Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neshody v kvalitě pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v ČR Ing. Vladimír Třebický Ing. Jiří Holovač Valná hromada SČS 15.2.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neshody v kvalitě pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v ČR Ing. Vladimír Třebický Ing. Jiří Holovač Valná hromada SČS 15.2.2011."— Transkript prezentace:

1 Neshody v kvalitě pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v ČR Ing. Vladimír Třebický Ing. Jiří Holovač Valná hromada SČS

2 Kdo je SGS SGS GROUP SGS Czech Republic
SGS - Société Générale de Surveillance Největší organizace na světě působící v oblasti kontroly a ověřování Sídlí v Ženevě Založená v roce 1878 v Rouenu Pod názvem Société Générale de Surveillance od roku 1919 Akcie obchodovány na burze od roku 1985 Celosvětová působnost (více než 140 zemí, zaměstnanců) SGS Czech Republic Aktivity SGS zahrnují kontrolní služby v lokálním i mezinárodním obchodě v těchto oblastech: Zemědělských produktů a potravin Spotřebního zboží Nerostných surovin Petrochemie Průmyslových zařízení Investiční výstavby (infrastruktury) Certifikace systémů jakosti a ochrany zdraví Služeb v oblasti životního prostředí a geotechniky Kontroly účelového využití finančních prostředků

3 SGS Divize paliv a maziv
Tři laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO Analýzy pohonných hmot dle příslušných evropských norem Analýzy a zkoušení maziv a technologických kapalin Mobilní laboratoř pro analýzy pohonných hmot v terénu Certifikační orgán pro výrobky akreditovaný dle ČSN EN Produktová certifikace pro vybrané petrochemické produkty, pohonné hmoty, maziva i biopaliva Inspekční orgán akreditovaný dle ČSN EN ISO Inspekce a posuzování shody pohonných hmot, maziv a technologických kapalin Motorová zkušebna

4 Pečeť kvality 2010

5 Monitoring kvality pohonných hmot
Monitoring kvality zahrnuje vzorkování benzinu a nafty minimálně 4x ročně Testuje se 6 parametrů benzinu a 8 parametrů nafty Datum a čas odběru určuje SGS Po provedení rozborů se vystavuje Inspekční certifikát Zájemce vystavuje roční objednávku

6 Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI
Informace o výsledcích dostupné na Monitoring kvality se provádí od roku 2001 Počet odebíraných vzorků na 3600 ČS v ČR v současné době 1800 ročně s předpokládaným nárůstem na 2600 v roce 2012 Monitoring probíhá dle vyhlášky 133/2010 Sb. Zkoušení zahrnuje jakostní ukazatele, které umožňují sledovat vliv paliva na provoz vozidla, životní prostředí a odhalit možné daňové úniky Jedná se komplexní zkoušení, které má značné nároky na zkušební vybavení a kvalifikaci pracovníků

7 Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI
Monitoring zahrnuje zkoušení na motorech (oktanová čísla a cetanové číslo), stanovení uhlovodíkového složení a obsahu kyslíkatých látek (destilační zkouška, plynová chromatografie), stanovení obsahu FAME (infračervená spektrometrie), stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (vysokotlaká kapalinová chromatografie), stanovení fyzikálně chemických vlastností (hustota při 15°C, bod vzplanutí, tlak par,oxidační zkoušky ) specifické zkoušky pro LPG, FAME , CNG a paliva s vysokým obsahem biosložky zpracování v vyhodnocení výsledků podle platných jakostních norem Vysoké nároky na odborné znalosti pro monitoring paliv Akreditace inspekčního orgánu podle ČSN EN ISO , typ A nezávislá třetí osoba Akreditace laboratoře podle ČSN EN ISO 17025

8 Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI
Kvalita paliv se zhoršila, proti roku 2009 se za rok podíl nevyhovujících vzorků zvýšil na 7,9% Zvyšuje se podíl závažných odchylek byl zjištěn u cca 25% neshod Podezření na úmyslné manipulace s palivy a daňové úniky

9 Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI
Zdroj

10 Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI
Zdroj

11 Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky
Automobilové benziny Vyšší konec destilace nad 230°C Vyšší obsah aromátů (nad 40%V/V) Nižší oktanová čísla Vyšší obsah ethanolu nad 10%V/V, vyšší obsah kyslíku, nižší výhřevnost Vyšší tlak par v letním období Důsledky pro motorová vozidla Zhoršené spalovací vlastnosti, tvorba úsad ve spalovacím prostotu Riziko poškození katalyzátoru a vyšší emise Tvorba úsad v palivovém systému Nižší výkon motoru, materiálová nekompatibilita Vyšší spotřeba paliva Emise HC do životního prostředí Negativní vliv na životní prostředí Poškozování životního prostředí vlivem zvýšených emisí HC, NOx a PM, v případě vyššího obsahu etanolu, vyšší emise aldehydů

12 Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky
Motorová nafta Nižší bod vzplanutí (pod 40°C) Vysoká teplota 95% předestilovaného objemu (nad 370°C) Vyšší obsah síry nad 30mg/kg Vyšší obsah FAME nad 10%V/V, Vysoká hustota Nedostatečná teplota filtrovatelnosti pro zimní období Důsledky pro motorová vozidla Riziko snížení viskozity , mazivosti, změna třídy hořlavosti Zhoršené spalovací vlastnosti Nižší výkon motoru Vyšší spotřeba paliva Riziko poškození katalyzátoru a vstřikovacího čerpadla Tvorba úsad v palivovém systému, Riziko koroze Ucpání palivového filtru, přerušení dodávky paliva Negativní vliv na životní prostředí Poškozování životního prostředí vlivem zvýšených emisí HC a PM

13 Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky
LPG Nižší OČMM výpočtem vlivem obsahu nestabilních uhlovodíků (butenů) Důsledky pro motorová vozidla Zhoršené spalovací vlastnosti a vyšší emise HC Nižší výkon motoru Vyšší spotřeba paliva Riziko tvorby úsad v palivovém a spalovacím prostoru Negativní vliv na použité materiály a riziko jejich poškození

14 Způsoby prevence neshod v kvalitě paliv
Pravidla pro zásobování čerpacích stanic Nákup zboží z důvěryhodných zdrojů Odběr vzorků při dodávce paliva, kontrola atestu dodávky Způsob skladování (podzemní, nadzemní nádrže) Pravidelná údržba skladovacích nádrží (odkalování, čištění, kontrola obsahu volné vody) Způsob stáčení, samostatné a společné měření pro jednotlivé druhy- vliv na konec destilace a bod vzplanutí Logistika při sezónních změnách požadavků v kvalitě

15 Kontakty SGS Czech Republic, s.r.o. Divize paliv a maziv U Trati 42
Praha 10 Tel:

16 Děkujeme za pozornost www.dobrapumpa.cz
THANK YOU SGS, when you need to be sure. For more info, do not hesitate to visit our Website. Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Neshody v kvalitě pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v ČR Ing. Vladimír Třebický Ing. Jiří Holovač Valná hromada SČS 15.2.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google