Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kartografické dokumenty Jmenná katalogizace ve formátu MARC 21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kartografické dokumenty Jmenná katalogizace ve formátu MARC 21"— Transkript prezentace:

1 Kartografické dokumenty Jmenná katalogizace ve formátu MARC 21
PhDr. Libuše Machačová

2 Úvod Obsahuje především pole a údaje typické pro kartografické dokumenty Další podrobnosti viz též školení – monografie

3 Definice Jakékoli zobrazení části nebo celého povrchu Země nebo jiného nebeského tělesa (včetně imaginárního) v jakémkoli měřítku - zejména dvou- a třírozměrné mapy, atlasy, glóby, letecké a námořní mapy, letecké či družicové snímky, kartogramy, obrazy z ptačí perspektivy apod.

4 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat
Formát - kam zapsat (MARC 21) Schválené české interpretace AACR Dotazy ke katalogizaci:

5 Standardy Standardy ISBD(CM) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty Standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie Další standardy ISBD

6 Doporučená literatura
Katalogizace kartografických dokumentů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu UNIMARC a MARC 21 / [zpracovala Ivana Andresová] vyd. -- Praha : Národní knihovna České republiky, s. ; 30 cm ISBN (brož.)

7 ZKRATKY Nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené, ani: Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 2). Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 18).

8 Interpunkce ISBD Každá oblast, kromě první (nebo pokud nezačíná novým odstavcem), je uvedena znakem oblasti, tj. tečkou, mezerou, pomlčkou, mezerou . --

9 Oblasti údajů 1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti
2. Oblast údajů o vydání 3. Oblast specifických údajů (u kart. dokumentů) 4. Oblast nakladatelských údajů 5. Oblast údajů fyzického popisu 6. Oblast údajů o edici 7. Oblast údajů poznámky 8. Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti

10 Mapy a atlasy: prameny popisu
vlastní kartografická jednotka; pokud popisná jednotka obsahuje více fyzických částí, považujeme všechny části za jednu samostatnou kartografickou jednotku Pouzdro nebo krabice, rám, stojan globusu atd. Atlasy: hlavním pramenem popisu je stejně jako u knih titulní stránka

11 Návěští - LDR -----nem-a22-----7a-4500
Obdobné jako u ostatních druhů dokumentů, hodnoty mohou být předdefinovány Pozice 06 – typ záznamu: hodnota e Příklad: -----nem-a a-4500

12 007 – kódované údaje (nepovinné pro SK)
Mapy: aj-canzn Atlasy: ad-canzn Rozlišuje druh kartografického dokumentu, materiál, barvu atd.

13 008 – kódované údaje (povinné)
Typ data (pozice 6) Datum vydání (pozice 7-10, případně 11-14) Místo vydání (pozice 15-17) Jazyk (pozice 35-37)

14 Kód jazyka souvisí s poli 041 a 546
008 – Jazyk (pozice 35-37) Kód jazyka je určen jazykem názvů místních jmen a textu spojeného s mapou Kód jazyka souvisí s poli 041 a 546

15 546: Místní jména česky, anglický vlastivědný text
: příklad TITUL: Prague 008: 071115s xr-z------a cze-- 0410# : $a cze $a eng 546: Místní jména česky, anglický vlastivědný text

16 008 + 041 : pořadí podpolí 0410# : $a eng $a cze
008: 071114s xr-z------a eng-- 0410# : $a eng $a cze Kód jazyka uvedeného v poli 008 se musí v poli 041 objevit jako první Pokud je v kartografickém dokumentu jen jeden jazyk, pole 041 nevyplňujeme

17 008 – kódované údaje (nepovinné)
Reliéf (pozice 18-21) a – Vrstevnice; b – Stínovaný; c - Zbarvení svahů a vodních hloubek; d – Šrafy; e - Hloubkové kóty; f - Tvarové čáry; g - Výškové kóty; i - Kresebné znázornění; j - Terénní tvary; k – Hloubnice; m - Kresby skal; z - Jiný

18 008 – kódované údaje (nepovinné)
Typ kartografického dokumentu (pozice 25) a - Jednotlivá mapa; b – Edice; c – Seriál; d – Glóbus; e – Atlas; f - Samostatný doplněk jiného díla; u - Není znám; z - Jiný

19 008 – kódované údaje (nepovinné)
Rejstřík (pozice 31) 0 - Rejstřík neexistuje 1 - Rejstřík existuje Pokud však tuto pozici vyplníme kódem 1, potom zapíšeme i formalizovanou poznámku v poli 500: Obsahuje rejstřík

20 Pole 020 - ISBN – pole, podpole, indikátory
Indikátory nejsou definovány Podpole: $a ISBN $z Zrušené nebo chybné ISBN $c Dostupnost nebo cena Podpole zapisujeme v tomto pořadí. Pole 020 nekončí tečkou

