánu projektu Správa + vykonání práce popsané v plánu vývoje projektu 11

12 Integrace řízení projektu  Řízení průběhu změn v projektu  Systém řízení změn CCB – „change control board“  Konfigurační management Správné a úplné popisy, identifikace a kontrola funkčních a konstrukčních vlastností 12

13 Kapitola 4 Řízení rozsahu projektu Odpovědná osoba:Lenka Fialová 13

14 Řízení rozsahu projektu  Řídící procesy rozsahu projektu  Výběr projektů Dle potřeby organizace, tři nejdůležitější kritéria: ○ Potřeba ○ Prostředky ○ Vůle 14

15 Řízení rozsahu projektu  Model váženého vyhodnocování Identifikovat kritéria Přiřadit váhu pro každé kritérium Sestavit hodnotící tým Čím vyšší celkové vážené skóre, tím lépe  Zakládací listina projektu  Struktura rozpisu práce 15

16 Kapitola 5 Personální a časové řízení projektu Odpovědná osoba:Ondřej Soukup 16

17 Personální a časové řízení projektu Projektový čas – řízení osobního času  Stanovení cílů  Plánování dosažení cílů  Dosažení cílů Proč Jak Prospěch 17

18 Personální a časové řízení projektu  Procesy řízení projektového času  Diagramy projektové sítě Metoda uzlově orientovaného grafu (PDM)  Vytváření rozvrhu Metoda hledání kritické cesty (CPM) Technika vyhodnocení a revize programu (PERT) 18

19 Kapitola 6 Management ceny projektu Odpovědná osoba:Martina Procházková 19

20 Management ceny projektu  Překračování ceny je častý problém.  Plánování zdrojů: Co může ovlivnit zdroje? Jaká je historie? Jsou zdroje v místě? Lze je případně získat? 20

21 21 Management ceny projektu  Plánovací a kontrolní fáze (metody: ROM, rozpočtová, konečná)  Problémy: Nedostatečné vědomosti Podceňování  Rozpočet: Formalizovat Zdůvodňovat

22 22 Odpovědná osoba:Martina Procházková Kapitola 7 Analýza získané hodnoty (EVA)

23 23 Analýza získané hodnoty  EVA = Earned Value Analysis  Plánovaná hodnota PV  Skutečná cena AC  Získaná hodnota EV  Odchylka ceny: CV = EV – AC  Odchylka od rozvrhu: SV = EV – PV  Výkon rozvrhu: SPI = EV / PV

24 24 Odpovědná osoba:Lenka Fialová Kapitola 8 Řízení kvality projektu

25 25 Řízení kvality projektu ISO - „International Organization for Standardization“  Řídící procesy kvality projektu  Plánování kvality  Zajišťování kvality

26 26 Řízení kvality projektu  Kontrola kvality Paretova analýza Diagramy kontroly kvality Testování ○ Testování jednotek ○ Integrační testování ○ Testování systému ○ Akceptační testování

27 Kapitola 9 Řízení obstarávání v projektu Odpovědná osoba:Cyril Vojáček 27

28 Řízení obstarávání v projektu  Co je to obstarávání? outsourcing  Plán obstarávání Co, kolik a kdy Typy kontraktů ○ Smlouva na základě pevně stanovené ceny ○ Smlouva na základě úhrady nákladů ○ Smlouva na základě jednotkových cen 28

29 Řízení obstarávání v projektu  Plánování poptávek RFP, RFQ  Poptávání Seznam kvalifikovaných dodavatelů  Volba zdroje  Smluvní administrativa Právní odborník  Finální fáze obstarávání 29

30 Kapitola 10 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu Odpovědná osoba:Cyril Vojáček 30

31 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu  Správní lidé na správném místě ve správný čas  Maslowova pyramida lidských potřeb Fyziologické potřeby Potřeba bezpečí Potřeba přijetí do společnosti Potřeba uznání Potřeba seberealizace 31

32 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu  Stephen Covey: Sedm návyků skutečně efektivních lidí Zlepšení efektivity  Nástroje pro určení osobnosti Meyers – Briggsův typový ukazatel (MBTI) ○ Extroverti x introverti ○ Lidé s intuicí x vnímáním ○ Lidé s myšlením x cítěním ○ Iracionální x racionální typy 32

