Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace produktu týmu MoC LaM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace produktu týmu MoC LaM"— Transkript prezentace:

1 Prezentace produktu týmu MoC LaM
Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček

2 Obsah prezentace Představení produktu Detailnějsí provedení produktem
Zhodnocení projektu

3 Projektový management pro inženýrství
Publikace zabývající se řízením projektů Přeložena z angličtiny do češtiny Původními autory jsou Charles Lessard Joseph Lessard Výsledný dokument má 83 stran v 16-ti kapitolách

4 Kapitola 1 Úvod do konstrukčního návrhu
Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

5 Úvod do konstrukčního návrhu
Postup návrhu - proces řešení problému Potřeby trhu Sestavení týmu Sestavení obecných požadavků Definice vstupů a výstupů Definice výsledného užití

6 Úvod do konstrukčního návrhu
Projektový tým Role Definice projektu Pozadí projektu Fáze návrhu

7 Kapitola 2 Přehled řízení projektu
Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

8 Přehled řízení projektu
Definice projektu Oblasti znalostí 9 hlavních oblastí Životní cyklus produktu Plánovaní, analýza, návrh, implementace, podpora Model vodopádu, model spirály

9 Přehled řízení projektu
Co dělá projektový vedoucí? Důležité dovednosti Komunikační, organizační, atd. Procesy v řízení projektu Zahájení Plánovaní Vykonávání Kontrola Uzavírání

10 Kapitola 3 Integrace řízení projektu
Odpovědná osoba: Lenka Fialová

11 Integrace řízení projektu
Plán vývoje projektu: Dynamický, flexibilní, aktualizovaný, návod na realizaci Přehled, organizace, řízení, práce na projektu (WBS) Realizace plánu projektu Správa + vykonání práce popsané v plánu vývoje projektu

12 Integrace řízení projektu
Řízení průběhu změn v projektu Systém řízení změn CCB – „change control board“ Konfigurační management Správné a úplné popisy, identifikace a kontrola funkčních a konstrukčních vlastností

13 Kapitola 4 Řízení rozsahu projektu
Odpovědná osoba: Lenka Fialová

14 Řízení rozsahu projektu
Řídící procesy rozsahu projektu Výběr projektů Dle potřeby organizace, tři nejdůležitější kritéria: Potřeba Prostředky Vůle

15 Řízení rozsahu projektu
Model váženého vyhodnocování Identifikovat kritéria Přiřadit váhu pro každé kritérium Sestavit hodnotící tým Čím vyšší celkové vážené skóre, tím lépe Zakládací listina projektu Struktura rozpisu práce

16 Kapitola 5 Personální a časové řízení projektu
Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

17 Personální a časové řízení projektu
Projektový čas – řízení osobního času Stanovení cílů Plánování dosažení cílů Dosažení cílů Proč Jak Prospěch

18 Personální a časové řízení projektu
Procesy řízení projektového času Diagramy projektové sítě Metoda uzlově orientovaného grafu (PDM) Vytváření rozvrhu Metoda hledání kritické cesty (CPM) Technika vyhodnocení a revize programu (PERT)

19 Kapitola 6 Management ceny projektu
Odpovědná osoba: Martina Procházková

20 Management ceny projektu
Překračování ceny je častý problém. Plánování zdrojů: Co může ovlivnit zdroje? Jaká je historie? Jsou zdroje v místě? Lze je případně získat?

21 Management ceny projektu
Plánovací a kontrolní fáze (metody: ROM, rozpočtová, konečná) Problémy: Nedostatečné vědomosti Podceňování Rozpočet: Formalizovat Zdůvodňovat

22 Kapitola 7 Analýza získané hodnoty (EVA)
Odpovědná osoba: Martina Procházková

23 Analýza získané hodnoty
EVA = Earned Value Analysis Plánovaná hodnota PV Skutečná cena AC Získaná hodnota EV Odchylka ceny: CV = EV – AC Odchylka od rozvrhu: SV = EV – PV Výkon rozvrhu: SPI = EV / PV

24 Kapitola 8 Řízení kvality projektu
Odpovědná osoba: Lenka Fialová 24

25 Řízení kvality projektu
ISO - „International Organization for Standardization“ Řídící procesy kvality projektu Plánování kvality Zajišťování kvality

26 Řízení kvality projektu
Kontrola kvality Paretova analýza Diagramy kontroly kvality Testování Testování jednotek Integrační testování Testování systému Akceptační testování

27 Kapitola 9 Řízení obstarávání v projektu
Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

28 Řízení obstarávání v projektu
Co je to obstarávání? outsourcing Plán obstarávání Co, kolik a kdy Typy kontraktů Smlouva na základě pevně stanovené ceny Smlouva na základě úhrady nákladů Smlouva na základě jednotkových cen

29 Řízení obstarávání v projektu
Plánování poptávek RFP, RFQ Poptávání Seznam kvalifikovaných dodavatelů Volba zdroje Smluvní administrativa Právní odborník Finální fáze obstarávání

