Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis
VY_32_INOVACE_ 17_ Živelní pohromy (SADA ČÍSLO 6)

2 INFORMACE PRO UČITELE Jméno autora výukového materiálu: Bc. Milena Švermová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: červenec 2012 Ročník, pro který je VM určen: ročník ZŠ speciální (možno použít i pro žáky dalších ročníků dle individuálních možností a schopností žáků) Vzdělávací obor: Člověk a příroda Učivo: Živelní pohromy, chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom Metodické poznámky: Opakování a procvičování učiva. POUŽITÉ ZDROJE: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, kliparty MS Office, MS Word,internet

3 ŽIVELNÉ POHROMY

4 Co to je živelní pohroma?
Mimořádná událost, která vznikla škodlivým působením přírodních sil (přírody). Škody způsobuje na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí.

5 Jak vzniká živelní pohroma?
Živelní pohroma vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem nebývalých rozměrů.

6 Jak může nastat živelní pohroma?
Pohybem hmot- zemětřesením, sesuvem půdy Procesy, které uvolňují v hlubinách Země energii- zemětřesení, sopečná činnost Zvýšením vodní hladiny- zátopy, povodně, tsunami Mimořádně silným větrem- orkány, větrné bouře Atmosférickými poruchami- bouře Kosmickými vlivy- škodlivé záření, pád meteoritu

7 Druhy živelních pohrom
3 skupiny podle výskytu: Vznikající pod zemským povrchem Vznikající na zemském povrchu Vznikající nad zemským povrchem

8 Pohroma vznikající pod zemským povrchem
Sopečné výbuchy Zemětřesení

9 Pohroma vznikající na zemském povrchu
Sesuvy půdy Požáry Povodně, záplavy Dlouhotrvající sucha nebo vlhko Mrazy, náledí Sněhové kalamity Tsunami

10 Pohroma vznikající nad zemským povrchem
Cyklóny Tornáda Bouře Dopady meteoritů

11 Druhotné účinky živelních pohrom
požáry výbuchy plynu protržení přehradních hrází zřícení budov poškození energetických sítí zavalení silnic a železnic poruchy potrubí otrávení pastvin, vyhubení dobytka hladomor, nakažlivé nemoci otrávení zdrojů pitné vody

12 Ochrana před všemi druhy živelních pohrom
Aktivní stavba hrází zpevňování svahů odstřelování lavin 2. Pasivní evakuace ukrytí

13 Co uděláme my, obyčejní lidé?
Budeme sledovat rozhlas a televizi. Budeme se řídit pokyny odpovědných osob. Budeme respektovat výstražné tabule a hlášení (laviny). Budeme se snažit chovat statečně, nezmatkovat. Připravíme si evakuační zavazadlo.

14 Evakuační zavazadlo Základní trvanlivé potraviny (v konzervách), dobře zabalený chléb. Nádoba s pitnou vodou a vodou pro osobní použití. Jídelní miska, příbor, polní láhev, otvírač na konzervy, nůž, šití, zavírací špendlíky apod. Toaletní a hygienické potřeby. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračky pro děti, drobné společenské hry. Náhradní prádlo, obuv, pláštěnka. Léky. Přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna. Spací pytel nebo přikrývka.

15 Další důležité rady. Požár nehasíme, ale zavoláme 150.
Před bouřkou se ukryjeme ve sklepě nebo v přízemí. Zavřeme všechna okna. Budeme respektovat pokynů dospělých. Při sesuvu půdy, zemětřesení se nebudeme přibližovat k místu neštěstí. Zavoláme IZS 150, 155, 158.

16 Kdo způsobí živelní pohromu?
příroda člověk

17 ŠPATNĚ, ZKUS TO ZNOVU!

18 VÝBORNĚ!

19 Může živelní pohroma způsobit smrt člověka?
NE ANO

20 ŠPATNĚ, ZKUS TO ZNOVU!

21 VÝBORNĚ!

22 Klikni na živelní pohromu, která nastane zvýšením vodní hladiny.
povodeň zátopy tsunami bouře zemětřesení Pád meteoritu

23 Klikni na obrázek pohromy, která vzniká pod zemským povrchem.

24 Zakroužkuj pohromy vznikající nad zemským povrchem.

25 Může živelné pohroma zavalit silnice, poškodit energetické sítě, otrávit zvířata, způsobit požár?
ANO

26 ŠPATNĚ, ZKUS TO ZNOVU!

27 VÝBORNĚ!

28 Klikni na AKTIVNÍ ochranu před živelní pohromou.
Stavba hrází Útěk Ukrytí Odstřelování lavin Zpevňování svahů Stavba domů

29 Vyjmenuj co patří do evakuačního zavazadla.

30 Při sesuvu půdy: Se okamžitě rozeběhnu podívat na velkou hromadu hlíny. Nebudu se přibližovat k místu neštěstí a okamžitě zavolám IZS nebo upozorním dospělou osobu.

31 ŠPATNĚ, ZKUS TO ZNOVU!

32 VÝBORNĚ!

33 Klikni na čísla integrovaného záchranného systému.
134 155 150 158 205 654 38

34 Dnes si opravdu zasloužíte Velkou pochvalu.

35 POUŽITÉ ZDROJE: (1, 2) 320 000x obrázky, Terasoft multimedia s.r.o. Ostatní použité obrázky jsou kliparty MS Office


Stáhnout ppt "ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis"

Podobné prezentace


Reklamy Google