Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE OSOBNÍ VÝZNAMNOST HODNOT Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE OSOBNÍ VÝZNAMNOST HODNOT Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE OSOBNÍ VÝZNAMNOST HODNOT Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál dává žákům možnost zjistit, jaká je jejich hodnotová orientace. Musí být doplněn vedením učitele. AutorMgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovaHODNOTY, HIERARCHIE HODNOT Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályDalší materiály z celku „ Psychologie a komunikace“

3 OSOBNÍ VÝZNAMNOST HODNOT Hodnoty jsou jedním z nejvyšších motivačních činitelů Hodnota je kritériem výběru cílů Hodnota je mírou subjektivní přitažlivosti konkrétního cíle Hodnoty vykazují přirozenou tendenci k relativní stabilitě a k uspořádání do hierarchické struktury → tzv. hodnotová orientace → žebříček hodnot

4 Hodnotová orientace Systém hierarchického uspořádání hodnot a jejich vztahů Má podobu stálého vnitřního komentáře Je ovlivněna a)Osobnostními vlastnostmi člověka b)Výchovou c)Aktuálními prožitky

5 Než budete pokračovat, pokuste se odpovědět na otázky: K jakým hodnotám mě vedli rodiče? Co je hodnotou v naší společnosti? Je něco, co ostatním závidím? Pokud ano, co? Na otázky odpovězte krátce písemně (ke každé uveďte 3-5 možností)

6 Vybírat můžete z následujícího inventáře hodnot, jistě však bude nutné přidat hodnoty, které se zde nevyskytují, ale jsou pro vás důležité. Dobro blízkých, láska, krása, sebeúcta, vnitřní harmonie, pocit naplnění, spravedlnost, mistrovství, opravdové přátelství, tvořivost, moudrost, tolerance, společenské uznání, moc, život plný zážitků, dobrodružství, naprostá nezávislost, život bez starostí, dům, auto, zahrada, společenství, všestranný rozvoj osobnosti, vzdělání, ……………………………………

7 Nyní si představte, že je vám 30 let Písemně stručně odpovězte na otázky Jaký bych ve třiceti letech chtěl být? (3-5 charakteristik, vztahujících se k osobnosti) Co bych ve třiceti letech chtěl mít? (Zde uveďte 3 věci, které se dají koupit za peníze a 3 věci, které se za peníze koupit nedají)

8 Osobní významnost hodnot V roce 1994 provedli Macek, Oseká a kol. výzkum hodnotové orientace u adolescentů Při výzkumu použili dotazník se škálovým hodnocením Pokud jej vypracujete také, můžete srovnat svoji hodnotovou orientaci s hodnotami adolescentů z roku 1994

9 Osobnostní významnost hodnot Základní otázkou je: V úvahách o budoucnosti je podle mne významné: Při odpovídání na tuto otázku vyjděte ze čtrnácti dále nabídnutých položek. V odpovědích na jednotlivé položky použijte škálu 1.Není důležité 2.Spíše nedůležité 3.Spíše důležité 4.Velmi důležité Můžete používat i desetinná čísla, např. 3,4.

10 Osobnostní významnost hodnot 1.Dobré zdraví 1-2-3-4 2.Vyhovující zaměstnání 1-2-3-4 3.Uspokojivé vztahy s druhými lidmi 1-2-3-4 4.Přiměřené vzdělání 1-2-3-4 5.Mít děti 1-2-3-4 6.Péče o vlastní rodiče 1-2-3-4 7.Sňatek a trvalý život s partnerem 1-2-3-4

11 Osobnostní významnost hodnot 8. Příjemné užívání dovolené a volného času 1-2-3-4 9. Čas zábavy mezi přáteli 1-2-3-4 10. Vysoký příjem 1-2-3-4 11. Významnost v profesi 1-2-3-4 12. Užitečnost pro vlast 1-2-3-4 13. Cestování 1-2-3-4 14. Sláva 1-2-3-4

12 Nyní sestavte pořadí vlastních preferencí Tj. seřaďte hodnoty podle čísel, která jste jim přiřadili (od největšího po nejmenší) Získáte přehled o tom, jaké je vaše hierarchie hodnot Můžete posoudit, nakolik se vámi upřednostňované hodnoty liší od voleb respondentů z roku 1994: Dívky si podle výsledků výzkumu cení zvláště interpersonální vztahy, sňatek a děti Chlapci přikládají největší význam profesionální kariéře, výdělku a sociální prestiži

13 Osobnostní významnost hodnot Pomocí faktorové analýzy byly hodnoty zařazeny do pěti vyšších faktorů, které jsou syceny jednotlivými položkami dotazníku a určují všeobecnější směřování osobnosti Pokud chcete zjistit, který faktor je pro vás směrodatný, sečtěte vámi přiřazené bodové hodnocení v těch položkách, které sytí daný faktor

14 Obecné hodnotové faktory 1. Základní jistoty (položka 1.,2.,10.) 2. Zodpovědnost a užitečnost pro druhé (položka 3.,4., 6., 12.) 3. Budoucí rodina (položka 5. a 7.) 4. Příjemně trávený volný čas (položka 8.,9.,13.) 5. Veřejné uznání a moc (položka 10., 11., 14.)

15 Nyní porovnejte vaše výsledky s odhadem na začátku 1.Jsou Vaše hodnoty v souladu s tím, k čemu vás vedou rodiče? 2.Souhlasí Vaše hodnoty s tím, co po nás vyžaduje společnost? 3.Odráží se ve vašem celkovém zaměření (obecný hodnotový faktor) i vaše materiální a nemateriální hodnoty (co byste chtěli mít)? 4.Závist je negativní forma obdivu. Souvisí věci, které ve vás vyvolávají závist, s vašimi hodnotami?

16 Zdroje ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1997. ISBN 80-85765-70-5. Důležitost budoucích očekávání a sebesystém adolescentů. Československá psychologie. 1994, roč. 38, č. 6. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002. ISBN 80-86598-65-9.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE OSOBNÍ VÝZNAMNOST HODNOT Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google