21 ISBN – pole příklady 020##$a (váz.) $z : $c Kč 490,00 020##$a (brož.) 020##$a (složeno) 020##$z (složeno) Pozn.: u složených map zapisujeme v poli 020 poznámku: (složeno)

22 Pole 040 – zdroj katalogizace
Příklad pro záznam vytvořený ve VKOL: $a OLA001 (sigla) $b cze (jazyk katalogizace) – je tu vždy čeština (i pro cizojazyčnou literaturu), protože katalogizujeme česky

23 Pole 040 – zdroj katalogizace
Příklad záznam převzatého do VKOL: $a ABA001 (sigla knihovny, odkud záznam přebíráme) $b cze $d OLA001 (sigla té knihovny, která záznam převzala) Pozn. : Podpole $d vyplňujeme u přebíraných záznamů. Je opakovatelné.

24 Pole 041 (jazyk dokumentu)
Vyplňujeme v případech, že je v kartografickém dokumentu více jazyků, např. když mapa přesahuje do více států a jsou tam místní jména ve více jazycích, nebo v případě vícejazyčných doprovodných vlastivědných textů. Příklad: 0410#$a cze $a eng $a ger

25 Pole 041 (jazyk dokumentu)
Vyplňujeme jen v případech: Dokument je překladem Dokument obsahuje překlad Mělo by být výslovně uvedeno, že se jedná o překlad, jinak to za překlad nepovažujeme. Příklad: 0411#$a cze $h ger

26 Pole 044 (země vydání) Vyplňujeme jen v případě:
Dokument má více zemí vydání (koedice - vydání dvou nebo více nakladatelství z různých zemí) Pozn: V tom případě musí být 2. místo vydání uvedeno i v poli 260. Příklad: 044##$a xr $a xo

27 Pole hlavní původce Mapy bývají většinou bez autora Výjimka – kreslené mapy Příjmení i jméno se zapisuje do $a Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit

28 Příklad: 1001#$a Komenský, Jan Amos, $d 1592-1670 $7 jk01061444 $4 aut
$a Mapa Moravy $h [kartografický dokument] : $b mědiryt z roku 1627 ze sbírek Muzea města Brna / $c Jan Amos Komenský

29 Pole 110 – korporativní odpovědnost
Pokud je na mapě výslovně uvedeno, že vydavatel má kromě vydání také zpracovatelskou roli, bude vytvořeno korporativní záhlaví. Příklad: na mapě uvedeno: vydala a zpracovala Kartografie Praha Musí být vyplněno pole 110

30 Pole 110 – hlavní korporace
První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a Příklad: 1102#$a Kartografie Praha (firma)

31 Pole 245 24500 $a Rakousko $h [kartografický dokument]
Povinně se uvádí $h – obecné označení druhu dokumentu Příklad: 24500 $a Rakousko $h [kartografický dokument]

32 Pole 245 – pořadí podpolí $a Hlavní název. $n Číslo části,
$p Název části $h [kartografický dokument] = $b souběžný název : další názvová informace (d.n.i.)

33 Pole 245 – pořadí podpolí - příklad
$a Základní geologická mapa České republiky 1: $n [List] , $p Olomouc $h [kartografický dokument]

34 Hranaté závorky Příklad: $a Autoatlas České republiky
V poli 245 nejde vynechat hranaté závorky mezi podpoli $h, $c. Příklad: $a Autoatlas České republiky $h [kartografický dokument] / $c [zpracovala firma Žaket]

35 Pole 245 – počet hlavních map
Rozlišujeme: Jedna hlavní mapa 2 nebo více map: Se společným názvem Bez společného názvu

36 Dvě nebo více map se společným názvem
Hlavní název je v 245 $a Názvy jednotlivých map v poli $t

37 Dvě nebo více map bez společného názvu
První název je v 245 $a Další názvy po středníku v 245$b + v poli 740

38 Jedna hlavní mapa Celý hlavní název zapíšeme do 245 $a:
Bílé Karpaty, Moravské Slovácko V případě potřeby vyplníme i pole 246, např.: 24630 $a Moravské Slovácko 2461 $i Název v tiráži: $a Bílé Karpaty a Moravské Slovácko

39 Pole údaje o vydání Píšeme v jazyce, v jakém se údaje vyskytují v pramenech popisu: 3. vyd. 2. Aufl. Vyd. 4., dopl. 2-oje izd. Zkratky použijeme pouze tehdy, jsou-li povolené, tj. uvedené v seznamu zkratek

40 Pole 255 - měřítko $a Měřítko 1:50 000
Příklady: $a Měřítko 1:50 000 $a Měřítko [1:50 000] (nebylo uvedeno v této podobě) $a Měřítko [ca 1:50 000] (odhad)