30 Kapitola 10 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu
Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

31 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu
Správní lidé na správném místě ve správný čas Maslowova pyramida lidských potřeb Fyziologické potřeby Potřeba bezpečí Potřeba přijetí do společnosti Potřeba uznání Potřeba seberealizace

32 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu
Stephen Covey: Sedm návyků skutečně efektivních lidí Zlepšení efektivity Nástroje pro určení osobnosti Meyers – Briggsův typový ukazatel (MBTI) Extroverti x introverti Lidé s intuicí x vnímáním Lidé s myšlením x cítěním Iracionální x racionální typy

33 Kapitola 11 Management komunikace
Odpovědná osoba: Martina Procházková 33

34 Management komunikace
Jsou inženýři dobří komunikátoři? Komunikace je klíčový prvek. Komunikační plán: Sběr a distribuce informací Formát informací Plán vytváření Metody upravování plánu Analýza zúčastněných stran

35 Management komunikace
Elektronické nástroje Formální a neformální metody Morálka Rozpětí kontroly: 5 – 12 lidí Týdenní záznam výkonu Splněné a budoucí úkoly Problémy, změny Připojené dokumenty

36 Kapitola 12 Řízení rizik v rámci projektu
Odpovědná osoba: Martin Valenta

37 Řízení rizik v rámci projektu - Úvod
Definice rizika Řízení rizik v rámci projektu Typy rizik Kvantifikace rizik Plánování rizik Reakce na rizika

38 Řízení rizik v rámci projektu
Definice rizika Změna je matkou rizika Přínos podstupování rizika Tržní Finanční Technologická

39 Řízení rizik v rámci projektu
Proces řízení rizika v rámci projektu Identifikace rizik Kvantifikace rizik Kontrola reakcí Plánování reakcí Řízení rizk

40 Kapitola 13 Uzavření projektu
Odpovědná osoba: Martina Procházková 40 40

41 Uzavření projektu Formální přijetí produktu Ukončení všech fází Audit
Přerozdělení zdrojů Dokumentace, archivace Uzavření financí Hodnocení Oslava

42 Uzavření projektu Byly splněny cíle? Byl zákazník spokojen?
Byl splněn rozpočet? Byl dodržen rozvrh? Byla zmírněna rizika? Fungoval management? Co by se dalo zlepšit?

43 Kapitola 14 Hodnocení návrhu projektu
Odpovědná osoba: Martin Valenta

44 Hodnocení návrhu projektu - Úvod
Vedení schůze, která hodnotí návrh Vstupní kriteria pro hodnocení návrhu Vedení hodnocení návrhu Výstupy hodnocení Ukončovací kritéria hodnocení

45 Hodnocení návrhu projektu
Cíle procesu hodnocení Hodnocení návrhu(ů) provází většinu fází projektu, včetně např. testování Příklad: Co by měl obsahovat návrh softwarového produktu Matematické kalkulace a zprávy o výsledcích simulace Všechny vývojové složky SW (seznam zdroj. kódu …) Popis návrhu softwaru, specifikace Plány testování softwaru Popis návrhu rozhraní, specifikace Popis návrhu databáze

46 Hodnocení návrhu projektu
Vedení hodnocení návrhu Podílejí se obě strany Měli by být přítomni odborníci schopní posoudit specifické aspekty návrhu Formální prezentace Musí být zajištěn dostatečný prostor pro zodpovězení otázek Na závěr musí být vytvořena zpráva o výsledcích hodnocení (sporné body, dokumenty, žádosti o opatření (RFA))

47 Kapitola 15 Technická rozhodnutí
Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

48 Technická rozhodnutí Rozhodnutí – Akt utváření myšlenky [Webster]
Proces skupinového rozhodnování Racionální model Politický model Procesní model Model odpadkového koše

49 Technická rozhodnutí Podpora rozhodování Nalezení a výběr faktorů
Rozhodovací matice Vyhodnocení vážené funkce Funkce užitečnosti Nalezení a výběr faktorů Váhy - relativní přínos Známkovací stupnice

50 Kapitola 16 Zvládání týmového konfliktu
Odpovědná osoba: Martin Valenta

51 Zvládání týmového konfliktu - Úvod
Definice a příčiny konfliktu Poskytování zpětné vazby Metody řešení konfliktu

52 Zvládání týmového konfliktu
Definice konfliktu Informace Cíle, role Hodnoty Vyhýbání Ukázka síly Kdo má pravdu? Nalezení společného zájmu

53 Zvládání týmového konfliktu
Ideální komunikační model Jedinec A Jedinec B 1 Údaje Poslouchá 2 Interpretace 3 Pocity 4 Výzva k odezvě 5 Echo 6 Rozhodnutí

54 Zhodnocení projektu

55 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Prezentace produktu týmu MoC LaM"

Podobné prezentace


Reklamy Google