33 33 Odpovědná osoba:Martina Procházková Kapitola 11 Management komunikace

34 34 Management komunikace  Jsou inženýři dobří komunikátoři?  Komunikace je klíčový prvek.  Komunikační plán: Sběr a distribuce informací Formát informací Plán vytváření Metody upravování plánu Analýza zúčastněných stran

35 35 Management komunikace  Elektronické nástroje  Formální a neformální metody  Morálka  Rozpětí kontroly: 5 – 12 lidí  Týdenní záznam výkonu Splněné a budoucí úkoly Problémy, změny Připojené dokumenty

36 Kapitola 12 Řízení rizik v rámci projektu Odpovědná osoba:Martin Valenta 36

37 Řízení rizik v rámci projektu - Úvod  Definice rizika  Řízení rizik v rámci projektu  Typy rizik  Kvantifikace rizik  Plánování rizik  Reakce na rizika 37

38 Řízení rizik v rámci projektu  Definice rizika  Změna je matkou rizika  Přínos podstupování rizika 38 Tržní Finanční Technologická

39 Řízení rizik v rámci projektu  Proces řízení rizika v rámci projektu 39 Identifikace rizik Kvantifikace rizik Plánování reakcí Řízení rizk Kontrola reakcí

40 40 Odpovědná osoba:Martina Procházková Kapitola 13 Uzavření projektu

41 41 Uzavření projektu  Formální přijetí produktu  Ukončení všech fází  Audit  Přerozdělení zdrojů  Dokumentace, archivace  Uzavření financí  Hodnocení  Oslava

42 42 Uzavření projektu  Byly splněny cíle?  Byl zákazník spokojen?  Byl splněn rozpočet?  Byl dodržen rozvrh?  Byla zmírněna rizika?  Fungoval management?  Co by se dalo zlepšit?

43 Kapitola 14 Hodnocení návrhu projektu Odpovědná osoba:Martin Valenta 43

44 Hodnocení návrhu projektu - Úvod  Vedení schůze, která hodnotí návrh  Vstupní kriteria pro hodnocení návrhu  Vedení hodnocení návrhu  Výstupy hodnocení  Ukončovací kritéria hodnocení 44

45 Hodnocení návrhu projektu  Cíle procesu hodnocení  Hodnocení návrhu(ů) provází většinu fází projektu, včetně např. testování  Příklad: Co by měl obsahovat návrh softwarového produktu 45 Matematické kalkulace a zprávy o výsledcích simulace Popis návrhu softwaru, specifikace Popis návrhu rozhraní, specifikace Popis návrhu databáze Plány testování softwaru Všechny vývojové složky SW (seznam zdroj. kódu …)

46 Hodnocení návrhu projektu  Vedení hodnocení návrhu Podílejí se obě strany Měli by být přítomni odborníci schopní posoudit specifické aspekty návrhu Formální prezentace Musí být zajištěn dostatečný prostor pro zodpovězení otázek Na závěr musí být vytvořena zpráva o výsledcích hodnocení (sporné body, dokumenty, žádosti o opatření (RFA)) 46

47 Kapitola 15 Technická rozhodnutí Odpovědná osoba:Ondřej Soukup 47

48 Technická rozhodnutí Rozhodnutí – Akt utváření myšlenky [ Webster ]  Proces skupinového rozhodnování Racionální model Politický model Procesní model Model odpadkového koše 48

49 Technická rozhodnutí  Podpora rozhodování Rozhodovací matice Vyhodnocení vážené funkce Funkce užitečnosti  Nalezení a výběr faktorů Váhy - relativní přínos Známkovací stupnice 49

50 Kapitola 16 Zvládání týmového konfliktu Odpovědná osoba:Martin Valenta 50

51 Zvládání týmového konfliktu - Úvod  Definice a příčiny konfliktu  Poskytování zpětné vazby  Metody řešení konfliktu 51

52 Zvládání týmového konfliktu  Definice konfliktu 52 Informace Cíle, role Hodnoty Vyhýbání Ukázka síly Kdo má pravdu? Nalezení společného zájmu

53 Zvládání týmového konfliktu  Ideální komunikační model 53 Jedinec AJedinec B 1ÚdajePoslouchá 2InterpretacePoslouchá 3PocityPoslouchá 4Výzva k odezvěPoslouchá 5 Echo 6PosloucháRozhodnutí

54 Zhodnocení projektu 54

55 Děkujeme za pozornost! 55


Stáhnout ppt "Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google