Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení projektu ANIMA PLUS CZ – audit rodina a zaměstnání Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení projektu ANIMA PLUS CZ – audit rodina a zaměstnání Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu."— Transkript prezentace:

1 Představení projektu ANIMA PLUS CZ – audit rodina a zaměstnání Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu

2 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny2 ANIMA PLUS CZ Je projekt určený mimo jiné na realizaci tzv. Auditu rodina & zaměstnání. Audit je manažerský nástroj, sloužící k optimalizaci prorodinně orientované personální politiky. Cílem tohoto nástroje je dosáhnout rovnováhy mezi zájmy podniku a povinnostmi pečujících pracovníků. Audit je v současné době realizován v Knihovně Jiřího Mahena a Magistrátu města Brna. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

3 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny3 Přednosti auditu Audit rodina & zaměstnání je komplexní nástroj personální politiky. Jeho cílem proto není zavádět pouze dílčí opatření, např. částečné úvazky nebo flexibilní pracovní dobu. Realizací Auditu dává zaměstnavatel najevo, že zná přínos motivovaných spolupracovníků. Audit rodina & zaměstnání je nástrojem k efektivnímu dosahování strategie organizace.

4 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny4 Cílem auditu je nalézt a realizovat možnosti nejen pro zaměstnance Opatření a řešení slouží k dosahování cílů firmy Opatření a řešení mají být vyvážená a nemají být vytvářena pouze ve prospěch jedné skupiny zaměstnanců Opatření a řešení mají podporovat pečující zaměstnance a zaměstnankyně a podporovat sladění životních rolí

5 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny5 Potřeby zaměstnanců se nejčastěji dotýkají: 1. Uspořádání a délky pracovní doby: potřeby zkrácených úvazků, fondu odpracované doby, časové flexibility pracovní doby, flexibility místa výkonu. 2. Informační a komunikační strategie 3. Personální politiky - plánů osobního rozvoje 4. Finančních a nefinančních výhod, případně služeb

6 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny6 Rozsah pracovní doby: Preferované a skutečné uspořádání pracovní doby (STEM 2002)

7 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny7 Rozsah odpracované doby: Průměrná týdenní odpracovaná doba v ČR je jedna z nejvyšších v Evropě. Nejpozoruhodnější jsou hodnoty u žen: např. Češky odpracují v průměru téměř o 6 hodin týdně více hodin než Francouzsky a Švédky, cca o 8 hodin více něž Němky nebo Norky.

8 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny8 Flexibilita času: Pružnost pracovní doby podle pohlaví v %, (Zdroj: Proměny 2005, SOÚ AV ČR) Pracovní dobamužiženycelkem pevně určen přesný začátek a konec 46,869,958,2 pracovní doba podle potřeb zaměstnavatele 25,314,019,7 pracovní dobu spoluurčuje zaměstnanec 15,911,413,7 zcela flexibilní pracovní doba12,04,78,4

9 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny9 Flexibilita místa

10 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny10 Potřeby zaměstnanců se nejčastěji dotýkají: 2. Informační a komunikační strategie rovný přístup k informacím – i pro pečující rodiče, strukturování informací, přizpůsobení zdrojů dané životní fázi, informační letáky 3. Personální politiky - plánů osobního rozvoje stejné možnosti rozvoje i pro pečující rodiče, zohledňování i neformálně získaných dovedností 4. Finančních a nefinančních výhod, případně služeb

11 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny11 Rozhodující je firemní kultura a její prorodinná orientace. Je součástí: principů fungování podniku/firmy/organizace strategických cílů a vizí podniku komunikace uvnitř i vně organizace Nositeli prorodinně orientované kultury podniku jsou vedoucí pracovníci, kteří jsou zároveň těmi, kdo ji aplikují

12 Audit rodina & zaměstnání - pilotní verze 2009 Historický vývoj: 80. léta – family friendly index USA 1995 další vývoj v Německu 1998 adaptace v Rakousku 2001 celoevropské uplatnění „european work & family audit“ Několik konkrétních údajů:

13 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny13 1. Zjištění současného stavu 2. Komunikace o možných opatřeních v souvislosti s naplňováním strategie podniku/organizace 3. Zpracování a přijetí realizačního plánu opatření Udělení základního certifikátu 4. Realizace opatření Udělení plného certifikátu Časový průběh:

14 10. 5. 2008Konference Brno - město pro rodiny14 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Udělení základního certifikátu pro obě auditované organizace se uskuteční 26. 5. 2010 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Představení projektu ANIMA PLUS CZ – audit rodina a zaměstnání Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu."

Podobné prezentace


Reklamy Google