41 Pole měřítko Při popisu mapy se třemi nebo více měřítky uveďte: Měřítka různá Nelze-li měřítko žádným způsobem určit, uveďte výraz: Měřítko neuvedeno

42 Pole 260 - nakladatelské údaje - příklady
260 ## $a Praha : $b Česká geologická služba,, $c 2009 260 ## $a [Česká Lípa] : $b Geodézie On Line, $c 2010 260 ## $a Česká Lípa : $b Pro město Adamov vydala Geodézie On Line, $c 2010 260 ## $a[S.l. : $b s.n.], $c 1928 $e (Praha : $f Akciová tiskárna)

43 Přibližné datum vydání
[ca. 1980] – přibližné datum [1969?] – pravděpodobné datum [196-?] – pravděpodobné desetiletí

44 Pole 300 – fyzický popis $a 1 mapa : $b barev. ; $c 200 x 350 cm
Rozměry mapy (rámová část): výška x šířka (nebo-li výška x základna) Příklady: $a 1 mapa : $b barev. ; $c 200 x 350 cm $a 2 mapy na jednom listu : $b barev. ; $c 28 x 40 cm

45 Pole 300 – fyzický popis $a 1 mapa : $b obě strany, barev. ; $c 200 x 350 cm, složeno na 20 x 35 cm + $e informace k mapě Pozor, v tomto případě je nutné sečíst rozměry z obou stran.

46 Pole 300 – fyzický popis Atlasy - příklady: $a 1 atlas (xvi, 256 s.) : $b ca 256 barev. map ; $c 35 cm $a 1 atlas ([25] s.) : $b ca 20 barev. map ; $c 30 cm

47 Edice Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici u knih (předepsané prameny ověřeny v originálním anglickém vydání AACR, 2.0B2; český překlad uvádí prameny chybně): 1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie) 2. Hlavní titulní stránka monografie 3. Obálka (ale pozor - odstranitelný přebal není pramenem popisu!) 4. Ostatní části publikace

48 Pole edice V poli 490 zapisujeme edici tak, jak je uvedena v hlavním prameni popisu, v polích ve formalizované podobě

49 Pole edice 4901# $a Kartografické dokumenty Vysokého učení technického v Brně. 8102# $a Vysoké učení technické v Brně. $t Kartografické dokumenty

50 Pole 490 + 830 - edice 4901#$a Edice Klubu Českých turistů ; $v sv. 10

51 Pole 490 + 830 – stejný název edice, různí nakladatalé
4901#$a Turistické mapy 1: ; $v sv. 10 830#0 $a Turistické mapy 1: (Kartografie Praha) 830#0 $a Turistické mapy 1: (SHOCart)

52 Oblast údajů poznámky - 5XX
Hlavním pramenem popisu mohou být různé prameny (i příručkové) Rozšiřují předchozí popisné údaje Poznámky se zapisují v češtině … Povinná poznámka v případě chybějícího názvu: Název doplněný katalogizátorem

53 Volně tvořené poznámky
Stručné, katalogizátorem volně vytvořené poznámky bez návěští a bez použití citace. Příklady: Převládající měřítko: 1: Letecké snímkování Geodis Brno Podlepená mapa tvořená z několika částí Průjezdní plán Prahy

54 Pole 505 – poznámka k obsahu
Příklady: 5050# $a 1. díl ix, 771 s díl S 50500 $t Litovel -- $t Uničov $a – slouží pro zobrazení poznámky $t – selekční podpole

55 Pole 546 – příklady Místní jména na mapě česky a část. německy, český vlastivědný text na rubu Místní jména česky, část. německy Místní jména na mapě rumunsky, na rubu mapy souběžný český, anglický a rumunský stručný vlastivědný text Pozn: souvisí s poli

56 Pole 710– další korporace Struktura pole je stejná jako u pole 110.
Příklad: 7102#$a Klub Českých turistů Struktura pole je stejná jako u pole 110.

57 Pole 740 - další názvy Příklad:
První název: $a Vsetín $h [kartografický dokument] ; $b Valašské Meziříčí ; Rožnov pod Radhoštěm ; Frenštát pod Radhoštěm : plány měst & plán okolí $a Valašské Meziříčí $a Rožnov pod Radhoštěm $a Frenštát pod Radhoštěm

58 Doplňkové mapy 5050# $a Plán centra Prahy 1:10 000
Jedná se o menší mapy v jiném měřítku než mapy hlavní, obvykle ve výřezu nebo na rubu Příklady: 5050# $a Plán centra Prahy 1:10 000 5050# $a Mapa okolí 1:


Stáhnout ppt "Kartografické dokumenty Jmenná katalogizace ve formátu MARC 21"

Podobné prezentace


Reklamy Google