Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná mezinárodní konference projektu MOPPS 7.- 8.3.2008 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná mezinárodní konference projektu MOPPS 7.- 8.3.2008 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná mezinárodní konference projektu MOPPS 7.- 8.3.2008 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Od zkušeností k modelu pro praxi 7. 3. 2008 Okruh Zaměstnavatelů a zaměstnanců Definování právních problémů

2 Východiska Některé výstupy z fáze Koncepce projektu EQUAL 1. kolo - „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“ : –Právní analýzy zaměřené jak na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, zejm. z hlediska diskriminace / antidiskriminačních opatření, tak na oblast legislativních podmínek pro slaďování profesního a rodinného života; navazující : –Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání (závěrečná konference – 2004)

3 Definování právních problémů Východiska 2 –Doporučení 1.2: Pracovní uplatnění zaměstnanců pečujících o závislé osoby Okruh doporučení legislativního charakteru zaměřený zejména na Zákoník práce a podporu moderních / flexibilních pracovních režimů Okruh doporučení zaměřený na zavedení motivačních nástrojů pro zaměstnavatele  –Doporučení 1.3. Rozvoj sociálních služeb a úprava systému poskytování sociálních dávek Přijetí zákona o sociálních službách, včetně prováděcí vyhlášky a povinnosti splňování kritérií kvality Okruh doporučení zaměřený na rozvoj služeb pro rodinu 

4 Definování právních problémů Východiska 3 –Doporučení 1.4: Reintegrace žen vracejících se na trh práce Okruh opatření zaměřený na podporu celoživotního vzdělávání osob po kariérní pauze usnadňující návrat na trh práce, včetně motivace zaměstnavatelů 

5 Definování právních problémů Aktuální situace (od 1.1. 2007): Přijat nový Zákoník práce č. 262/2006 Sb Přijat zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách Ostatní je spíše záležitostí ad hoc iniciativ, projektů a programů podporovaných např. z Evropského sociálního fondu, respektive ani nově přijaté právní úpravy nemají v mnoha případech očekávaný praktický dopad.

6 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a nový Zákoník práce –Kratší pracovní doba –Domácí práce / práce na dálku (teleworking) –Flexibilní organizace pracovní doby –Zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy –Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby (konto pracovní doby) –Pružná pracovní doba Není v ZP výslovně uvedeno: –Sdílení pracovního místa, rotace práce

7 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Legislativní překážky prorodinných opatření –„Které legislativní překážky Vaší firmě znemožňují zavádět prorodinná opatření?“

8 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Jak motivovat pro vytváření podmínek –„Jak by měli být motivováni ti zaměstnavatelé, kteří vytvářejí dobré podmínky pracovníkům s dětmi do 15 let nebo těm, kteří mají ošetřovatelskou povinnost k jiným osobám z rodiny než jsou děti?“

9 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Od koho očekává spolupráci při řešení prorodinné politiky –„Od koho očekáváte podporu nebo spolupráci při řešení otázek týkajících se prorodinné politiky Vaší firmy?“

10 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Překažky většího uplatnění u zaměstnanců –„Co je, podle Vás, překážkou většího uplatňování flexibilních metod práce na straně zaměstnanců?“

11 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Možnost vykonávat nějakou činnost distančně –„Umožňuje charakter podmínek firemní činnosti vykonávat alespoň jednu činnost distančně, tj. z domova přes počítač a internet? / Ano, již takto zaměstnáváte – Ano, uvažujete o tom – Ne“

12 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Klouzavá pracovní doba –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Klouzavá pracovní doba, tj. posunutí začátku a konce pracovní doby?“

13 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Zkrácená pracovní doba –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Práce denně na zkrácenou pracovní dobu, tj. např. na 4 hodiny denně?“

14 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Zkrácený pracovní úvazek –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Zkrácený pracovní úvazek, tj. práce jen v některé dny v týdnu?"

15 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Práce na částečný úvazek –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Práce na částečný úvazek, tj. např. několik hodin v měsíci?"

16 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Částečný úvazek při RD –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Práce na částečný úvazek během rodičovské dovolené?"

17 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Práce na dálku –„Jaké typy flexibilní pracovní doby a režimu nabízí Vaše firma? Práce na dálku, z domova přes počítač, mobil, internet?"

18 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi zaměstnavateli v Kraji Vysočina / 2007: Typy flexibilní práce Ostatní –Sdílení jednoho místa dvěma zaměstnanci –Neplacená dovolená (např. o prázdninách)

19 Definování právních problémů Flexibilní pracovní režimy a praxe několik vybraných dílčích údajů z výzkumů RP DEMA a.s. mezi občany Kraje Vysočina / 2007: Motivace zaměstnavatelů pohledem občanů Muži, osoby ekonomicky aktivní, s vyšším vzděláním, mladšího věku, soukromě podnikající a také rodiče dětí ve věku do 15 let jsou častěji než ostatní přesvědčeni, že motivace k zavádění prorodinných opatření by se měla odehrávat především formou daní. Muži, osoby s nižším vzděláním a ze seniorské generace spojují častěji než jiné skupiny motivaci k prorodinné firemní politice s vytvářením příznivého podnikatelského prostředí. Ženy, rodiče dětí školního věku a občané s pečovatelskou povinností by častěji vsadili na šíření pozitivních referencí o prorodinných firmách (především v místních médiích).

