Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein."— Transkript prezentace:

1 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

2 P ů sobení médií Mrtví Škody Další ob ě ti Obrazy zkázy: šokovat ohromit udivit (zdroj:idnes

3 Úvodem Mediální obraz fenoménu p ř írodních katastrof Velké zemětřesení v Indonésii si vyžádalo desítky mrtvých vloženo: 2. 9. 2009 13:00, autor: ČT24 aktualizováno: 2. 9. 2009 15:29 Evakuace Indonésanů po zemětřesení Jakarta – Nejméně 32 lidí zahynulo a zhruba 5000 dalších muselo být evakuováno z oblasti hustě osídleného indonéského ostrova Jáva, kterou dnes zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum o síle sedmi stupňů Richterovy škály bylo lokalizováno téměř sto kilometrů jižně od břehů Jávy a 60 kilometrů hluboko, otřesy ale byly cítit i v hlavním městě Jakartě. Zřítily se desítky domů, původní varování před tsunami ale bylo odvoláno. V Jakartě byly zraněny nejméně tři desítky osob… …Indonéské souostroví leží v pásmu vysoké seismické aktivity označovaném jako tichomořský ohňový prstenec a zažívá zhruba 7000 zemětřesení ročně. Silné zemětřesení na západě Indonésie v prosinci 2004 a následné obří tsunami připravily v regionu o život téměř čtvrt milionu lidí, z toho 170 tisíc právě v Indonésii. ( zdroj:ČTK/AP) (zdroj: ČT 24)

4 Absence domácích odborných publikací Kukal Zden ě k: P ř írodní katastrofy, Horizont 1983, Praha, s. 253

5 P ř írodní katastrofu nutno chápat jen jako mo ž ný výsledek/d ů sledek na Zemi probíhajících endo-/exogenních proces ů. Zabývat se jimi musíme v širších souvislostech a vzájemných interakcích a pátrat po p ř í č inách vzniku, geneze a kone č ného efektu takové události.

6 Definice,,Přírodní katastrofa je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben účinkem gravitace, zemské rotace nebo rozdílů teplot.“ (Z. Kukal, 1982) Musí být rychlá? Erupce vulkánu, zem ě t ř esení, ř ád ě ní tropické cykóny … ASI ANO! … a co takhleKontinetální zaledn ě ní, tání a ústup ledovc ů, zvyšování hladiny sv ě tového oceánu… ASI NE! rychlýpojem relativní

7 Definice,,Přírodní katastrofu chápeme jako soubor ničivých, ale i tvůrčích jevů, jako situaci, která vede k hlubokým přeměnám. Ke zkáze jedněch, ale – v určitých případech – také k posunu vývoje druhých.“ (J. Dvořák, 1987) NEJEN NEGATIVNÍ x TÉ Ž POZITIVNÍ, TV Ů R Č Í Vyhynutí dinosaur ů v podmínkách, které umo ž nily vývoj savc ů.,,O pohromu jinou než válečnou jde ve světě v případě, že způsobí smrt více než 10 lidem, postihne více než 100 nebo vyvolá požadavek oficiální pomoci.“ (Zpráva o světových katastrofách, vydané společnostmi mezinárodní Ligy Červeného kříže a Červeného půlměsíce v r. 1997)

8 Definice,,Slovo katastrofa smíme užít jen tehdy, jestliže při přírodní procesu zahyne nejméně 10 lidí a škod je za 15 miliónů devizových korun.“ (Rowe; Z. Kukal 1982) PROBLÉM ! Jiná událost, která si nevy ž ádala lidské ob ě ti nebo nenapáchala hmotné škody, nemá být pova ž ována za katastrofu? Copak projevy p ř írodních sil, které zcela nebo jen č áste č n ě zm ě ní ráz krajiny č i v krajin ě zanechají výrazné stopy, a p ř ece jejich následkem nedojde ke ztrátám na ž ivotech a materiálním škodám, by nem ě ly být za katastrofické pova ž ovány? ??? ANO

9 Definice Přírodní katastrofa je výsledným projevem geologických a atmosférických procesů, jež zanechaly výrazné stopy v krajině, vedly ke ztrátám na životech a způsobily škody na produktech lidské společnosti. (Vavrein) (zdroj:DPA) (zdroj: AP)

10 KLASIFIKACE LIDÉ FENOMÉN Ve v ě tší č i menší mí ř e ovliv ň ují d ě je, které byly doposud v ž dy a výhradn ě výsledkem p ř írodních sil. Mluvit tedy o č ist ě p ř írodních katastrofách, ani ž bychom pominuli antropogenní faktor… NELZE! Kategorie - podle vzniku (Kukal, Z., 1982) : Katastrofy vznikající uvnit ř zemského t ě lesa Katastrofy vznikající na povrchu Zem ě Katastrofy vznikající v atmosfé ř e Katastrofy mající p ů vod v kosmickém prostoru (zemětřesení sopečná činnost) (svahové pochody, záplavy a povodně (tropické cyklóny, tornáda, bouře) (dopad meteoritů)

11 KLASIFIKACE Mezi jednotlivými druhy katastrof SOUVISLOST ANO tropická cyklónazáplavy zem ě t ř esenítsunamizáplavy NE tropická cyklónasope č ný výbuch Umocn ě no ve spojení s produkty lidské č innosti zem ě t ř esení PROTR Ž ENÍ HRÁZE záplavy zem ě t ř esení P Ř ERUŠENÍ ROPOVODU kontaminace p ů dy

12 Katastrofy vznikající uvnit ř Zem ě V ZK a ZP dochází neustále k vyrovnáván í nap ě tí. P ř emís ť ování hmot a deformace hornin PROCESY GEOLOGICKÉ TEKTONICKÁ Č INNOST zem ě t ř esení sope č ná č innost

13 Katastrofy vznikající uvnit ř Zem ě seizmická č innost + orogeneze + epeirogenenze = ENDOGENNÍ PROCESY vulkanická č innost +

14 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

15 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

16 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

17 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

18 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

19 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein

20 P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein


Stáhnout ppt "P ř írodní katastrofy Zeměpisný seminář pro septimy a oktávy Gymnázia Tepice Mgr. Jan Vavrein."

Podobné prezentace


Reklamy Google