20 Definování právních problémů Evropská Unie / výzkumná zpráva (vybraná data z praxe) Pracovní doba a sladění pracovního a osobního života v evropských firmách / Working time and work–life balance in European companies Země zapojené do výzkumu (21): Skandinávie: Dánsko, Finsko, Švédsko Britské ostrovy: Irsko, Velká Británie Západní Evropa: Belgie, Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko Štředozemí: Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Portugalsko Střední Evropa: Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko

21 Definování právních problémů EU: Zaměření výzkumu Flexibilní pracovní doba Práce přesčas (jako možnost osobní volby) Práce na částečný úvazek Atypická pracovní doba Možnosti čerpání volna z rodinných důvodů Rozfázovaný a předčasný odchod do důchodu Sladění pracovního a osobního života (preferované úpravy pracovní doby)

22 EU: Flexibilní pracovní doba Flexibilní uspořádání pracovní doby podle sektoru –Sektor služeb 50% –Průmysl 43% (z toho stavebnictví nejméně: 36%) Možnost vybrat si delší volno (do několika týdnů) za předtím odpracované hodiny: –Sektor služeb 13% –Průmysl 12% Definování právních problémů

23 Možnost využívání flexibilní pracovní doby roste s velikostí podniku, ale zároveň je rozšířena i v podnicích od 10 do 49 zaměstnanců Flexibilní doba podle velikosti podniku  Možnost využívat kumulované hodiny k delšímu volnu  Možnost využít kumulované hodiny k jednotlivým dnům volna  Možnost čerpat jednotlivé hodiny  Možnost posuvné pracovní doby bez možnosti kumulovat hodiny a čerpat volno Definování právních problémů

24 EU Důvody k zavádění flexibilní doby ze strany podniků (HRM / personalisté): Umožnění sladění pracovního a rodinného / osobního života jako 1 z hlavních důvodů / jediný důvod: 68% Provozní důvody na straně zaměstnavatele: 47% (2/3 k tomu ještě uvedlo, že dalším důvodem je podpora sladění) => Zvýšení efektivity / motivace zaměstnanců Definování právních problémů

25 EU: Důvody Snížit placené přesčasy Přizpůsobit provozní hodiny potřebám Sladění Ohled na dopravní obslužnost Jiné důvody Nevím  HRM  HRM a zaměstnanci  Zástupci zaměstnanců Definování právních problémů

26 EU: Důsledky zavedení flexibilní doby Snížení placený přesčasů Lepší rozvržení práce Méně absencí Větší spokojenost v práci Jiné pozitivní dopady Komunikační problémy Zvýšené náklady Jiné negativní dopady  HRM  HRM a zaměstnanci  Zástupci zaměstnanců Definování právních problémů

27  Možnost klouzavé pracovní doby  Možnost kumulovat hodiny bez možnosti celodenního náhradního volna  Možnost využít kumulované hodiny na celodenní náhradní volno  Možnost využít kumulované hodiny na delší volno Snížení placených přesšasů Lepší organizace práce Nižší absence Větší spokojenost Ostatní Komunikační problémy Vyšší náklady Jiná negativ a Definování právních problémů

28 Otázky pro workshop 1 Zaměstnavatelé: Uplatňujete ve svém podniku flexibilní pracovní režimy (podle ZP) ? –Pokud ano: pro jaký typ zaměstnanců ? v jakém rozsahu ? s jakým výsledkem pro podnik ? –Pokud ne (nebo omezeně / na individuální bázi): co je hlavním důvodem ? existují podle vás nějaké legislativní překážky (pro širší zavedení) - jaké ? za jakých okolností byste FPR zavedli (rozšířili) ?

29 Definování právních problémů Otázky pro workshop 2 Zaměstnavatelé : Realizujete ve svém podniku nějaká opatření na podporu osob s pečovatelskými závazky (i formou benefitů) ? –Pokud ano: jaké a v jakém rozsahu ? s jakým efektem ? –Pokud ne co je hlavním důvodem ? za jakých okolností byste je zaváděli (rozšířili) ?

30 Definování právních problémů Otázky pro workshop 3 Zaměstnanci: Uplatňuje váš podnik flexibilní pracovní režimy ? –Pokud ano: pro jaký typ zaměstnanců ? v jakém rozsahu ? –Pokud ne (nebo omezeně / na individuální bázi): co je hlavním důvodem ? zajímali jste se sami o takovou možnost ?

31 Definování právních problémů Otázky pro workshop 4 Zaměstnanci: Realizuje vás podnik nějaká opatření na podporu osob s pečovatelskými závazky (i formou benefitů) ? –Pokud ano: jaké a v jakém rozsahu ? –Pokud ne znáte důvod ? zajímali jste se o takovou možnost ? O jaké opatření / jakou formu flexibilního pracovního režimu byste sami měli zájem ?

32 Definování právních problémů Více na: http://www.rovnesance.cz http://teleworking.rovnesance.cz/ Realizační tým Okruhu 3: Vuste-Envis (koordinátor), Agentura Tis, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Expertis Šetření v terénu: DEMA a.s.


Stáhnout ppt "Závěrečná mezinárodní konference projektu MOPPS 7.- 8.3.2008 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google